ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Igelösa socken : Torna härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 149 Naturnamn : 148 Bebyggelsenamn : 51 Naturnamn : 26
Igelösa socken *Aaenfalds agerenn åker och äng Igelösa sn sn Borrhög odlad höjd
Igelösa sn /Se *Aakraagind äng Igelösa sn och by De danske köken jordvallar
Igelösa socken *Aalle fiskid åker Igelösa sn De elva tunnlanden vång
Igelösa socken *Aalle fiskid åker /Se Odarslövs sn sn Havravången vång
Igelösa by o. socken *Almendingen havreåker Odarslöv sn och byar Höjavången vång
Igelösa sn *Almendingen havreåker Bohuset gård Igelösevången vång
Igelösa o. Odarslöv sn *Almeningenn äng Dammstorp, se Odarslöv Östra traktnamn Kalle ränna mosse
Igelösa och Odarslöv sn *Almendingenn havreåker Dammstorp gård Klämman = Lusaklämman vägstycke
Igelösa sn *Aspe agerenn åker Fattighusvången vång Kyrkohög höjd
Igelösa sn *Backis ageren äng Furulunden Saknas Kyrkohögsbacken vägbacke
Igelösa sn *Beckagerenn åker och äng Fäladshusen gårdar Lunda fälad f.d. fäladsmark
Igelösa och Odarslöv sn *Beck agerenn åker Gamlegård gård Lusaklämman f.d. hus
Igellösa sn sn *Becke engen äng Gamlegård gård Ma(de)rna ängsmarker
Igelösa sn *Beck engen, Lille äng Gamlegård Saknas Munkarpevången vång
Igelösa sn *Bierre engenn äng Gustavshill gård Skälse gata dalgång
Igelösa sn *Bierregadenn åker Hållhögskroken gårdar Skälsevången vång
Igelösa sn *Blaamannindt åker Hällan gård Smedhålan dalsänka
Igelösa och Odarslöv sn *Blancken äng Igelösa traktnamn Sockerbruksbron bro
Igelösa och Odarslöv sn *Borhöys agerenn åker och äng Igelösagården gård Stockholmsvägen landsväg
Igelösa f. egen sn, nu Igelösa och Odarslöv sn *Borhöys engen åker och äng Jysstorp förut gård Svenstorpa kulle ättehög
Igelösa och Odarslöv sn *Breingenn åker Kalthus hus Tjarpängarna ängsmark
Igelösa sn /Se *Breingenn havreåker Karl-Persavången vång Tornaspetsen vång
Igelösa sn o. kyrkby /Se *Brödditt havreåker Korsbäck gård Tyskaplanen del av ägor
Igelösa förs. /Se *Bröditt havreåker Korsbäckamöllan väderkvarn Tökärr kärr
Igelösa och Odarslöv kommun /Se *Bröditt åker och äng Korsbäckamöllan väderkvarn Vin- och brödsängen gård
Ydelösa, se Igellösa sn *Bröditt, Store åker Kroksbyggd gård Öla bäck bäck
Yeløsæ, se Igellösa sn *Bys ager havreåker Kyrkobacken plats invid kyrka  
Yghelösa, se Igelösa sn *Bys agerenn åker Kyrkohög gård  
Igelösa o. Odarslöv sn *Bögis agerenn åker Linnbyxekroken vång  
Odarslöv förr egen sn, nu del av sn /Se *Dybedall äng Loppeholm gård  
Igelösa o. Odarslöv sn *Dynges engenn äng Munkarp eller Munkarpehuset hus  
Odarslöv sn *Faaredals agerenn havreåker Munkarp eller Munkarpehuset hus  
Odarslöv f. egen sn, nu Igelösa och Odarslövs sn *Flostoffte äng Möllehuset hus  
Odarslöv sn /Se *Fröe kier agerenn åker Norregård gård  
Odarslöv sn /Se *Gaarkonnindt äng Odarslöv Östra traktnamn  
Odarslöv förs. /Se *Gaassebiiden åker Odarslöv, Västra by  
Odarslövs kyrka Saknas *Gade agerenn åker Odarslöv, Östra by  
Bohuset beb.namn /Se *Gerris agerenn åker Prästavången vång  
Igelösa by *Gerris höys agerenn åker Puggehusen hus  
Igelösa by *Gidde agerenn åker Puggekrogen gård  
Igelösa by *Giörminds agerenn åker Skälshög by  
Igelösa by *Greskifftid åker och äng Svenstorp herregård  
Igelösa by *Grud åker och äng Svenstorp herregård  
Igelösa by »Grudbeck» natn /Se Svenstorp gods  
Igelösa by *Grudbeckstickid åker och äng Tua hål eller Tua håla kärr  
Igelösa by *Græskifftid havreåker Tågarp gård  
Igelösa by *Helle engenn äng Tågarpeskogen skogsmark  
Igelösa by *Helle stickid havreåker Tågerup, se Igelösa traktnamn  
Igelösa by *Helle stickid, Østre havreåker Värnen hussamling  
Igelösa by *Hellne Kircke marck Saknas Västragård gård  
Igelösa by *Hesle agerenn åker Östragård gård  
Igelösa by *Hesten bier, Vestre åker    
Korsbäck gd /Se *Hesten bier, Østre åker    
Munkarp förr hus *Hestens agerenn åker och äng    
*Munckerud Saknas /Se *Hestens agerenn åker    
*Munckerud Saknas /Se hestens agerenn åker /Se    
Odarslöv, Västra och Östra byar *Hestens agerenn åker /Se    
