ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Barsebäcks socken : Harjagers härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 106 Naturnamn : 310 Bebyggelsenamn : 24 Naturnamn : 54
Barsebäck sn *Banehelenge(n) f. åker Barsebäck sn, by, herrgård och fiskläge Barsebäcks kulor grund
Barsebäck sn *Barsebäcks hög höjd nu triangelpunkt Barsebäck sn o. by (och fiskläge) Barsebäcksmossen mosse
Barsebäck sn Barsebäcksmossen terräng Barsebäck socken, by, sätesgård och fiskeläge Bryggebjeret höjd
Barsebäck sn Barsebäcksmossen mosse Barsebäck sn och by Bynkesmaden äng
Barsebäck hg Barsebäcksmossen mosse Barsebäck sn och by Bynkesmadsbjeren åkrar
Barsebäck sn /Se Barsebäcksmosse mosse /Se Barsebäck sn Bys fjärding del av by
Barsebäck sn Barsebäcksvägen väg Barsebäcksby del av by Den gamle vägen väg
Barsebäck sn *Biersager åker Barsebäcksgården herrgård Den nedersta gatan gata
Barsebäck sn *Bierss agir åker Barsebäcks herregård Saknas Den nye vägen väg
Barsebäck sn *Bisp(e)ager f. åker Barsebäcks läge fiskläge Den översta gatan gata
Barsebäck sn *Brassning f. åker Barsebäcks prästgård Saknas Fejlarehålan djup
Barsebäck sn *Bredager f. åker Bladdarp egendom Flädierevet grund
Barsebäck sn *Bred agrene åkrar Den nedersta raden husrad Gatukärret vattendamm
Barsebäck sn *Bronds ager åker Den översta raden husrad Gillhög ättehög
Barsebäck sn *Brygebergissager f. åker Gillhög gård Gillhögsbacken höjd
Barsebäck sn *Bryggebergshög höjd Kakelösa gård Hamburgskans förskansning
Barsebäck sn *Bryggebergs högar höjder /Se Läget fiskläge Hermanskans förskansning
Barsebäck sn *Bryggebergs högar höjder Rörbäck by Hovgårdsledet grind
Barsebäck sn *Bryggebergs högar höjder Saltvik gård Härebäck bäck
Barsebäck sn *Bryggebiergs agir åker Sjöbo by Hörabacken backe
Barsebäck sn *Brödde Rygge åker Sjöbo Saknas Iskällarevången vång
Barsebäck sn *Brödde ryggene, se *Höffdenn åker Sjöbohusen = Sjöbo gårdar Jaktahålet bukt
Barsebäck sn *Brödditt åker Skältäpparehusen hussamling Kakelöse fjärding del av bys ägor
Barsebäck sn *Bröderyg f. åker Storegård gård Kulorna grund
Barsebäck sn /Se *Bröditt åker   Källebäcken bäck
Barsebäck sn /Se *Bynckesbierget höjd   Källebäcksbron bro
Barsebäck sn /Se Bynckesbierget Saknas /Se   Lundåkravången vång
Barsebäcks socken socken /Se *Bynckis maën äng   Lägesfjärdingen del av bys ägor
Barsebäcks kyrka Saknas Bynckis maën Saknas /Se   Mjölkestenen sten
Barsebäck fiskläge *Byrckesbjerget Saknas   Munken, G ränna
Barsebäck gd Bönhöxager f. åker   Möllevången vång
Barsebäck hg Dalhögsbolet ägonamn /Se   Nordrehög förhöjning
Barsebäck by *Dalhöysengen, *Dalhöysboledt åker pch äng   Pilkabacken eller Pilkalid backe
Barsebäck hg *Diegnne engen äng   Pinnhättan grund
Barsebäck fideikommiss, by o. sn *Diegnne kulpene åkrar   Pinnhättehålet djup
Barsebäck hg *Digissager f. åker   Plantebacken backe
Barsebäck gård o. sn *Diigis agerenn åker   Prästadammen vattendamm
Barsebäck gd *Diigis agir åker   Redutten udde
