ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Öveds socken : Färs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 192 Naturnamn : 48 Bebyggelsenamn : 151 Naturnamn : 218
Öved sn /Se *Bedeskouffs enge ängar Övens sn sn Nummerförteckning förteckning
Öved sn *Biernnekulle, *Lille Biernekulle ängar Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Öved sn Blåsten sten /Se Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Öved sn Borstbäcken bäck /Se Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Öved sn *Bosetofftt, Store och Lille havreåkrar Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Öved sn Glarvälen källa(!) /Se Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Öved sn /Se *Holms eng äng Öveds socken socken Nummerförteckning förteckning
Öved sn /Se *Hommeröd äng Öved sn och by Nummerförteckning förteckning
Öved sn /Se *Kals eng äng klostring inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Askaröd gd *Kelsagir havreåker Klostringarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Helga Trefaldighets kloster i Öved (=Övedskloster) kloster *Kloster wiig äng kärrbyna inbyggarbeteckning Askarödsvången åker
Kärrby (Tjärrby) by *Korsse agir åker Svansjingarna inbyggarbeteckning Askarödvången åker
Kärrby (Tjärrby) by *Kroge madtt äng torparna inbyggarbeteckning Askelyckan dunge
Kärrby (Tjärrby) by *Krog tofft havreåker vressling inbyggarbeteckning Bellevuevången åker
Kärrby (Tjärby) by *Kulle fiskeplats Askarödshuset småbruk Bellvivägen åker
Kärrby by *Kyrkhult skog Askarödshuset torp Betet betesmark
Kärrby by *Lange agir åker Bellevue gd Bjeraled f.d. grind
Kärrby by /Se *Langeröds eng, Lille och Store ängar Bellevue gård Björkaån å
Kärrby by /Se Lunnabäck bäck /Se Blommeröd gård Björkevången åker
Kärrby by /Se Lunneberg kyrkojord Blommeröd gd Blommeravången åker
*Vestre Mølle f. kvarn Lunnebergsåkern kyrkojord Blåstenshuset småbruk Blommeravången åker
*Østra Mølle f. kvarn *Mölle agir åker Blåstenshuset Saknas Blommerödvången åker
Prästgården Saknas *Preste wongenn äng Borstbäcken bäck Bollevik åkrar
Rödjan, Lilla och Stora ängar Sandstensgruvan terräng Brohuset hus Bollvi backe, åker
Sankt Trinitatis förr munkkloster /Se *Skaffuebeen äng Charlottenlund gd Borst bäck
Sankt Trinitatis kloster förr kloster *Sockehöy äng Charlottenlund gård Borstbäcken bäck
Sankt Trinitatis förr kloster *Stigis eng äng Daglönareran rad hus Bytoften åker
Sankt Trinitatis förr kloster Stork(a)- Saknas /Se Djurgårdshus torp Dalavången åker
Sankt Trinitatis förr kloster *Storkahult skog? /Se Djurgårdshuset hus Dalavången åker
Sankt Trinitatis förr kloster Storkahultsfallet skog? /Se Ekebäck bäck Djurgården skog
Sankt Trinitatis förr kloster *Syndre Ege Saknas Ekebäck villa Drakakullen skogsbacke
Sankt Trinitatis förr kloster *Syndre wong vång Eket skogsområde Drakakullen kulle
Sankt Trinitatis förr kloster Tjärby ängar terräng Fiskarehuset hus Dyrahaven hage
Sankt Trinitatis förr kloster *Tofftenn åker Fiskarehuset hus Ekebäck bäck
Sankt Trinitatis förr kloster Torpaklint skogsmark Fyrkappan hus Eket skog
Sankt Trinitatis förr kloster Tullesbohult skogsmark Fyrkappan t. Eket ekhage
Sankt Trinitatis förr kloster *Varsøe Enge f. ängar Fågelsång hus Ekevången åker
Sankt Trinitatis förr kloster »Varsøe Enge» äng /Se Fågelsång t. Friheten åker
Sankt Trinitatis förr kloster *Vasse eng äng Gottlandshus t. Froali backe
