ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västerstads socken : Färs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 113 Naturnamn : 195 Bebyggelsenamn : 106 Naturnamn : 47
?Västerstad by, sn *Abilleeng f. äng Västerstads sn Saknas Brorstorpsmöllan väderkvarn
Västerstad sn *Abose eng f. äng Västerstads socken sn Bys vattning f.d. byadamm
Västerstad sn *Biergissved gränsmärke Västerstad sn och by Ekebacken ekskog
Västerstad sn *Bircherödt f. äng Västerstad sn Flammavången åker
Västerstad sn *Bircherödzbech gränsmärke Abås förr gård Flammen sankmark
Västerstad sn /Se *Biörnsseng f. äng Amaliefrid gård Fädriften f.d. kreatursväg
Västerstad socken *Bregen lycke äng Amalietorp gård Gummastorpa mosse mosse
Västerstad sn *Bregnevj(g)en f. äng Annelund, se Askeröd traktnamn Gummastorpsvägen väg
Västerstad sn Bråån å Annielund gård Göingabron bro
Västerstad sn *Brödeeng f. äng Askeröd traktnamn Hejderna åker
Västerstad sn *Brödt, se *Engerödt el. *Brödt gränsmärke Askeröd by *Högersbackarna åker
Västerstad sn *Brödtuele gränsmärke Askeröd by Höjersbacken backe
Västerstad sn *Brömesseng f. äng Askeröd by Kalvalyckan åker
Västerstad sn *Dragestyr f. äng Askeröd station järnvägsstation Klockarevången åker
Västerstad sn *Egekier f. äng Askhög hus Knorterna ojämn mark
Västerstad sn *Egetofft f. åker Betlehem hus-samling Korsakull backe
Västerstad sn *Egissager f. åker Bokelund gård Kyrkostigen gångstig
Västerstad sn *Egisseng f. åker Brodala hus Kämpekilla källa
Västerstad sn *Elamandtzeng f. äng Brorstorp kvarn Lafogdavången åker
Västerstad sn /Se Ellerödt f. äng Brostorp kvarn och hussamling Lyckan åker
Västerstad sn /Se *Ellisseng f. äng Dala gård Långesten gränsmärke
Västerstads kyrka Saknas *Ellissrödt f. äng Dalagården = Dala gård Maderna äng
Västerstads län län *Engerödt el *Brödt gränsmärke De la Gardieska skolan folkskola Medfallsvången åker
Västerstads län län *Firager f. åker Dela Gardieskolan skolhus Motfallsvången åker
Västerstads län län *Flintebachen f. åker Ebbashus hus Måns Göranssons mölla väderkvarn
Västerstad f. län, nu sn *Fruevadtzeng f. äng Farboret by Mårten Jöns´ bok bokträd
Abås gd *Fölen f. åker Farboret by Norra rad väg med hussamling
Abås gd *Gamblevadt f. gränsmärke Fäladsskolan skola Norrekärr kärr
Abås gd *Grud gränsmärke Granehem gård Nyvång åker
Abås gd *Hal(ff)bolet f. åker Grustäkten, se Västerstad traktnamn Prästavången åker
Abås f. torp, nu gd *Hastevigen f. äng Grönadal hus Pysslingabacken backe
Amalietorp = Abås f. torp, nu gd *Helleager f. åker Gummastorp traktnamn Påarpa mosse mosse
Askeröd by *Hellerödt f. äng Gummastorp by Radvägen vägsträcka
Askeröd by *Helligager f. åker Gummastorp by Ravägen väg
Askeröd f. torp, nu by *Hessleager f. åker Gummastorpa skola skola Rysåkrabackarna backar
Askeröd by /Se *Hielem f. äng Gården Saknas Skidenhåla äng
*Biersmölle f. kvarn *Hielmeager f. åker Hovgårdsmöllan f.d. kvarn Stjärnedamm förr damm, nu åker
*Christens mölle = *Kristens mölle kvarn *Hielmeeng f. äng Hovgårds mölla gård och kvarn Stjärnedamm damm
Farboret by *Hielmsseng f. äng Hästhagen gård Stjöveln f.d. byadamm
Farboret by *Hilletofften f. åker Hästhagen gård Stubbared åker
Farboret by *Hiorteager f. åker *Högersmöllan väderkvarn Svalås betesmark
Farboret by *Hitterödtt äng Högås gårdar Svältekroksfallet åker
Farboret f. torp, nu by *Hiörnissager f. åker Högås by Söderskog skog
Farboret by /Se *Huedbrou f. åker Högås by Södra strädet f.d. bygata
Farborre = Farboret f. torp, nu by *Huenestrengen f. åker Höjershus hus Toften åker
Fjärhanastället gd /Se *Hund(e)höjen f. åker Höjersmöllan väderkvarn Trättesten sten
Gudmanstorp = Gummastorp f. torp, nu by *Hundehöxager f. åker Korsholm, se Östra Vedåkra traktnamn Tygesten sten
Gummastorp by *Hunderstrengen f. åker Korsholm hus  
Gummastorp by *Högen f. åker Korsholm hussaml.  
