ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lövestads socken : Färs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 126 Naturnamn : 154 Bebyggelsenamn : 133 Naturnamn : 198
Lövestad sn /Se *Aakraagenn äng Lövestad sn Andakull f.d. mosse
Lövestad sn *Aalenn äng Lövestad sn och by Arnahult åker
Löfvestad sn *Aspe agir åker Lövestads socken socken Blackebäck bäck
Lövestad sn *Becke agir åker Lövestad sn och by Bobbakroken skogsmark
Lövestad sn *Billebiergs agir åker Lövestad sn och by *Bobbakroken område
Lövestad sn Blackebäck bäck /Se Lövestad sn Bolvasen mosse
Lövestad sn *Bockerøtzstaff råmärke *Oremöllaren inbyggarbeteckning Bosan åker
Lövestad sn »Bockerøtzstaff» terräng /Se Plågan gård ?Brankeledem ängslott
Lövestad sn *Bockerøtzstaff råsten /Se Plågan inbyggarbeteckning Bregingebacken backe
Lövestad sn *Bostuing havreåker *ryarna inbyggarbeteckning ?Brohagen jordlott
Lövestad sn Bromlasjö sjö /Se *ryarna inbyggarbeteckning Brännahult mosse och åker
Lövestad sn *Brännahults »weylle» vad Blåsingsborg hus Buralyckan åker
Lövestad sn *Bögehultedtt äng *Bobbans hus hus Bysdamm vattensamling
Lövestad sn *Bönns agir åker Brännstorp gårdar *Bys damm vattensamling
Lövestad sn /Se *Dals agerenn åker ?Bängsan gård och jordlott Bökekull skogsbacke
Lövestad sn /Se Djunödsbäcken bäck Bäretofta traktnamn Ejalundsbjer förr ekskog
Lövestad sn /Se *Effte tofft, Norre och Syndre åkrar Bäretofta by Ekehejdan skogsmark
Lövestad sn /Se *Egelundtt, *Lille Egelundtt åkrar Bärtofta by *Ekerödsmossen mosse
Lövestad sn /Se *Egeluns bierg åker Bäretofta by Farrahult åker
Lövestad sn o. m:e /Se *Elffuebierg höjd Bärtofta gård gård Folman äng
Biergehoffre, se ?Bäretofta by *Ellebecks agir åker Bärtofta Nygård gård Froenahejda skogsmark
Bircketofta = Bäretofta? by *Elueröds eng äng Bärtofta skola skola Fruenahejda skog
*Byeretofta, se Bäretofta by *Enholds agir åker Djurröd Saknas Fähusabacken backe
?Bäretofta by Froenahäjda terräng Djurshusen hus Fältan förr äng, nu åker
Bäretofta by Froenahejda skogsmark Enedal gård Gamledamm äng
Bäretofta by *Geritz eng äng Graneberg gård Gamle mosse mosse
Bäretofta by *Gershöy åker Hallsbjär gård *Gamle mosse mosse
Bäretofta by *Gershöy åker Hallsberg gård Getaryd jordlott
Bäretofta by *Gerödtz eng äng Hallsbjersmöllan kvarn Getaryet åker
Bäretofta by *Giershöy hullenn äng Heinge traktnamn Gry, Lilla backe
Bäretofta by *Glaaberödtt havreåker Heinge by Gry, Stora backe
Bäretofta hg *Gryds agir, Lille, *Gryds agir åkrar Heinge by Gräsåsen åker
Bärtofta (Bäretofta) by *Gryds bierg åker Heinge by Gåsabacken backe
Bäretofta by *Gryds eng äng Heinge by Hallsbjer backe
?Bäretofta by *Guderöds engh äng Heinge skoltomt, se Heinge traktnamn Hallskobacka skogsbackar, mosse
Bäretofta by Hallsbjärs stenar skogsmark Heingeberg gård ?Hallskobacka mosse
Bäretofta by Heingeora f. skog Heingehus hus Hallskobackamossen mosse
Bäretofta by Heingeora f. skog Heingelund gård Heden område
Bäretofta by Heinge ängar odling Heingelöv gård Heingebäcken bäck
Bäretofta by *heslebers kore Saknas /Se Heinge Nygård gård Heingebäcken bäck
Bäretofta hg och by *Himble steenn Saknas Heingetorp by Heinge skog skogsmark
