ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vanstads socken : Färs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 90 Naturnamn : 104 Bebyggelsenamn : 61 Naturnamn : 47
Vanstad sn *Aaren åker Vanstad sn och by Björkeröds kärr odlat kärr
Vanstad sn /Se *Agrekullir mussenn åker Vanstads socken socken Björnaskogen skog
Vanstad by Birkeryds mark Saknas Vanstad sn och by Bläsenbjer backe
Vanstad sn *Biörnneskoffs Korrenn Saknas Vanstad sn och by Bolbro bäck
?Vanstad sn *Biörnneskouff skog Askaröd, (Stora) gårdar Bolbromossen mosse
Vanstad sn *Björkeröds mark mark Askaröd, Lilla hus Broåsabacken backe
Vanstad sn Bolbro bäck /Se Askarödsgården gd Byavången åker
Vanstad sn *Bredingen åker Askarödshusen hus Dodatorn åkerbacke
Vanstad sn *Bredingen åker Askaröds Nygård gd Ekekullarna backe
Vanstad sn *Brehulle (*Bredde hulfe) äng Backagården gd Esterskog förr skog, nu åker
Vanstad sn *Broo Aass ås Björkeröd by Gryteholm åkerhåla
Vanstad sn Broåskäring fornlämning Björkerödsgård gd Helvetesrännan dalgång
Vansta(d) sn /Se *Bulbroheedtt äng Davidstorp gårdar Hjortabron bro
Vanstad sn /Se *Bulbrokar äng Dockarp gd Härlighetsänga ängar
Vanstad by o. sn /Se *Deynerödtt äng Ebbetorp gd Kuddekärret dalsänka
Vanstad sn /Se *Dodetornn Saknas Fannyhill gd Kullabacken backe
Vanstad by o. sn /Se *Eggelstadtt mosse mosse Fredhem gd Kungavägen väg
Vanstad sn /Se *Elle agers wadtt åker Fridhems skola skola Linnehultan markområde
Vanstad by /Se *Ellebeck åker Gustafshill gd Linneskog skog, åker
Vanstad sn /Se *Ellehöy åker Göteborg, Gamla gd Linnås skog
Vatnstatha, se Vanstad sn *Ellekier äng Göteborg, Nya gd Maglan förr äng, nu åker
Askeröd by o. gd *Ericks steenn åker Hoddeboa gd Marna mosse
Askeröd, Stora o. Lilla by o gd *Erte aass åker Hörjel gårdar Mostebacken backe
Askeröd, Stora by *Flageledtt åker Höängarna ängsmark, gårdar Norrevång åker, nu egnahem
Askeröd, Stora hg *Gerids krog åker Karlsro gd Perstorpaskogen skog
Askaröd gdr *Gerrids krog äng Kuddetorp småbruk Pisva vad
Askeröd, Lilla gd *Geröds krogs kier äng Kåseholm slott Pisvahålan håla, däld
Askeröd, Stora by *Grydeholm åker Lassaröd, Lilla gd Prästaskogen skog
Askaröd by /Se *Heddinge wadtt äng Lassaröd, Stora gårdar Prästavägen väg
Björkeröd, Östra by *Hiluede äng Lillelycke gd Rävsåsbacken backe
*Degnnegaardtt f. gd *Himla försvunnet bäcknamn Magleberg gd Rödjorna mosse
*Houffgaardenn f. gd *Himlebacken natn? /Se Möllerstorp gårdar Skallarna förr betesmark, nu åker
Hörjel by Himlemad natn ? /Se Norrevång del av Vanstad Skiften mosse
Hörjel by *Himlesten natn? /Se Nya begravningsplatsen, se Vanstad traktnamn Smedjevången åker
?Hörjel by *Hyllernne åker Nydala gd Snäckebacken backe
Hörjel by *Hæninge weyen väg Nyhem gd Storkaröden åker
Hörjel by /Se *Höyaas äng äng Nyåkra gd Storäng äng
Hörjel by /Se Höängarna odlad mark Perstorp, (Stora) mark Svensbro bro
*Inguarstorpp ?gd *Inguarstorpp Sty åker Prästalyckan småbruk Tagabacken backe
