ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Holmby socken : Frosta härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 125 Naturnamn : 366 Bebyggelsenamn : 69 Naturnamn : 66
Frostaholm sn *Aae agerenn åker Holmby sn och by Alet äng
Frostaholm förr namn på Holmby sn *Aassenn ås Holmby by o. sn Bomvägen väg
Holmby sn *Abellebiergis maër ängar Amerika gård Brytstugubacken backe
Holmby sn *Abelle spiellitt åker Arilds gård Brännan vång
Holmby sn /Se *Abellhögis agerenn åker Arildsastället gård Brödåkra fälad del av Brödakra
Holmby sn *Abille spiellitt åker Aspegård gård Byavägen landsväg
Holmby sn *All ageren, Store och Lille ängar Backagården gård Bölabackarna höjder
Holmby by *Alle engen äng Backen gård Dammapilen pilträd
Holmby sn Allmänningen Saknas Bergkvistahuset hus Femman vång
Holmby sn *Aspring engen äng *Blia sultet hus Finnastenen sten
Holmby sn *Bagge Hullenn äng Blia syltet gård Furulunden furuplantering
Holmby sn *Becke agerenn, Mellum o. Westre åkrar Bomhuset hus Fävik äng
Holmby sn *Becks agerenn, Vestre och Østre åkrar Bostället gård Gardstangs grav kulle
Holmby sn *Bertenn äng Bostället gård Gatan vägstycke
Holmby sn *Bielekebecks agerenn åker Brännan område Gisslebacken backe
Holmby sn *Bjälkebäck bäck /Se Brödåkra by Grönegata väg
Holmby sn *Borres engen äng Bäcken gård Gåsabiten ägolott
Holmby sn *Brede engen äng Bölet gård Holmarnahögsbacken höjd
Holmby sn *Bredingen åker Christinetorp gård Holmby bäck bäck
Holmby sn *Bredängarna äng /Se Dammahuset torp Holmby å å
Holmby sn *Brende engenn äng Gisslan gård Igeravägen väg
Holmby sn *Broë agerenn åker Grustaget, se Gårdstånga Östra traktnamn *Igravägen väg
Holmby sn *Broe agerenn äng Gårdala gård Klockarejorden mark
Holmby sn *Brödagerenn åker och äng Gårdstånga mölla Kruet höl
Holmby sn *Brödagger ryggenn äng Gårdstånga Östra traktnamn Linbyxegatan el. Linbyxesträdet väg
Holmby sn *Brödakre wong vång Gårdstånga, Östra by Linnbyxesträdet vägstycke
Holmby sn /Se *Brödde engenn, *Store brödde engenn ängar Gårdstångatorp, se Gårdstånga Östra traktnamn Ljungbjer sandrygg
Holmby sn /Se *Brödde ryggenn åker Haga hus Möllebacken vägbacke
Holmby sn /Se *Bröde maë engene ängar Hagalid hus Möllebacken backe
Holmby kyrka Saknas *Buckis engen äng Harahuset hus Möllebacken landsvägsbacke
Hulumby, se Holmby sn *Bugstumpen åker Holmby sn Nummer fjorton vång
*Anders Suends gordtt f. gd *Bye agerenn åker Holmby boställe gård Palken el. Palkorna ängsmark
Brödåkra by *Bye biergis agerenn åker Holmbytorp by Plus hålor vägsänkor
Brödåkra by *Byebiersgis agerenn åker o. äng Hålan gård Plus» håla vattenfyllt hål
Brödåkra by *Bye Engene ängar Jens Elisebets hus Plus håla terrängparti
Brödåkra by *bye engenn äng Johannesberg gård Roslövbacken åker
Brödåkra by *Bygh wongenn vång Johannesberg gård Roslöv-vägen väg
Brödåkra by Byg wongen Saknas /Se Julstorp nu rivet soldattorp Rullebacken kulle
Brödåkra by *Bönnespiellitt åker Jönsjeppsahuset hus Sandhålan allmänning
Brödåkra by *Dalbagen och Nörre Dalbagenn åkrar Klämman gård Sjättingsgropen dike
Brödåkra by *Diuris agerenn, Ny diuris agerenn åkrar Kongastället gård Skittaled sumpingt ställe
Brödåkra by *Dvärgasten sten? Lindsastället gård Skottebäcken bäck
Brödåkra by /Se *Dödis agerenn åker Lisebets hus f.d. hus Skräddarevången åker
