ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hardeberga socken : Torna härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 208 Naturnamn : 123 Bebyggelsenamn : 49 Naturnamn : 40
Hardeberga hg o. sn *Aagis bierg, Lille åker Hardeberga sn och by Arendalamöllan väderkvarn
Hardeberga socken *Aagis bierg, Store åker Hardeberga sn, by och säteri Dillebacken backe
Hardeberga herrgård, by, socken *Aagis bierg, Lille åker Hardeberga sn o. by Dockelappen jordlott
Hardeberga herrgård, by, socken *Abille spiellid havreåker Hardeberga sn Fågelsångsbäcken bäck
Hardeberga herrgård, by, socken *Almendings bröd havreåker Hardeberga traktnamn Getåkra vång
Hardeberga sn *Askis agir åker Arendala traktnamn Hallabacken backe
Hardeberga sn *Atzer husse stickid äng Arendala by Hallagraven stenbrott
Hardeberga sn *Axelbäck bäck /Se Arendala by Hällan vång
Hardeberga sn /Se *Axelbecks stickid, Syndre äng Arendala kvarn, se Arendala traktnamn Hästahagen vång
Hardeberga sn *Axellbecks stickidt äng Arendala smidesverkstad Ideal, se Arendala traktnamn Hästållen vång
Hardeberga sn *Backefallid åker Assarhusa traktnamn Jutasjön ängsmark
Hardeberga sn *Baggind, Sotre och Lille åkrar Assarhusa gård Killevången vång
Hardeberga sn Billebjär berg Atsarhusa, se Assarhusa traktnamn Kilstorpavången vång
Hardeberga hg o. sn Billebjär berg Carlslund, se Arendala traktnamn Klacke sten sten
Hardeberga hg o. sn Billebjär urbergshorst /Se Fiskenstrid, se Hardeberga traktnamn Kohagen vång
Hardeberga sn Billebjer horst /Se Fiskenstrid nu försvunnen gård Kokärret kärr
Hardeberga sn *Birckis agerenn åker Fågelsång by Kortryggarna vång
Hardeberga sn *Bockebierg eng äng Gerners krog f.d. värdshus Kroktoften vång
Hardeberga sn Boks backe triangelpunkt Gränsen, se Arendala traktnamn Långholmen åkerskifte
Hardeberga sn *Bree eng äng Hardebergagården gård Långryggarna vång
Hardeberga sn *Breingen äng Hardeberga säteri, se Hardebergagården Saknas Maden ängsmark
Hardeberga sn *Brödditt åker Jernerskrog, se Arendala traktnamn Ma(de)rna ängsmark
Hardeberga sn *Digis agerenn åker Jutaslott, se Hardesberga traktnamn Mellomvången vång
Hardeberga sn *Diigis eng äng Juta slott numera försvunnen gård Pliran sjö
Hardeberga sn *Due Kuldenn äng Kalthus hus Puttergals krok vång
Hardeberga sn *Dössinn åker Kilstorp gård Råby ängar f.d. ängsmark
Hardeberga sn *Dössinn åker Knäholmen, se Hardeberga traktnamn Rävabacken backe
Hardeberga sn *Egis agir, Lille åker Knäholmen nu försvunnen gård Röglebäcken bäck
Hardeberga sn *Egis agir, Store åker Koängen gård Senapakroken åker
?Hardeberga sn *Ellebecks engenn äng Kroneborg gård Sjunnastycket vång
Hardeberga sn *Festebolid äng Kärret f.d. ängsmark Sjötoften vång
Hardeberga sn /Se *Gade agerenn åker och äng Lugnadal, se Arendala traktnamn Skrylle backar backar
Hardeberga sn /Se *Greskiifftid äng Lundstorp, se Arendala traktnamn Slaktarelotten åkerskifte
Hardeberga sn /Se *Grydis eng äng Norretorp gård Slottabacken höjd
Adlersberg = Hardeberga hg *Haldinn åker och äng Norretorpagården = Norretorp gård Stenbrottet Saknas
Arendala hg *Hardeberga lund skogsmark Rävahuset nu försvunnet hus Sularpevägen väg
Arendala by *Hardeberga skrölla skog /Se Rödahus f.d. stathus Svenjeppsavången vång
Arendala hg *Heste kiilde agerenn havreåker Rögle by Västerhusabacken backe
Arendala herrgård *Hiulstenind åker Sjöstedtagården Saknas Västre backe vång
Arendala by *Huelödinn åker Sularp by Ängkroken vång
arendala Saknas »Huelödinn» åker /Se Tivoligården gård  
Arendala hg *Huidingenn åker Tygelsjö by  
Arendala hg *huidingenn mark /Se Tygelsjögårdarna gård  
Arendala hg o. by *Hylde agerenn åker Tygelsjö mölla väderkvarn  
?Arendala hg *Hylle spiellid åker Västerhus nu försvunna hus  
Arendala hg o. by *Höffde ryggind åker Ysna kärr hus och gårdar  
Arendala by *Höys agerenn, Lille åker Yxnatorp, se Hardeberga traktnamn  
Arendala f.torp, nu gdr *Höys agerenn, Store åker Yxnatorp nu försvunnen gård  
Arendala hg /Se *Kabberuppe skiiffte, Lille åker Änkehuset f.d. bostadshus  
Arendala gdr /Se *Kabberuppe skiiffte, Store åker    
Assarhusa gd *Kelldegordz Fæste Saknas    
Assarhuda gd *Kerre agerenn åker    
Assarhusa gd /Se *Kierlinge stenin Saknas    
Billebjer klipparti /Se *Kilde ryggind åker    
Fulesång = Fågelsång f. torp, nu gdr *Kircke stienn åker    
Fågelsång by *Kircke tofftinn åker    
Fågelsång by *Korsse agerenn åker    
