ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Dalby socken : Torna härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 347 Naturnamn : 73 Bebyggelsenamn : 28 Naturnamn : 46
Dalby sn *Almendings stickid ?åker Dalby sn sn Billebjer bergsklippa
Dalby sn Billebjär berg Dalby by o. sn Billebjär Saknas
Dalby sn Billebjär berg Dalby sn och by Bryggarebacken landsvägsbacke
Dalboia Saknas Billebjer horst /Se Dalby sn o. by Dalby backar område av Dalby
Dalby sn, förr med kloster *Bucke steens agir åker Dalby by och sn Dalby backe landsvägsbacke
Dalby sn, förr med kloster Dalby hage hage Dalby sn och by Dalby hage Saknas
Dalby sn, för med kloster Dalby hage hage Dalby sn och by Dalby hästhage skog
Dalby sn, förr med kloster Dalby Norreskog skog Dalby sn Dammlyckan ängsmark
Dalby sn, förr med kloster Dalby Söderskog nationalpark Dalby sn o. by Daniels skog skogsmark
Dalby sn, förr med kloster Dalby skog skogstrakt Dalby sn och by Galgabackarna vägbacke
Dalby sn, förr med kloster *Engeleid led Dalby Saknas Galgabacken backe
Dalby sn, förr med kloster *Engeleitt led Dalby Saknas Gåsabitarna ängsmark
Dalby sn *Fyllings engenn, *Nörre fyllings eng ängar Dalby sn och by Gåsakroken ängsmark
Dalby sn, förr med kloster *Fyllings engenn, Syndre fyllings eng ängar Dalby traktnamn Gästgivarelyckan utmark
Dalby sn, förr med kloster *Gaasse biidenn åker Dalby kungsgård gård Hällestadvägen väg
Dalby sn, förr med kloster Galgabacken backe Järnvägsområdet, se Dalby traktnamn Hästahagen skog
Dalby sn, förr med kloster *Gerridtz engenn äng Klockaregården gård Knivåsen ås
Dalby sn, förr med kloster *Gerris agerenn åker Kronedal gård Killebacken backe
Dalby sn, förr med kloster *Haarebierg åker Kungsgården kungsgård Kladdadammen damm
Dalby sn *Haarebierg äng Länsmannagården gård Klockarejorden jordområde
Dalby sn, förr med kloster *Hasle agerenn åker Mårten Nilssons lycka, se Dalby traktnamn Knivsåsskogen skog
Dalby sn, förr med kloster *Haste agerenn åker Osbergs mölla väderkvarn Knivsåsskogen lövskog
Dalby sn, förr med kloster *Huedis agir åker Pingmöllan vattenkvarn Kristoffers fälad fäladslott
Dalby sn, förr med kloster *Kelsmaenn äng Sjöstorp by Kronedalafäladen utmark
Dalby sn, förr med kloster *Krop agir, Lille havreåker Sjöstorp by Kroneparken skog
Dalby sn, förr med kloster *Krop agir, Store havreåker Taklösa gård Kronoskogen skog
Dalby sn, förr med kloster *Kropagrene åkrar Vattenberga gård Källingabäcken bäck
Dalby sn, förr med kloster Källingabäcken bäck Östra mölla gård Långåkrarna åkerskifte
Dalby sn, förr med kloster *Kölle engen äng   Malmösvägen eller Malmövägen landsväg
Dalby sn, förr med kloster *Lang agerenn åker   Malmösåkrarna åkerskifte
Dalby sn, förr med kloster *Lang agir åker   Nords grustag grustag
Dalby sn, förr med kloster *Leitt led   Norrehage del av hästhage
Dalby sn *Liung stickid ?åker   Norrjord del av ägor
Dalby sn *Lunnerup Krog åker och äng   Nylis backe landsvägsbacke
Dalby sn *Malmös agerenn åker   Per Larssons mölla vattenkvarn
Dalby sn, förr med kloster *Marckeskiels agir åker   Pingmöllarebäcken bäck
Dalby sn *Marcke skiels agir åker   Pinnmöllan vattenkvarn
Dalby sn, förr med kloster *Möllestickid åker   Pinnmöllarebäcken bäck
Dalby sn *Mölle tofftenn åker   Sjöstorpa fälad fäladsmark
Dalby sn *Ny skiifte havreåker   Sjöstorpsgärdet gärdsgård
Dalby sn, förr med kloster *Ny skiiffte havreåker   Snickaredammen f.d. damm
Dalby sn, förr med kloster *Ny skiiffte, Thett havreåker   Svinama(de)rna ängsmark
Dalby sn, förr med kloster *Ny wongs stickid havreåker   Södrejord del av ägor
Dalby sn Pliran sjö /Se   Söndrehage del av hästahage
Dalby sn Pliran sjö /Se   Tirupalyckan fäladsmark
Dalby sn, förr med kloster Pöflingedammen damm /Se   Trekanten plantering
Dalby sn *Skompenn äng    
Dalby sn, förr med kloster Skrylle backar backar /Se    
Dalby sn, förr med kloster Skrylle fälad marker /Se    