Bäretofta by *Himla äldre namn på Himlebäck /Se Heinge ängar gård Heinge skog skog
Bäretofta by /Se *Himlebacken natn.? /Se Helvetesmöllan kvarn Hejdan skog
Bäretofta by /Se Himlebäck bäck /Se Holma smågårdar Hejevägen väg
Bäretofta by /Se Himlemad natn.? /Se Holma gårdar Helveteshejdorna äng, dalgång
*Diegnnegaardenn f. gd *Himleröds agir åker Horsaboda hemman Helvetesliderna jordlott
Heddinge, se Heinge by *Himlesten natn.? /Se Horsaboa gårdar Himlebäck bäck
Heinge by *Hindeled röds eng äng Horsaboda gårdar Holmavägen väg
Heinge by *Holiesteen Saknas horsaboding inbyggarbeteckning Horsaboabacken kyrkojord
Heinge by *Holme åker och äng Horsabogårdarna gård Hundaröven åker
Heinge by *Houffgaardtt engen äng Hölleröd gård Hundastärten åker
Heinge by *Hunds kier kärr Hölered gård Hylteskogen skogsmark
Heinge by *Hästen åkrarne Saknas /Se Järnvägsområdet, se Heinge traktnamn *Hylteskogen bokskog
Heinge by *Höye wegs agir, *Höye wey åker resp. äng Klabbamöllan väderkvarn Hyltevången skogsmark
?Heinge by *Kabeheyder Saknas Klockaregården gård Hägnaden åker
Heinge by Kallerör ägomark Klövorna gård och jordlott Hälleshejdorna äng, dalgång
?Heinge by *Kaye agir åker Kronojägarebostaden hus Hällesliden backsluttning
Heinge by *Keffte agir åker Kryckorna gård och jordlott Höraängen förr äng, nu åker
Heinge by *Kierweylle, Lilla vad Kullamöllan kvarn Hörsänkan äng
Heinge by *Kirckekulds eng äng *Kullamöllan väderkvarn ?Istemistan mosse
Heinge by *Kircke skouffuenn ollonskog Kungsgården kungsgård Jakobabacke backe
Heinge by /Se *Kirckesties agir åker Kyrkoskogen gård Julahejdorna åker
Heinge by /Se *Kircke sty åker Ladufogdastället gård Kalvaheja inhägnat område
Heinge by /Se *Klarskouff åker Leandersbo, se Bäretofta traktnamn Kalvahejdan åker
*Heinge mölla kvarn Klemensdamm damm /Se Ledåsa gård *Kalvahuvudsbacken backe
Heingetorp by Klämmes Backe backe? /Se Ledåsa gård Klasabackarna mark
*Himleröd bebn.? /Se *Kløffuesteen Saknas Ledåsamöllan f.d. vattenkvarn Klemmesdamm mosse
Harsaboda gdr /Se Korsaflod vattensaml.? /Se Lilla Rygård gård Klåskog fälad
Horsaboda gd:ar /Se Kringelbäck bäck /Se Lillevång gård Klöftabackarna backar
Horsaboda gd:ar /Se *Krogekier äng Lillevång gård *Klöftabackarna backar
Hylleröd gd /Se *Krogekors agir åker ?Lindebjär gård Klöftamossen mosse
Hårsaboa, se Horsaboda Saknas Kronodammen damm /Se Lindesborg gård Klöverna mosse
Ledåsa gd *Kölffue engen äng Ljungan gård Korran förr kärr, nu åker
Løthistatha, se Lövestad hg o. by *Lange aass ås *Loppemöllsn kvarn Krallalyckorna åker
Lövestad hg *Leer agre åkrar Lortakrog gård ?Kroglyckan jordlott
Lövestad hg *Lille ssiö sjö Lövestad traktnamn Kroglyckan åker
Lövestad hg *Lindebierg höjd Lövestad by Kryckerna åker
Lövestad kungsgård Saknas *Liusse kuull, *Liusse kulle kier ängar Lövestad by by Kråkerödsbacken åker
Lövestad hg o. by *Lundebiergs agir åker Lövestad Kungsgård gård Kullebengtsknös backe
Lövestad hg *Lundsbierg åker Lövestad station järnvägsstation Kungskärret kärr
Lövestad hg *Löds eng äng Lövestad stationssamhälle stationssamhälle Kvickahålan äng
Löfvestad kg »Löds eng» äng? /Se Maltving gård Kvickahålan åker?
