ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Harlösa socken : Frosta härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 158 Naturnamn : 99 Bebyggelsenamn : 152 Naturnamn : 129
Harlösa by o. sn *Aaë strömmene fiskevatten Karna Jönsson personnamn Nummerförteckning förteckning
Harlösa sn *Aassens ager, Nörre äng Anna Jönsson personnamn Nummerförteckning förteckning
Harlösa sn *Aattingen äng Nils Persson personnamn Nummerförteckning förteckning
Harlösa socken *Abille agerenn åker Axel Bengtsson personnamn Nummerförteckning förteckning
Harlösa by o. sn Aftonholmarna Saknas /Se Harlösa sn och by Nummerförteckning förteckning
Harlösa by o. sn *Almending allmänning Harlösa sn och by Nummerförteckning förteckning
Harlösa sn /Se *Almendingen äng Harlösa sn Nummerförteckning förteckning
Harlösa sn Almendingen äng Harlösa sn Nummerförteckning förteckning
Harlösa sn Avgudarna f.d. domarring /Se Harlösa sn o. by Nummerföreckning förteckning
Harlösa sn Borstbäcken bäck gummarparna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Harlösa sn Borstbäcken bäck /Se harlösarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Harlösa sn *Brödenn Saknas hjälmarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Harlösa sn *Brönds toffte åker kromhultarna inbyggarbeteckning Abbejersdammen damm
Harlösa sn *Degis musse äng hunnebergarna inbyggarbeteckning Asperavången åker
Harlösa sn *Getinge ström del av å /Se Ablebjer gård Beten åker
Harlösa sn *Getingeån del av å Asperahuset hus Bjeralyckan åker
Harlösa sn *Getinge å del av å Asperahuset gård Björkeröds hult skogsmark
Harlösa by Grevebäck bäck /Se Backagården gård Blihögsbacken landsvägs- och ekbacke
Harlösa sn Greveskalle terräng Bjersjöholm Saknas Borst bäck
Harlösa sn *Gyllerödtt äng Bjärsjöholm traktnamn Borstör sandbank
Harlösa sn Gylleröd åker /Se Björsjöholm, se Bjärsjöholm traktnamn Brunnstoftabacken landsvägsbacke
Harlösa sn Harlösa ängen Saknas /Se Blihögastället gård Brunnstoftagraven grusgrav
Harlösa sn *Hjälmare trol.del av Vombsjön Bokeröd gård Brasavången åker
Harlösa sn *Holmene äng Bokeröd gård Brytestugebacken backe
Harlösa sn *Hylla haffue äng Brasahuset hus Byvången åker
Harlösa sn +Hörjåker åker /Se Brasahuset gård Den långa senan ängsbit
Harlösa sn *Höyagerenn åker Bäckahus hus Den stora boken jättebol
Harlösa sn *Kalle hauffe åker Bärestugan rum i stathus Dunemadkärret kärr
Harlösa sn *Kirckegaards tofftenn åker Böckarehuset hus Eketoften åker
Harlösa sn Korpen träd /Se Bölahuset stathus Ekavången åker
Harlösa sn Kävlingeån å Den gamle viken gård Fåratäppan åker
Harlösa f. län, nu sn Kävlingeån å Donationshuset ålderdomshem Greve bäck bäck
Harlösa sn Kävlingeån å Eket, se Harlösa traktnamn Greve Skalle grusbacke
Harlösa sn *Laefyllitt åker Elbo, se Harlösa traktnamn Greve Skalle grusbacke
Harlösa sn /Se *Land engen äng Elmhult gård Greve Skalle grusbacke
Harlösa sn /Se *Lie wads ageren åker Elmhult gård Greve Skalle grusbacke
Harlösa sn /Se *Liunge agerenn åker Fanjunkarestället Saknas Gårdavången åker
Harlösa sn /Se *Liungen Saknas Fattighuset hus Göingasträtet väg
Harlösa sn /Se Maë äng Fiskarehuset hus Göingavången åker
Harlösa kyrka Saknas *Maë, Liden äng Fiskarehuset t. Handskmakarekärret kärr
*Björkeröd f. gd *Magle engene äng Grekastället gård Harlösabacken landsvägsbacke
Bokeröd gd /Se *Magle eng, Lille äng Grusbacken, se Harlösa traktnamn Harlösa fälad fäladsmark