Sankt Trinitatis förr kloster *Vispekrog äng Gottlandshuset hus Frualid lid
Sankt Trinitatis förr kloster Vassen sjö Hulta gd Frualid höjd
Sankt Trinitatis förr kloster Vomb sjö /Se Hulta bebyggelse Frualid berg
Sankt Trinitatis förr kloster Vombsjön sjö /Se Hultan ägomarker Fruelid bergsknalle
Sankt Trinitatis förr kloster Vombsjön sjö /Se Hökahuset hus Furebacken betesmark
Sankt Trinitatis förr kloster Vombsjön sjö Kasernen hus Furemossen mosse
Sankt Trinitatis förr kloster Våmsjön sjö /Se Klintahuset hus Furemossen skogsmark
Sankt Trinitatis förr kloster Östralid berg /Se Klintahuset hus Furevången åker
Sankt Trinitatis förr kloster Öveds ängar Saknas /Se Kloster gods Fyrfittan vattenhål
Sankt Trinitatis förr kloster   Kloster herrgård Fyrkappevången åker
Sankt Trinitatis förr kloster   Kloster herrgård Fyrkappevången åker
Sankt Trinitatis förr kloster   Kloster säteri Glarvalet kärr /Se
Sankt Trinitatis förr kloster   *Kloster säteri Glarväl f.d. kärr eller källa
Sankt Trinitatis förr kloster   Kolahuset hus Glarväl källa
Sankt Trinitatis förr kloster   Kolahuset t. ?Glarväll vattenfall
Sankt Trinitatis förr kloster   Kyrkohuset ålderdomshem Gottlandshålan håla
Sankt Trinitatis förr kloster   Kärrby by Grevingabacken skogsbacke
Skartofta by   Kärrby gårdar Griman åker
Skartofta by   Kärrbygård gd Griman åker
Skartofta förr egen sn, nu by /Se   Kärrbygården gård Grimebacken backe
Skartofta f. egen sn, nu del av sn   Lindholm Saknas Grimeled f.d. grind
Skartofta by   Lindholmshuset småbruk Grimeträden träd
Skartofta f. egen sn, nu del av sn   Lindhult, se Övedskloster traktnamn Grimeträn träd
Skartofta f. egen sn, nu by   Lindhult gd Grävlingabacken skogsbacke
Skartofta förr egen sn, nu by   Lindhultahuset t. Gunnarsvången åker
Skartofta by   Lugnet småbruk Hagarum åker
Skartofta f. egen sn, nu del av sn   Lundalahuset hus Hakarum åker
Skartofta by   Norgehuset hus Harave skog
Skartofta by   Norrehusarad hus Helvetesgraven stenbrott
Skartofta by /Se   Norriehuset gd Helvetesgraven sandstensbrott
Skartofta by /Se   Nybrotorpet torp Helvetesgraven sandstensbrott
Skartofta by /Se   Pinnmöllan hus Helvetesgraven sandstensbrottet
Skartofta by /Se   Pinnmöllan kvarntorp Helvetesgraven sandstensbrott
Skartofta by /Se   Planteringshuset gd Hjortasölan skog
Skotthusa gd   Planteringshuset t. Hjortasölan kärr
Skåtthusa gd   Ramnahuset hus Hjälmavången åker
Smittenborg tp /Se   Ry del av Svansjö Hultafuret furuskog
Skotthusa förr by /Se   Ryet gd Hultan skog
Svansjö hg   Sjöhult t. Hultarna förr jordområde, nu furuskog
Svansjö gd   Sjöhultet torp Hästhagavången åker
Svansjö hg   Sjöhuset hus Hästhagen skog
Svansjö gd /Se   Skartofta by Hästhagen åker
Svansjö gd /Se   Skartofta by Hästhavången åker
Tjärby, se Kärsby by   Skartofta by Hölskroken äng
Tjärrby, se även Kärrby by   Skartofta by och f.d. socken Jägarekärret kärr
Torp, se även Övedstorp by   Skartoftagården gd Jägarekärret kärr
Torp Saknas /Se   Skartoftagården Saknas Kattalier skogsbackar
Torpebÿ, se Övedstorp by   Skartofta Raby hus Klintavången åker
Tullesbo säteri   Skartofta socken f.d. socken Klosters skäl gräns
Tullesbo hg   Skartofta station järnvägsstation Kluten åker
Tullesbo hg   Skartofta station järnvägsstation Kluten åker
Tulesbo gd /Se   Skotthusa gd Kohabackarna betesmark
Täpperöd f.d. gd /Se   Skotthusa bebyggelse Kohagakärret kärr