Gummastorp by *Högersseng f. äng Kulla gårdar  
Gummastorp f. torp, nu by *Högis agir åker Kulla by  
Högås gd *Högre äng Kulla by  
Högås by *Höijoss f. äng Kullenhem gård  
Högås by *Höirödt f. äng Kumladal f.d. fattiggård  
Högås f. torp, nu by *Höjeren f. åker Kvarnhem kvarn  
*Kierlinghæböll gd Höjöxeeng f. äng Lindhult gård  
Korsholm gd /Se *Hörrids eng äng Lindkullen gård  
*Kristens mölle kvarn *Hörrissgade(n) f. äng Lyckebo hus  
Kulla by *Höxager f. åker Madholm gård  
Kulla gd *Jllerödt f. äng Maholm gårdar  
Kulla gd Jsseröd f. äng Mariehem hus  
Kulla by *Kalleeng f. äng Mejeritomten, se Västerstad traktnamn  
Kulla by *Kallemae(n) f. äng Nygård gård  
Kulla f. torp, nu gd o. by *Kiellebolit äga Nytorp hus  
*Kyæsiæ försv. gd *Kierager f. åker Påarp by  
Kæsya försv. by *Killeeng f. äng Rabyholm gård  
Påarp by *Kirchestetteeng f. äng Raden, Norra gårdar  
Påarp by *Kloeeng f. äng Raden, Södra gårdar  
Påarp by *Knösslen f. äng Rosendal hus  
Påarp by »Kolösse» äng /Se Rotahuset hus  
Påarp by *Korssager f. åker Skogshem gård  
Påarp by *Korss agir åker Skoltomten, se Gummastorp traktnamn  
Påarp by Korsakull odlad mark Stavshult gård  
Påarp by *Korsstofften f. åker Stavshultsgården gård  
Påarp f. torp, nu by *Krogager f. åker Stensro gård  
Påarup = Påarp f. torp, nu by *Kulle bröde gränsmärke Stockholmarens hus hus  
*Skottegården f. gd *Kumbleager f. åker Svalåsmöllan f.d. vattenkvarn  
*Skottegården f. gd *Kumblen f. åker Svalåsmöllan f.d. vattenkvarn  
Staurshult = Stavshult f. torp, nu gdr Kämpekilla odlad mark Särsvik by  
Stavshult by *Ledzager f. åker Särsvik by  
Stavshult f. torp, nu gdr *Leerbachen f. åker Särsvik by  
Särsvik by *Leielöchen f. äng Söder skog gårdar  
Särsvik by *Leyelöcke äng Täppelund gård  
Särsvik f. torp, nu by *Lideager f. åker Vedåkra by  
Vedåkra, Västra o Östra byar *Lodzager f. åker Västra Vedåkra traktnamn  
Vedåkra, Östra by »Lodzager åker /Se Vedåkra, Västra by  
Vedåkra, Östra och Västra byar *Longekuld gränsmärke Vedåkra västra, se Västra Vedåkra traktnamn  
Vedåkra, Västra och Östra byar *Longkuldzeng f. äng Vedåkra, Östra by  
Vedåkra, Västra by *Lund(e)höxager f. åker Östra Vedåkra traktnamn  
Vedåkra, Västra f. torp, nu by *Lunderöds enge ängar Vedåkra Östra, se Östra Vedåkra traktnamn  
Vedåkra, Östra by *Lunderödt f. äng Vedåkra skola skola  
Vedåkra, Östra f. torp, nu by *Lunderötzeng f. äng Vieselgrensminne f.d. godtemplarhus  
Vedåkra by /Se *Lyngevig f. äng Vingrens krog f.d. värdshus  
*Westre gaardtt f. gd Långe sten sten Vipetorp gård  
Vidåkra, Västra = Vedåkra, Västra f. torp, nu by *Maen f. äng Västerstad traktnamn  
Vidåkra, Östra = Vedåkra, Östra f. torp, nu by *Magleager f. åker Västerstad by  
?Västerstad by *Maglespiell åker Västerstad fälad gårdar  
Västerstad gd *Margrettespiellit f. åker Västerstad fälad del av by  
