ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Björka socken : Färs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 26 Naturnamn : 5 Bebyggelsenamn : 23 Naturnamn : 29
Björka socken Björkadammen damm Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Björka sn /Se Björka slätt slättland Sagesmän förteckning Björka backar höjdsträckning
Björka sn Björkaån å Sagesmän förteckning Björke mar mader
Björka sn Böke slätt slättland Björka sn och by Björka vång furuskog
Björka sn Klingarälsån å Björka sn o. by Björka vång åker
Björka sn   Björka socken sn Björka å å
Björka sn   Björka sn Blixtabacken backe
Björka sn   Björka sn Bys holme holme
Björka sn /Se   björkarna inbyggarbeteckning Bökeslätt furuskog
Björka sn /Se   Björka sn och by Floen moras
Björka sn   Björka by o. sn Grimmerum björkdunge
Björka by   Björka by Hultan skog
?Björka by   Brukshusen hus Hultan jord
Björka by   Hålestället gd Humlakärret kärr
Björka by   Hålestället gård i Björka Hundabacken sandbacke
Björka by   Lundhem gd Hålan sankmark
Björka by o. sn   Skarrie gård Kalvahagen hage
Björka by   Skarrie by Kyrkoskogen åkermark
Björka by   Skarrie gd Kyrkoskogen skog
Björka by   Skarrie he område med småbruk och hus Kyrkoskogen furuskog
*Degnnefesten f. gd   Snaven gd Marna mader (ängar)
Prästgården Saknas   Snaven gård i Björka Prästavägen väg
Skarrie by   Ängvattnarestället gd Skarrie hed hedområde
Skarrie by     Skarrieryggarna sandbackar
Skarrie by     Skarrie hed hed och skogsmark
Skarrie by     Skarrie hed fordom hedmark
      Snavaån å
      Snaven ekskog
      Vången furuskog

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.