??Vressel by   Sköltahuset torp Kohagavången åker
Vressel gårdar   Smitten berg gård Kohaga, Norra skog
Vressel gd /Se   Stenbrottshuset hus Kohaga, Söndre skog
Vressel by   Stora hus huvudbyggnaden Kohaga, Östra skog
Vressel by   Stora hus slottsbyggnaden Kohagen betesmark
Vressel by   Svansjö gård Kolabacken åkerbacke
*Västermölla kvarn   Svansjö gård Kolabacken backe
*Östermölla kvarn   Svansjö säteri Kolagraven grusgrav
Öved by   Svansjö gård Kolavången åker
Öved by   Svansjöhus f.d. torp Kolavägen väg
Öved by   Svinstorp gd Kungaled grindhål
Övedskloster förr kloster, nu slott   Svinstorp t. Kungavången åker
Övedskloster förr kloster   Sväjsarehoddan villa Kungavången åker
Övedskloster förr kloster, nu slott   Sväjsarehuset villa Kyrkevången åker
Övedskloster förr kloster, nu slott   Södre gård huvudbyggnad Kyrkovången åker
Övedskloster förr kloster, nu slott   Tofta gd Kärlekskullen kulle
Övedskloster förr kloster   Tofta gård Kärrby fälad fälad
Övedskloster förr kloster, nu slott   Toftagården gd Kärrby ängar äng, skog
Övedskloster förr kloster, nu slott   Torp gd Lervången åker
Övedskloster förr kloster, nu slott   Torpagården gård Lervången åker
Övedskloster förr kloster, nu slott   Torps by by Lillema äng
Övedskloster förr kloster, nu slott   Torpagården gd Lille mad äng
Övedskloster förr kloster, nu slott   Torpahusen by, hus Limonakärret kärr
Övedskloster förr kloster, nu slott   Torpet = Torps by Saknas Limugnskärret kärr
Övedskloster förr kloster, nu slott   Tulesbo gård Luderkojan koja
Övedskloster förr kloster, nu slott   Tullesbo gd Luderkojan koja
Övedskloster förr kloster, nu slott   Tullesbo säteri Lundabacken backe
Övedskloster förr kloster   Tullesbo gård Lundabacken backe
Övedskloster förr kloster, nu slott   Täpperöd f.d. gård Lundabäck bäck
Övedskloster förr kloster, nu slott   Täpperöd järnvägsstation Lundabäck bäck
Övedskloster förr kloster, nu slott   Täpperöd station järnvägsstation Lundalavångarna åkrar
Övedskloster förr kloster, nu slott   Vassen sjö Lundaskiften åker
Övedskloster förr kloster, nu slott   Vombsjön sjö Lundaskiftet kyrkojord
Övedskloster förr kloster, nu slott   Vombsjön sjö Lunddala, Södra åker
Övedskloster förr kloster, nu slott   Vressel by Lunnebergsåkern kyrkojord
Övedskloster förr kloster, nu slott   Vressel by Långevång åker
Övedskloster förr kloster, nu slott   Vressel by Långe vång åker
Övedskloster förr kloster, nu slott   Vressel by Madledet led
Övedskloster förr kloster   Vressel by Maled förr grind
Övedskloster förr kloster, nu slott   Åsagården gd Marrahagen skog
Övedskloster förr kloster, nu slott   Åsagården gd Mellanvången åker
Övedskloster förr kloster, nu slott   Ällekärr gd Mellanvången åker
Övedskloster förr kloster, nu slott   Öegården gd Mellanvången, Söndre åker
Övedskloster fideikommissegendom   Öegården gd Märrahagen, Lille skogsmark
Övedskloster förr kloster, nu hg   Öved by Märrahagen, Store skogsmark
Övedskloster förr kloster, nu fideikommissegendom   Öved by o. sn Möllebjer backsluttning
Övedskloster förr kloster, nu fideikommiss   Övedsgård gd Möllebjeret åkerstycke
Övedskloster fideikommiss, (under medeltiden munkkloster)   Övedsgården gd Möllemossen betesmark
Övedskloster f. kloster, nu hg   Övedsholm torp Möllemossen mosse
Övedskloster fdkm.   Övedsholm t. Mörkahöl djup
Övedskloster f. kloster, senare hg   Övedskloster traktnamn Norgefäladen fäladsmark
