ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vallkärra socken : Torna härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 40 Naturnamn : 109 Bebyggelsenamn : 13 Naturnamn : 27
Vallkärra by o. sn *Almendtz sticke, Nöre havreåker Vallkärra sn sn Barnahöl torrlagt kärr
Vallkärra by o. sn *Almengs agir åker Vallkärra sn och by Dröften kreatursväg
Vallkärra sn /Se *Badstuffs rygge åker Vallkärra sn o. by Dröften kreatursväg
Vallkärra sn *Bencke agerenn äng Annexgården gård Gästgivarevägen väg
Vallkärra sn /Se *Biern äng Fredentorp gård Göingaplatsen fordom öppen plats
Vallkärra sn /Se *Biers agir åker Jonsgård gård Harpehög backe
Vallkärra sn /Se *Boebierg äng Länsmannastället gård Jöns suiekares väg sidoväg?
Vallkärra sn /Se *Boghöys agir äng Prästahusen husamling Krobbebacken backe
Vallkärra sn /Se *Brening äng Torn by Kungshögen ättehög
Vallkärra sn /Se *Byes agir åker Tunikan smedja Lerbacken backe
*Pedir Bentz gaardtt f. gd *Byg ager åker Tunikasmedjan smedja Ma(de)rna ängsmark
Stattena lht? /Se *Dallenn dal Vallkärragården gård Madängarna ängsmarker
Stångby samh. /Se *Diige spiellid åker Vallkärra Torn by Mossavägen väg
Svenshög gd /Se *Dobell agir äng   Prästavägen väg
Torn, Vallkärra by /Se *Esbarnn bacckindt havreåker   Simonskärr kärr
Torn, Västra, se Vallkärra-Torn by *Esbörnne backind åker o. äng   Snivabron bro
Vallkärra by *Faarbierg, Store åker   Spissavången åkerskifte
Vallkärra by o. sn *Faarebierg, Lille åker   Stenagårdshålan kärr
Vallkärra by o. sn *Fodhöys agir åker   Stångbyvägen väg
Vallkärra by *Fæstræde havreåker   Tofterna åkerskifte
Vallkärra by *Gaar agrene åkrar   Torna bro eller Tornabro Saknas
Vallkärra by *Gaars agir åker   Tornabäcken bäck
Vallkärra gd o. samh. *Gerris ager åker   Torna lycka trädgårdsplantering
Vallkärra by *Gierdenn havreåker   Trädhagen f.d. almdunge
Vallkärra by *Gierris agir. Östre åker   Vallkärra bro bro
Vallkärra by *Greskifftid äng   Vallkärrabäcken bäck
Vallkärra by Harpehög gravhög   Vannskärr kärr
Vallkärra by Harpehög backe /Se    
*Vallkärra by *Helie mossenn äng    
Vallkärra by *Heste engs agir havreåker    
Vallkärra by /Se *Hiurnne stickid åker    
Vallkärra-Torn by *Hiörnne stickid åker    
Vallkärra-Torn by *Hoffmande leitt led    
Vallkärra-Torn by *Hoffs agerenn åker    
Vallkärra-Torn by *Holms ager åker    
Vallkärra-Torn by *Holm agerenn åker    
Vallkärra Torn by /Se *Holm eng äng    
Vallkärra Torn, se Torn, Vallkärra by *Hullebecks agir (*Hullebackenn) åker och äng    
*Västra Torn, se Vallkärra-Torn by *Hulle kierridtt äng    
Västra Torn, = Vallkärra Torn by /Se *Hulle kiers eng äng    
  *Hæt engenn äng    
  *Höe stenen Saknas    
  *Höreholms eng äng    
  *Höyenn Saknas    
  *Karpehöyenn Saknas    
  *Kilagerenn åker    
  *Kroppenn åker och äng    
  *Langkier äng    
  *Leer kiers agir åker    
  *Lille agerenn åker    
  *Ludestenen havreåker    
  *Lycke agerenn åker    
  *Lyckenn, *Lycke agerenn havreåker    
  *Lyckenn äng    
  *Lön (Lönn) engen äng    
  *Maë skiifftid, *Maë engenn ängar    
  *Mellest agerenn åker    
  *Meske eng, Lille äng    
  *Meske eng, Store äng    
  *Möö agrene åkrar    
  *Nest agerenn åker    
  *Orme lange äng    
  *Pibber ager åker    
  Pibber ager Saknas /Se    
  *Quienöd äng    
  *Raa kiers agir åker    
  *Reffue ryggenn åker    
  *Renne ryggenn åker    
  *Runehöyenn havreåker    
  *Rune höys sticke havreåker    
  *Sibbels agir åker    
  *Skalle backis eng äng    
  *Skyhollenn äng    
  *Stangby marck, *Stangby kors Saknas    
  *Stangby stettin Saknas    
  *Stangby stettin Saknas    
  *Stangby Sti Saknas    
  *Stenbröis spiell havreåker    
  *Stene quellenn havreåker    
  *Stigs agir åker    
  *Suine engenn äng    
  *Sybenn åker    
  *Syndre agerenn åker    
  *Söragerenn åker    
  *Söragir, Lille åker    
  *Tan engenn äng    
  *Tofft agir havreåker    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftenn havreåker    
  *Tofftenn åker    
  *Tolhöy åker    
  *Tornne wong vång    
  *Tuer diigit dike    
  *Tuer enge havreåker    
  *Tuer engenn äng    
  *Vgle graffs agir havreåker    
  *Vlegraffs stickid äng    
  Vallkärra vång vång    
  *Vandkors bacckind åker    
  *Van kiers bacckindt havreåker    
  *Weylenge havreåker    
  *Viebusk eng äng    
  *Vie kiers agir åker    
  *Viekiers agir, Den anden åker    
  *Viekiers rygge, Vestre åker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.