ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hammarlunda socken : Frosta härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 85 Naturnamn : 29 Bebyggelsenamn : 24 Naturnamn : 27
Hammarlunda sn /Se *Aawads agerenn äng Hammarlunda sn och by Aspet aspdunge
Hammarlunda sn *Allekier äng Hammarlunda sn Brahehagen skog
Hammarlunda sn *Bjälkebäck bäck /Se Blackmad gård Dammapilen Saknas
Hammarlunda sn *Brödagre engen äng Blackmad gård Dammapilen pilträd
Hammarlunda sn *Egebiers agri åker Cederholm mölla kvarn Dammapilsvängen åker
Hammarlunda by o. sn *Gamble tofft åker Dyred (Djurröd) gårdar Dammapilsvången vång
Hammarlunda sn *Grobe spiellidt, (*Grobespieldsageren) åkrar Friheten bebyggt område Jeannas vång vång
Hammarlunda sn *Holmind äng Inspektorslängan byggnad Johan Olssons sträte vägstycke
Hammarlunda sn *Humlebiers engen äng Kristinetorp gård Kohagen betesmark
Hammarlunda sn *Kircke höyenn åker Kyllingaröd by Kohagen beteshage
Hammarlunda sn *Kiölle agerenn åker Käringahus traktnamn Kohagen vång
Hammarlunda sn *Knuden äng Käringahusen hus Kristens vång åker
Hammarlunda sn *Korss engen äng Kärringehus, se Käringahus traktnamn Kristens vång vång
Hammarlunda sn *Kullen äng Lillaröd by Lundabacken backe
Hammarlunda sn *Kylle maen äng Löberöd herrgård Lundadalen dalgång
Hammarlunda sn Kävlingeån å Löberödgården Saknas Löberöd(s) damm sjö
Hammarlunda sn /Se *Lunne agerenn åker Lönshult gård Löberöds skog skogsmark
Hammarlunda sn /Se *Lunne wads agerenn åker Sjöhusen hussamling Lönshults skog skogsmark
Hammarlunda sn /Se *Lycke åker Slogstorp by Maderna ängsmarker
Hammarlunda sn /Se *Meellösse åker Stärkan f.d. stärkelsefabrik Madvången vång
Blackmad gd /Se *Mölle ageren åker Tengelsås, se Tängelsås traktnamn Mellanvången vång
Frosta-Hammarlunda by /Se *Preste maen äng Tängelsås traktnamn Nummer elva vång
Hammarlunda by Skottebäck bäck /Se Tängelsås by Rumpan vång
Hammarlunda by Skutteleed gammal väg /Se Utteröd by Smedvången åker
Hammarlunda by *Stö agerenn åker   Stallbacken vång
Hammarlunda by o. sn Taffuilbordett äng   Tutarebacken backe
Hammarlunda by o. sn *Westre mae äng   Örnaledet f.d. grind
Hammarlunda by *Vång, Norra Saknas    
Hammarlunda by Örnåker Saknas /Se    
Hammarlunda by      
Hammarlunda by      
*Kierrebøle Saknas      
Lillaröd by      
Lillaröd by      
Lillaröd by      
Lillaröd by      
Lillaröd by      
Lillaröd by      
Lillaröd by      
Lilleröd by /Se      
Löberöd hg      
Löberöd herresäte      
Löberöd hg      
Löberöd hg      
Löberöd hg      
Löberöd herregård /Se      
Löberöd by, gd, o. m:e /Se      
Löberöd gods /Se      
Löberöd m:e /Se      
Lövshult by o. gd /Se      
*Norre gardtt, Westre f. gd      
Prästgården Saknas      
?Slogstorp by      
Slogstorp by      
Slogstorp by      
Slogstorp by      
Slogstorp by      
Slogstorp by      
Slogstorp by      
Slogstorp by      
Slogstorp by      
Slogstorp by      
Slogstorp by      
Slogstorp by      
Slogstorp by med kvarnar      
Slogstorp by /Se      
*Syndre gaardtt, Westre f. gd      
Tängelsås by      
Tängelsås by      
Tängelsås by      
Tängelsås by      
Tängelsås by      
Tängelsås by      
Tängelsås by      
Tängelsås by      
Tängelsås by      
Tängelsås by      
Tängelsås by      
Tängelsås by      
Tängelsås by      
Tängelsås by      
Tängelsås by      
Tängelsås by      
Tängelsås by /Se      
Utteröd by /Se      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.