ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Högs socken : Harjagers härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 44 Naturnamn : 225 Bebyggelsenamn : 7 Naturnamn : 5
Hög sn /Se *Almendingen havreåker Hög sn Driften del av ägor
Hög sn *Bangager f.åker Hög socken o. by Intäkten äng
Hög sn *Banghöxager f. åker Höj sn och by Maden äng
Hög sn *Bierhöjen f.åker Högsboställe förr militieboställe Nyvång del av ägor
Höj sn *B(i)erigsager f.åker Högs prästgård Saknas Sistebiten åker
Höj by o sn *Bierissdall f.åker Tegelbruksgården gård  
Hög sn *B(i)erssager f.åker Västanhög järnvägsstation  
Hög by o. sn *Bodilsdall f.åker    
Hög sn *Boelsseng f.äng    
Hög sn *Bredager f.åker    
Hög sn *Bredingen f.åker    
Hög sn *Bredins agir åker    
Hög sn *Brehiemmen åker    
Hög sn *Brehiemmen mark /Se    
Hög sn *Brine f.åker    
Hög sn *Brödet f.åker    
Hög sn /Se *Böris dalenn åker    
Hög sn /Se *Börrissdal f.äng    
Hög sn /Se *Dal(s)ager f.åker    
Hög sn /Se *Diellis ryggenn åker    
Hög by *Digissager f.åker    
Hög by *Digisseng f.äng    
Hög by *Diigis agerenn åker    
Hög by *Diigis agre åkrar    
Hög by *Döbilssager f.åker    
Hög by *Fædrifften f.åker    
Hög by o. sn *Fæstien f.åker    
Hög by *Gaarkonnen åker    
Hög by *Gaars agerenn åker    
Hög sn o. by *Gaarss agir åker    
Hög by o. sn *Gaassebed(it) f.åker    
Hög by *Gaassebiidenn åker    
Hög by *Gadeledzager f.åker    
Hög by *Gien(s)tie f.åker    
?Hög by o sn *Gierssager f.åker    
?Hög by *Globaneager f.åker    
Hög by *Hauffre wong äng    
Hög by *Hauffre wongen havreåker    
Hög by *Heeden f.åker    
Hög by *Heeden f.äng    
Hög by *Hellisstofft f.åker    
Hög by *Herskiers agir åker    
?Högsmölla Saknas /Se *Hestehöxager f.åker    
*Ålstorp Saknas /Se *Hestekierssager f.åker    
  *Hestevadzager f.åker    
  *Hillisstofften f.åker    
  *Huedesshöj f.åker    
  *Huidesteen gränsmärke    
  *Hunds höyen höjd    
  *Hunds maën mad    
  Hundzager f.åker    
  *Hundzhöxager f.åker    
  *Hundz mae ager f.åker    
  *Hundzmae(n) f.äng    
  *Hyllistofftir åkrar    
  *Höffderyg(en) f.åker    
  *Höffde ryggenn åker    
  *Höffde ryggenn åker    
  *Höffde ryg, Lille åker    
  *Höffderöggen f.åker    
  *Höiestenssager f.åker    
  *Höxager f.åker    
  *Höyesteenn Saknas    
  *Jonstorpe rygge åkrar    
  *Kaarss (Korss-) agerenn åker    
  *Kals agir havreåker    
  *Kalssager f.åker    
  *Karlssager f.åker    
  *Kasse äng    
  *Kasse äng    
  Kiinden f.åker    
  Killeager f.åker    
  *Kinden åker    
  *Kirckehussid Saknas    
  *Kiöbinge rygge åkrar    
  *Kiöffinge marck Saknas    
  *Korssager f.åker    
  *Korssespiellit f.åker    
  *Kringelager f.åker    
  *Kringell engenn äng    
  *Krogager f.åker    
  *Krogen åker    
  *Krogenn åker    
  *Kropager f.åker    
  *Kuldzager f.åker    
  *Kulpeager, se Kulpen f.åker    
  *Kulpen f.åker    
  *Kulp(en) f.åker    
  *Kulperne f.åker    
  Kävlingevägen väg    
  *Köbinge marck Saknas    
  *Langagre åkrar    
  *Langesanden f.åker    
  *Ledzager f.åker    
  *Ledzv(n)ang f.åker    
  *Leer agerenn åker    
  *Leeragger f.åker    
  *Leergraffsager f.åker    
  *Leerhöxager f.åker    
