ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vollsjö socken : Färs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 80 Naturnamn : 9 Bebyggelsenamn : 41 Naturnamn : 50
Vallösa, se Vollsjö by o sn Brunbäckskälla källa /Se Vollsjö sn Saknas Askesten sten
Vollsjö sn »Fålabäck äng» natn /Se Vollsjö socken sn Barkasten sten
Vollsjö sn Jöns Pumpares pumphus pumphus o. vattentorn /Se Vollsjö sn och by Bergagärdet stengärdsgård
Vollsjö sn /Se Thulis Lund eklund Vollsjö sn, by o. stationssamhälle Bockabacken backe
Vollsjö sn Träbäcka holan äng /Se Vollsjö sn /Se Bockahölen djup i å
Vollsjö sn Vollsjö hästhage hästhage /Se vollsing inbyggarbeteckning Breakärr odlat kärr
Vollsjö sn Vollsjöån å Brösarp traktnamn Brunsbäckskälla källa
Vollsjö sn Vollsjöån å Brösarp by Brytestugebacken backe
?Vollsjö sn Vollsjö ängar odlad mark Brösarp by Brännan åkermark
Vollsjö sn   Brösarp småskola småskola Brösarps mosse mosse
Vollsjö sn   Dragontorpet, se Vollsjö traktnamn Drakarör stenrör
Vollsjö sn   Fitteboa hus Fejlebacken backe
Vollsjö sn   Klasaröd gård Fittebacken skogsbacke
Vollsjö sn /Se   Klasaröd gård Fårabäck bäck
Vollsjö gd o. samh /Se   Klasaröd by (och stationssamhälle) Gräsvången betesmark
Vollsjö sn /Se   Klasarödgården gård Gårkanekullen backe
Vollsjö sn /Se   Knutstorp, se Brösarp traktnamn Gärsled förr grind
Vollsjö gd, by, sn /Se   Kristinedal kvarn, gård Herrensdamm dal
Vollsjö sn /Se   Kroken hus Husarafäladen betesmark
Brösarp by   Lerbacka gård Hästhagen förr betesmark, nu åkermark
Brösarp by   Leråkra gård Kastenbjer backe
Brösarp by   Nybo, se Vollsjö traktnamn Klöftesten sten
Brösarp by   Pregestad gårdar Kohagen betesmark
Brösarp by /Se   Pregestad by Krabbekroken åker
Brösarp by /Se   Pregestad småskola småskola Lusthusvången åker
Klasaröd gd   Sjöholmen gård Möllevägen väg
Klesaröd gd /Se   Skoghuset hus Norra ängar äng
Pregestad by   Slättåkra gård Pilasträtet väg
Pregestad by /Se   Stampamöllan f.d. kvarn Rävakroken åker
?Säljeröd by   Stubbamöllan f.d. väderkvarn Sjön uttorkad sjö
?Säljeröd by   Säljeröd by Skoghusvången åker
Säljeröd by   Säljeröd gårdar Slottabacken backe
?Säljeröd by   Trekanten hus Smedvången åker
Säljeröd gdr /Se   Vollsjö traktnamn Snärskog skogsdunge
Säljeröd by /Se   Vollsjö by Snärskogvägen väg
Vallösa (numera Vollsjö) by   Vollsjö hgd /Se Sorkaled plats
Wällösa se Vollsjö hg   Vollsjögård gård Stampabron järnvägsbro
Vollsjö hg   Vollsjö station järnvägsstation Stampen område i Vollsjö
Vollsjö hg   Västra Säteriet gårdar Stenkillevången åker
Vollsjö hg   Åhällan gård Säljerödvången åkermark
Vollsjö hg   Östra Säteriet gårdar Tomesakrok skog
Vollsjö hg     Tölles lund skogsbacke /Se
Vollsjö hg     Vildsvinsgraven gränssten
Vollsjö by     Vollaskogen skog
Vollsjö hg     Vollaskogsvägen väg
Vollsjö gd     Vollsjö fälad förr fälad, nu odlad
Vollsjö by     Vollsjöån å
Vollsjö hgd     Ådalen dalgång
Vollsjö hgd     Ängarna ängsmark
Vollsjö hg     Östre vång skog
Volsjö hgd      
Vollsjö by      
Vollsjö hg      
Vollsjö hg      
Vollsjö hg      
Vollsjö hg      
Vollsjö by      
Vollsjö hg      
Vollsjö by      
Vollsjö hg      
Vollsjö by      
Vollsjö hg      
Vollsjö by      
Vollsjö hg      
Vollsjö hg      
Vollsjö hg      
Vollsjö hg      
Vollsjö hg      
Vollsjö hg      
Vollsjö hg      
Vollsjö by      
Vollsjö hg      
?Vollsjö hg      
Vollsjö by      
Vollsjö by      
Vollsjö by      
Vollsjö hg      
Vollsjö hg /Se      
Vollsjö by /Se      
Volløse, se Vollsjö by o. sn      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.