ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bjällerups socken : Torna härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 90 Naturnamn : 192 Bebyggelsenamn : 20 Naturnamn : 18
Bialthorp, Makle, se Bjällerup, Stora gd *Aass agir åker och äng Bjällerup sn och by Bjällerups bro bro
Biældorp magle, se Bjällrup sn *Aasse agir åker Bjällerup sn och byar Bys bro bro
Bjällerup sn *Agerlods eng äng Almedal gård Duvekulls ängen jord
Bjällerup sn »Agerlods eng» äng /Se Bjällerup, Lilla by Ekevången åker
Bjällerup sn /Se *Agerlodtz enge ängar Bjällerup Stora traktnamn *Flatingen åker
Bjällerup sn *Bade agir åker Bjällerup, Stora by Hallatoften åker
Bjällerup sn *Bede engenn åker och äng Bjällerups skola skolhus Hanehög försvunnen ättehög
Bjellerup sn *Biellerups sticke åker Bjällerupagården gård Jöns Hansa-vången åker
Bjällerup sn *Biörnne holm (biörns holm) äng Bjällerup, se Bjällerup Stora traktnamn Klockarepilen pilträd
Bjällerup sn *Biörnsholm äng Blåseberga hus Knästorps skäl gräns
Bjällerup sn *Biörns holm äng Bosskrok gård Kvärlövbron bro
Bjällerup sn *Biörs spiellid åker Bostället f.d. militieboställe, gård Källingabäcken bäck
Bjällerup sn *Bouss engenn, *Bouss agir äng resp. åker Flydefitta gård Surebäck bäck
Bjällerup sn *Boustickid åker Gröningahusen torp Svensabacken åker
Bjällerup sn *Breagir (Breed agir) åker Kvärlöv gård Tinghusvägen väg
Bjällerup sn *Breagir, Lille åker Råttfällan f.d. gård Tolvebäcken bäck
Bjellerup sn. *Breagie mark /Se Röven gård Tornehög försvunnen ättehög
Bjällerup sn /Se *Breingenn åker Soldat-torpet torp Vallbybäcken bäck
Bjällerup sn /Se *Breingenn äng Villan boningshus  
Bjällerup sn /Se *Breingenn åker Vitesmaden gård  
Bjällerup sn /Se *Broagir åker    
»Biælthorp maclæ» by /Se *Bro engenn äng    
Bjällerup hg *Bröditt, Vestre åker    
Bjällerup, Lilla och Stora byar *Dams agir åker och äng    
Bjällerup, Stora by *Dams agir, Lille åker    
?Bjällerup herrgård, byar *Dams agir, Store åker    
Bjellerup hg *Diige skiellid åker    
Bjällerup by *Diigis engenn äng    
Bjällerup by *Diigis engen, Store äng    
Bjällerup by *Diigis spield, Lille åker    
Bjällerup by *Duekulds eng äng    
Bjällerup hg Effthirlanditt åker    
Bjällerup by *Espe engen äng    
Bjällerup, Lilla by *Faare becks agir åker    
Bjällerup, Lilla by *Faarebecks ryggenn åker    
Bjällerup, Lilla o. Stora byar /Se *Felis engen, Lille äng    
Bjällerup, Lilla och Stora byar *Felis engen, Store äng    
Bjällerup, Lilla by *Fellids engenn äng    
Bjällerup, Lilla hg o. by Fårabäck bäck /Se    
?Bjällerup, Lilla o. Stora byar *Gaassebiidenn Saknas    
Bjällerup, Lilla o. Stora byar *Gaassebiid, Lille åker    
Bjällerup, Lilla o. Stora byar *Gaassse örid Saknas    
Bjällerup, Lilla by *Gamble wads agir havreåker    
Bjällerup, Lilla o. Stora byar *Gamble wads sticke havreåker    
Bjällerup, Lilla o. Stora byar *Gierris agerenn åker    
Bjällerup, Lilla o. Stora byar *Gierris agir åker    
Bjällerup, Lilla by *Graabierrith åker    
Bjällerup, Lilla by *Grelis agir åker    
Bjällerup, Lilla by *Guldwoldenn havreåker    
Bjällerup, Lilla by *Guld woldenn äng    
Bjällerup, Stora by *Hale touffte agir åkrar    
Bjällerup, Stora gd *Hampe agir åker    
Bjällerup, Stora gd Hane hög fornlämning    
Bjällerup, Stora by *Harebier (*Harebierg) engen äng    
Bjällerup, Stora by *Hauffrekiers agir åker    
Bjällerup, Stora by *Hauffre kiers engenn, *Hauffre kiers agir äng resp. åker    
Bjällerup, Stora by *Hee engenn äng    
Bjällerup, Stora by *Hettestrudenn äng    
Bjällerup, Stora by *Heynge agir havreåker    
Bjällerup, Stora by *Hoffuid Kludind äng    
Bjällerup, Stora by *Huilis agir havreåker    
Bjällerup, Stora by *Huilis maën, Lille äng    
Bjällerup, Lilla o. Stora byar /Se *Huilis maënn äng    
Carlshamn tp /Se *Hulck agir åker    
Carlskrona tp /Se *Hulueys spield havreåker    
