ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Långaröds socken : Färs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 52 Naturnamn : 61 Bebyggelsenamn : 60 Naturnamn : 342
Långaröd sn /Se Agusabäcken bäck Långaröds socken socken Agustabron bro
Långaröd sn *Almendingen allmänning Bjälkhult by Agustabäcken bäck
Långaröd sn Alekärret myr Bjällebacken förr betesmark, nu bebyggt område Allarebacken ljungbacke
Långaröd sn Antasjön sjö Bohult småbruk Allaremaden äng
Långaröd sn Avrösningen terräng Bohult småbruk Avrösningskärren kärr
Långaröd sn Bymossen sank mark Bohult småbruk Axhult skog
Långaröd sn *Bögis eng äng Bohult so skogsrå Ballringsmaden kärr
Långaröd sn /Se *Egid äng Bregnahult gårdar Besmarabacken skogsbacke
Långaröd sn /Se *Egis agir åker Bräknahult by Bingekärr kärr
Bregnahult, se Bräknahult Saknas Farhultsbäcken bäck Bus traktnamn Bjeret åker
Bräknahult by /Se Farhultsbäcken bäck Bus by Boelabacke backe
Bus by Fjällmossen mosse Busa skola skola Boelshult förr skog, nu åker
Bus by Fjällmossen mosse Busa ry bebyggt område Boelsshult skog
Bus by /Se Fjällmossen myrmark Buus, se Bus traktnamn Boeltsåkra åker
Ellestorp by Fjällmossen myrmark Bönhult by Bohult skog
Ellestorp by /Se Fjällmossen mosse /Se Drakahuset småbruk Bosshejda betesmark
Farhult by Fjärrmossen sank mark Elestorp traktnamn Bregnabacke åkerbacke
Farhult by *Flackebiergs Ege Saknas Ellestorp, se Elestorp traktnamn Broahöler kärr, åker
Farhult by Gällabrobackarna backar /Se Ellestorp by Bromad åker
?Farhult by Horsakällaren skog Farhult by Brytestubacken åkerbacke
Farhult by Hundabacken backe med åkrar Farhulta skog område, gårdar Brytestugebackarna backar
Farhult by Hundabacken backe med åkrar /Se Grytehuset hus Brännahult skog
Farhult by /Se Hundahalsen betesmark /Se Gällabrohuset torp Brännemaden äng
Faugrahult, se Farhult by Hundahejdan betesmark, inhägnat område /Se Havrahuset hus Brötåker åker
Hemmeneköp by Kalvabäck bäck /Se Hemmeneköp by Bylyckekärr kärr
Ingemanstorp by *Kirckeholtedtt Saknas Hemmeneköp by Bymossen mosse
Ingemanstorp by Klinten skogshöjd Hemmeneköp by Bergmanskilla källa
Ingemanstorp by Korremosse myr Holmahuset f.d. dragontorp Bässingestättan stätta
Ingemanstorp by /Se *Leergrauffuis eng äng Ingemanstorp by Böljåkerhult f.d. skog
Jönstorp gd *Lille tofft åker Jönstorp gårdar Bönadastycket åker
Kagarp by /Se Ljungrydsbacken fäladsbacke /Se Jönstorpa skola skola Bönhultabacken mark
Långaröd by Långemosse sank mark Kagarp gård och torp Bössekull backe
Långaröd by o. sn /Se *Magle agir, *Lille magle agir åkrar Kaxahuset hus Dalabacken backe
Långaröd by *Miö eng äng Långaröd traktnamn Danmark åker, sankmark
Långaröd, Lilla by *Mosbondenn äng Långaröd by Dottersmad förr äng, nu åker
Långaröd, Lilla by *Musse engen äng Långaröd Lilla, se Långaröd traktnamn Drättakullarna åkerbackar
Långaröd by o. sn /Se *Mölle engen äng Långaröd, Lilla gårdar Dundrakull backe
Prästgården Saknas Möllerödsbäcken bäck Långaröd sn o. by Dyngsmaden betesmark
Rugerup by *Nörre eng äng Pickelhattakroken småbruk Dyraknallen skogsbacke
Rugerup by Oderbäck bäck Rugerup by Ekebacken skogsbacke
Sjököp gd Pickelhattakroken terräng Rugerup by Ekekull åker
Skäpperöd by Rävadammen damm /Se Rävakullshuset hus Ekekullskroken gränmark
Skärhus by Sibirien skogsmark Sjököp by Ellestorpa mosse mosse
Stänkelösa by Sibirien terräng Sjököp gård Erikshultet skog
Stenkeslösa by /Se *Skvaldra bäck /Se Skäpperöd by Farhulta kärr kärr
Trulshärad by Skvallerbäcken bäck /Se Skärhus by Farmorsäng äng
Trulshärad by /Se Sniglakorran vattensaml. /Se Skärhus by Fjällmossen mosse
