ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Håstads socken : Torna härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 28 Naturnamn : 25 Bebyggelsenamn : 60 Naturnamn : 6
Hastathum, se Håstad by *Almends ager åker Håstads sn sn Allet aldunge
Hurthstatha, se Håstad sn Bösmöllan vattenkvarn /Se Håstad sn och by Bösmöllarevägen väg
Håstad sn /Se *Hagelienn åker Håstad sn o. by Fladevad vadställe
Håstad sn /Se *Hammering (*Hammerind) åker Håstad sn och by Fladevads mölla f.d. vattenkvarn
Håstad sn Hemmingshög fornlämning Håstad sn och by Vadmöllarejorden f.d. ägor
Håstad sn *Hest olind äng Annehem, se Håstad traktnamn Vadmöllarevägen infartsväg
Håstad sn *Hulle eng äng Annero, se Håstad traktnamn  
Håstad by o. sn /Se Hämmingshög = *Stenhög hög Bernhem, se Håstad traktnamn  
Håstad sn /Se *Höude ryggenn havreåker Byhem, se Håstad traktnamn  
Håstad sn /Se *Kage stienn havreåker Bösmöllan eller Bösamöllan gård och vattenkvarn  
Håstad sn /Se *Kallis eng äng Bösmöllan gård o. vtnkvarn  
Håstad sn /Se *Kullere engenn äng Dahlhem, se Håstad traktnamn  
Håstad by *Puga ugn hög Elinero, se Håstad traktnamn  
Håstad by *Saand agerenn åker Ellbo, se Håstad traktnamn  
Håstad by *Sibbenöds ager åker Erikshem, se Håstad traktnamn  
Håstad by *Slette rygle åker Fladevadsmölla, se Fladevadsmöllan traktnamn  
Håstad by *Stenhög hög Fladevadsmöllan traktnamn  
Håstad by *Tocke lycke åker Fladevadsmöllan gård och vattenkvarn  
?Håstad by *Tofftenn åker Fridhem, se Håstad traktnamn  
Håstad by *Tranne ryggene åkrar Gottorp gård  
Håstad by *Vång, Södra Saknas Haga, se Håstad traktnamn  
Håstad by Vång, Västra Saknas Hildasro, se Håstad traktnamn  
Håstad by *Vång, Västra vång Håstad traktnamn  
Håstad by *Vång, Östra Saknas Håstad traktnamn  
Håstad by *Vång, Östra vång Håstad traktnamn  
Håstad by   Håstad, Lilla hus  
Håstad by   Håstadsbandelen, se Håstad traktnamn  
Prästgården prästgård   Håstad boställe gård  
    Håstadgården gård  
    Håstadgården gård  
    Håstadmölla gård och vattenkvarn  
    Håstadsäng, se Håstad traktnamn  
    Håstadsäng, se Håstad traktnamn  
    Karlsro, se Håstad traktnamn  
    Krokamöllan annat namn på Mellanmöllan  
    Krookamölla vtnkvarn  
    Kvarnvik gård och vattenkvarn  
    Lillebo, se Håstad traktnamn  
    Lillhem, se Håstad traktnamn  
    Lugnet, se Håstad traktnamn  
    Marieborg, se Håstad traktnamn  
    Mariehem, se Håstad traktnamn  
    Marielund, se Håstad traktnamn  
    Mellenmölla, se Mellanmöllan traktnamn  
    Mellanmöllan traktnamn  
    Mellanmöllan gård och vattenkvarn  
    Persbo, se Håstad traktnamn  
    Ruthsbo, se Håstad traktnamn  
    Smedsbo, se Håstad traktnamn  
    Solhaga, se Håstad traktnamn  
    Solhem, se Håstad traktnamn  
    Solhyddan, se Håstad traktnamn  
    Solnäs, se Håstad traktnamn  
    Svanero, se Håstad traktnamn  
    Triangeln, se Håstad traktnamn  
    Vadmöllan kvarnegendom  
    Vadmöllan vtnkvarn  
    Vadmöllan, se Fladevadsmöllan Saknas  
    Vadmöllarehusen hussamling  
    Ålderdomshemmet, se Håstad traktnamn  

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.