ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stävie socken : Torna härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 42 Naturnamn : 145 Bebyggelsenamn : 15 Naturnamn : 4
Stävie sn /Se *Aas agir åker Stävie socken och by Ljungen omr.
Stävie sn *Aassagir åker Stävie sn o. by Slanabäck dalgång
Stäfvie by o. sn *Auille agerenn åker och äng Annehem, se Stävie traktnamn Stävieljung del av ägor
Stävie sn *Baagere engenn äng Falken, se Stävie traktnamn Stäviemosse mosse och ängsmark
Stävie sn *Becke engenn äng Högsmölla gård och vattenkvarn  
Stävie sn *Bennickenn äng Höjsmölla vtnkvarn  
Stävie sn *Biernhögs agir åker Kogavarevången gård  
Stävie sn *Blaabers höyenn åker Nybo gård  
Stävie sn /Se *Boebryds engenn äng Raby gård  
Stävie sn /Se *Bognhöys agerenn äng Raby gård  
Stävie sn /Se *Bonde mussager, *Bondemus engen åker resp. äng Ramsled inbyggarbeteckning  
Stävie kyrka Saknas *Brede eng äng Spårvägen, se Stävie traktnamn  
Stävie kyrka Saknas *Breingenn åker Stävie traktnamn  
Högsmölla kvarn *Breingenn havreåker Stävie station, se Stävie traktnamn  
Nybo gd /Se *Breingenn åker Stävie hage gård  
Raby gd /Se *Brödditt havreåker    
Raby gd /Se *Bröditt havreåker    
?Stävie by *Byes agir åker    
Stävie by *Byes agir åker    
Stävie by *Byes agir åker    
Stävie by *Bys agir åker    
?Stävie by *Dams agir havreåker    
Stävie by *Diigis ager åker    
Stävie by *Diigis engen äng    
Stävie by *Diigis engenn äng    
Stävie by *Diigis engenn äng    
Stävie by *Diigis fiellitt åker    
Stävie by *Diigis fiellitt höjd /Se    
Stävie by *Diigis stickid havreåker    
Stävie by o. sn *Edinge agir, Lille åker    
Stävie by *Eedinge engenn äng    
Stävie by *Edinge agir, Store åker    
Stävie by *Flæes maënn havreåker    
Stävie by *Freestræditt åker    
Stävie by *Föllebackind äng    
Stävie by *Gaassebiiditt åker    
Stävie by *Graffuestumpenn äng    
Stävie by *Græskifftid äng    
Stävie by *Gyllis agir åker    
Stävie by *Hauffbo Saknas    
Stävum by *Helkors engenn äng    
*Vestre mölle f. kvarn *Henninge dallenn havreåker    
  *Hette agir åker    
  »hette ager» åker /Se    
  *Hettenn äng    
  *Holm engenn äng    
  *Hullebecks agir åker    
  *Hulle dall åker    
  *Hulle engenn äng    
  *Hulle kers agir åker    
  *Höde engen äng    
  *Höde ryggene åkrar    
  *Höde ryggenn åker    
  *Jglekiers agir åker    
  *Jons agir havreåker    
  *Kerre agir åker    
  *Kette Saknas    
  *Kircke ryggene åkrar    
  *Kragenn åker    
  *Krogenn åker    
  *Kroppe agir åker    
  *Kylle agir åker    
  *Leergraffs agir åker    
  *Leitt led    
  *Lekiers agir åker    
  *Lille ager åker    
  *Lille agir åker    
  *Liung agir åker    
  *Liung agir, Norre åker    
  *Liung agir, Syndre åker    
  *Long ager havreåker    
  *Lundager havreåker    
  Lödde å å    
  *Lön ager åker    
  *Lönager havreåker    
  *Lönager, Store havreåker    
  *Lönne agerenn äng    
  *Maën äng    
  *Marbecks ryggenn havreåker    
  *Mayeskiuttit äng    
  *Mellanvången vång    
  *Menlössenn havreåker    
  *Menlösan Saknas /Se    
  *Menlösan, Westre (westra) o. Östra Saknas /Se    
  *Menlösans åcker Saknas /Se    
  *Menlöse åcker, Westre Saknas /Se    
  *Menlöse ängen Saknas /Se    
  *Menlössenn, *Meenlössenn åkrar /Se    
  *Meske engenn äng    
  *Meske eng, Lille äng    
  *Miö agir åker    
  *Mylhöys agir åker och äng    
  *Mölletofftenn f. jord    
  *Orbers agir, Lille åker    
  *Orbergs agir, Store åker    
  *Ormme langenn äng    
  *Pebir agir åker    
  Pebir agir Saknas /Se    
  *Poortt heenn åker och äng    
  *Qiue nöditt äng    
  *Rauffns agir åker    
  *Rauffns leds eng äng    
  *Rude agir havreåker    
  *Skallerbackind äng    
  Skallerbackind Saknas /Se    
  *Skind kiortelenn åker    
  *Skorppenn åker    
  *Skouffweys agir åker    
  Slånbäck bäck /Se    
  *Småbäck bäck? /Se    
  *Steen kullenn havreåker    
  *Stenbröds spiellitt havreåker    
  *Stendysse agir havreåker    
  *Steenlössenn åker    
  »Steenlössenn» åker /Se    
  *Steenlössenn åker /Se    
  Stenlösen åker /Se    
  *Stenrögilsse agir åker    
  *Stiis agir åker    
  *Sönne kors agir åker    
  *Sör agerenn åker    
  *Taarmme engenn äng    
  *Toffte agerenn havreåker    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftenn åker    
  *Torckill steenn åker    
  *Tormarcks agir åker    
  *Tormarcks agir. Lille havreåker    
  *Tormarcks engenn äng    
  *Tran ryggene åkrar    
  *Tue engenn äng    
  *Vglehöys engenn äng    
  *Vglemusse engenn äng    
  *Valengenn åker    
  *Velte hull ager åker    
  *Vermölle engenn äng    
  *Viebusk engenn äng    
  *Voldhöys agir åker    
  *Vylle engenn havreåker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Øxenn åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.