Trulshärad by /Se Stork(a)- Saknas /Se Skärhus by Fjärmossen mosse
Trulshärad by /Se Storkadammen damm? /Se Skärhusa ry småbruk Flokullsbackarna backar
Viggarum by /Se Storkaeken ek /Se Stenkelösa by Folkasbacke åkerbacke
Viggarum by /Se Stänkelösa mosse Stänkelösa traktnamn Frisatäppet betesmark
Önneköp by *Suansmadenn äng Stenkelösa by Fårahalsen gräsmark
  *Suineholmen äng Stänkelösa avsöndring, se Stänkelösa traktnamn Fäbacken backe
  Sylskorran äng /Se Trulsa fästa gård Fällhult skog
  Torebäck bäck /Se Trulshärad by Galthult skog
  Tranebäck bäck /Se Viggarum by Gatekroken åker, förr fälad
  Tremaskastenen gränsmärke Önneköp by Gisshultabacken skog
  Viggakroken skogsmark Önneköpa ry bebyggt område Gisshultakärret kärr
  *Wbelöcke Saknas Önneköpa vång smågårdar Gresahultet skog
  Örnestadbacken skogshöjd Östervång gårdar Gropakärret kärr
  Österkärren myr   Gråkullabacken backe
      Grävsvinabacken skogsbacke
      Guldgruvan backe
      Gungebacken backe
      Gyllemosse förr mosse, nu skog
      Gårdbacken åkerbacke
      Gårdängarna ängsbitar
      Gårdängen äng
      Gåsabacken åker
      Gällabrobackarna backar
      Gärabackarna skogsbackar
      Gärabacken backe
      Gärdäng kärr
      Gästaman äng
      Hajsta åker
      Halamad äng
      Halarna betesmark
      Hanladatäppet äng
      Hanleriet betesmark
      Harabacken backe
      Hasslekärret kärr
      Havralyckan åker
      Hejdelycke skog
      Hejderna åker
      Hejshult skog
      Helveteskroken gräsmark
      Helveteskärren kärr
      Hermenahylta enebacke
      Hermenehuset skog
      Hjortabacken åkerbacke
      Hjortenamossen mosse
      Holkakillorna källor
      Holmabacken skogsbacke
      Hommenabackarna enebackar
      Horsakällaren dalgång
      Hostalycke betesmark
      Hultabacken skogsbacke
      Hultaliden landsvägsbacke
      Humla, Östra skog
      Humlahagarna äng
      Humlemosse mosse
      Hundabacken åkerbacke
      Hundahalsen betesmark
      Hundahejdan betesmark
      Hundahejdan äng, betesmark
      Husmanstäppet betesmark
      Hålekärr äng
      Hägnadebron bro
      Hägnaden skog
      Härlighetshultet skog
      Hästrammen åker
      Högaholme skogsbackar
      Högahult skog
      Hökabacken skogsbacke
      Höljabacken skogsbacke
      Höljarna kärr
      Hölyckekärret kärr
      Hönsafjärsmossen mosse
      Hönsahultet skog
      Hönsamossen mosse
      Hörålyckan åker
      Intäppan betesmark
      Jordbärabacken betesmark
      Jungfrukullen backe
      Järnhatten, Norra enebacke
      Järnhatten, Södre enebacke
      Kagarpa vång skog
      Kalvafallet åker
      Kalvahagen betesmark
      Kanans land åkerbacke
      Karlsdämme kärr
      Kasestenen sten
      Killeholma åker, skog
      Killeåkern åker
      Kitteskrok äng
      Klack backe
      Klintabacken backe
      Klintahejdan skog
      Klockekille källa
      Klåstallen obrukbar mark
      Kohagen betesmark
      Kolängarna betesmark
      Koppargänget enebacke
      Korammen betesmark
      Korsmossen mosse
      Krokäng kärr
      Kroneboken skogsmark
      Kropphult skog
      Kråkebacken åkerbacke
      Kråkehultet skog
      Kuremossahultet skog
      Kuremossanäbbe åker
      Kviesten sten
      Kyrkohultet skog
      Kyrkokärr kärr
      Kyrkoåkern åker
      Källingabacken backe
      Källingabjeret backe
      Körnesåkern åker
      Lammakull åkerbacke
      Landskullen backe
      Landsängen äng
      Lassa fälad odlad fälad
      Lergravaängarna åker
      Lergravaängen äng
      Lille mosse mosse
      Ljungrysbacken fäladsbacke
      Loahejda odlad mossjord
      Långaröds ry del av Långaryd
