ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Knästorps socken : Bara härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 59 Naturnamn : 129 Bebyggelsenamn : 16 Naturnamn : 26
Knästorp socken *Aa agerenn åker Knästorp sn och by Anders Karls mölla väderkvarn
Knästorp sn Almendingen åker Bengtasro, se Knästorp traktnamn Bagmossen mosse
Knästorp sn *Almendingenn åker Hemlunda, se Knästorp traktnamn Dynnbäcksbron bro
Knästorp sn Aske ageren åker Hospitalet del av hospital Gatan vägstycke
Knästorp sn *Aske agerenn åker Hunnerup gård Gåsamaden äng
Knästorp by, g. Biellerup becks ageren åker Hunnerupastället gård Gärestycket åkerskifte
Knästorp sn *Biellerup becks agerenn åker Höjebromölla gård Husplatserna åkerskifte
Knästorp sn *Blancke agerenn åker Höjebro smedja lägenhet Kalvaröven ängsmark
Knästorp sn Blanke kieryggene åker Knästorps sn traktnamn Katten äng
Knästorp sn *Blancke kiers ryggene åkrar Knästorp, Norra gård Knästorpahölen höl
Knästorp sn Bredestens ageren åker Lisenlund, se Knästorp traktnamn Knästorpaskälet rågång
Knästorp sn /Se *Brede steens agerenn havreåker Magnushus, se Knästorp traktnamn Långåkrarna åkerskifte
Knästorp kyrkby /Se Bredingen åker Möllegården annan benämn. på Höjebromölla Möllarerännan bäck
Knästorp sn /Se Bredingen åker Raby hussamling Möllehölen höl (fördjupning)
Knästorp sn /Se *Bredingen havreåker Väsum Saknas Prästavägen väg
Knästorp sn /Se *Bredingenn åker Vesum by Pågohålan höl
Knästorp sn /Se *Bredingen mark /Se   Ryttarestycket åkerskifte
Höjebromölla stälsdomän Breingarne åker   Rännekärr nu igenfyllt kärr
Höjebromölla gd »Breåns stycken» natn. /Se   Rävsåkrarna åkerskifte
Knästorp by Brytestufveskiftenen äng   Sjuryggarna åkerskifte
Knästorp by Brytstugorne del av torvmosse   Smedbacken landsvägsbacke
Knästorp by Brödstickedt åker   Stampehölen höl
Knästorp by *Brödstickedtt åker   Stenbjeret backe
Knästorp by Böneskiftenen äng   Toften åkerskifte
Knästorp by Dynnbäck bäck   Tången äng
Knästorp by Dömbäcks Styckenen åker   Åbacken backe
Knästorp by /Se Dönbeck ageren åker    
Knästorp sn *Dönbeckis agerenn åker    
Knästorp sn *Dönbeckis stickedtt, Lille havreåker    
Hunnerup gd Dönbäck bäck /Se    
Hunnerup gd Erte ageren åker    
Höjebromölla gd *Erte agerenn åker    
Knästorp by Fyraryggarne åker    
Knästorp, Norra gd Fyrkantingarna åker    
Knästorp by Fähöyen åker    
Knästorp by Föllekiilles ageren åker    
Prästgården prästgård *Fölle Kiilis agerenn havreåker    
Vesum by Gaffuel stickerne åker    
Vesum by *Gaffuil stickernne åker    
Vesum by Gateängarne äng    
Vesum by Giäres Styckenen åker    
Väsum by Graabiergs ager åker    
Väsum by *Graabiergs agir, Lille o Store åkrar    
Vesum by Graverne åker    
Vesum by Grafverne äng    
Vesum by Guldagre skiftet åker    
Väsum by *Guldagre skiifftedtt havreåker    
Väsum by Gångängar del av torvmosse    
Väsum by Hafrabier åker    
Väsum by Henvastyckenen åker    
Väsum by Höjebro bro    
Vesum by Höjebro bro    
Vesum by Höje å å    
Väsum by /Se Ilekiers ageren åker    
Väsum by /Se *Jllekiers agerenn åker    
Vesum by /Se Knaggängarne äng    
Väsum by /Se Kodhöjs ageren åker    
Vesum gdr /Se *Kodhöys agerenn åker    
Vesum by *Krog agerenn åker    
  Kulpen åker    
  *Kulpen åker    
  Kulpen åker    
  Lang ageren åker    
  *Lang agerenn åker    
  *Lange engen havreåker    
  Lappindtt åker    
  *Lappindtt åker    
  Lindholms ageren åker    
  *Lindholms agerenn åker    
  Lång-Åckrarne åker    
  Magestens stickedt åker    
  *Mage steens stickedtt havreåker    
  Mangelstens ageren åker    
  *Mangesteens agerenn havreåker    
  Maängen äng    
  Mällanstycket åker    
  *Nikolai enghe Saknas    
  *Nikolai enghe ängar    
  *Nikolai ängar ängar    
  *Nockebro mølle Saknas    
  Noranbier åker    
  Pilängarne åker    
  Räfvels Åckrarne åker    
  Röfsåker åker    
  Skaldren åker    
  *Skaldrenn o Lille skaldre havreåkrar    
  *Skaldre ryggenn havreåker    
  Spendett åker    
  Spenditt åker    
  *Spendett åker    
  *Spenditt eng äng    
  Spundett åker    
  *Spundett åker    
  Steendysse ageren åker    
  *Steenkiiste agerenn havreåker    
  Stenbierged åker    
  *Stenbiergid åker    
  *Stennoords stickedtt havreåker    
  Stenvadsstickedt åker    
  Store ageren åker    
  *Store agerenn åker    
  Toft åker    
  Tofta Fallet åker    
  Tofta Grafverne äng    
  Tofften åker    
  *Tofftenn åker    
  Toffte rygge åker    
  *Toffte rygge åkrar    
  Tofterne åker    
  Tornne ageren åker    
  *Tornne agerenn åker    
  *Trane skiifftedtt havreåker    
  Treryggarne åker    
  Toftändarne åker    
  Trane skiftet åker    
  Tran Åckrarne åker    
  Treryggskiftet åker    
  Tvätängar del av torvmosse    
  Tångastyckenen äng    
  Vads ageren åker    
  *Vads agerenn åker    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Aa ageren åker    
  Åskiftenen äng    
  Åstyckenen åker    
  Öringen åker    
  *Øringen, Lille o Store åkrar    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.