  *Leyers wraa åker    
  *Liidtz agir Saknas    
  *Lille tofft åker    
  *Liungager f.åker    
  *Liungager, Lille f.åker    
  *Liungagir åker    
  *Liusshöxager f.åker    
  *Longager f. åker    
  Longager, Lille f.åker    
  *Longager, Store f.åker    
  *Long ager, Store åker    
  *Long agir, Lille åker    
  *Lundehöxager f.åker    
  *Lundhöyen höjd    
  *Lusshöyenn höjd    
  Lödde å å    
  *Maderne f.åker    
  *Maderne f.äng    
  *Maen f.äng    
  *Marbecks eng äng    
  *Meenlössenn åker    
  *Meenlösse, Store åker    
  Meenlösse, Store åker /Se    
  *Meenlössenn åker /Se    
  *Mellenschifftedt f.åker    
  *Mellum skiifftid havreåker    
  *Mellössen f.åker    
  *Mosedigit gränsmärke    
  *Myrdalssager f.åker    
  *Mölleager f.åker    
  *Mölleeng f.äng    
  *Möllere agir åker    
  *Nordenveij f.åker    
  *Norberrig f.åker    
  *Nörheden f.åker    
  *Orlestenssagre f.åkrar    
  *Ormhögenn höjd    
  *Ornehöxager f.åker    
  *Ottestenssager f.åker    
  *Oxe, Store åker    
  *Pogaardtztofft f.åker    
  *Pogardtzager f.åker    
  *Prestedallenn åker    
  *Prestekullen f.åker    
  *Quixhöyenn höjd    
  *Quix ryggenn åker    
  Qveghöxager f.åker    
  *Reffuegraffsager f.åker    
  *Riisengenn havreåker och äng    
  *Rygene f.åker    
  *Ryggeager f.åker    
  *Ryggen f.åker    
  *Saand agir åker    
  *Saande åkrar    
  *Saandene åker    
  *Saandene, Mellum åker    
  *Saande ryg, Lille åker    
  *Sandager f.åker    
  *Sandbechsseng f.äng    
  *Sandbäck bäck? /Se    
  *Sanden f.åker    
  *Schalden f.åker    
  *Schalderne f.åker    
  *Skallin åker    
  *Snabe(n) f.åker    
  *Snechedalssager f.åker    
  *Stendyssenn åker    
  *Sten dössenn åker    
  *Stenkullen f.åker    
  *Stenssager f.åker    
  *Store steen Saknas    
  *Strjdzager f.åker    
  *Studsbierre havreåker    
  *Studzberig f.åker    
  *Syndre maër mader    
  *Syndre maër äng    
  *Syndre maër mader    
  Sædehöjen gränsmärke    
  *Taar (*Tor) agerenn åker    
  *Tarsskulpe(n) f.åker    
  *Tharager f.åker    
  *Thatteager f.åker    
  *Thijörolen f.åker    
  *Thiörolssager f.åker    
  *Thodigissager f.åker    
  *Thoragger f.åker    
  *Thornehöxager f.åker    
  *Thorn(e)mae f.äng    
  *Toffte hale åker    
  *Thredingsager f.åker    
  *Th(u)erager f.åker    
  *Thuerdigissager f.åker    
  *Thuerveijen f.åker    
  *Toffteager f.åker    
  *Toffteholme (n) f.åker    
  *Tofften f.åker    
  *Torager f.åker    
  *Tredingsager f.åker    
  *Tuerdiigis stickid havreåker    
  *Törolenn åker    
  *Veghöxager f.åker    
  *Vejen f.åker    
  *Vejlangen f.åker    
  *Ventz Saknas    
  *Vestre diige Saknas    
  *Veyellengen åker    
  *Wongen,Norre vång    
  *Vrang f.åker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Væg (s)ager f.åker    
  *Ör(e)ager f.åker    
  *Österledzager f.åker    
  *Østre diige Saknas    
  *Østre maër ängar    
  Østre maër ängar    
  *Öxen f.åker    
  *Øxenn åker    
  *Øxenn åker    
  *Øxenn åker    
  *Öxneberig f.åker    
  *Öxnebrödzager f.åker    
  *Öxnehöxager f.åker    
  *Öxnekullen gränsmärke    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.