Bokeröd gd /Se Munkarännan vattendrag? /Se Gummarp by Harlösa fälad fälad
Bokeröd gd /Se *Mölle stumpen åker Gummarp by Hjularöd vång skogsmark
Gummarp by *Nörre tofft åker Gårdstomten tomt Hultsbergavången åker
Gummarp by *Oldtt agir åker Göingahuset hus Hunnebjera sträde vägstycke
Gummarp by *Ole tofft, Nörre, Mellum, Syndre åker Harlösa traktnamn Hunneberga ängar ängar, nu odlade
Gummarp by *Oossholmen äng Harlösagården gård Hässlehultsskogen skog
Gummarp by Osholmen holme /Se Harlösagården gård Hästhagen, Lilla skogsmark
Gummarp by *Ossens agir, Vestre, Mellum, Østre åker Harlösa station järnvägsstation Hästhagen, Stora skogsmark
Gummarp by /Se Oxholmen holme /Se Hemmet, se Hunneberga traktnamn Hästskobron landsvägsbro
Gummarp by /Se *Piile toffte äng Hjularöd herregård Hästskobäcken bäck
Hanneberg, se Hunneberga by *Preste maë äng Hjularöd säteriegendom Hörsänket del av Kävlingeån
Harlösa by *Preste musse och *Lille preste musse ängar Hjularöd säteri Idarödsskogen skog
Harlösa by Rammabacken Saknas /Se Hjularöds slott huvudbyggnad Jungfrun träd
Harlösa by Ramnaskogen Saknas /Se Hjälmaröd by Kakelugnsbacken skogsbacke
Harlösa by Ramnhultsbacken Saknas /Se Hjälmaröd gård och by Kohagen skogsmark
Harlösa by Rävakärr kärr Hjälmaröd gård och by Kolåkrarna åkrar
Harlösa by *Sendenn åker Hjälmaröd by Korpen träd
Harlösa by *Skiiffted äng Hjälmarödgården gård Korsgatan vägkors
Harlösa by *Skiiffted äng Holstermöllan traktnamn Kromhulta fure furuskog
Harlösa by *Smedie huss Saknas Holstermöllan kvarntorp Kullalyckebacken backe
Harlösa by *Spiellidtt åker Holstersmölla, se Holstermöllan traktnamn Kyrkobacken landsvägsbacke
Harlösa by Stockadamm damm /Se Hultsberg gård Kärrstyckedammen damm
Harlösa by Stockavången skogsterräng Hultsberg hus Kävlingeån å
Harlösa by Stockavången skogsomr. /Se Hultsberg hus Lammabjer ekbacke
Harlösa by Storkalyckan åker /Se Hunneberga traktnamn Lammahagen, Norra skogsmark
Harlösa by Storkalyckan åker /Se Hunneberga by Lammahagen, Södra skogsmark
Harlösa by *Trana halssenn åker Hunneberga by Lasse Pers byxor äng
*Harlösatorp förr gård Tranehalsen åker /Se Hunneberga by Lidåkrarna åkrar
Harlösatorp Saknas Tranehalsen åker /Se Hunneberga mölla väderkvarn Ljungadalsådran sänka
Harlösatorp Saknas *Tuerbecks stickedtt äng Hunneberga station järnvägstation Lustigabacken landsvägsbacke
Harlösatorp Saknas Tvärbäck bäck? /Se Hyddehuset hus Långsenan åker
*Harlösatorp förr gård *Vaom sjö, se Vombsjön sjö Häldastället gård Långa sträte landsväg
Harthlöse, se Harlösa sn *Westre maër mader Hässlehult, se Hässlehult traktnamn Madbackarna ängsbackar
Hjularöd hg *Viiss agerenn åker Hässlehult traktnamn Mellanvången åker
Hjularöd hg Vomb sjö /Se Hässlehult gård Murarevången åker
Hjularöd hg Vombsjön sjö Hässlehult gård Möllelyckan åker
Hjularöd hg Vombsjön sjö Höghult gård Norre åker åker
?Hjularöd hgd Vombsjön sjö Hörnan lht Nyvång åker
Hjularöd hg Vombsjön sjö Idaröd, se Hunneberga traktnamn Oppmaskogen skog
Hjularöd herresäte Vombsjön sjö Idaröd gård Osholmen holme
Hjularöd hg Vombsjön sjö Idaröds slott villa Osholmen holme
Hjularöd hgd Vombsjön sjö Kockahus gatehus Pilasträtet bygata
Hjularöd gammalt herresäte Vombsjön sjö Koppehuset hus Pissborgaplanen åker
Hjularöd gd Vombsjön sjö Kromhult gård och by Prästafäladen åker
Hjularöd by Vombsjön sjö Kuskakruet hus Ryet åker
Hjularöd gd /Se Vombsjön sjö /Se Kylehuset ?gård Rys vång åker
