ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fränninge socken : Färs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 72 Naturnamn : 136 Bebyggelsenamn : 82 Naturnamn : 102
Fränninge sn *Aamaden äng Fränninge sn och by Abborramossen mosse
Fränninge sn *Abileager f. åker Fränninge socken sn Allekärret kärr
Fränninge sn *Biermusse eng äng Frenninge sn Allekärret kärr
Fräninge sn *Birckedtt äng Fränninge sn och by Andadammen kärr
Fränninge sn *Biörshöy åker Bjälkhult by Backekarneskärr kärr
Fränninge sn *Blenkiers agir äng Bjälkhult by Björshögen backe
Fränninge sn /Se Boarännan natn. /Se Bokeberg gård Bonnabröt åker
Fränninge sn *Bockesteens eng äng Brostorp gård Byhejdebron bro
Fränninge sn *Bols eng äng Bäckero, se Vallarum traktnamn Byhejdevången åker
Fränninge sn Bolsäng ängsmark? /Se Ekeslund gård Byhejdorna förr äng, nu åker
Fränninge sn *Borekiistenn äng Ekshälla, se Fränninge traktnamn Byttekull backe
Fränninge sn *Boshulle äng Elldala gård Byttekulls backen backe
Fränninge sn *Boss agir, *Lille bos agir åker Ellemästan småbruk Ekehålan äng
Fränninge sn *Bredehöye agir åker Erikslund hus Ellemästan mosse
Fränninge sn o. by /Se *Bro agir, Lille åker Fabriksborg gård Enevallslyckan åker
Fränninge by /Se *Bröde well äng Fiskaläget gård Farabjer backe
Fränninge sn /Se *Bröds agir, Lille åker Fredrikstorp hus Fiskaläget åker
Fränninge sn /Se *Bulle bro engen äng Fränninge traktnamn Gatevången åker
Fränninge by o. sn /Se Bullvasa kull, Bullvasen naturnamn? /Se Fränninge by Gisjömosse, se Käckemosse mosse
Fränninge sn /Se Bullvasen Saknas /Se Fränningegården gård Glöverskulle skogsbacke
Bjälkhult by Bullvasen, Bullvasa kull naturnamn? /Se Fränningelund gård Hagarna förr äng, nu åker
Brostorp gd *Bundebröds agir åker Fränninge Nyvång gårdar Haramistan mosse
Brostorp gd *Bönespiell åker Fränninge skog förr skog, nu odlat och bebyggt område Hattakull backe
Fränninge by *Bösebro natn? /Se Hovdahus gårdar Hundabacken backe
?Fränninge by *Bösse bro äng Hundabacken gård Hårderupsmosse mosse
Fränninge by *Diegnne engen äng Hårderup traktnamn Hästhagen förr betesmark, nu åker
Fränninge by *Egis agir åker Hårderup by Högeltarna åker
Fränninge by *Ellekiers agir, *Store Ellekiers agir åkrar Hårderup by Jonåsaskogen skog
Fränninge by *Ellekiers agir åker Hårderupagården gård Jordbomossen mosse
Fränninge by *Espijsseng f. äng Hårdeups boställe gård Järnhatten gränssten
Hovdahus by *Fellenn Saknas Hårderupshult bebyggt skogsområde Kalvabacken backe
Hårderup by *Gaards tofftenn åker Hövan gårdar Kalvabacken förr betesmark
Hårderup by *Gambletofft f. åker Jordbohuset hus Kalvahagen betesmark
Hårderup by *Gedekuldzeng f. äng Kalvabacken, se Hårderup traktnamn Killebacken backe, fälad
Hårderup by *Gress eng äng Kalvahagen betesmark? Killestycket äng
Hårderup by *Grydekulds eng äng Karlshälla gård Kiserör stenröse
Målleröd by *Grydekullen äng Klabbamöllan väderkvarn Klausavången åker
Molleröd by *Grydekull, Lille äng Lugnet småbruk Klemmedaskälla källa
Målleröd by *Gryds bierg åker Molleröd gårdar Kohagabacken åker
Målleröd by *Gryds bierg äng Mollerödsgården gård Kronoparken skog
Målleröd by Gråbönsmossen sank mark Mollerödsmölla vattenkvarn Kubbedammen äng
Målleröd by *Gullagir åker Månstorp hus Kyrkan backe
Molleröd by *Hegneröds agir, *Lille hegneröds agir äng och åkrar Nils Månssons skola folkskola Käskemosse mosse
Molleröd by »Heje Bäck» bäck /Se Nyvång område Lierna skog
Målleröd by *Hielmssager f. åker Olstorp, se Vallarum traktnamn Logtoften åker
Målleröd by *Holmen äng Onhult hus Långebjer backe
Molleröd by Hundabacken backe /Se Pus traktnamn Löden kärr och skogsmark
Molleröd gdr /Se *Högerenn åker Pus gård och torp Lönhultabackarna åkerbackar
Målleröd gdr /Se *Höye agir åkrar Pusagården gård Maderna åker
Målleröd by /Se *Kalffue hauffue agre, *Kalffue haffue engen åker resp. äng Puus, se Pus traktnamn Maglekärr kärr