Lövestad by *Löge tuing äng Maltving gård Kyrkostig stig
Lövestad by *Maglebierg äng Mickaberg gård Kyrkåkern, se Horsaboabacken kyrkojord
Lövestad hg *Mala bäck /Se Mollerödslund gård Körnebacken backe
Lövestad hg *Manddøden Saknas Månstorp gård Ledåsabäcken bäck
Lövestad samh. Mollerödsbäcken bäck Månstorp gård Lerklinka åker
Lövestad hg Mollerödsbäcken bäck /Se Nilstorp gård Lerostabacken backe
Lövestad hg Mollerödslund skogsmark Nilstorp gård Lindemaden åker
?Lövestad by *Myre snabe havreåker Nilstorpa skola skola Linnebjer skogsmark
Lövestad by Målabäck bäck /Se Nygård, se Bäretofta Nygård gård Linnemaden förr äng, nu åker
Lövestad hg *Möllebiergs agir åker Nådsmål, se Nödsmål hus Ljungpiggabackarna åker
Lövestad hg Nyvång terräng Nödsmål hus Lommaremossen mosse
Lövestad hg Nyvång ängsmark Oremöllan vattenkvarn, gård *Loppebacken backe
Lövestad by Ormakorran vattensaml. /Se Oremöllan nu riven vattenkvarn Lövestad lund nöjesfält
Lövestad by *Ornnekull, *Ørnnekulds eng åker resp. äng Pinan småbruk Lövestadåsar skogsås
Lövestad hg *Paaman äng Plågan gård Marekärr kärr
Lövestad hg *Preste krogenn åker Ramsadal gd Marekärrsvägen väg
Lövestad by Prästakorran vattensaml. /Se Ry by *Mellommossen mosse
Lövestad hg Pukakorran vattensaml. /Se Ryadal kvarn Misten mosse
Lövestad samhälle, by o. hg *Ramse skouff skog Ryadal gård Möllebacken åker
Lövestad hg Ramsse skouff Saknas /Se Rygården gård *Möllebacken backe
Lövestad hg /Se *Reffs hale åker *Rygården gård Nybo åker
Lövestad hg Rensbäck bäck /Se Rygården, Lilla gård Nykärr åker
Lövestad hg Röabäck bäck /Se ?Sidalida gård Nyvång skogsmark
Lövestad by *Sandrefflebecken Saknas Skogsborg gård Näbban åker
Lövestad by Sandrevlebäcken bäck /Se Skogåsa gård Ormakorran mosse
Lövestad by *Sangleflodtt damm Skolträdgården, se Bäretofta traktnamn Ormakorrebackarna backar
Lövestad by Sangleflod damm /Se Släboskogen småbruk Ornakroken område
Lövestad hg *Seiers agir havreåker Snered gårdar *Persa vång beväxt område
Lövestad m:e /Se *Seierslöcke agir åker ?Sneröd gård Pinestättan åker
Bäretofta gd Sillabäck bäck /Se Spinkhuset hus Pinevången åkermark
Maltving gd Sillarödsbäcken bäck Spjällahuset hus Podermuskabacken backe
Månstorp by *Siö agir åker Spjällahuset hus Pottakärr kärr, åker
Nilstorp gd *Siöenn äng *Svattahusen hus Prästakärret kärr
Nödsmål hus *Siökerrid äng Tjörnedala gård Purra kärr kärr
Pinan gd *Siökerridtt åker och äng Toppelagård gård Pusakärr kärr
Plågan, Stora by Sjörbäck bäck /Se ?Torkelskrok gård och jordlott *Puttakärr odlat kärr
Prästgården Saknas *Skalenn äng Torpet torp Pärsavång skog
Ry by *Skallaas skog Trekanten, se Bäretofta traktnamn Ramsadal kyrkojord
Ry by *Skindkiortelenn åker Tuvelund gård Rothugget åker
Ry by *Slaakulds agir åker ?Tengelsåkra gård *Ryadal dalgång