Barsebäck gd, sn *Diigiss agerenn åker   Ruffabacken backe
Barsebäck hg *Dotthe höyenn havreåker   Ryssepälsören havsudde
Barsebäck by, sn *Ellekiers pilek åker och äng   Sjöbo fäladen fäladsmark
Barsebäck hg *Faarelösse boledt åker och äng   Sjöbovägen väg
Barsebäck hg *Faarelösse boledt faarelösse boledtt åkrar /Se   Sjöängen ängsmark
Barsebäck by Femhögarna fornlämningar   Skaftan vång
Barsebäck herresäte o. by *Festebolit Saknas   Stenbocksvallarna jordvallar
Barsebäck hg *Fiirehiörningenn åker   Svarta ledar grindar
Barsebäck by *Fliiskiers engenn äng   Södrefjärding del av bys ägor
Barsebäck fiskläge *Fåraloserne [!] Östra Saknas /Se   Södrehög förhöjning
Barsebäck hg *Fårelösarne, Små Saknas /Se   Tjuvakroken vång
Barsebäck hg o. by *Fåralösslycken, Breda Saknas /Se   Tjuvaören eller Tjuvahamnsören havsudde
Barsebäck hg *Fåralösslycken, Smala Saknas /Se   Toftabacken backe
Barsebäck hg *Fårelösarne, Wästra Saknas /Se   Tofterna åkrar
Barsebäck by o. hg Fårelösebolet ägonamn /Se   Vannsmosse mosse
Barsebäck hg *Gadeeng f. äng   Vite revel sandrevel
Barsebäck hg *Gadeledzager f. åker    
Barsebäck hg *Gelhöyenn höjd    
Barsebäck hg *Gelhöys agir åker    
Barsebäck hg *Gelhöys kalffuind åker    
Barsebäck hg *Geredt åker    
Barsebäck by *Gieldhöxager f. åker    
Barsebäck by *gielhöys Stycken äga /Se    
Barsebäck fiskläge *Gillhögen höjd    
Barsebäck fiskläge *Gillhögen höjd    
Barsebäck by *Gillhögen höjd    
Barsebäck fiskläge *Gillahögen höjd    
Barsebäck fiskläge *Gillhögen höjd    
Barsebäck fiskläge Gillhög höjd /Se    
Barsebäck fiskeläge *Graffs ager åker    
Barsebäck hg o. by *Haabenn äng    
Barsebäck fiskeläge *Haffsager åker    
Barsebäck fiskeläge *Haresneditt åker    
Barsebäck hg *Harffue tongendt åker    
Barsebäck by och fiskläge *Hauelongen f. åker    
Barsebäck hg /Se *Hau(e)ssager f. åker    
Barsebäck hg *Havrejord harbelet Saknas    
Barsebäck by Hejrebäcksbolet ägonamn /Se    
Barsebäck hg *Helle agir åker    
Barsebäck by *Hemmingstrup krog åker    
Barsebäck by *Hesteager f. åker    
Barsebäck by *Heste ageren åker    
Barsebäck hg *Heste agerenn åker    
Barsebäck by *Hestefoden åker    
Barsebäck hg *Hestefodenn åker    
Barsebäcks fiskeläge by *Hestepöls agir åker    
Barsebäck by *Heyrebecks engen (*Heyrebolid) ängar    
Barsebäcks fiskeläge Saknas *Hiebilt land Saknas    
Barsebäck by *Hoffgaard Tofften åker    
Barsebäck fiskläge *Holm ager åker    
Barsebäck fideikommiss *Holmager åker    
Barsebäck fideikommissegendom *Holm(e)ager f. åker    
Barsebäck fideikommiss *Hornebachen f. åker    
Barsebäcks fiskläge Saknas /Se *Hovgårdstoften Saknas    
Barsebäcksby by? /Se *Huidesteens agir åker    
Barsebäck gods, slott /Se *Hyllesteens agre åkrar    
Barsebäcks (fisk)läge beb. /Se Härebäck bäck /Se    
Barsebäckshamn fiskeläge *Hästefoden Saknas    
Barsebäckshamn fiskeläge *Häståkern f. åker    
Barsebäckshamn hamn, marina och station /Se *Höffde agir åker    
