ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Kärrstorps socken : Färs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 73 Naturnamn : 51 Bebyggelsenamn : 71 Naturnamn : 58
Kärrstorp, Östra sn *Aa maden äng Östra Kärrtorps sn sn Adam och Eva kalkugnar
Kärrstorp, Östra sn /Se *Alestedtz wongh vång Östra Kärrstorps socken socken Alestadvägen väg
Kärrstorp, Östra sn *Becks agir åker och äng Kärrstorp sn Brokärrsmossen mosse
Kärrstorp, Östra sn *Becks eng äng Kärrstorp sn och by Dövingabacken backe
Kärrstorp, Östra sn Beritsholm skogsområde med fornl. Alestad by Ekehejdan ekbacke
Kärrstorp, Östra sn /Se *Biorkier, *Biorkers agir åker o. äng Alestad by Djupadal åker
Kärrstorp, Östra sn /Se *Biörnnespiell äng Alestad boställe gård Furen mark
Kärrstorp, Östra sn /Se Brokärrsmossen skogsmark Alestad bränneri bränneri Furuvången åker
Alestad by *Byrödtz stette Saknas Alestad småskola småskola Fåglaskogen skog
Alesta by *Dege laadtt åker Alestad värn område av Alestad Fårakroken område
Alesta by *Gaardstofften åker Alestatorp gård Fädriften sträte
Alestad by *Gaardtofftenn åker Alestadstorp gård Galgabacken backe
Alesta by *Gaasse tofftenn åker och äng Annelund gård Gärsmaderna förr äng, nu åker
Alestad by *Gaasse winge åker Annetorp gård Halen åker
?Alestad by Galgabacken skogsmark Beritshem hus Hasslelyckan skog
Alesta by *Haffre sall åker Bjärröd by Hjäråsagropen grop
Alestad by *Huidings bierg berg /Se Bjerröd by Hjäråsavägen väg
Alestad by »Hyltebecks ängar» natn. /Se Bjärsjölagård traktnamn Horsared åker
Alesta by /Se »Hylte Kroks ängar» natn. /Se Bjersjöladugård herrgård Hönekullen backe
Alestad by /Se »Häbbesjö» natn. /Se Bjärsjölagård gård Järnhatten åker
Alestatorp gd *Hönespiell åker Bjärsjölagård stationsamhälle Kalvakätten ängsbit
Alestatorp gd /Se *Hönekull, Store, *Hönekull åkrar Bjärsjölagård herregård och jv.-station Klintabacken backe
Altstada, se Alestad by *Jernhatten åker och äng Bjärsjölagård station järnvägsstation Klockekärr kärr
Beritzholm förr befäst gård *Kissenn äng Bäckagården gård Knivahögen backe
Beritzholm förr befästad gård *Klocke kier kärr Bäckahuset hus Kullalyckevången åker
Beritzholm förr befästad gård Klockekärr terräng Djupadal gård Kullavången åker
Beritzholm förr befäst gård Kornsjö sjö /Se Elestorp traktnamn Kyrkostigen väg
Beritsholm f. befäst gd *Korsse ager åker och äng Elestorp by Lantmätareängen äng
?Beritzholm förr befästad gd Kruttornet fornlämning Elestorp by Lille mosse mosse
Beritsholm f. befäst gd *Made steens agir åker och äng Ellestorp, se Elestorp traktnamn Linneskog skog
Beritzholm förr befästad gård *Magle engenn äng Fåglahus gård Linneskog skog
Beritsholm f. befäst gd *Magle eng, Store äng Fåglahusen torp Mossavången åker
Beritsholm f. befäst gd Norre mosse sank mark Gammelgården gård Norra lycka åker
Beritzholm förr befästad gård Norre mosse sank mark Hejdenridarebostället gård Norre mosse mosse
Beritsholm f. befäst gd *Prestekuldtt, *Lille prestekuldtt åker och äng Klockarebostället gård Prästafäladen förr betesmark
Beritzholm förr befästad gård Ramsjö mosse? /Se Kommungården gård Rumpebacken backe
Beritzholm f. befäst gd Sjömossen mosse /Se Kvarnhem gård Rävakroken område
Birridzholm f. slott Skövledammen förr lertäkt /Se Kärrstorp by Rönåsablanka mosse
Beritzholm förr befäst gård /Se Slottsbackarna skogsmark Kärrstorpa skola skola Rönnsbackarna åkerbackar
Beritsholm f. befäst gd /Se *Stens engen äng Larstorp f.d. småbruk, nu hus Sjöhultamossen mosse
Beritzholm gods /Se *Stens engen äng Linneskog hus Skäggavång åker
Biersholm se ?Beritzholm förr befästad gd *Store tofft åker Lindeskog (Linneskog) torp Skövledammen förr lertäkt
Bjärröd by med kvarn *Suansuig åker och äng Lugnet hus Slaskavången åker
Bjärröd by *Suansuig äng Lunda gård Slottsbackarna skog
Bjärröd by Söndre mosse sank mark Lyckebo hus Slottsbackarna kullar
?Bjärröd by *Tornnekuull åker och äng Nyatorp Saknas Stengraverna kalkbrott
Bjärröd Saknas *Wige lodenn äng Prästabostället gård Stora rör backe
Bjärröd by *Wyröds stette, se *Byrödtz stette Saknas Rälikevärn hus Svartemosse mosse
Bjärsjölagård hg *Vång, Södra Saknas Rävahuset hus Svinamaden ängsbit
Bjärsjölagård hg *Vång, Västra Saknas Rönåholm Saknas Södergård ladugårdskomplex
Bjärsjölagård herresäte *Vång, Östra Saknas Rönås by Södra lycka åker
Bjärsjölagård hg   Rönås by Södre mosse mosse
Bjärsjölagård hg   Rönås by Tegelbruksvången åker
Bjärsjöladugård herresäte   Rönås by Trinteskog skog
Bjärsjölagård Saknas /Se   Rönås by Ugaskrok mark
Bjärsjölagård samh. /Se   Rönåsamölla väderkvarn Vassen mosse
Bjärsjölagård gods /Se   Rönåsa småskola småskola Vassen mosse
?Elestorp by   Rönåsa storskola folkskola Öveds kyrkojord jord
?Elestorp by   Rönåsborg hus  
Elestorp by   Rönåshus Saknas  
Elestorp by   Sjöhultet egnahem  
Elestorp by   Smedhuset f.d. smedja  
Elestorp by /Se   Smedlyckan tomt  
Elestorp by /Se   Stattena gård  
Kärrstorp by   Stockmakarebostället gård  
Kärrstorp by   Stutafäladen, Lilla förr betesmark, nu egnahem  
Kärrstorp by   Stutafäladen, Store förr betesmark, nu egnahem  
Kärrstorp, Östra by   Södra gårdar gårdar  
Kärrstorp, (Östra) by   Tegelbruk tegelbruk  
Rönås by   Torvmosseskiftet, se Bjärsjölagård Saknas  
Rönås by   Värnen område  
Rönås by      
Rönås by      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.