Övedskloster f. kloster, nu hg   Övedskloster säteri Norriefäladen skog, betesmark
Övedskloster f. kloster nu hg   Övedskloster gods Norre ås ås
Öved förr kloster   Övedskloster fideikommiss Norrås ås
Övedskloster förr kloster, slott   Övedskloster, se *Kloster Saknas Nybro bro
Övedskloster förr kloster, slott   Öveds Nygård gd Nyvång åker
Övedskloster förr kloster, nu fideikommiss   Övedstation järnvägsstation Nyvång åker
Övedskloster f. kloster senare hg   Öveds station järnvägsstation Parkavången åker
Övedskloster fideikommissegendom (förr kloster)   Öveds torp by Parkavången åker
Övedskloster herresäte, förr kloster     Peders killa källa
Övedskloster fideikommiss, förr kloster     Pickarna skog
Övedskloster förr kloster, nu fideikommissegendom     Pickaskogen skog
Övedskloster f. kloster, nu hg     Planteringen skog
Övedskloster f. kloster, nu hg     Planteringsvången åker
Övedskloster f. kloster, nu hg     Plantinavången åker
Övedskloster f. kloster, nu hg     Ramnajorden jord
Övedskloster hg, förr kloster     Revla kärr kärr
Övedskloster f. kloster, nu hg     Rothugget åkermark
Övedskloster f. kloster, nu hg     Ryet åker
Öveds kloster f.d. kloster     Rävakroken område i Kärrby
Övedskloster f. kloster, nu hg     Rävlakärret odlat kärr
Övedskloster f. kloster, nu hg     Rödjan, Lilla äng
Övedskloster f. kloster, nu hg     Rödjan, Lilla åker
Övedskloster f. kloster, nu hg     Rödjan, Stora äng
Övedskloster f. kloster, nu hg     Rödjan, Stora åker
Övedskloster f. kloster, nu hg     Sandtagsvången åker
Övedskloster f. kloster, nu hg     Sandavången åker
Övedskloster hg     Sannavången åker
Övedskloster f. kloster, nu hg     Sjövången åker
Övedskloster f. kloster, nu hg     Sjöåkern åker
Övedskloster f. kloster, nu hg     Skartofta ängar skog
Övedskloster f. kloster, nu hg     Skartofta ängar ängar
Övedskloster förr kloster, nu fideikomissegendom     Smedvången åker
Övedskloster f. kloster, nu hg     Smevången åker
Övedskloster f. kloster, nu hg     Stackalaängen äng
Övedskloster f. kloster, nu hg     Stathusvången åker
Övedskloster f. kloster, nu hg     Stenbrottet stenbrott
Övedskloster f. kloster, nu hg     Stenbrottet stenbrott
Övedskloster f. kloster, nu hg     Storema äng
Övedskloster f. kloster, nu hg     Store mad äng
Övedskloster f. kloster, nu hg     Storevång åker
Övedskloster hg     Store vång åker
Övedskloster f. kloster, nu hg     Storkabacken backe
Övedskloster fideik.     Storkabacken backe
Övedskloster förr kloster, nu hg     Strupen åkerremsa
Öved förr kloster     Stutalyckan skog
Övedskloster gods /Se     Suggebroerna broar
Övedskloster gd m.m. /Se     Svansjövången åker
Övedstorp by     Södre ås ås
Övedstorp gd     Söndre ås åkerbacke
      Södre ängar ängar
      Tonne mosse mosse
      Torpabacken åkerbacke
      Torpabetet betesmark
      Torpaklint skogsbacke
      Torpa klint höjd
      Torpamossen mosse
      Torpa skog skog
      Trollalid bergkulle
      Tullesbohult skog
      Tullesbo hult skog
      Täpperödslyckan åker, betesmark
      Täpperöds-ån bäck
      Törnemosse mosse
      Vassen äng
      Vassen äng
      Vitabro bro
      Vombsjön sjö
      Vombsjön sjö
      Vädermöllevången åker
      Värmöllevången åker
      Västre vång åker
      Åhällerna dalgång
      Åhällorna skogshällor
      Östralid bergkulle
      Östre vång åker

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.