Molleröd gd:ar /Se Kanesjö damm? /Se Rydala gård Malenevång åker
Puus gd *Kiese bierg åker Ryssland gård Marskogen skog
Puus gd *Kirckehallen äng Skumparp gårdar Måns Lars backe backe
Pus gd /Se *Korrekull åker Skumparp by Möllebjer backe
Skumparp by *Korrekull åker Skönberga, se Vallarum traktnamn Möllevången åker
Skumparp by /Se *Korss agir åker Solbacka, se Starrarp traktnamn Mörkahejda skogsmark
Skumparp by /Se *Korss agir åker Starrarp traktnamn Norra mölla vattenkvarn
Starrarp by *Korsse hulle äng Starrarp by Norre löd kärr och skogsmark
?Starrarp by Kiserör hög /Se Starrarp by Norreäng äng
Starrarp by Kubbedammen äng /Se Starrarp by Nye mosse mosse
Starrarp by *Kuke hollenn äng Starrarpa boställe gård Nyvångabro bro
Starrarp by *Kulle maden äng Starrarpa skola skola Pusavången åker
Starrarp by Kämpakroken höjd Starrarps lund gård Oderhallen skogsbacke
Starrarp by Kölnebäck bäck /Se Starrarps ora traktnamn Oderhallskilla källa
Starrarp by *Lange agir åker och äng Starrarps ora område av Starrarp Rollsbjer backe
Starrarp by *Lang(e)mae f. äng Starrarpsora, se Starrarps ora traktnamn Rävabacken skogsbacke
Vallarum hg *Leer engen äng Steneberg gård Rävabacken skogsbacke
Vallarum by Lerbäck bäck /Se Steneberg gård Rönåsavången åker
Vallarum by *Lille tofft åker Stjärnelund hus Sandbackavången åker
Vallarum by *Lilletofft f. åker Stångåkra hus Saxhusamossen mosse
Vallarum by /Se *Lindbiergs agir åker Syremöllan kvarn Skabban skog
Vallarum by /Se *Lundebierg åker Södra mölla f.d. vattenkvarn Skidaremästan mosse
  *Lönhults engen äng Tuleslund gård Skumparpsån å
  *Madespiels agir åker Vallarum traktnamn Skumpebacke backe
  *Maglebrödtt äng Vallarum by Slättamad förr äng, nu åker
  *Mala = Malåbäck? bäck /Se Vallarum by Slättegata äng
  *Marckeskiels eng äng Vallarumagården gård Smedshult kärr
  Mollerödsbäcken bäck Vallarumsskog område av Vallarum Stallalyckan åker
  Mollerödsbäcken bäck Vallaruma skola f.d. skola Stavskog åker och skogsområde
  Mollerödsbäcken bäck /Se Vallarumstorp, se Vallarum traktnamn Stenhultet skog
  *Mosseröds enge ängar Vållaruma vång område av Vallarum Stjärnelund skog
  *Mosserödtt äng Västre vång gårdar Storemosse mosse
  Målabäck bäck /Se   Storåker åker
  *Mölle tofft åker   Svinakroken skog
  *Nebble lycka åker   Syremöllevägen väg
  Orebäck bäck /Se   Södrehejdor äng
  *Orme wiig äng   Södre löd kärr- och betesmark
  *Plögningen äng   Torvaladsbacken backe
  *Remie agir åker   Torvatäppet mosse, skog
  *Rolsbierg åker   Tranefloen kärr
  *Rönssager f. åker   Ugglehultet skog
  *Seigis agir åker   Vetekullen backe
  *Skettekuls agir åker   Västremavången åker
  *Skidere buskenn åker och äng   Åkrokarna ängsmark
  *Skreppe agir åker   Åkrokarna äng
  Sniberupsån å   Ålahejdan betesmark
  *Sollekull åker   Ällmåsabron bro
  *Stenbiergis agir åker   Ärtalyckan åker
  *Stenbäck bäck? /Se   Ölikebäck bäck
  *Sten lodden äng   Örnahejdan äng
  »Stenlod(d)en(n)» äng /Se   Örnahult åker
  *Stens agir åker   Östra mad äng
  *Store eng äng    
  Storkabacken Saknas /Se    
  *Strible äng    
  *Suans wiig äng    
  *Suenebosseng f. äng    
  *Söllekiers maden äng    
  *Söndenschouffseng f. äng    
  *Tiörnis agir åker    
  *Toe sencken äng    
  Toe sencken Saknas /Se    
  Tranefloen kärr /Se    
  *Tuelodtt äng    
  »Tuelod(tt)» äng /Se    
  *Tuelödenn äng    
  »Tuelödenn» äng /Se    
  *Tuigekuldzeng f. äng    
  *Tullbäck bäck? /Se    
  Tuleslund lund /Se    
  *Tyenss agre åker    
  Vallarumslund skogsmark    
  *Vlsiidenn, *Lille vlsiidenn, *Vlsie äng och åker    
  *Wasse eng äng    
  *Weye agir åker    
  *Vi ager äng    
  *Wigelodenn äng    
  »Wigelodenn» äng /Se    
  *Vingelbröndtz maden äng    
  Vintertisslekällan fornlämning    
  Vollsjöån å    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Öredams lotten äng /Se    
  *Ör(e)kuldzeng f. äng    
  Örnahejdan äng /Se    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.