ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norra Nöbbelövs socken : Torna härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 26 Naturnamn : 3 Bebyggelsenamn : 7 Naturnamn : 12
Nyböle, se Nöbbelöv, Norra sn Lerbäck bäck /Se Norra Nöbbelövs sn sn Barnahöl numera uppodlat, förr kärr
Nöbbelöv, Norra sn /Se Lerbäck bäck /Se Nöbbelöv, Norra socken och by Boställshögen ättehög
Nöbbelöv, Norra socken Torna hög fornlämning /Se Nöbbelöv, Norra socken och by Ingeborgshögen ättehög
Nöbbelöv, Norra sn   Bostället gård Ingeborgshögen ättehög
Nöbbelöv, Norra sn   Nöbbelöv boställe gård Lille mossen mosse
Norra Nöbbelöv sn /Se   Nöbbelöv trea småbruk Nöbbelöv mosse torvmosse
Nöbbelöv, Norra sn /Se   Treorna hus Nöbbelövvägen väg
Nöbbelöv, Norra sn /Se     Rävshög ättehög
Nöbbelöv, Norra sn /Se     Skållekakan vägmöte
Nöbbelöv, Norra sn /Se     Torna hög ättehög
Nöbbelöv, Norra by     Trekanten allmänning
?Nöbbelöv, Norra by     Vallkärrabäcken bäck
Nöbbelöv by      
Nöbbelöv by      
?Nöbbelöv, Norra by      
Nöbbelöv by      
Nöbbelöf by o. sn      
Nöbbelöv by      
Nöbbelöv by      
Nöbbelöv, Norra by      
Nöbbelöv by      
Nöbbelöv by      
Nöbbelöv, Norra by      
Nöbbelöv, Norra by      
Nöbbelöv, Norra by      
Norra Nöbbelöv sn /Se      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.