ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Högseröds socken : Frosta härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 100 Naturnamn : 57 Bebyggelsenamn : 83 Naturnamn : 54
*Högeröd, se Högseröd sn *Aa krogenn äng Högseröd socken Nummerförteckning förteckning
Högseröd sn /Se Arups mosse mosse, sank mark Högseröd sn och by Nummerförteckning förteckning
Högseröd sn Arups mosse mosse Högseröd sn o. by Arupamosse torvmosse
Högseröd sn *Auingenn äng Högseröd sn Arupa mosse mosse
Högseröd sn *Boe engen äng Andersro gård Attarpagropen bäck
Högseröd sn [Boliemossen] Saknas Annehem gård Attarpavägen väg
Högseröd sn *Bonnespields agir, Bonnespields engen åker resp. äng Arup by Battamossen mosse
Högseröd sn *Booliemossen gräns Arup by Bråån å
Högseröd sn *Bree agerenn, *Bree engen åker resp. äng Attarp by Brännerivången åker
Högseröd sn Bråån å Attarp by Drövtabron bro
?Högseröd sn Bråån å Bastarp by Färsingavägen väg
Högseröd sn /Se Bråån å /Se Battahus hus Gatustigen äldre namn på Råbygatan
Högseröd sn /Se *Brönshöll, *Brönshults engen åker resp. äng Battahuset t. Getinge å å
Högseröd sn /Se *Ellemossarna Saknas Bingstorp by Granebacken skogsmark
Arup by [Ellemossen] Saknas Bingstorp by Gummastorpabäcken bäck
Arup by *Flagebo äng Bolleröd by Hejdeholmsvången åker
Arup by *Flageboo äng Bolleröd gård Hurtigavången åker
Arup by Granbacken skogsmark Bolleröd by Hägnaden skogsmark
Arup by *Greskiifftedtt äng Bollerödsgård gård Hästatorget torg
Arup by /Se *Haffre eng äng Brohem gård Högserödavägen väg
*Askegaarenn f. gd *Hauffre engen äng Fattiggården ålderdomshem Högserödaån vattendrag
Attarp by *Hauffre rummindtt äng Frönshult by Kalvabacken backe
Attarp by [Hegnete-mossen] Saknas Fåglahus gård Klockarefäladen fäladsmark
?Attarp by *Hegnete mossen Saknas Granhem gård Kotorget torg
Attarp by *Hyllis agerenn åker Grustäkten, se Sebbarp traktnamn Kungabacken höjdsträckning
Attarp by *Höys agerenn, *Höyes engen åker resp. äng Grönalund gård Kyrkeängen jord
Attarp by *Jere Saknas Gustafslund gård Kyrkhultavången åker
Attarp by *Klocke agerenn, *Klocke engenn åker resp. äng Havrakulla by Lönshultavången åker
Attarp by /Se *Konungsvadet Saknas Havrekulla by Mellanvången åker
Attarp by /Se *Kors agerenn åker Herrestadhus traktnamn Mossarpabäcken bäck
Bastorp by Krubbedamm damm /Se Herrestadshus by Möllevången åker
Bastorp gd /Se *Limariis, *Limmeriiss engen äng Herrestadshus, se Herrestadhus traktnamn Nyodlingen åker
Bingstorp by [Långmossen] Saknas Hjära, se Jära traktnamn Nyodlingen åker
Bingstorp by *Långmossen mosse Hjära gård Parkavången åker
Bingstorp by *Löns engen äng Hjära gård Sebbarps fälad fäladsmark
Bingstorp by Magle Kärr kärr(?) Hägnaden gård Sexan, Lilla åker
Bingstorp by *Röffuelin, *Reffuelen åker resp. äng Högseröd traktnamn Sexan, Stora åker
Bingstorp by *Sielle Kullenn åker och äng Högseröd by Sillatorget torg
