ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gårdstånga socken : Frosta härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 93 Naturnamn : 70 Bebyggelsenamn : 69 Naturnamn : 111
Gårdstånga sn *Aaenn å Gårdstånga sn Berglunds stig stig
Gårdstånga sn /Se *Almendingen havreåker Gårdstånga sn och byar Bondaplanen vång
Gårdstånga sn /Se *Beies engenn äng Gårdstånga sn o. by Borlundavången vång
Gårdstånga sn *Bröditt äng Gårdstånga socken Brolyckan ängsmark
Gårdstånga sn *Dam engenn äng Gårdstånga sn Brudahölen åkrök
Gårdstånga sn *Faall agerenn åker Backen gård Brudhölen höl (fördjupning)
Gårdstånga sn Fästebäcken = Rödebäck bäck /Se Bagershill gård Brudhölen höl(fördjupning)
Gårdstånga sn *Gaars agerenn åker Brännkyrka bränneri Byavången vång
Gårdstånga sn *Gedinge bro bro *Brödkarehuset hus Byavägen väg
Gårdstånga sn *Gerris bolett äng Delénahuset hus Bäckavången vång
Gårdstånga sn Gärdesbolet ägonamn /Se Fattighusen hus Bäckavången åker
Gårdstånga sn Getinge bro bro Fyrkappan hus Bäckavången vång
Gårdstånga sn Getinge bro landsvägsbro Gamla hus(et) hus Dalabacken vång
Gårdstånga sn Getinge bro landsvägsbro Getinge traktnamn Dalbomavången vång
Gårdstånga sn Getinge bro bro Getinge by Dungen skogsdunge
Gårdstånga by och sn /Se Getinge bro bro Getinge by Ettan vång
Gårdstånga sn /Se Getinge bro landsvägsbro Getinge by Farmen vång
Gårdstånga by o. sn /Se Getingebro bro Getinge by Flyingevången vång
Gårdstånga sn /Se Getinge brygga = Getinge bro landsvägsbro Getinge krog f.d. värdshus Franses äng äng
Gårdstånga sn /Se *Greskiifftedtt äng Getinge krog f.d. värdshus Fäladen delar av ängar
Gårdstånga by, sn /Se *Holm agerenn åker Grustäkten, se Getinge traktnamn Färmen vång
Gårdstånga sn /Se *Hunebiergs agerenn åker Gröna hus(et) hus Festespetsen, Fästevången vång
Gårdstånga sn /Se *Hylle spiellitt åker Gula huset hus Fästevägen väg
Garthstangæ, se Gårdstånga sn Hölen damm /Se Gårdstånga hospital, el. Hospetalet gammalt ålderdomshem Gamla å dike
Flyinge gd o. by /Se Juvelen skog Gårdstånga Nygård gård Getingabacken landsvägsbacke
Getinge by *Klockebierg, Østre o. Vestre åkrar Gårdstånga prästgård Saknas Getingaliden, se Getingabacken Saknas
Getinge by *Korss agerenn åker Gårdstånga, Västra by Getinge bro landsvägsbro
Getinge by *Korss engenn äng Handlarehuset hus Getinge bro landsvägsbro
?Getinge by *Kraage rögelenn åker Hantverkshuset hus Getingebro bro
Getinge troligen by *Kraage röglenn åker Häckahuset hus Getinge bro bro
Getinge by *Krogenn Saknas Hörahusen hus Getinge dal dalgång
Getinge by Kävlingeån å Kasernerna hus Getinge å å
Getinge by Kävlingeån å Kejsarestället gård Getingeå del av Kävlingeån
Getinge by Kävlingeån å Klasagårdarna gårdar Getinge å å
Getinge by *Lang engen äng Klasahuset hus Granet granpalantering
Getinge by /Se *Liungen åker Klasahuset gård Granet granvegetation
Getinge by /Se *Lomme siidenn havreåker Malmbergs garveri hus Grottorna märgelgravar
Getinge by /Se *Lumme britt Saknas Möllehuset boningshus Gårdlotten vång
Getinge by /Se *Lær agerenn åker Nils Jöns» maltkölna hus Handlarespetsen, Handlarevången vång
Getinge by /Se *Maë eng äng Nordströms mölla nu bortflyttad väderkvarn Handlarevången vång
Getinge by /Se *Munkahålan bergshåla? Nygård gård Hantverksbacken, Hantverksvången vång
Getinge by /Se *Mölle agerenn åker Prästabondens prästlöneboställe Holmen äng
*Gundisviken Saknas *Pugahög hög? Roslöv traktnamn Hålan sandgrav
