ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södra Sandby socken : Torna härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 112 Naturnamn : 84 Bebyggelsenamn : 34 Naturnamn : 41
Sandby = Sandby, Södra sn o. by *Axelbech bäck och gränsmärke Södra Sandby Saknas Flyinge bro bro
?Sandby, Södra sn Bandhögsholmen? Saknas /Se Sandby sn och by Flyinge mossar mossmarker
Sandby, Södra sn Breaå natn /Se Sandby sn och by Frueräften skogsmark
Sandby, Södra sn *Breingen åker Sandby sn och by Furulunden furuplantering
Sandby, Södra sn *Ekebergslund skog Sandby, Södra socken och by Fåglahagen del av Kungsmarken
Sandby, Södra sn /Se *Faarehule gränsmärke Sandby traktnamn Gårdsbacken backe
Sandby, Södra sn *Feste bolid äng Ekeberga by Gårdsbacken backe
Sandby, Södra sn Flyinge mosse mosse Emmedal, se Flyinge traktnamn Gårdsplatsen, se Gårdsbacken Saknas
Sandby, Södra sn Frueräften skogsmark Flyinge traktnamn Haraldsmöllan väderkvarn
Sandby, Södra sn o. by Frueräften skog Flyinge statsdomän Hedamöllan väderkvarn
Sandby by, sn Frueräften skog Flyinge by och statsdomän Klockarebacken vägbacke
Sandby by o. sn /Se Frueräften skog /Se Flyinge by och kungsgård Klockarehällan vägbacke
Sandby, Södra sn /Se *Fullebrönd gränsmärke Flyinge kungsgård gård Klockehölen vattenfyllt hål
Sandby, Södra sn /Se Fågelsångsdalen dal Flyinge kungsgård gård Kronemossen mosse
Ekeberga by *Fårebäcksdamm Saknas Fäladshusen hus Kullabacken backe
*Engeberg Saknas Fästebolet ägonamn /Se Gravaregården gård Kungsmarken jordområde
Fletinge, se ?Flyinge by *Fölefotsbacken trädbevuxen backe Järnvägsområdet, se Sandby traktnamn Kungsmarkabacken backe
Fliginge = Flyinge by *Giöllerögle gränsmärke Knutstorp gård Lannåran äng
Flyinge kungsgård Saknas *Giöllerögle gränsmärke /Se Kungsgården gård Lars-Hans möllor kvarnar
Flyinge kungsgård Giöllerögle nat.namn /Se Källebacken gård Lingebjer skogsmark
Flyinge kungsgård Glomsbacken backe /Se Riksdagsmannastället gård Linnebjär Saknas
Flyinge kungsgård Saknas Glomsbäcken bäck /Se Ryd by Meningens krok mosse
Flyinge by Glomsbäcken bäck /Se Schäfrahuset hus Mossavägen väg
Flyinge kungsgård Glomsdam natn /Se Skalle gård och väderkvarn Måkullsdammen damm
Flyinge by Glomsjön sjö Skalle del av by Mölleängen jord
Flyinge kungsgård Glomsjön sjö /Se Skallemölla väderkvarn Nygrop äng
?Flyinge by *Glum äldre namn på Glomsjön? /Se Skarnberga by Pilängarna ängsmark
Flyinge f. sn Glumslöv fornlämning Skatteberga by Prästaängen jord
Flyinge by *Gravarevången skog Stattena hus Räftahagen = Frueräften skogsmark
Flyinge kungsgård *Grudskull jordhög Stattena mölla väderkvarn Räftaskogen, se Räftahagen Saknas
Flyinge gd *Gruds källa källa Sönnervång del av by Räften = Kungsmarken Saknas
Flyinge kungsgård *Hein Saknas Valleberg gård Sandbybäcken bäck
Flyinge hg *Hundetuen gränsmärke Åkarp by Slaktarebacken vägbacke
Flyinge kungsgård *Kircke tofftenn åker Östramölla gård Stobbesma(de)rna ängsmark
Flyinge hg *Kulps agir åker   Stångsbacken backe