Dalby sn Skrylleskogen område i Dalby kronoskog /Se    
Dalby sn Snickaredammen förr damm /Se    
Dalby sn, förr med kloster *Spennis maën äng    
Dalby sn, förr med kloster *Store eng äng    
Dalby sn, förr med kloster Stråbäck bäck? /Se    
Dalby sn, förr med kloster Stränte-bäcken bäck? /Se    
Dalby sn, förr med kloster *Stårkåkern åker /Se    
Dalby sn *Suinemais agir åker och äng    
Dalby sn *Sö agir åker    
Dalby sn, förr med kloster *Tockorp stickid åker    
Dalby sn, förr med kloster *Tofftenn åker    
Dalby sn, förr med kloster *Tofft höys agir, Lille åker o. äng    
Dalby sn, förr med kloster *Toffthöys agir, Store åker    
Dalby sn, förr med kloster *Tofftin åker    
Dalby sn, förr med kloster *Tofftin åker    
Dalby sn »Tulis hull äng    
Dalby sn Tygelsjö sjö    
Dalby sn, förr med kloster *Tyissis agir åker    
Dalby sn *Tyrehöy höjd    
Dalby sn *Vestre eng äng    
Dalby sn *Vång, Norra Saknas    
Dalby sn /Se *Vång, Södra Saknas    
Dalby sn, förr med kloster *Vång, Västra Saknas    
Dalby sn /Se *Vång, Östra Saknas    
Dalby sn /Se      
Dalby sn /Se      
Dalby sn /Se      
Dalby sn      
Dalby kungsgård och sn /Se      
Dalby sn      
Dalby sn      
Dalby sn med kloster      
Dalby sn      
Dalby sn      
Dalby Saknas      
Dalby sn      
Dalby sn      
Dalby sn      
Dalby m:e      
?Dalby sn      
Dalby sn      
Dalby sn      
Dalby sn      
Dalby sn      
Dalby sn      
Dalby sn      
Dalby Saknas      
Dalby sn      
Dalby sn      
Dalby sn      
Dalby sn      
Dalby sn      
Dalby sn      
Dalby sn      
Dalby (sn) f. rättsområde      
Dalby sn      
Dalby sn      
Dalby sn o. by      
Dalby sn      
Dalby sn /Se      
Dalby sn /Se      
Dalby sn /Se      
Billebjär urbergshorst /Se      
Dalby kl      
Dalby f.kloster och biskopssäte, senare kungsgård      
Dalby förr kloster      
Dalby förr kloster      
Dalby förr kloster      
?Dalby kloster förr kloster      
Dalby förr kloster      
Dalby kloster förr kloster      
Dalby f. kloster, senare kungsgård      
Dalby f. kloster, senare kungsgård      
Dalby f. kyrka o. kloster, senare kungsgård      
Dalby kloster förr kloster      
Dalby förr kloster      
Dalby kloster förr kloster      
Dalby kloster förr kloster      
Dalby kloster förr kloster      
Dalby kloster f. kloster      
Dalby kloster förr kloster      
Dalby kloster förr kloster      
Dalby förr kloster, nu kungsgård      
Dalby förr kloster, nu kungsgård      
Dalby förr kloster, nu kungsgård      
Dalby kloster förr kloster      
Dalby förr kloster, nu kungsgård      
Dalby f. kloster, nu kungsgård      
Dalby f. kloster, nu kungsgård      
Dalby f. kloster, nu kungsgård      
Dalby kloster f. kloster      
Dalby f. kloster      
Dalby sockenkyrka /Se      
Dalby f. kloster, nu kungsgård      
Dalby f. kloster, nu kungsgård      
Dalby kl      
Dalby sockenkyrka /Se      
Dalby f. kloster      
Dalby f. kloster, senare kungsgård      
Dalby f. kloster, senare kungsgård      
Dalby förr kloster, nu kungsgård /Se      
Dalby by      
Dalby f. kloster, nu kungsgård      
Dalby f. kloster      
Dalby f. kloster, nu kungsgård      
Dalby by o. hg o. gd      
Dalby f. kloster      
Dalby f. kloster      
Dalby förr kloster      
Dalbykloster förr kloster      
Dalby kloster förr kloster      
Dalby medeltida kloster      
Dalby f. kloster      
Dalby förr kloster      
Dalby förr kloster, nu kungsgård      
Dalby förr kloster      
Dalby f.d. kloster, sn      
Dalby förr kloster      
Dalby förr kloster, nu kungsgård      
Dalby fd. kl. sn      
Dalby förr kloster, nu kungsgård      
Dalby f. kloster, nu kungsgård      
Dalby by o. kungsgård      
Dalby gd o. sn      
Dalby förr kloster      
Dalby förr kloster      
Dalby förr kloster      
Dalby förr kloster      
Dalby medelt. kloster      
Dalby förr kloster      
Dalby förr kloster, nu kungsgård      
Dalby förr kloster      