Fågelsång by *Langskallinn åker    
Fågelsång f.torp, nu gdr *Leer agerenn åker    
?Fågelsång by *Lerienn åker    
Fågelsång gd *Lienn åker    
Hanbergh, se Handeberga hg o. sn *Lille agir åker    
*Harabirærghe se Hardeberga säteri *Lille hald åker    
Hardeberga by *Longe agerenn åker    
Hardeberga hg *Longe eng äng    
Hardeberga by *Longryggind åker    
Hardeberga säteri *Lundaängen äng    
Hardeberga hg *Lunde agerenn åker    
Hardeberga hg *Lunde agir, Store och Lille åkrar    
Hardeberga hg *Lunde engenn äng    
Hardeberga säteri *Lycke wong vång    
Hardeberga hg /Se *Lyckinn åker    
Hardeberga hg *Långkärr kärr    
Hardeberga herrgård *Malmös engen havreåker    
Hardeberga hg /Se *Möllebrödsåkern åker    
Hardeberga hg o. sn /Se *Möllebröds agerenn åker    
Hardeberga hg *Ny iordtt havreåker    
Hardeberga hg *Nyskiiffte åker    
Hardeberga säteri *Osekuldenn åker    
Hardeberga by, sn *Palkängarne ängar? /Se    
Hardeberga by *Peytir agir åker    
Hardeberga herreg. Pliran sjö /Se    
Hardeberga hg Pliran sjö /Se    
Hardeberga by *Preste engen äng    
Hardeberga hg *Rue eng äng    
Hardeberga hg, by *Rygge, Fiire smaa åkrar    
Hardeberga hg o. by *Rögilsse kuls agerenn åker    
Hardeberga hg Röglebäcken bäck /Se    
Hardeberga by Rögle dammar dammar    
Hardeberga hg *Siökiers eng äng    
Hardeberga by *Skalle åker    
Hardeberga by Slottahörnan ägomark    
Hardeberga hg *Snoge maën åker    
Hardeberga hg *Sten spiellid åker    
Hardeberga kyrkby *Store agir åker    
Hardeberga by *Store eng äng    
Hardeberga hg *Stradingin åker    
Hardeberga hg Sularpsbäcken bäck    
Hardeberga hg Sularpsbäcken bäck /Se    
Hardeberga hg *Suleruppe havreåker    
Hardeberga hg *Syndre tofft åker    
Hardeberga hg *Toffte agerenn åker    
Hardeberga hg *Toffte agerenn åker    
Hardeberga hg *Tofftenn åker    
Hardeberga hg *Tofftenn åker    
Hardeberga hg *Tofftin åker    
Hardeberga hg *Tornne agir åker    
Hardeberga by *Tostekier äng    
Hardeberga hg *Trane engenn äng    
Hardeberga hg /Se Tygelsjö sjö    
Hardeberga hg *Tygelsjö lund eklund    
Hardeberga by *Tyska bäck bäck    
Hardeberga hg Tyskabäck bäck /Se    
Hardeberga hg Vattendammen damm? /Se    
Hardeberga hg *Vraa tofftinn åker    
Hardeberga hg *Vång, Norra Saknas    
Hardeberga hg *Vång, Södra Saknas    
Hardeberga hg *Vång, Västra Saknas    
Hardeberga hg *Vång, Östra Saknas    
Hardeberga hg *Ørspiellid åker    
Hardeberga hg *Østre lyrenn åker    
Hardeberga hg *Öxnebeck bäck och gränsmärke    
Hardeberga by *Øye agerenn åker    
Hardeberga hg      
Hardeberga hg      
Hardeberga hg      
Hardeberga hg      
Hardeberga by      
Hardeberga hg      
Hardeberga by      
Hardeberga hg      
Hardeberga by      
Hardeberga hg      
Hardeberga hg      
Hardeberga by      
Hardeberga hg      
Hardeberga hg      
Hardeberga hg      
Hardeberga hg      
Hardeberga hg      
Hardeberga hg      
Hardeberga hg      
Hardeberga hg      
Hardeberga hg      
Hardeberga hg      
Hardeberga hg      
Hardeberga hg      
Hardeberga hg      
Hardeberga hg o. by      
Hardeberga hg      
Hardeberga hg      
Hardeberga hg      
Hardeberga hg      
Hardeberga hg      
Hardeberga hg      
Hardeberga hg      
Hardeberga hg      
Hardeberga hg      
Hardeberga hg      
Hardeberga by      
Hardeberga by      
Hardeberga by      
Hardeberga hg      
Hareberga, se Hardeberga hg o. sn      
Norretorp gd      
Norretorp gd      
Norretorp gd      
Norretorp gd      
Norretorp gd      
Norretorp gd      
Rigle, se Rögle by      
Röckle = Rögle f. torp, nu by      
Rögle by      
Rögle by      
Rögle by      
Rögle by      
Rögle by      
Rögle by      
Rögle by      
Rögle f. torp, nu by      
Rögle by /Se      
Rögle by /Se      
Siluarp, se Sularp by      
*Suderegården gd      
?Sularp by      
Sularp by      
Sularp by      
Sularp by      
?Sularp by      
Sularp by      
Sularp by      
Sularp by      
Sularp f. torp, nu gdr      
Sularp by /Se      
Thyelse, se Tygelsjö by      
Tyellße, se Tygelsjö by      
Tygelse = Tygelsjö f. torp, nu by      
Tygelsjö by      
Tygelsjö by      
Tygelsjö by      
Tygelsjö by      
Tygelsjö by      
Tygelsjö f. torp, nu by      
Tygelsjö by /Se      
Tygelsjö by /Se      
Tygelsjö by /Se      
*Viken Saknas      
Yxnatorp by /Se      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.