ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Uppåkra socken : Bara härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 96 Naturnamn: 135 Bebyggelsenamn: 45 Naturnamn: 15
Uppåkra sn Uppåkra, Lilla Saknas Uppåkra församling församlingar Arvid Lars spets åker
Uppåkra sn Abulle ager åker Uppåkra sn Hjärupaplanen ägofigur
Uppåkra sn *Abulle agir åker Bergströmmahusen hus Hängefären kärr med gungfly
Uppåkra sn Afwel åker åker Black gård Höjebro landsvägsbro
Uppåkra sn Bagga fallen åker Coyetagårdarna gårdar i Hjärup Kusa håla kärr
Uppåkra, Stora sn Boesland åker Daells Varuhus, se Hjärup traktnamn Lillehög ättehög
Uppåkra sn *Bois land havreåker Fatterslund gård Ola-Nils damm byadamm
Uppåkra sn /Se Breingen åker Fatters krog f.d. värdshus Per Sivers källa källa el. brunn
Uppåkra sn *Breingen havreåker Fittamaten gård Prästavägen vägsträcka
Uppåkra sn Bröns ager åker Gamlegård gård Sexevägen bygdeväg
Uppåkra sn *Bröns agir åker Gästgivaregård, Stora Uppåkra gård Storehög ättehög
Stora Uppåkra sn Bön bogiss stickedtt åker Hjärup traktnamn Tirupakroken del av sn
Uppåkra sn *Bön bogis sticked havreåker Hjärup by Tirupavallen pilevall
Uppåkra, Stora socken Bön bogis sticked Saknas /Se Hjärupahusen hus Uppåkra kärr kärr
Uppåkra sn Böne(s)bäck natn? /Se Hjärupa mölla väderkvarn Vridvägen vägsträcka
Uppåkra sn Bösse Tiörnet åker Hjärupsbandelen, se Hjärup traktnamn  
Uppåkra sn Diigis ager åker Jerusalem hus  
Uppåkra sn *Diigis agir åkrar Krummstorp hus  
Uppåkra sn Dyrablods ängen äng Linjen Åkarp-Uppåkra, se Hjärup traktnamn  
Uppåkra sn Döngres ager åker Mabacken gård  
?Uppåkra sn *Döngres agir åker Norrbo, se Hjärup traktnamn  
Uppåkra, Stora sn /Se Dössen åker Radhusen hus  
Uppåkra sn /Se *Dössen åker Revesborg hus  
Uppåkra sn /Se Döösse åker åker Rännehuset hus  
Uppåkra sn /Se Engeleds ager åker Rövlatynnt hus  
Uppåkra sn /Se *Engeleds agir, Lille o. Store åkrar Skogsbo, se Hjärup traktnamn  
Uppåkra sn /Se Fogda Åcker åker Smörmickelens el. Smörmicklastället gård  
Uppåkra sn /Se Gade ager åker Solhem, se Hjärup traktnamn  
Opaker, se Uppåkra sn *Gade agir åker Spetsagården gård  
Söderåkra, se Uppåkra Saknas Gafle Eng del av Äng-vången Spetsahusen hus  
Black gd /Se Gatte Ryggen åker Stationsvägen, se Hjärup traktnamn  
Hiathorp, se Hjärup by Gatte Ryggs åker åker Stavrahusen hus  
Hjärup by Graf åker åker Stjärnan hus  
Hjärup by Gullåkers skijfftet åker Svartehjärup by  
Hjärup by Gåsabiten del av vång Svarte Hjärup, se Svarthjärup traktnamn  
Hjärup by Hedstumppen åker Svarthjärup traktnamn  
Hjärup by Hiulstickedt Saknas Svedinagården akademihemman  
Hjärup by *Hiulstiekidtt havreåker Uppåkra, Lilla by  
Hjärup by Hiöager Saknas Uppåkra, Stora by  
Hjärup by *Hiöagir, Lille och Store åkrar Uppåkra station, se Hjärup traktnamn  
Hjärup by Hufwådh låtts åker åker Vinkeltorp hus  
Hjärup by Humble tofften åker Vägen, se Hjärup traktnamn  
Hjärup by *Humble tofften åker Åkershem, se Hjärup traktnamn  
Hjärup by Huussager åker Åkerslund gård  