Dalby kloster f. kloster, nu kungsgård      
Dalby förr kloster, nu kungsgård      
Dalby förr kloster      
Dalby förr kloster      
Dalby kloster f. kloster, nu kungsgård      
Dalby kloster f. kloster      
*Dalby förr kloster      
Dalby förr kloster      
Dalby förr kloster      
Dalby förr kloster      
Dalby förr kloster, nu kungsgård      
Dalby förr kloster      
*Dalby kloster förr kloster      
Dalby f. kloster, nu kungsgård      
Dalby förr klster, nu kungsgård      
Dalby kloster Saknas      
Dalby f. kloster, nu kungsgård      
Dalby kungsgård Saknas      
Dalby f. kloster, senare kungsgård      
Dalby förr kloster      
Dalby förr kloster, nu kungsgård      
»Dalby kloster förr kloster      
*Dalby kloster förr kloster      
Dalby förr kloster      
Dalby f. kloster, senare kungsgård      
Dalby förr kloster      
Dalby kl.      
Dalby f. kloster, senare kungsgård      
Dalby förr kloster      
Dalby g      
Dalby kungsgård o. sn      
Dalby f. kloster, senare kungsgård      
Dalby förr kloster, nu kungsgård      
Dalby f. kloster, senare kungsgård      
Dalby f. kloster, nu kungsgård      
Dalby förr kloster, nu kungsgård      
Dalby förr kloster, nu kungsgård      
Dalby förr kloster      
Dalby förr kloster, nu kungsgård      
Dalby förr kloster      
Dalby förr kloster, numera kungsgård      
Dalby f. kloster, senare kungsgård      
Dalby förr kloster, nu kungsgård      
Dalby förr kloster      
Dalby f. kloster      
Dalby f. kloster, nu kungsgård      
Dalby f. kloster, senare kungsgård      
Dalby förr kloster, nu kungsgård      
Dalby f. kloster, senare kungsgård      
Dalby förr kloster, nu kungsgård      
Dalby kungsgård och by      
Dalby f. kloster, senare kungsgård      
Dalby f. kloster, senare kungsgård      
Dalby f. kloster, nu kungsgård      
Dalby kloster f. kloster, senare kungsgd      
Dalby kloster kungsgård      
Dalby f. kloster, senare kungsgård      
Dalby f. kloster, senare kungsgård      
Dalby f. kloster, nu kungsgård      
Dalby f. kloster, nu kungsgård      
Dalby f. kloster, senare kungsgård      
Dalby kl.      
Dalby f. kloster, senare kungsgård      
Dalby by      
Dalby f. kloster, nu kungsgård      
Dalby f. kloster, nu kungsgård      
Dalby f. kloster, nu kungsgård      
Dalby f. kloster, nu kungsgård      
Dalby f. kloster, senare kungsgård      
Dalby f. kloster, nu kungsgård      
Dalby f. kloster      
Dalby kloster f. kloster, senare kungsgård      
Dalby by      
Dalby kloster f. kloster, nu kungsgård      
Dalby kloster f. kloster, nu kungsgård      
Dalby f. kloster, nu kungsgård      
Dalby kyrka /Se      
Dalby gästgivaregård Saknas      
Dalby kungsgård Saknas      
Dalby kungsgård o sn      
Dalby poststation /Se      
Dalby län län      
Helgakorsklostret f. kloster      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan förr kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan förr kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
*Heligkorskyrkan kyrka      
*Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan förr kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
*Heligkorskyrkan förr kyrka      
Heligkorskyrkan förr kyrka      
Heligkorskyrkan förr kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan förr kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan förr kyrka      
Heligkorskyrkan förr kyrka      
Heligkorskyrkan förr kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
*Heligkorskyrkan förr kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan förr kyrka      
Heligkorskyrkan socken, kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Heligkorskyrkan kyrka      
Mölla, Ö. gd /Se      
Sankta Crux, se Heligkorskyrkan Saknas      
*Sankt Trinitatis kloster      
*Sankt Trinitatis kloster?      
?Sjöstorp by      
*Snidstrup by      
Torna-Dalby poststation /Se      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.