Barsebäckshamn, se Barsebäcks (fisk)läge Saknas *Höffde agir åker    
Bladdarp gd /Se *Höffde engenn äng    
Rörbäck lhtr /Se *Höffdenn el. *Brödde ryggene åker    
Saltvik gd /Se *Höffde ryggene åkrar    
Sjöbo Saknas *Höffde ryggenn åker    
Sjöbo Saknas /Se Höjebolen ägonamn /Se    
Sjöbo Saknas /Se *Joerbroës engenn äng    
Steninge gd /Se *Kilde engenn, *Lii Kiilde äng    
  Killebäcken bäck    
  Killebäcken bäck    
  Killebäcken, (även Marbäck) bäck /Se    
  Killebäcken bäck /Se    
  *Kisteryg f. åker    
  *Kiöbmandzeng f. äng    
  *Kiörmissekier f. äng    
  *Klockne höyenn, *Klocknne höys flodenn, *Klocknne ängar    
  *Korssager f. åker    
  *Korssagerene åkrar    
  *Korssrygge f. åkrar    
  *Krogager f. åker    
  *Krog agrene åkrar    
  *Kullarna, se Kulorna grund    
  *Kullehöj f. åker    
  *Kullsmandzager f. åker    
  *Kullorna (eller *Kullarna), se Kulorna grund    
  Kulorna grund    
  Kulorna grund    
  Kulorna grund    
  Kulorna grund    
  Kulorna grund    
  Kulorna grund    
  Kulorna grund    
  *Kulpeager f. åker    
  *Kulpene åker    
  *Kumle agrene åkrar    
  Kumle grafwarne ägonamn /Se    
  Kumle hög rågångsmärke /Se    
  *Kumle hög höjd /Se    
  *Kumle högs Stycken äga /Se    
  Kumle lyckor ägonamn /Se    
  Kumlestumparne ägonamn /Se    
  Kumlestycker ägonamn /Se    
  Kumleängarne ägonamn /Se    
  Käde bäck bäck /Se    
  *Kædebecks agir åker    
  *Leer ager åker    
  *Leergrauffs ager, *Leergraffs eng åker resp. äng    
  *Lengen f. åker    
  *Lidzeng f. äng    
  *Liinsteens ager åker    
  *Lillalege föremål    
  *Lillaläge möjl. grund    
  Lille wong vång    
  *Liunghöys engenn äng    
  *Longager f. åker    
  *Long ager (*Langager) åker    
  *Longe Rög åker    
  *Lundagre wong äng    
  Lundåkrabukten vik    
  Lundåkrabukten bukt    
  *Lycke agir åker    
  *Löcheager f. åker    
  Marbäcken bäck    
  *Maeager f. åker    
  *Maë agerenn åker    
  *Maën mad    
  *Maënhöys agir åker    
  *Maënhöys agir åker    
  *Maënhöys wong vång    
  *Maerbecks engenn äng    
  *Mandhöxager f. åker    
  Marbäck bäck /Se    
  Mar(ka)bäck, (även Killebäcken) bäck /Se    
  *Meenlösse åker och äng    
  *Meenlössenn åker och äng    
  *Meenlössenn, *meenlösse, *Meenlösse boled åkrar /Se    
  *Meilösseager f. åker    
  Mellantuebolet ägonamn /Se    
  *Mellembrödet f. åker    
  *Mellemstiager f. åker    
  *Menlöserne, Norra o. menlöserue, Södra åkrar /Se    
  Menlösebolet ägonamn /Se    
  Monkelé djupränna /Se    
  *Mårtensrev grund    
  *Möghöxager f. åker    
  *Mölle agrene åkrar    
  *Mölevang vång    
  Möllevången vång    
  *»Ortteflod» vattensaml? /Se    
  *Ortte (*Orthe-)flods agir åker    
  *Paaseheager f. åkrar    
  *Piilager åker    
  *Pilckenn äng    
  *Pileager f. åker    
  *Pile agre åkrar    
  Pinhättan grund    
  Pinhättan grund    
  Pinhättan stengrund /Se    
  *Preste ager åker    
  Prästadammen damm /Se    
  *Pugepöls agre åkrar    