Gårdstånga by *Puga ugn »ugn» av stenar Roslöv by Hästahagen ängsmark
Gårdstånga by *Puga ugn »ugn» av stenar Roslövsholm (herr)gård Hölen damm
Gårdstånga by Rävatorpet terräng Roslöv mölla väderkvarn Intäktnaden inhägnad mark
Gårdstånga, Västra by Rö(d)abäck bäck Rävatorpet stathus Juvelabacken vägbacke
Gårdstånga by *Rögelse höy höjd Röabäckshusen hus Juvelavägen gammal väg
Gårdstånga by Rödabäck bäck Röahus stathus Juvelen skog
Gårdstånga by Rödabäck, (även Fästebäcken) bäck /Se Sjölinahuset hus Juvelvången vång
Gårdstånga by o. sn /Se *Rökelsehögen hög? Slobbastället gård Kanalvången vång
Gårdstånga sn /Se *Salomonshög höjd Stenhuset, se Roslöv traktnamn Kasernbacken vång
Gårdstånga prästgård by *Salomonshög höjd Stenhusen gårdar Klasabacken backe
Roslöv by *Salomos höyes agir havreåker Surhålan gård Krummen vägkrök
Roslöv by *Skouffbröditt havreåker Surhålegården hemman Kyrkovägen vägstycke
Roslöv gd *Stangapelle bro bro Torpet hus Källelotten vång
Roslöv by *Stangapelle (=Stånga skans) befästning /Se Torpet hus Kärret vång
Roslöv by Stangapelle fd skans Tremannahus hus Lantmätarevången vång
Roslöv by *Steen agerenn havreåker Tremannahuset hus Larsabacken backe
Roslöv by *Thre höys agerenn åker Trädgårdshuset hus Larsabacken åker
Roslöv by Tiörolenn skog /Se Vidarpehusen nedlagda t. Larsabacken vång
Roslöv by *Tofftenn åker Hvidarpshus torp Ljungbergs äng el. vass ängsmark
Roslöv by Tranebacken Saknas /Se Viderup herrgård Lundavägen landsväg
Roslöv by *Vdskyflingenn äng Viderup gods Låga jord vång
Roslöv by *Vgle Krogen äng Hviderup herregård Låga jord åkrar
Roslöv by /Se *Vange-leitt led Ådala gård Låga jord mark i dalgång
Roslöv by /Se Wipevången namnform /Se Östergård gård Långespets ängstunga
Roslöv by /Se *Vång, Norra Saknas Östergård gård Möllebacken backe
Roslöv by /Se *Vång, Västra Saknas Östergård gård Möllebacken odlad backe
Storkareden gd /Se *Vång, Östra Saknas   Möllebacken backe
Storkareden gd /Se     Möllevången vång
Storkareden gd /Se     Möllevången vång
*Tagerop landsvägsbro     Möllevägen bygdeväg
»togerop» beb.     Nils Hansa-planen vång
*Togerop landsvägsbro     Nordströmabacken odlad backe
Vidarp hg     Palmkvistavången vång
Vidarp hg     Plattjorden, se Låga jord Saknas
Vidarp hg     Prästabacken vång
Vidarp hg     Prästängen äng
Vidarp hg     Rundahöl åkrök
Vidarp herresäte     Rävatorpsvången vång
Vidarp hg     Röabäcksvången vång
Vidarp hg     Rödabäck bäck
Vidarp hg     Rödabäck bäck
?Vidarp hg     Sjölins spets vång
Vidarp hg     Sjölins spets vång
Vidarp gammalt herresäte     Skeglingevången vång
Vidarp hg     Skeglingevägen väg
Vidarp, se Viderup gd     Smebacken åker
?Viderup by     Smedbacken vång
Viderup gd     Steglebackarna vång
Viderup hg     Steglebacken, Steleliden backe
Viderup gd /Se     Steglehålan grav
      Stegleliden el. Steglebacken landsvägsbacke
      Stenvången, Stenlyckan vång
      Stubbet äng
      Tattrahålan område
      Tattravallen pilevall
      Toftaholmsbacken, Toftaholmsvången vång
      Toftaholmsjuvelen skogslund
      Torparevången, Torparespetsen vång
      Tremanna(hus)vången vång
      Tremannavången vång
      Trädgårdsspetsen vång
      Tågarpalotten vång
      Uppe på kullen vång
      Vidarpejuvelen skogslund
      Åhällan vång
      Ängarna vångar
      Östergårdsvången vång
      Östravången vång

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.