Flyinge hg Kungsmarken område i Södra Sandby sn   Södervångsbackarna vägbackar
Flyinge kungsgård Kungsmarken terräng   Tolveskogen skogsmark
Flyinge hg Kungsmarken terräng   Åkarpeholmen äng
Flyinge kungsgård Kungsmarken område i S. Sandby sn /Se   Örnakullen, Lilla backe
Flyinge hg Kävlingeån å   Örnakullen, Stora backe
Flyinge hg Kävlingeån å   Örnens fälad fäladsmark
Flyinge kungsgård Kölbäck bäck /Se    
Flyinge förr egen sn, nu del av sn Lindebäck bäck /Se    
Flyinge förr sn, nu hg /Se Linnebjär naturvårdsområde    
Flyinge kungsgård *Lycke havreåker    
Flyinge kungsgård Saknas *Lycke wongh vång    
Flyinge kungsgård *Lön(e)berg gränsmärke    
Flyinge kungsgård *Musse eng äng    
Flyinge kungsgård Saknas *Måkull trädbevuxen backe    
Flyinge f. egen sn, nu kungsgård *Orind Saknas    
Flyinge kungsgård *Pile[löche] gränsmärke    
Flyinge kungsgård Saknas *Pölsjord Saknas    
Flyinge kungsgård Räfta hagen skog /Se    
Flyinge kungsgård Saknas Räftaskogen skog /Se    
Flyinge f. egen sn, nu kungsgård *Reffte leid havreåker    
Flyinge f. egen sn, nu hg *Ryds vång skog    
Flyinge kungsgård Saknas *Ryds vång vång?    
Flyinge kungsgård Saknas *Rye eng äng    
Flyinge by Räften hagmark    
Flyinge kungsgård hg Räften område i S. Sandby sn /Se    
Flyinge kungsgård Sandbybäcken bäck    
Flyinge kungsgård Saknas *Sandbys småskog buskmark    
Flyinge kungsgård Sandby å Saknas    
Flyinge by *Schalde wong vång    
Flyinge kungsgård Saknas Slaktarestenen sten    
Flyinge gd och by *Snippel gränsmärke    
Flyinge förr sn *Stensgarsiorth Saknas    
Flyinge län Saknas Sularpsängen äng    
Flyinge by Sularpsbäcken bäck    
Fäladshusen hus Sularpsbäcken bäck    
Glomsgård gd /Se *Tiörnne agerenn åker    
Glumslöv bebn.? /Se Tygelsjö sjö    
Glumstorp f.d. gd /Se *Vassebäcksdamm Saknas    
Glumstorp gd (förr by) /Se *Viebäck bäck? /Se    
Gravaregården gd *Viebecks agerenn åker    
Gravaregården gd *Vång, Södra Saknas    
Gravarehuset = Gravaregyset gd *Vång, Östra Saknas    
Ryd gdr Vällsbäcken bäck    
Räften gd:ar Vällsbäcken bäck    
*Sandby Kvarn Saknas *Västanbäck gränsmärke    
?Sandby, Södra by Ysnabäcken bäck /Se    
?Sandby, Södra by Örbäck bäck? /Se    
Sandby, Södra by *Ørbecks eng äng    
Sandby, Södra by *Östanbäck gränsmärke    
Sandby, Södra by      
Sandby by      
Sandby, Södra by      
Sandby by      
Sandby by      
Sandby by      
Sandby, Södra by o.sn      
Sandby, Södra by      
Sandby by o. sn      
?Sandby by      
Sandby, Södra by      
Sandby, Södra by      
Sandby, Södra by      
Sondby, se Sandby by      
Sandby, Södra by      
Sandby, Södra by      
Sandby, Södra by      
Sandby, Södra by      
Skarneberga by      
Skarnberga by      
Skarnberga f. torp, nu gdr      
Skarnberga gd:ar /Se      
Skarnberga gd:ar /Se      
Skatteberga by      
Skatteberga gd      
Åkarp by      
Åkarp f. torp, nu by      
*Ökärr Saknas      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.