Ry by *Slederödtt havreåker Tängelsåkra småbruk Rävastärten förr fälad, nu åker
Ry by Slättedamm damm /Se Täppet gård Samlingsbacken backe
Ry by Snapphanekroken skogsmark Täppet gård och jordlott Samlingsbacken backe
*Torpet Saknas *Ssiöskiffter ängar Ugglorna gård och jordlott Sillaklämman ängslott
  *Ssiöskiifften, Vestre och Østre ängar Ulvsbjär gård Sjöna mosse
  *Stenbäck bäck? /Se *Urmakaremöllan kvarn *Sjöna mosse
  *Stiegerødzsteen Saknas Visänga gård Skoghejdan mosse
  Stisbjärsmossen sank mark *Visängar gård *Skoghejan fäladsmark
  Stork(a)- Saknas /Se Åkesro, se Lövestad traktnamn Skörbäcksbacken backe
  *Strengis kulle äng Åsahuset hus Skörbäcksmossen mosse
  *Tengels agir åker Ängagården gård Skövlan förr skog, nu åker
  *Terningen äng   *Skövlan åker
  Tjövlebäck bäck? /Se   Slättahult åker
  *Tornn agir åker   Slättahultet jordlott
  *Tornne agir åker   Slättared åker
  Trättakorran vattensaml.? /Se   Slättedamm vattensamling
  Töstemossen mosse /Se   *Slättedamm mosse
  Vanstadmosse ägomark   Smörlöven mosse
  *Vlle kier (Vlffue kier) äng   Snapphanakroken skogsmark
  *Vadtz eng äng   Snapphanekroken skogsmark
  Vetebäck bäck /Se   *Snapphanekroken fäladsmark
  *Viides eng äng   Spedemosse mosse
  Vikorra vattensaml. /Se   Spinkhult åker
  *Vång, Norra Saknas   Spjällabacken backe
  *Vång, Södra Saknas   Spånebacken åkerbacke
  *Vång, Västra Saknas   Spångbron bro
  Ysnabäck bäck /Se   Stallvången åker
  *Yxenn åker   Stathusbacken åker
  Åsarna skogsmark   Stenholmaängen äng
  *Ørkallenn äng   Stenåsa backe
  Örnakullen Saknas /Se   Stiabacken backe
  *Ørnnekulds eng, se *Ornnekull åker   Stigabackarna jordlott
      ?Stigsbjärsmossen mosse
      Stigsbjersmossen mosse
      Stompaskogen utjord
      Storkabackarna backar
      Storkamossen mosse
      Stumpavången åker
      Stutafäladen betesmark
      Svatteboa åker
      *Svatteboda åker
      Svengulsäng förr skogsmark, nu åker
      Svinapluttarna jordlott
      Tegelbruksvången åker
      *Tegelugnen tegelbruk
      *Tegelugnåkern åker
      Toften, Västra åker
      Toften, Östra åker
      Tomesa vång åker
      Tomasavången åker
      Toppavången åker
      Toppavången åker
      Torekilla källa
      Torkelaskrog åkermark
      Tostemossen mosse
      Trintan åker
      Trintan jordlott
      Truenahög backe
      *Turrebacken backe
      Ugglevången åker
      Ugglorna mosse
      Ullbrinka mosse
      Ullsbjer backe
      Vanningabacken skogsbacke
      Vanstakroken åkerområde
      Vikorra vattensamling
      Vägsholmen mosse
      Västrevång åker
      Åledskärr kärr
      Åsarna skogsås
      Ällebäcken bäck
      Ällebäcksbacken backe
      Ängaledet grind
      Ängarna ängsmarker
      Äskelyckan mosse
      Äskils lycka jordlott

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.