Flyinge gd *Ebbasten sten? Ljungbergsbacken, se Gårdstånga Östra traktnamn Skräddarevången vång
Flyinge gd *Egge pylle äng Norrbo gård Skumpelibro bro
Flyinge samh. /Se *Egisbiergs agerenn åker Norreholm gård Smedvägen körväg
Fælgels Aass, se Tängelsås by *Egnne backerne åker Nyhem gård Stora håla, se Plus håla Saknas
Fængelsaas, se Tängelsås by *Elle kers Maën äng Röahus del av Brödåkra Store mad äng
Gårdstånga, Östra by *Ellers engen äng Rödhus bebyggelse Strore stenen = Finnastenen Saknas
Grådstånga, Östra by *Ellersmaën äng *Skinntrinnershuset hus Storkaplanen del av ägor
Gårdstånga, Östra by *Eluff, Lille, *Andra eluff ängar Skoltomten, se Tängelsås traktnamn Storkaplanen markområde
Gårdstånga, Östra by *Endebierg äng Skottekrok gård Strädet = Linbyxesträdet Saknas
Gårdstånga, Östra by *Enge agerenn åker Skräddarehuset hus Syrebacken backe
Gårdstånga, Östra by *Engene, Westre ängar Slarva slott torp Toften kreaturshage
Östra Gårdstånga by *Ennslöcker äng Soldattorpet f.d. soldattorp Tordalavångarna del av ägor
Gårdstånga, Östra by *Erthe agerenn åker Solhem gård Torparevägen väg
Gårdstånga, Östra by *Faare kullen åker Stenshill gård Tuestenen sten
Gårdstånga, (Östra) by *Feddis engen äng Torndal el. Tordal gård Tullbergs backe backe
Gårdstånga, Östra by *Fellids marcken åker Torpet by Tvärvägen väg
Gårdstånga, Östra by *Flindtornen åker Tremannagården gård Tånga flod sankmark
Gårdstånga, Östra by *Flods spillitt äng Tremannagården gård Tängelsås ängar el. Ängarna område
Gårdstånga, Östra by *Floed agerenn åker Tyskahuset hus Vångabacken backe
Gårdstånga, Östra by *Foed agerenn åker Tyskahuset hus Välsbron bro
Grådstånga, Östra f. län, nu by *Frede engen äng Tängelsås traktnamn Ängavägen körväg
Gårdstånga, Östra by *Frede engen förr ängsmark /Se Tängelsås by Ängavägen väg
Gårdstånga, Östra by *Fulle agerenn åker Tängelsås by Ängavägen väg
Gårdstånga, Östra by *Gade maën äng Västergård gård  
Gårdstånga, Östra by /Se *Gade maënn äng Ängsstugan f.d. banvaktsstuga  
Holmby by *Gallekrogen äng Östergård gård  
Holmby by *Gasse biidenn äng    
Holmby by *Gidt agerenn (*Gid agerenn), Lille o. Store åkrar    
Holmby by »Giedde engen äng    
Holmby by *Gienn moë äng    
Holmby by *Gierienn äng    
Holmby by *Gierris engen äng    
Holmby by *Gierrits löd åker    
Holmby by *Giillisagerenn åker    
Holmby by *Gillis tofftenn åker    
Holmby by *God agir, *Westre godagir åkrar    
Holmby by *Goër engen äng    
Holmby by *Gorie agerenn åker    
Holmby by *Gossebeddenn åker    
Holmby by *Gres skiifften äng    
Holmby by *Gres skiifftenn, *Østre gres skiifftenn ängar    
Holmby by *Grobis spiellitt åker    
Holmby by *Gruddenn åker    
Holmby by *Guelösse agre åkrar    
Holmby by »guelösse agre» åkrar /Se    
Holmby by *(thuo) guelösse agre åkrar /Se    
Holmby by *Hals skoffs engenn äng    
Holmbytorp by *Hammers agerenn åker    
Holmbytorp by /Se *Hannerbiergis agerenn åker    
*Per Pouels gaardtt f. gd *Harre lyckenn äng    
Prästgården prästgård *Haste engen äng    
Skottekrok gd /Se *Hedde löckenn åker    
Tängelsås by /Se *Hegge agerenn åker    
Tängelsås by *Hesle agerenn åker    
Tängelsås by *Heste haffuen äng    
Tängelsås by *Hestlis agerenn åker    
Tängelsås by *Hette engen äng    
Tängelsås by »hette engen» äng /Se    