Odarslöv, Västra by Hestens agerenn åker /Se    
Odarslöv, Östra by *Hestens agerenn åker /Se    
Odarslöv, Östra by Hestens bier, Østre o. Vestre åkrar /Se    
Odarslöv, Västra o. Östra byar *Hesten bier, Den vestre, Den östre åkrar /Se    
Odarslöv, Västra o. Östra byar *Hylnes engen äng    
Odarslöv, Östra by *Hö agerenn åker    
Odarslöv, Västra o. Östra byar *Je kier engenn äng    
Odarslöv, Västra o. Östra byar *Kals engenn åker och äng    
Odarslöf by *Katte rumpenn havreåker    
Odarslöv, Västra o. Östra byar *Kerruppe engen äng    
Odarslöv by *Kirckehöys agerenn Saknas    
Odarslöv, Västra o. Östra byar *Kircke weys stickid åker    
Odarslöv, Västra by *Kors agerenn åker    
Odarslöv, Västra by Korsbäck bäck /Se    
Odarslöv, Östra by *Korsbecks engenn åker och äng    
Odarslöv, Västra by *Korsbecks eng, Lille äng    
Odarslöv, Östra by *Kranekenn åker    
Odarslöv, Västra o. Östra byar *Krog agerenn åker    
Odarslöv, Västra by /Se *Kävlingeån å    
Odarslöv, Östra by /Se Kävlingeån å    
Skälshög by Kävlingeån å    
Skälshög by *Langagir, Lille havreåker    
Skälshög by *Langagir, Store havreåker    
Skälshög by *Leergrauffs agerenn åker    
Skälshög by *Lille stickid äng    
Skälshög by *Lille stickid äng    
Skälshög by Linbyxekroken vång /Se    
Skälshög by /Se Linnböjsekrogen vång /Se    
Skälshög by /Se *Loff tyllenn åker    
Svenstorp herresäte *Long engenn havreåker och äng    
Svenstorp herresäte *Longe peyter (peiter) åker    
Svenstorp herresäte *Lunde weys stickid åker    
Svenstorp herrgård *Maëbier, Vestre åker och äng    
Svenstorp herrgård *Maëbier, Østre havreåker    
Svenstorp herrgård *Maëengenn äng    
Svenstorp herrgård *Mae engh äng    
?Svenstorp hg /Se *Mellum maëbier åker    
Svenstorp hrst? *Munckerups stickid havreåker    
Svenstorp herresäte *Möllestickid åker    
Svenstorp hg *Norre lyckenn havreåker    
Svenstorp hg *Olhöys agerenn havreåker    
?Svenstorp herresäte *Preste agir, Store åker    
Svenstorp hg *Siu mo stickid havreåker    
Svenstorp hg *Skelhöys bolid åker och äng    
Svenstorp hg *Skiollin åker    
Svenstorp hg *Skiutte äng    
Svenstorp hg *Skräppebäck bäck? /Se    
Svenstorp hg *Skreppebecks engen, Den lange äng    
?Svenstorp hg *Skreppebeck stickid, Lille havreåker    
Svenstorp hg *Skälshögs vång Saknas    
Svenstorp hg /Se Sladderhögen fornlämning    
?Svenstorp hg *Slett engen åker och äng    
Svenstorp hg *Steene agerenn åker    
Svenstorp g. *Steen engenn, Lille äng    
Svenstorp gd *Steen engen, Store äng    
Svenstorp hg *Sten kille agerenn åker och äng    
Svenstorp hg *Sten kulds agir åker och äng    
?Svenstorp hg *Store agir, Den havreåker och äng    
Svenstorp hg *Sub engen äng    
Svenstorp hg *Syndre bröd, Dett äng    
Svenstorp hg *Syndre lyckenn havreåker    
Svenstorp herresäte /Se *Tiörnis agerenn åker och äng    
Svenstorp hg *Tiörnis agerenn havreåker    
Svenstorp hg *Tofftenn åker och äng    
Svenstorp hgd *Tofftenn åker    
Svenstorp hg *Tofftenn havreåker och äng    
?Svenstorp hg *Tofftenn åker    
?Svenstorp hg *Tofft ögenn åker    
?Svenstorp hg *Tornn agerenn, Lille åker    
Svenstorp hg *Tornn agerenn, Store åker    
Svenstorp hg *Torsk agerenn åker    
Svenstorp hg *Tuingen äng    
Svenstorp hg *Vaëbeck engenn äng    
Svenstorp hg *»Vaebäck» bäck? /Se    
Svenstorp herresäte *Vestre eng äng    
Svenstorp hg *Vibbre stickid havreåker    
Svenstorp hg Vibbre stickid ägonamn /Se    
Svenstorp hg *Vonge skouffuen skog    
Svenstorp hg *Vång, Norra Saknas    
Svenstorp hg *Vång, Norra Saknas    
Svenstorp hg *Vång, Södra Saknas    
Svenstorps län Saknas *Vång, Södra Saknas    
Tågarp gd *Vång, Västra Saknas    
Tågarp gd *Vång, Västra Saknas    
Tågarp gd *Zenden (*Senden) åker och äng    
Tågarp g *Vibbre stickid mark /Se    
Tågarp gd *Vibre stickid, se *Vibbre stickid mark    
?Tågarp gd *Ålefisket åker    
Tågarp troligen gård Ölabäck bäck /Se    
Tågerup gd *Ør agerenn åker    
Wienerbrödsgården g:d /Se Østre eng äng    
*Vårfrukyrkan Saknas      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.