ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Löddeköpinge socken : Harjagers härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 50 Naturnamn : 165 Bebyggelsenamn : 40 Naturnamn : 38
Löddeköpinge socken *Alter kuld äng Löddeköpinge socken o. by Lyckan = Lyckorna terrängnamn
Löddeköpinge sn /Se Barsebäcksmossen mosse Löddeköpinge socken & by Avloppsgropen bäck
Löddeköpinge sn *Berhiem åker Den nya raden del av fiskläge Bjällebacken backe
Löddeköpinge sn *Biergle, *Biergle engenn åker resp. äng Ellekärr, se Löddeköpinge traktnamn Björn sten
Löddeköpinge sn *Biergle Weylengenn åker Framnäs, se Löddeköpinge traktnamn Den nordre ören stenar
Löddeköpinge sn *Bognhöys engen äng Fridhem, se Löddeköpinge traktnamn Ellekärr mosse
Löddeköpinge sn *Borg, Lille äng Gästgivaregården Saknas Femhögarna ättehögar
Löddeköpinge sn *Bredtz tofft åker Heden, se Löddeköpinge traktnamn Femhögarna vång
Löddeköpinge sn *Broagerenn åker Jordbrohusen torp Gatan väg
Löddeköpinge by o. sn /Se *Daffuirbecks engen äng Köpinge socken och by Jordbroskogen lövskog
Löddeköpinge sn /Se *Daffüirbecks engen Saknas /Se Köpinge kyrka kyrka Julamossen mosse
Löddeköpinge sn /Se *Dallehallen gränsmärke Lugnet, se Löddeköpinge traktnamn Köpinge bro landsvägsbro
Löddeköpinge by o. sn /Se *Davrebäck natn. /Se Lyckehusen f.d. torp Lyckorna del av ägor
Löddeköpinge by o. sn /Se *Diigis agir, Lille åker Löddehem, se Löddeköpinge traktnamn Lödde kar stenhop
Löddeköpinge sn /Se *Diigis agir, Lille havreåker Löddeköpinge traktnamn Mellanören stenar
Löddeköping sn /Se *Diigis agir, Store åker Löddeköpinge traktnamn Munkens bro försvunnen stenbro
Löddeköpinge sn /Se *Diigis agir, Store åker Löddeköpinge gästgivaregård Saknas Möllebacken backe
Löddeköpinge sn /Se *Dönnemars agir åker Löddero, se Löddeköpinge traktnamn Norrevång del av ägor
Löddeköpinge sn /Se Dönnemars agir Saknas /Se Löddesborg gård Nyvång betesmark
Löddeköpinge sn /Se *Eskils toffte agir åker Löddesborg gård Ryska vraket grund
Löddeköpinge sn /Se *Flediebiergs agir åker och äng Löddetorp, se Löddeköpinge traktnamn Salbäcksfuret furuskog
Löddeköpinge sn /Se *Flinte landett åker Marbäcksgården gård Salbäckskogen skog
Löddeköpinge kyrka Saknas /Se *Gadeleds agir åker Nyborg, se Löddeköpinge traktnamn Salviksfuret furuskog
*Fæstegården gd *Galhöys agerenn åker Nytorp, se Löddeköpinge traktnamn Salviksskogen skogsmark
Löddeköpinge by *Gershöys agir, Lille åker Roteringstomten, se Löddeköpinge traktnamn Skarelandet del av fastland
Löddeköpinge by *Gersshöys ager, Store åker Salbäckarehusen torp Skarören havsudde
Löddeköpinge by *Græsswyenn väg Saltvikshusen, se Salbäckarehusen Saknas Stjövlekärr mosse
Löddeköpinge by *Gurris madagir åker Skarehusen torp Sörens hög nu utjämnad ättehög
Löddeköpinge by *Hulsbeck äng Skarorna torp Tofterna åkrar
Löddeköpinge by »Hulsbeck» äng /Se Stutahagen torp Trulshög ättehög (eller annan förhöjning?)