Bingstorp by *Skogängen Saknas Högstedtska lyckan, se Sebbarp traktnamn Skiberödvången åker
*Boderedh Saknas *Smörstenen gränsmärke Hörby köping Skräddarebacken åker
Bolleröd by *Steen picken äng Jära traktnamn Skyttajorden åker
Bolleröd gd o. by /Se *Strømfaret Saknas Klockaregården gård Sköndalsvången åker
Bolleröd by /Se *Toffte agerenn, *Tofft engen åker resp. äng Kungahuset ghs Smörjarevången åker
Bolleröd by o. gd:ar /Se *Tornn agerenn, *Tornn engen åker resp. äng Kyrkhult by Stampamöllan vattenkvarn
*Brodemodet Saknas *Trehuls enge ängar Löberöd municipalsamhälle Svinavången åker
*Degnnegaarden f. gd *Tuerskiifftedtt åker Löberöd stationssamh. Sädebäcken bäck
Havrekulla by /Se *Waalesred vägen Saknas Marietorp gård Södertovägen väg
Hjära f. fjärding, nu by *Wetlekärr Saknas Mossarp traktnamn Trädgårdsvången åker
Hjära gd [Wetlekärr] Saknas Mossarp by Tutarebacken förhöjning
Hjära gd /Se Wipetoppen Saknas /Se Mossarp gård Vaktavången åker
Högseröd by Wipetoppsholan Saknas /Se Mossarpsgård gård Vide kärr område med lasarett och park
Högseröd by Wipetoppsängen Saknas /Se Mossarpshus traktnamn Västrabybron bro
Högseröd by *Vång, Västra Saknas Mossarpshus hus Västrabyvången, Lilla åker
Högseröd by *Vång, Östra Saknas Måsarp, se Mossarp traktnamn Åliderna dalgång
?Högseröd by *Yberoppenn åker Måsarpshus, se Mossarpshus traktnamn  
Kyrkhult by [Öjemossen] Saknas Nygård gård  
Kyrkhult by *Öjemossen Saknas Olofslund gård  
Kyrkhult by /Se   Sebbarp traktnamn  
Löberöd m:e /Se   Sebbarp by  
Mossarp gd   Sibbarp, se Sebbarp traktnamn  
Mossarp gd /Se   Skibaröd by  
Prästgården Saknas   Skibaröd gård  
Sibbarp by   Skyttahuset ghs (nu rivet)  
Sebbarp l. Sibbarp Saknas   Skönadal gård  
Sibbarp by   Sofietorp, se Högseröd traktnamn  
Sibbarp by   Soldatlyckan, se Sebbarp traktnamn  
Sibbarp by   Storegården gård  
Sibbarp by   Storkabacken gård  
Sebbarp by /Se   Sågskärarehuset ghs (nu rivet)  
Sibbarps kvarn Saknas   Sädeberg del av köping, nu gård  
Sibbarps kvarn Saknas   Vieröd by  
Skiberöd by   Vieröd by  
Skibaröd gd:ar /Se   Vierödsgård gård  
Storkabacken gd /Se   Vierödstorp avs.  
Storkabacken gd /Se   Västergård gård  
*Ugered Saknas   Västraby by  
[Ugeröd] Saknas   Västerby gård (förr by)  
Vieröd by   Västrabygård herrgård  
Vieröd by   Västraby, Lilla gård  
Vieröd by /Se   Åkeslund gård  
Vieröd by /Se   Ölycke by  
Vieröd by o. gd /Se   Ölycke by  
[Välesröd] Saknas   Ölyckegård gård  
?Västraby by      
Västraby by      
Västraby by      
Västraby by      
Västraby by      
Västraby by      
Västraby by      
Västraby gd /Se      
*Øffreredh Saknas      
Ölycke by      
Ölycke by      
Ölycke hg      
Ölycke by      
Ölycke by      
Ölycke by /Se      
[Öfveröd] Saknas      
Ölycke by /Se      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.