Hjularöd gd Vombsjön sjö /Se Kyrkohuset ålderdomshem Räva kärr kärr
Hjularöd herresäte Vombsjön sjö Kvarngården, se Harlösa traktnamn Rödängabron landsvägsbro
Hjularöd hg Vrissel-Siø, se Vombsjön sjö Lertaget hussamling Sjövången åker
Hjularöd hg Våmsjön sjö /Se Lidahuset hus Skarpa sträte väg
Hjularöd hg *Vång, Norra Saknas Lustigahuset hus Skene backe landsvägsbacke
Hjularöd gd /Se *Vång, Västra Saknas Lövhult stathus Skenebacken backe
Hjularöd gods /Se *Vång, Östra Saknas Madhuset hus Skenorna åkrar
Hjälmaröd by Åsnaröd gd /Se Mossahuset gård Skidrikahaven trädgård
Hjälmaröd gd /Se +Örnaträdet träd /Se Mossahuset hus Skidrikahaven trädgård
Holloryth, se Hjularöd herresäte *Östre tofft åker Nytorp hus Skolevången åker
Holleryth, se Hjularöd hg *Østrhægnadh skog Oppmahus traktnamn Skogårdsbacken landsvägsbacke
Hweleröd, se Hjularöd hg   Oppmahus gård Skoglyckebackarna landsvägsbackar
Hunneberga by   Oppmahus, se Oppmahus traktnamn Skogsbro bro
Hunneberga by   Oppmaskog , se Oppmahus traktnamn Skogvaktarelyckan åker
Hunneberga by   Pilahuset hus Skolevången åker
Hunneberga by   Plantholmen gård Skälbäck bäck
Hunneberga by   Plantholmen Saknas Sladdertorget korsväg
Hunneberga by   Plantholmen gård Smedvången åker
Hunneberga by   Plessehuset hus Stenhult skogsmark
Hunneberga by   Riveröv gård Stocka Baring skogsmark
Hunneberga by   Romhult by Stocka kärr kärr
Hunneberga by   Ry by Stocka vång skogsmark
Hunneberga by   Rödaborg hus Stocka damm damm
Hunneberga by   Röddingahuset gård Stolpakällan källa
Hunneberga by   Skogstorpet torp Svarte mosse mosse
Hunneberga by   Skogården Saknas Syrekull kulle
Hunnebärga by   Skogården Saknas Tjöckarna snår- och buskskog
Hunneberga by   Sockahuset hus Tjöckorsvången åker
Hunneberga by   Slättarp Saknas Toften åker
Hunneberga by   Solhem, se Harlösa traktnamn Trulsborgavången åker
Hunneberga by /Se   Solro, se Harlösa traktnamn Tvärsenevången åker
Hunneberga by /Se   Stenagården gård Täpperödsbäcken bäck
Hunneberga by /Se   Stenhuset hus Tösan åker
Hunneberga by /Se   Stensmahuset hus Vaddorlösan? åker
*Hynglaryd Saknas   Stillastället Saknas Vikasträtet väg
Hässlehult gd   Stockagården gård Åmadlyckan åker
?Hässlehult gård   Stockagården gård Åmadskogen bokskog
Hässlehult gd   Storegård prästgård Åsumsvången åker
Hässlehult gd /Se   Södre gårdar gårdar Ängsjön åker
Idaröd bebyggelse /Se   Södre gårdar gårdar Örnaträdet träd
Kiöge gdr /Se   Tjöcka huset hus Öster åker åker
Kromhult by   Tjöckastället gård  
Kromhult by   Tjöckastället gård  
Kromhult by   Trulsborg gårdar  
Kromhult gd /Se   Träffahuset hus  
Piletofta »ort» /Se   Trälsberg, se Trälsborg traktnamn  
Romhult by   Trälsborg traktnamn  
Romhult by   Vebergs skola hus  
Romhult by   Hviderup herrgård  
Romhult by   Viken gård  
Romhult by /Se   Viken gård  
Romhult by /Se   Våmbsjön hp  
Rumbæholt, se Romhult by   Vångagården gård  
Ry gd /Se   Väderpipan gård  
?Rödinge by   Åkert by  
?Rödinge by   Åkert gårdar  
Rödinge Saknas   Åmadhus gård  
Rödinge by /Se   Åsnaröd gård  
Röginge, se Rödinge by   Åsneröd gård  
Skudgården gd /Se   Åsneröd gård  
*Smedjehuset Saknas   Åsnär gård  
Stockagården gd   Älmhult gård  
*Syndre gaardtt f. gd   Ängdala gård  
Tromhult Saknas /Se   Ängsjö gård  
Åsneröd gd      
Åsneröd gd /Se      
Åsneröd gd /Se      
Åsneröd gd /Se      
Älmhult by      
*Östre Nörregaardtt f. gd      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.