Kuddetorpet gd *Kampe agir åker Skogbackarna småbruk Tingsvägen väg
´Kugen´ f. torp *Kierreskouff skog Skogsdala gd Tjörningakärret odlat kärr
Lassaröd, Lilla o. Stora gdr *Korrenn åker /Se Skolplatsen, se Vanstadtorp traktnamn Tranekärret odlat kärr
Lassaröd, Lilla jlght *Korss agir åker Söndrevång del av Vanstad Ullsåsabacken backe
Lassaröd, Stora by *Korssedtt Saknas Tjörneröd gd Vanstavången åker
Perstorp, Stora gd *Krog agir åker Vanstad traktnamn Viebjer backe
Prästgården Saknas *Kullene åker Vanstad by Ålan betesmark
*Rasmus Pederssens stue f. gd *Kullene äng Vanstadlund gd Ållebäck bäck
*Röffuen f. torp *Kullenn åker Vanstadtorp traktnamn  
Stattena lht /Se *Leeragre åkrar Vansta skog gårdar  
Stattena lägenhet /Se *Lindeskouff skog Vanstatorp, se Vanstadtorp traktnamn  
Tjörneröd gd *Longe agir, *Lille longeagir åkrar Vanstatorp herrgård, gårdar  
Tjörneröd gd *Maderne ängar Vanstatorp, Lilla gd  
Tjörneröd gd /Se *Maglebierg åker Vanstatorp Nygård gd  
Vanstad by *Mellum kierre åker Ängdala gd  
Vanstad by *Mosse krog äng Äsperöd stationssamhälle  
Vanstad by *Nödde Kuig äng Äsperöd by  
Vanstad by *Ollen äng Äsperöds mejeri mejeri  
Vanstad by *Oluffs Tornn åker Äsperöds skola skola  
Vanstad by *Orenn äng Äsperöd station järnvägsstation  
Vanstad by *Orenn äng Äsperöds tegelbruk tegelbruk  
Vanstad by *Ortekull åker Östervång område  
Vanstad by *Padde abbull åker    
Vanstad by Padde abbull Saknas /Se    
Vanstad by Piiss wasse äng    
?Vanstad by Popiiss wasebierg åker    
Vanstad by /Se *Preste kullenn åker    
Vanstadtorp hg /Se *Prestens hauffue äng    
Vanstadtorp by *Prestetofftenn åker    
Vanstadtorp hg Prästakorran vattensaml. /Se    
Vanstadtorp hg Pölle äng    
Vanstadtorp hg *Reffs aass ås    
Vanstatorp hg *Salssiör (-rör) åker    
Vanstadtorp hg *Siöbierg åker    
Vanstatorp hg *Siöenn sjö    
Vanstadtorp hg *Sneffre äng    
Vanstatorp hg *Steenlycke åker    
Vanstadtorp hg *Sten orenn äng    
Vanstadtorp by (och hg) Stork(a)- (Storkareden m.fl.) Saknas /Se    
Vanstadtorp hg Storkareden åker /Se    
Vanstadtorp hg *Stöhauff äng    
Vanstadtorp gd *Suens bro bro    
Vanstadtorp hg o by *Syltekiers aass ås    
Vanstadtorp hg *Syndre lycke äng    
Vanstadtorp hg *Tengis rödtt äng    
Vanstadtorp by *Tiurbeck äng    
Vanstatorp by /Se »Tiurbeck» äng /Se    
Vanstatorp gods /Se *Toëlange weyenn väg    
Vansta(d)torp by /Se *Tofftenn åker    
Vatnstathætorp, se Vanstadtorp hg *Tongebiergh åkrar    
Vatustathæthorp, se Vanstadtorp hg Torshög fornlämning    
  *Truids Suineboo Saknas    
  *Turbierg åker    
  *Tvärbäck bäck? /Se    
  Vanstadmosse ägomark    
  *Vglekier äng    
  *Vllekullen äng och åker    
  *Vedbierg äng    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Österbeck äng    
  *Østerbeck äng    
  *Østreheedtt äng    
  *Østre skoff äng    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.