ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Brågarps socken : Bara härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 35 Naturnamn : 161 Bebyggelsenamn : 9 Naturnamn : 8
Brågarp sn Bakmaden åker Brågarp sn och by Gullåkrabrunnen f.d. hälsobrunn
Brågarp sn /Se Blååckrarne åker Borggård gård Gullåkramosse torvmossse
Brågarp sn Brasket åker Bruksgården gård Gullåkrastigen gångstig
Brågarp sn Breingen åker Brågarpe Borggård gård Kyrkobron f.d. bro
Brågarp sn Breingen åker Brågarpe mölla väderkvarn Rävabacken höjd
Brågarp sn Breingen åker Gullåkra by Tockahålan kärr
Brågarp sn Breingen åker Sockerbruksgården gård Tornabjer el. Tornabjersbacken backe
Brågarp sn Breingen åker Spetsen hus Åldermansstenen rest sten
Brågarp sn *Breingen havreåker Uggletorp gård  
Brågarp sn *Breingen åker    
Brågarp sn *Breingen mark /Se    
Brågarp sn Breske engen äng    
Brågarp sn »Breske engen äng    
Brågarp sn /Se Breske engen Saknas /Se    
?Brågarp by Bretoften åker    
Brågarp by Brotoffta Engen äng    
Brågarp by *De fiire moër äng    
Brågarp by »Degnne ageren havreåker    
Brågarp by Dönbäck bäck    
Brågarp by Döseryggen åker    
Brågarp by Ertebärg åker    
Brågarp sn /Se *Feste agerenn åker    
Gullåkra by *Feste agerenn åker    
Gullåkra by Fiolerna åker    
Gullåkra by Fleekier kärr    
Gullåkra by *Flee kier kärr    
Gullåkra by Fyrarygge Engen äng    
Gullåkra by Gaasseflodsager åker    
Gullåkra by *Gaasse flodsagir och *Gasseflodsengen åker och äng    
Gullåkra by /Se Gadeageren åker    
Gullåkra by /Se *Gade agerenn åker    
Staffanstorp by *Gade agir åker    
Staffanstorp samhälle Gafwelstycket åker    
Staffanstorp samh. /Se Gateryggen åker    
Vraghæthorp, se Brågarp sn Geerrisageren åker    
  *Gerris agerenn havreåker    
  Graffue ager åker    
  *Graffue agir och Graffue engen åker o. äng    
  Graffue engen äng    
  *Griisse holmindtt äng    
  Grusse holmindtt åker    
  Gåsebijten åker    
  Hedstycket åker    
  Holekiälle Engen äng    
  Holeryggen åker    
  Hufwudsijdeåker åker    
  Högryggen åker    
  Kee thongen åker    
  Kerageren åker    
  *Ker agerenn havreåker    
  Kierager åker    
  *Kier agir havreåker    
  Kinbeneåker åker    
  Kircke ageren åker    
  *Kircke agerenn åker    
  Kiäråker åker    
  Klassåker åker    
  Kleethagenn? åker    
  *Klee thagenn och Kee thongenn åker o. äng    
  Klädtångs kastet åker    
  Knästorpestumpen åker    
  Korsager åker    
  *Korss agir åker    
  Korsåker åker    
  Korsåkrarna, Små åker    
  Kraage ager åker    
  *Kraage agir havreåker    
  Kurre ager åker    
  *Kurre agir åker    
  *Kurre agir åker /Se    
  Kyrke stijgs ryggen åker    
  Kyrke stijgs ryggen åker    
  Langager åker    
  *Lang agir havreåker    
  Leerdiige engen äng    
  *Leer diige engen äng    
  Leergraff ageren åker    
  *Leergraff ageren havreåker    
  Lundsåker åker    
  *Maë agre havreåker    
  Marcke skiels ryg Saknas    
  *Marcke skiels ryg åker    
  *Mellum engen äng    
  Mummen åker    
  *Mummen havreåker    
  Muncke ager åker    
  *Muncke agir, Lille, Mellum o. Østre åkrar    
  *Musse agir havreåker    
  Musse krog åker    
  *Musse krog havreåker    
  *Musse Krog äng    
  Måsse ager åker    
  Norråker åker    
  *Nörre tofft havreåker    
  Otta skeppe åkren åker    
  Pijl Engen äng    
  Pile ager åker    
  *Piile agir havreåker    
  Renden åker    
  *Renden havreåker    
  Sandstycket åker    
  Skreppe ageren åker    
  *Skreppe ageren havreåker    
  Slukjordsstyckenen åker    
  Smör ager åker    
  *Smör agir åker    
  Stafsåker åker    
  Steensager åker    
  *Steens agir åker    
  Stenbolryggen åker    
  Stenbroryggen åker    
  Stijsåker åker    
  *Store eng äng    
  Sylarna åker    
  Sylen äng    
  *Syndre tocke havreåker    
  Sängåker åker    
  Taars ager åker    
  *Taars(Tors)agir, Mellum och Store åkrar    
  Taskeryggen åker    
  Tocke, Lille åker    
  Tocke åker    
  *Tocke, Lille och Store åkrar    
  *Tocke, Lille och Store åkrar    
  *Tocke, Lille och Store åkrar    
  *Tocke, Västra och Østre havreåkrar    
  *Tockenn åker    
  Tofft åker    
  Tofftabacken åker    
  Tofften åker    
  *Tofften åker    
  Tofften åker    
  Tofften åker    
  Toffte ryggen åker    
  *Toffte ryggenn åker    
  Tornebärgsåker åker    
  Tornåker åker    
  Tors ager åker    
  *Tors agir, Syndre havreåker    
  Trane hals åker    
  *Trane hals åker    
  Tue engen äng    
  *Tue engen, Lille och Store ängar    
  Tuerre engen äng    
  *Tuerre engen äng    
  Tuer ryggene åker    
  *Tuer ryggene åkrar    
  Tuf Engen äng    
  Twär Engen äng    
  Twärskiften åker    
  Tyarperyggen åker    
  Wasestycket åker    
  Weijlengen, Lille åker    
  *Weylengen, Lille åker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Wägelängen åker    
  Vässum ryg åker    
  Yxneåker åker    
  Ållabacken åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.