Tängelsås by *Hielmeröds engenn äng    
Tängelsås by *Hillebergs eng äng    
Tängelsås by *Hiörnne spiellidtt åker    
Tängelsås by *Hiörnne stickedtt äng    
Tängelsås by *Holmen äng    
Tängelsås by *Holmen äng    
Tängelsås by *Holmblebiergis agir, Lilla åker    
Tängelsås by *Huffue engen äng    
Tängelsås by *Huidebro sticke äng    
Tängelsås by *Hultofftenn åker    
Tängelsås by *Hunds leditt led    
Tängelsås by *Hundtz löddenn äng    
Tängelsås by »hundtz löd(d)en(n)» äng /Se    
Tängelsås by /Se *Hunnebiergis agerenn åker    
Tängelsås by *Hyldis agerenn åker    
Tängelsås by *Hyre hallenn åker    
Tängelsås by *Hölle engen äng    
Tängelsås by *Kaars engenn äng    
Tängelsås by *Kaars tofftenn åker    
Tängelsås by *Kalle haffuenn äng    
Tängelsås by /Se *Kallehuuss agerenn åker    
Tängelsås by /Se *Kammele Saknas    
Tängelsås by /Se *Kier ager åker    
Tängelsås by /Se *Kircke höyenn åker    
  *Kirekehöyenn åker    
  *Kirckens Smedie f. smedja    
  *Kircke skiifftedtt äng    
  *Kireke sties agerenn åker    
  *Kiögenn åker    
  *Klaffna hög höjd    
  *Klöffnehögis agerenn åker    
  *Klöffue höyenn höjd    
  *Kors agerenn åker    
  *Kors engenn äng    
  *Korstofftenn åker    
  *Korstoften förr hgnamn /Se    
  Kortflod vattensaml. /Se    
  *Korttflods engen äng    
  *Kortflodsängen ängsmark /Se    
  *Krog agerenn åker    
  *Krog agerenn åker    
  *Kroge agerenn åker    
  *Krog ryggenn åker    
  *Krogtofftenn åker    
  *Krogtoften hgnamn /Se    
  *Kråkeryggen hgnamn /Se    
  *Krögen åkrar    
  *Kuinde gieldtt åker    
  *Kuinde Suellen äng    
  *Kuldagerenn åker    
  *Kulds agerenn åker    
  *Kulle Engenn äng    
  *Kullerne äng    
  *Kulpestadtt Saknas    
  *Kyelandt åker    
  *Kylle Agerenn åker och äng    
  *Kylle maër äng    
  Kävlingeån å    
  Kävlingeån å    
  *Kölle agerenn åker    
  *Kölle toltingen åker    
  *Leergraffs engenn äng    
  *Leigrenn åker    
  *Letz engen äng    
  *Lierne, Syndre lider    
  *Liunckis agerenn äng    
  *Liungen åker    
  *Liungenn åker    
  *Liungkulds eng äng    
  *Longe agerenn åker    
  *Longe agerenn Saknas    
  *Longe pegterenn åker    
  *Longe ryggenn (*Lange ryggenn) åker    
  *Longe rögge rugenn äng    
  *Lunde agerenn åker    
  *Lunde agerenn åker    
  *Lunden lund    
  *Lunde Spielledtt åker    
  *Lunde spiellitt åker    
  *Lunde toltingen åker    
  *Lunde waditt vad    
  *Lunde wads Maë äng    
  *Lunde wadtt äng    
  *Lunde wandtz led led    
  *Lunde wongen vång    
  *Lycke åker    
  *Lyckebiergis toltingen, Øffuirste och Nederste ängar    
  *Lyckenn åker    
  *Lyckenn åker    
  *Lycke stickedtt åker    
  *Lycke wongenn vång    
  *Lye högenn åker    
  *Lye ryggenn, Syndre åker    
  *Löcke sticke åker    
  *Lønnlicke wongen vång    
  *Maë agerenn åker    
  *Maë Engene ängar    
  *Maër och *Westra maër mader    
  *Maërnne ängar    
  *Maë sticke ängar    
  *Maë stickidtt åker    
  *Maë, Westre och Mellum äng    
  *Magle agerenn åker    
  *Magle engenn äng    
  *Marckeskiell agerenn åker    
  *Marcke skiels agerenn åker    
  *Mellum ager åker    
  *Mellum bye wongenn vång    
  *Mellum ryg åker    
  *Mellum sticker åkrar    
  *Mellum wongenn vång    
  *Mord biergis agerenn åker    
  *Munka högen hög?    