Västerstad hg *Mogis rödtt åker Västerstadgården gård  
Västerstad hg *Mosebech gränsmärke Västerstad(s)gården gård  
Västerstad by Mossen f. åker Västerstads mejeri mejeri  
Västerstad by Musseeng f. äng Västerstad Åsa(n) del av by  
Västerstad by *Muss(e)streng f. äng Ynket gårdar  
Västerstad by Måsabäck bäck /Se Åsa gårdar och hus  
Västerstad by *Möxager f. åker Åsa del av by  
Västerstad by *Möxröd eng f. äng Åsa skola f.d. skola  
Västerstad, Östra och Västra Saknas *Nöderö(g)ill f. äng    
Västerstad by *Oran å och gränsmärke    
Västerstad by *Osse engh äng    
Västerstad by *Paffuelycke mark    
Västerstad gd *Papelöche äng och gränsmärke    
Västerstad by o. sn /Se *Planekulldzager f. åker    
Västerstad by o. sn /Se *Planekuldzeng f. äng    
  *Plöjning gränsmärke    
  *Plöjningen f. åker    
  *Preste wongenn vång    
  Pysslingabacken skogskulle    
  *Röden f. äng    
  *Rögle(n) f. äng    
  *Rönnespiell åker    
  *Rönsspiellit f. åker    
  *Rörspiellit f. åker    
  *Schoneboll f. äng    
  *Schraben f. äng    
  *Sch(r)aben, Lille f. äng    
  *Schugen f. åker    
  *Sellekuld(en) f. äng    
  *Sellien f. åker    
  *Sell(i)en f. åker    
  *Seruigevele gränsmärke    
  *Sijeager f. åker    
  *Silleager f. åker    
  *Sillekrogen f. åker    
  *Sletteeng f. äng    
  Smyrna äga    
  *Snaben f. äng    
  *Somssager f. åker    
  *Stenlösse åker    
  *Stenlössen f. åker    
  *Stenspiellit f. åker    
  *Stenssager f. åker    
  *Stenssrödt f. äng    
  Stjärnedamm förr damm /Se    
  Stjärnehus fast fornlämning    
  *Storeager f. åker    
  *Storeager, Lille f. åker    
  Stork(a)- Saknas /Se    
  Stubbaröd åker /Se    
  *Stumpen f. åker    
  *Suderager f. åker    
  *Suederager f. åker    
  *Suine maden äng    
  *Suinemae(n) f. äng    
  *Syre agre åkrar    
  *Sölle kiille äng    
  *Sörager f. åker    
  *Söstrehöjen f. åker    
  *Thiörnissager f. åker    
  *Thuerödt f. äng    
  *Thuerödtzager f. åker    
  *Thuerödzeng f. äng    
  *Thulsseng f. äng    
  *Thuornekrogen f. åker    
  *Tofften f. åker    
  Tyge sten sten    
  *Töir ollenn äng    
  *Vglemae(n) f. äng    
  Vallabäck bäck    
  *Vlffue siide åker    
  *Vlleager f. åker    
  *Vlleeng f. äng    
  *Vllesteen f. åker    
  *Vlssager f. åker    
  *Vlssengen f. åker    
  *Valrödzeng f. äng    
  *Varager f. åker    
  *Varagersseng f. äng    
  *Waragre åkrar    
  *Vareng f. äng    
  *Veijsnabe(n) f. åker    
  *Vejesnaben f. åker    
  *Vejesnabe(n) f. äng    
  *Vejsnaben f. äng    
  *Veletofte bröde gränsmärke    
  *Villien f. äng    
  *Vipefloema Saknas /Se    
  *Wongenn äng    
  *Vrass eng f. äng    
  *Vremossekier Saknas    
  *Välen vattendike?    
  *Åse skog    
  *Ör(e)kullen f. åker    
  *Örnekuldzeng f. äng    
  *Öxnekuldzeng f. äng    
  *Öxnekulle(n) f. äng    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.