Löddeköpinge by *Höffde tyg åker Solhem, se Löddeköpinge traktnamn Tynnebäck bäck
Löddeköpinge by *Höys agir, Lille åker Solvik, se Löddeköpinge traktnamn Ulvahög ättehög
Löddeköpinge by *Höys agir, Store åker Sommarhagen, se Löddeköpinge traktnamn Ulvahögen ättehög
Löddeköpinge by *Jordbro eng äng Strandhem, se Löddeköpinge traktnamn Vikhögsören udde
Löddeköpinge by *Kals Kiilde agir, *Kalskilde eng åker resp. äng Sundvik, se Löddeköpinge traktnamn Vållbäck bäck
Löddeköpinge by *Karet synbarl. hamn Vikhög traktnamn Åbacken landsvägsbacke
?Löddeköpinge by *Kattesteens agir åker Vikhög fiskläge Örstenarna stenar
Löddeköpinge by *Kierlinge bierg äng Vikhögs fiskläge, se Vikhög traktnamn Östervång del av ägor
Löddeköpinge by Killebäcken bäck /Se Ängagårdarna gårdar  
Löddeköpinge by *Kirckelyckenn åker Ängastället Saknas  
Löddeköpinge by *Klackebröd äng    
Löddeköpinge by *Klacke bröds agir, Lang havreåker    
Löddeköpinge by *Klocke bröd, Vestre åker    
Löddeköpinge by *Klocke bröd, Østre åker    
Löddeköpinge by *Kuldenn Saknas    
Löddeköpinge samh. /Se *Kumblehöj gränsmärke    
Löddeköpinge by /Se Kumle hög rågångsmärke /Se    
Löddeköpinge by /Se Kävlingeån å    
Löddesborg Saknas /Se Kävlingeån å    
*Skottegården f. gd *Lambhöys agir åker    
  *Langagir åker    
  *Lang agir, Lille åker    
  Lommabukten bukt    
  *Lueshöys agir åker    
  Lyckebolet ägonamn /Se    
  *Lyddekarets hamn vik /Se    
  *Lyddekarets hamn vik    
  *Lyddeå å    
  *Löckeboëll äng    
  Löddeflod vattensaml. /Se    
  Löddekar holme    
  *Lödde pråm landsvägsfärja    
  Löddeån å    
  Löddeån å    
  Löddeån å    
  Lödde å å    
  Lödde å å    
  Löddeå å    
  Löddeån å /Se    
  Lödde å /Se    
  Löddeå å /Se    
  Lödde å Saknas /Se    
  Lödde å Saknas /Se    
  *Lödeflods agir åker    
  *Lönager åker    
  *Lön ager åker    
  Ulahögen fornlämning    
  Ulakärr terräng    
  *Marbeckis eng, Store äng    
  *Marbecks agir åker    
  *Marbecks eng, Lille äng    
  Marbäck bäck    
  Marbäcken bäck    
  *Marchebechshöll gränsmärke    
  Mar(ka)bäck bäck /Se    
  *Mellum liid egerenn åker    
  *Minduies engenn äng    
  *Munkenabben udde    
  *Mörhöys engenn äng    
  *Nockebiergs agir, *Nockebiergs eng åker resp. äng    
  *Ny wongs ager åker    
  *Ny wongs agir åker    
  *Ny wongs agir åker    
  *Ny wongs agir åker    
  *Otte dagis agerenn åker    
  *Pinghettin åker    
  *Pundhættevad gränsmärke    
  *Raabecks agir åker    
  Råbäck bäck /Se    
  *Saltbech gränsmärke    
  Saltebäck bäck /Se    
  *Salt viigis engenn äng    
  Saltviken vik    
  Saltviken vik    
  *Salviken, se Saltviken vik    
  Salviken vik    
  Salviken havsvik    
  *Sandagir havreåker    
  *Sandagir åker    
  *Schalde agir åker    
  *Scharies engenn äng    
  Sigurdsdamm källflöde /Se    
  *Skarnören grund    
  *Skarön grund    
  *Skarören grund    
  *Skarören grund    
  *Skibekiers agir åker    
  *Skärören grund    
  Skövlakärr terräng    
  *Slette eng, Lille äng    
  *Slette engs agir åker    
  *Slette eng, Store äng    
  *Soert höys engen äng    
  *Soert höys engen, Lille äng    
  *Stenhöys engen äng    
  *Stii agir åker    
  *Suinebeck Saknas    
  Svinebäck bäck? /Se    
  *Sæd(e)höj gränsmärke    
  *Tiistilbierg, Lille åker    
  *Tiistilberg, Store åker    
  *Tiörnnis ager åker    
  *Tiörnnis agir, Nörre havreåker    
  *Tiörnnis agir, Syndre havreåker    
  *Tiörnnis boell äng    
  Tjörnesbol ägonamn /Se    
  *Toe agir åker    
  *Toemadenn äng    
  Trulshög fornlämning    
  *Tröels agir åker    
  *Tröelssis agir, Lille åker    
  *Tuert om wey åker    
  *Tuffuis aas åker    
  Tynnebäck bäck /Se    
  *Vestin beck åker    
  *Vihögar höjder    
  *Vihögen höjd    
  *Vihögen höjd    
  *Vihögen höjd    
  *Vihögen höjd    
  *Vihögör grund /Se    
  *Viighöys engenn äng    
  Vikhög Saknas /Se    
  *Wongeleeds agir, Store åker    
  *Wraaën Saknas    
  Vållbäck bäck /Se    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  *Øxnebanenn åker    
  *Øxnne banenn, Lille havreåker    
  +øxnne banenn, Lille åker /Se    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.