  *Mussagerenn, Store o. Lille åkrar    
  *Musse agerenn åker    
  *Musse agerenn åker    
  *Mögis agerenn åker    
  *Mölle agerenn åker    
  *Mölle högis agerenn åker    
  *Mölle riöddenn äng    
  *Nye wong äng    
  *Nymoes vegen väg    
  *Nörre Bye wongen vång    
  *Nörre tofft åker    
  *Oeer (Oër) agir åker och äng    
  *Olennden, Lille och Store åkrar    
  *Oragerenn (*Oeragerenn) åkrar    
  *Orebrods tofftenn åker    
  *Ornene äng    
  Palken sank ängsmark /Se    
  Palkorna, se Palken sank ängsmark    
  *Pile sticke äng    
  Planken område /Se    
  *Planneken åker    
  *Podskenn åker    
  *Poskenn äng    
  *Raass agerenn åker o. äng    
  *Raass wongenn vång    
  »Riig, Nörre äng    
  *Ringis agre hoffind äng    
  *Ringis engen äng    
  *Roerslöff Styeger Saknas    
  *Roesloffis Krog äng    
  *Rompe nest gorden åker    
  *Ruligke tungkenn äng    
  *Rulöckenn åker    
  »Rulöckenn» åker /Se    
  *Rygge, Østre åkrar    
  Ryg, Østre och Westre åkrar    
  *Rödager, Østre åker    
  *Röddenn äng    
  *Rödmaënn äng    
  *Rögge engenn äng    
  *Römplingen åker    
  *Rör engen äng    
  *Rör engenn äng    
  *Sandagerenn åker    
  *Sandengen äng    
  *Sandrygge åkrar    
  *Sand ryggenn åker    
  *Schöge lyckenn åker    
  *Sielle dallis ryggenn åker    
  *Siugenn åker    
  *Skadebiergis äng    
  *Skallen åker    
  *Skallendtt åker    
  *Skallenn åker    
  *Skorrebrödenn äng    
  *Skorre brödtt äng    
  Skottebäck bäck /Se    
  *Skouffs engen, Store o. Lille ängar    
  *Skouffweyen väg    
  *Skumppen äng    
  Skutteleed väg /Se    
  *Sleddenn äng    
  *Sleddenn äng    
  *Slette engen äng    
  *Sneffuir kullen åker    
  *Snerre kullenn äng    
  *Sore agger åker    
  *Sortt höyenn åker    
  *Spiellidtt åker    
  *Stangebiergis toltingenn äng    
  *Stanngebiergs engenn äng    
  *Starie höys agerenn åker    
  *Steenslöckerne äng    
  Stend löckenn åker    
  *Sten höygs agerenn åker    
  *Sten höys agir, *Westre stenhögis agir åkrar    
  *Stens agerenn åker    
  *Stensbäck bäck? /Se    
  *Stens becks agerenn åker    
  *Stens lyckenn åker    
  *Store agir åker    
  *Store agir åker    
  *Storebierg höjd(?)    
  Store engen äng    
  *Store tofft åker    
  Storkaplanen markområde /Se    
  Storkaplanen markområde /Se    
  *Stubbe agerenn åker    
  *Styes agerenn åker    
  *Styes agerenn åker    
  *Styren lokaliteter /Se    
  *Stöd agerenn åker    
  *Stödagerenn åker    
  *Svarshögen förr hgnamn /Se    
  *Syle högenn åker    
  *Söllebergis toltingen åker    
  *Tiörnne agir åker    
  *Tiörnne ryggenn, Vestre och Østre åkrar    
  *Tiörnne ryggenn åker    
  *Tiörre (*Tiöre) Ollenn åker    
  *Tofft åker    
  *Toffe, Gamble äng    
  *Toffte maën äng    
  *Tofften åker    
  *Tofftenn åker    
  *Toltingen åker    
  *Toltingen äng    
  *Toltingen äng    
  *Toltingenn, Magle och *Toltingen åkrar    
  *Toltingenn, Magle och *Toltingen åkrar    
  *Toltingen wid Perre treidtt äng    
  *Toltingen wid Vorpen åker    
  *Toltingenn, Østre åker    
  *Toltingenn, Østre åker    
  *Tornne bredden åker    
  *Torpere ager åker    
  *Torpere Engenn ängsmark    
  *Torpere maënn äng    
  *Torpere wongen, Mellum vång    
  *Torpere wongh, Norre vång    
  *Torper wongh, Syndre vång    
  *Trehögis agerenn åker    
  *Tranespjellen åker? /Se    
  *Trinte agerenn åker    
  *Tuer dörrenn åker    
  *Tuer dör, Vestre åker    
  *Tullis agerenn åker och äng    
  *Tyë, Nörre åker    
  *Törolenn åker    
  *Vdstickid åker    
  Ugglan åker? /Se    
  *Uglen åker    
  *Wange gierdtt gärde    
  *Wassagerenn åker    
  *Weill sticked äng    
  *Vestre agir åker    
  *Vette sten sten?    
  *Weylengenn åker    
  *Vidtzenne krogis engen äng    
  *Wille hullen åker    
  *Vorpen Saknas    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Øemaden, Nörre åker    
  *Ørkullenn åker    
  *Ørnen, Syndre, *Ørnne, Vestre, Norre o Östre åkrar    
  *Ørnne Engene ängar    
  *Østre eng äng    
  *Østre ryg åker    
  *Østre rygge åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.