ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södra Åsums socken : Färs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 64 Naturnamn : 51 Bebyggelsenamn : 74 Naturnamn : 74
Asum, se Åsum. Södra sn *Abulle agre åkrar sandbäckarna inbyggarbeteckning Berget backe
Åsum, Södra sn *Backis agir åker Åsum sn och by Bjersbacken backe
Åsum, Södra sn *Backes agir havreåker Södra Åsums socken socken Broåkra åkerområde
Åsum, Södra sn Björkaån å Barleja ställe[=gård?] Brännerivången åker
Åsum sn *Bunæ agir åker Baleja gd Bränneriängen äng
Åsum, Södra sn *Egis kier äng Balaja, Norra gd Byrorna åker
Södra Åsum sn *Ellekier äng Berget småbruk Bökeslätt sandmark
Åsum, Södra sn /Se *Folle dals agir åker Björkebo gd Bökeslätt sandmark
Åsum, Södra sn *Gaardtt tofftenn åker Drövla hus Bölakroken förr betesmark
Åsum sn Galgabacken terräng Drövla gård Djuparänna åker, dalsänka
Åsum, Södra sn *Gederötz agir havreåker Furuvik villa Fiadal dalgång, backsluttning
Åsum, Södra sn Grimstoftabäcken bäck Fäladskolan skola Fäladsvägen väg
Åsum, Södra sn *Hareskoff äng Gamla tingshustomten, se Sjöbo traktnamn Galgabacken backe
Åsum, Södra sn *Huide liung äng Grimstofta by Grimstofta vång område av Grimstofta
Åsum, Södra sn Huide liung Saknas /Se Grimstofta by Hammarvången åker
Åsum, Södra sn /Se *Hulle wegs agir åker Grimstofta by Hasslebacken backe
Åsum, Södra sn /Se *Höyesteens agir åker Grimstofta by Holmen ängsbit
Åsum sn /Se Karusan bäck /Se Grönalund gd Hovgårdavången betesmark
Åsum, S. sn /Se *Katte agir åker Gröndal gd Hulta äng
Åsum, Södra sn /Se *Kiell agir åker Gumparp torp Hultajorden åker
Åsum, Södra sn /Se *Korran Saknas /Se Hannihill hus Hultängen äng
Åsum, Södra förs /Se *Korre biergs agir,*Østre, Vestre Korrebiergs agir åkrar Hulta, se Omma traktnamn Husplatsen jord
Åsum, Södra sn /Se *Korrebiergs agir åker /Se Husplatsen, se Åsum traktnamn Häjorna skog
Drövla hus *Kulle agir havreåker Håkanstorp gd Hökabacken backe
Drövla f.d. bygd /Se Linneparken park /Se Hökatorpet småbruk Höla kärr kärr
Grimstofta by *Liung agir åker Kalvahagen betesmark och gd Kalvaränna skog, dalsänka
Grimstofta by *Lötte saabecks agir åker Karupsro hus Karusan bäck
Grimstofta by *Lötte snabe äng Klockareängen, se Åsum traktnamn Killäng äng
Grimstofta by /Se Lötte snabe äng /Se Ladugården gård Klockareängen äng och åker
Omma by Målarebäckarna bäckar /Se Lagården gd Klockareängen äng
Omma by Orebacken backe Lillevång gd Klosterhällorna skog
Omma by Palkakärret kärr? /Se Lillås gd Kohagen förr betesmark, nu åker
Omma by *Perre træis agir åker Lugnet hus Korrekulle backe
Omma by *Preste eng äng Norrehem hus Korsaränna åker, dalgång
Omma by *Ryllebeck Saknas Nymöllan gd och f.d. kvarn Kringelibacken backe
Omma by Ryllebeck bäck /Se Omana inbyggarbeteckning Lassegrav håla
Omma by *Rödelbene äng Omma traktnamn Lillekärrsgropen grop
Omma by Rödelbene ägonamn /Se Omma by Lillåsavången åker
Omma by Rödelbene Saknas /Se Omma by Lillåsavägen väg
Omma by /Se Spjällabacken triangelpunkt Omma by Lumpakroken markområde
Ommamölla gd *Strengis agir åker Omma by Lyckan åker
Opma, Opmade, se Omma by *Såbäck bäck? /Se Ommadal gård Långängahöljen göl
Opmade, Upmade, se Omma by *Sölle dall äng Ommadal gd Märgelvången åker
Prästgården Saknas *Tangebiergs agir åker och äng Ommamölla gd och f.d. kvarn Möllevägen väg
Sandbäck by Tofft, Nörre och Syndre åkrar Rackareboen f.d. butik, hus Nyvång åkerområde
Sandbäck by Tolångaån å Ryggorna bebyggt område Ommamar äng
Sandbäck by /Se *Torpe krog agir åker Sandbäck by Oran skog
*Sandbäcks huvudgård f. gd *Torpere krog äng Sjöbo traktnamn Orebackarna landsvägsbackar
Sjöbo by *Tue agir havreåker Sjöbo by Orebacken backe
Sjöbo by *Tuerödtt äng Sjöbo by Palkakärret odlat kärr
?Sjöbo by Åsumsån å Sjöbo by m.m. Prästänga skog, ängsmark
Sjöbo by /Se   Sjöbo municipalsamhälle Prästängen äng, betesmark
Sjöbo gd? /Se   Sjöbo municipalsamhälle Röballabackarna backe med kullar
Sjöbo samh. /Se   Sjöbo municipalsamhälle Rövballabacken ökn. på Spjällabacken
Sjöbo köping /Se   Sjöbo köping Sandbäcka ryggor mossjord
Sjöbohus by   Sjöbo by Sjöbo torg vägmöte o. torg
Vpmade, se Omma by   Sjöbo gästgivaregård Saknas Spektorafallet åker
Åsum by /Se   Sjöbohus skogsområde Spjällabacken backe med kullar
Åsum, Södra gd   Sjöbohus Saknas Stenänga skog, betesmark
Åsum by   Sjöbo ryggor bebyggt område Stoltavången åker
Åsum, Södra kyrkby   Solvik hus Storeli backe
Åsum, Södra by   Spjälla hus Svartabacke backe
Åsum by   Syarelyckan markområde, gårdar Tjyvakroken skogsmark
Åsum by   Tofta gd Toreman äng
    Törnedal gd Tured skog
    Voxtorp gd Törstemossen mosse
    Voxtorp gd Villervallerna skog
    Voxtorpsängen, se Omma traktnamn Voxtorp område av Omma och Sandbäck
    Åsum traktnamn Voxtorpsängen äng
    Åsum by Värpipebacken backe
    Åsums fälad bebyggt område, förr betesmark Åsums fälad område av sn
    Åsums gård gd Åsumsån å
    Östbo hus Örnaris skog
    Överås gd Österäng äng

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.