Hjärup by *Huuss agir havreåker Åkesahuset hus  
Hjärup by Höör Lands åker åker    
Hjärup by *Ingels sticke, Lille havreåker    
Hjerup by Iuhl bråtts Engh äng    
Hjärup by Iuhl Bröt Engen del av Ängvången    
Hjärup by Iuhl steens åcker åker    
Hjärup by Kabbarp skifftet del av Ängavången    
Hjärup by Kagg Eng del av Ängvången    
Hjärup by Katte Brånsåker åker    
Hjärup by Kering åker    
Hjärup by *Kerning åker    
Hjärup by Kiefft ängen äng    
Hjärup by Kille Ryggen åker    
Hjärup by Kille åker åker    
Hjärup by /Se Kirckebro stickedtt åker    
Hjärup by /Se *Kircke bro stiekedtt havreåker    
Hjärup jvstn /Se Kirckegaars ager åker    
Hyathorp, se Hjärup by *Kirckegaars agir åker    
Svarthjärup gårdar Kiärings steen åker åker    
Svarthjerup by Kiärstycket åker    
Svartehjärup gd Kiörkestigs åker åker    
Svarta Hjerup g Kiörningsängen äng    
Svarta Hjärup gd *Kommendörsängen äng    
Svarta Hjärup gd [Kommendörsängen] Saknas    
?Uppåkra, Lilla by Kors ager åker    
?Uppåkra, Lilla by Krokstycket åker    
Uppåkra, Stora o. Lilla byar Krönings åker åker    
Uppåkra, Stora by Kull ager åker    
Uppåkra, Stora by Kårs åker åker    
Uppåkra, Lilla och Stora byar Kaerager åker    
Uppåkra by Kaer ager åker    
Uppåkra by *Kull agir åker    
Uppåkra, Lilla by *Kær agir havreåker    
Uppåkra, Lilla by *Kær agir åker    
Uppåkra, Stora by Köllen åker    
Uppåkra, Stora by *Köllen havreåker    
Uppåkra by *Lang engen äng    
Uppåkra by Leerager åker    
Uppåkra, Lilla by *Leer agir åker    
Uppåkra, Stora by Leer åker åker    
Uppåkra by Leeråcker åker    
Uppåkra, Lilla by Lijen åker    
Uppåkra, Lilla by Lijåker åker    
Uppåkra, Lilla by Lillehög fornlämning    
Uppåkra, Lilla by Lycken åker    
Uppåkra, Lilla by *Lycken åker    
Uppåkra, Lilla by Lyckåker åker    
Uppåkra, Lilla by Långh åker åker    
Uppåkra by /Se *Maërne äng    
Uppåkra by /Se Malmös ager åker    
Uppåkra jvstn /Se *Malmös agir havreåker    
Åkerslund gd /Se Malmös åker åker    
  Miung åker    
  *Miung havreåker    
  Nywång ängen äng    
  När Höögh åker    
  *Orme bolett äng    
  Ormbolet ägonamn    
  Oxe Kullen åker    
  Segeland åker    
  Sfännet åker    
  Skifftesängen äng    
  Skreppen åker    
  *Skreppen havreåker    
  Steehaggen åker    
  Stenkullsdöselöt äng    
  Stigs Sfiälls åker åker    
  Storehög fornlämning    
  *Storers höy, Lillershöy havreåkrar    
  Saede landtt åker    
  *Sæde landtt och Lille sade landtt åkrar    
  Toffteager åker    
  *Toffte agir åker    
  Tofften åker    
  Tofften åker    
  *Tofftenn åker    
  Tofftestumpen åker    
  *Toffte stumpen åker    
  Tofft åker åker    
  Tofft åker åker    
  Trollenskrok åker    
  Tuede brönsager åker    
  *Tuede bröns agir åker    
  Twär stycket åker    
  Tåll Engs åker åker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Åkes Bergs åker åker    
  Ärtz höij åker    
  Öhr Höögs åcker åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.