  Pukepöl vattensaml. /Se    
  *Pöllagir åker    
  *Reffhöys agir åker    
  *Reffhöys agir åker    
  *Rödkula (resp. Rödkulla), se Kulorna grund    
  Rörbäck bäck /Se    
  *Rörbecks engenn äng    
  *Röret trol.hamn    
  *Rööe eng äng    
  *Saandene åker    
  Salbäcken bäck /Se    
  *Saltbecheager f. åker    
  *Salt beckis ager, Lille åker    
  *Salt beckis ager, Store åker    
  *Salt becks agir åker    
  Saltebäck bäck /Se    
  Saltviken vik    
  Saltviken vik    
  Saltviken vik    
  Saltviken vik /Se    
  Saltviken vik    
  Saltviken vik    
  Saltviken vik    
  Saltviken vik    
  Saltviken vik /Se    
  Salviken vik    
  Salviken havsvik    
  *Schoffhöxager f. åker    
  *Schudager f. åker    
  *Seulekier f. äng    
  *Siöspiellid åker    
  *Skeffte kier äng    
  Skeffte kier Saknas /Se    
  *Skeghöys agir åker    
  *Skuess agir åker    
  Skövlakärr terräng    
  Spånsbäck bäck? /Se    
  *Steen Kullindt åker    
  *Stenbrostöchet f. åker    
  *Stenbrouager f. åker    
  *Steningarne äga /Se    
  *Stenssagger f. åker    
  Stiis agir åker    
  *Strandboled äng    
  *Strandboled, Morre äng    
  Strandbolet ägonamn /Se    
  *Strandbolid äng    
  *Strandbolid, Syndre äng    
  *Ströms engen äng    
  *Stubager f. åker    
  *Stubagrene åkrar    
  *Stöfflekier äng    
  *Stöffuils engenn, Østre äng    
  *Suinestie Rygge åkrar    
  *Suinstij ryggenn åker    
  *Suortesteen Saknas    
  *Sylen åker    
  *Syllen f. åker    
  *Södervången vång    
  *Taffuilbordett åker    
  *Thuboltzeng f. äng    
  *Thueboels engenn äng    
  *Thue boled, Mellum äng    
  *Thue boled, Norre äng    
  *Thue boled, Syndre äng    
  *Thuebols engen äng    
  *Tjuvhamnsören grund    
  Tjyvakroken udde    
  *Tofft(e)ager f. åker    
  *Toffte ager, *Toffte engenn åker resp. äng    
  *Toffteeng f. äng    
  *Tofften f. åker    
  *Tofftenn åker    
  *Toffte weyenn väg    
  *Tordotterenn äng    
  *Tornhöxager f. åker    
  *Tornhöxtang f. äng    
  *Tornhöys engen, *Tornhöys agir, *Tornnhöys tongin åker o. äng    
  Tuebolet ägonamn /Se    
  *Tuerskiifftid äng    
  *Tuerskiifftidt äng    
  *Tungen åker    
  *Vlffs agir åker    
  Valgrundet grund /Se    
  *Vandmosse, *Vandmosse boled ängar    
  Vandmossebolet (heter numera Vansmosse) mosse /Se    
  *Vangemosse(n) f. äng    
  Vansmosse (hette förr Vandmossebolet) mosse /Se    
  Vattningsbolet ägonamn /Se    
  *Veerehorn, Store f. åker    
  *Veilengen f. åker    
  *Veilenget havreåker    
  *Venniemod f. åker    
  *Vennis agir åker    
  *Vernhorn f. åker    
  *Weyelengenn åker    
  *Veyelanget Saknas    
  *Vrangen f. åker    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Väglänget havrejord /Se    
  *Være hornid åker    
  *Västervången vång    
  *Ören Saknas    
  Öresund hav    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  *Österager f. åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.