ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skeglinge socken : Frosta härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 28 Naturnamn : 48 Bebyggelsenamn : 8 Naturnamn : 21
Skeflinge sn /Se *Beckindt bäck Skeglinge socken Nummerförteckning förteckning
Skeglinge sn *Bredingenn åker Skeglinge sn och by Baronavången vång
Skeglinge sn Bråån å Skeglinge by Brytstugubacken åker
Skeglinge sn *Diigis agir åker Skeglinge, Lilla gård Brytstuguvången åker
Skeglinge sn /Se Fästebäcken bäck /Se Frommamöllan eller Fromses mölla väderkvarn Bäckavången åker
Skeglinge sn /Se *Gierris agir åker Fästan egendom Fäladen åker
Skeglinge sn /Se *Kiille agir åker Möllehuset ghs Fästevången åker
Skeglinge sn /Se *Kircke boledtt äng Skeglinge, Lilla gård Kullavången vång
Skeglinge sn /Se *Kircke festenn Saknas   Kullavången åker
Fredshög gd /Se *Kulle agir (*Kull agir) åker   Kärret åker
Prästgården prästgård *Kuull agir (*Kull agir) åkrar   Lindkvistavången vång
Skeglinge by Kyrkbolet äng /Se   Logvången åker
Skeglinge by Kyrkbolet åker /Se   Parkvången åker
Skeglinge by *Lamme sienn åker   Roslövsvångarna åkrar
Skeglinge by *Lang eng äng   Skeglinge kärr kärr
Skeglinge by *Leer agir havreåker   Skeglingevången vång
Skeglinge by *Leergraffuen havreåker   Skomakarebacken backe
Skeglinge, Lilla hg *Leested eng Saknas   Stathusvången åker
Skeglinge, Lilla hg *Leetz agir havreåker   Trekullavången åker
Skeglinge, Lilla hg *Lille aaen å   Östergårdsjuvelen skogslund
Skeglinge, Lilla hg *Manghöy äng   Östre vång åker
Skeglinge, Stora ?f. hg *Nöde wads eng äng    
Skeglinge, Stora ?f. hg *Oossenn havreåker    
Skeglinge, Stora ?f. hg *Osenn havreåker och äng    
Skeglinge by *Paaske höy åkrar    
Skeglinge, Lilla by *Piile spieldtt åker    
Skeglinge, Lilla hg Rödabäck bäck    
Skeglinge by Rödabäck bäck    
  *Skarhedinn havreåker    
  *Skowhöy åker    
  *Spidricks agir, *Spidrick åker resp. äng    
  *Store höy havreåker    
  *Streng, Store och Lille åkrar    
  *Strengenn havreåker    
  *Suinebierg, Lille och Store havreåkrar    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftenn åker och äng    
  *Tofftenn åker    
  *Torper ager åker    
  *Torpere agir, *Store torpere agir åkrar    
  *Torpergierrids agir åker    
  *Weyenn väg    
  Wipekroken fäladsmark /Se    
  Wiperör femstenarör /Se    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Øxenn åkrar och äng    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.