Christianopel tp /Se Hundsommebolet ägonamn /Se    
Fredrikshamn tp /Se *Hundsomme bolid äng    
Gottland ryttarehus /Se *Hungehöys ryggenn åker    
Hogland tp /Se *Hungehöys stickid havreåker    
Högfors tp /Se *hylde agir åker    
»Kierke Biellerup» by /Se Höje å å    
*Knaffue gaardenn f. gd *Höys wads agir åker    
Kvärlöv gd /Se *Jngemands agir åker    
Kvärlöv gård /Se *Jngemands engen äng    
Kvärlöv gd /Se *Kattebier åker    
Kvärlöv gd /Se *Kattebierg, Lille åker    
Lybeck tp /Se *Kattebierg, Norre åker    
Narva tp /Se *Kattebierg rygh äng    
Pettersburg tp /Se *Kattebierg, Store åker    
Roggersvik tp /Se *Kattebierg, Syndre äng    
Stralsund ryttarehus /Se *Kedell maën äng    
Umeå tp /Se *Kierlinge becks sticke ängar    
Wasa tp /Se *Kier spiellitt, Store åker    
Wiborg tp /Se *Kiers spiellitt åkrar    
Wismar tp /Se *Kilde kuldsengenn äng    
Åbo tp /Se *Kindbenit åker    
Åhus tp /Se *Kindbenitt äng    
Åland ryttarehus /Se *Kircke brinckenn Saknas    
Öland ryttarehus /Se *Kircke endis agir åker    
»Östrabialarp» by /Se *Klasse agir åker    
  *Klasse agir åker    
  *Klasse ryg havreåker    
  *Klasse ryg, Store åker    
  *Kokiers agir åker    
  *Korsagerenn åker    
  *Korss engenn äng    
  *Kringekiers agir åker    
  *Krogenn åker    
  *Kuld engen äng    
  Källingabäcken bäck    
  Källingabäcken bäck /Se    
  *Lang agir åker    
  *Lang agir, Mellum åker    
  *Langagir, Østre åker    
  *Lange agir åker    
  *Lange agir, Vestre åker    
  *Lange engen äng    
  *Lang engenn äng    
  *Lang eng, Lille äng    
  *Lange ryg åker    
  *Lange ryg havreåker    
  *Lang ryg åkrar    
  *Langs agir, Vestre åker    
  *Leeds agir åker    
  *Leeds agir åker    
  *Leeds agir åker    
  *Leeds eng äng    
  *Leer agir åker    
  *Leer agir åker    
  *Lille ryg åker    
  »Marckhöys agir åker    
  *Möllebeck äng    
  *Mölle stubbe, Lille åker    
  *Möllestubbenn åker    
  *Mölle stubbe, Store åker    
  *Nees ryg (*Nesse ryg) åker och äng    
  *Nesse ryggen åker    
  *Ny wong vång    
  *Piiffuere boëll äng    
  *Piilebusk åker och äng    
  *Piile maën äng    
  *Piilis maën, Vestre äng    
  *Piilis maën äng    
  *Pile ager åker    
  Piparebol ägonamn /Se    
  *Prelings agir åker    
  *Preste eng äng    
  »Prestekiers agir, *Prestekiers engen åker resp. äng    
  *Rachels engen äng    
  *Rachuls engenn äng    
  *Rygge, De fem åkrar    
  *Röer engen äng    
  *Röesteens engen äng    
  *Rönnebiergs agir åker    
  *Rörkiers agir åker    
  *Sandagir åker    
  *Skaldewadtz agir åker och äng    
  *Skamskiiffte åker    
  *Skamskiiffte, Lille åker och äng    
  *Stenbragerinn åker    
  *Stenhöys ryggenn (agir) åker    
  *Stenisse, Norre havreåker    
  *Stenisse, Syndre havreåker    
  *Stiis agir åker    
  *Stumpene åker    
  *Tidtzle agir, Lille åker    
  *Tidzle agir, Store åker    
  *Tofftenn åker    
  Tolvebäcken bäck /Se    
  Tornehög fornlämning    
  *Tornhöys agir havreåker    
  *Tornne brinck åker och äng    
  *Tornne brincke åker    
  *Toufftenn (Tofftin) åker    
  *Toufftenn åker    
  *Toufftenn, Lille åker    
  *Touffte ryg åker    
  *Touffthöys agir åker    
  *Touffthöys agir åker    
  *Touffthöys agir, Lille havreåker    
  *Trane agir åker    
  *Trane agir havreåker    
  *Trane agir, Lille havreåker    
  *Trebo agir havreåker    
  *Trebo wadtz agir havreåker    
  *Trödenn, Lille åker och äng    
  *Trödenn, Store åker    
  *Tuerskiifftid äng    
  *Tuerskiifftid äng    
  *Weylle eng havreåker    
  »Vies maënn äng    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Ørkulde åker    
  Örnapölen äng /Se    
  *Ørnne pöllenn äng    
  *Ørnne pöllinn äng    
  *Østenn (østre-) beck åker och äng    
  *Østenn beckind åkrar    
  *Østre ryg äng    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.