      Långbyxorna åker
      Långebrohultet skog
      Långemosse mosse
      Långåker åker
      Lömmesåkern åker
      Lönnskulle skog
      Maden äng
      Maden äng
      Maglan åker
      Manestabackarna ljungbackar
      Mannatäppet fälad
      Marnekärr kärr
      Marsinsene fälad
      Mossahejderna förr äng
      Mossahultet skog
      Mossarammarna sankmark
      Mosset kärr
      Mosshålan mosse
      Munkabo ljungbake
      Munkahultet skogsbacke
      Munkakulla backar
      Musten åker
      Myrekullen åker
      Mölledammen fäladsmark
      Mölledammen åker
      Möllehultet förr skog, nu åker
      Möllekärret betesmark
      Möllemaden äng
      Mölleryet fäladsmark
      Mölletoften åker
      Mölletäppet förr äng, nu åker
      Mörkahult skog
      Norra fall äng
      Norrahult skog
      Norrahult skog
      Norra kärr äng
      Norre skog skog
      Norretuvor åker
      Norrevång skog
      Norrieåkern åker
      Nya hejda äng
      Nyvång åker
      Oderupa mosse mosse
      Oelsbro äng
      Offabacken åkerbacke
      Ormastorpängen äng
      Orrtockabacken backe
      Oråkern åker
      Palebacken skogsbacke
      Persbacke backe
      Pusa kohage betesmark
      Pysslingabacken backe
      Rackarekärret kärr
      Rammalyckan åker
      Robertsbacke skogsbacke
      Robertsbacken åkerbacke
      Rugerups fälader fäladsmark
      Ryngelt skog
      Ryttersbacken backe
      Ryttersbacken åker
      Rytterskroken åker
      Rytterslyckan åker
      Råkenabacken backe
      Råsaboa backar
      Rävabacken åker
      Rävakull skogsbacke
      Rävaskär skogsmark
      Rävlabacken backe
      Rävlamad äng
      Röjterslycka åker
      Rönelsbäcken bäck
      Rönelten skog, backe
      Rörkärret kärr
      Rörmossen mosse
      Röråker åker
      Sjöbacken backe
      Sjöhusalyckorna åker
      Sjököpa sjö nu torrlagd sjö
      Sjököpa tuvor skog
      Sjön förr vattensamling, nu åker
      Sjöshult skog
      Skalemaden äng
      Skallekull backe
      Skoffedal åker
      Skogbrynabacken backe
      Skogsnuvebacken skogsbacke
      Skomakarehultet skog
      Skreshult backe, skog
      Skrynkekärret kärr
      Skäpperöda kärr kärr
      Skärhusagata väg
      Skärhus´ skog skogsmark
      Slättemahejdan äng
      Skövlakull backe
      Smedjebacken backe
      Smedjetoften åker
      Snilakorran änghåla
      Snilakorrorna äng
      Småbuskarna åker
      Småbänkarna betesmark
      Smörstacken sten
      Snuhult skog
      Snörken äng
      Sott, Stora kärr
      Spelemannabacken åkerbacke
      Spjället åker
      Spånekull backe
      Stenabacken skogsbacke
      Stenkroken betesmark
      Stenlyckorna åker
      Stenmärket skogsmark
      Stenvad vad
      Stora hult skog
      Storkabacken skogsbacke
      Storkamaden äng
      Stubbarna åker
      Stukullen backe
      Stålingstäppet skog
      Stänkelycke åker
      Svartarebjeret skogsbacke
      Svenshultet skog
      Svinabacken skogsbacke
      Svinabobäcken bäck
      Svinabokärret kärr
      Svärtehejdan kärr, förr höstnadsmark
      Svärtingshultet skog
      Sylskorran äng
      Södra ängar äng
      Södre bro bro
      Södra mad äng
      Södre åker åker
      Tjuvamusten mark
      Tobacken back
      Toft, Norre åker
      Toft, Södre åker
      Tofterna åker
      Torebäck bäck
      Torkelsäng äng
      Tostabacken backe
      Tostalyckorna åker
      Tostamaden äng
      Tostestabacken backe
      Tostestamaden äng
      Tosänkan åker
      Tranemaden äng
      Tremarkasten gränssten
      Trintakärr kärr
      Trinteåker åker
      Trulten backe
      Tröjelten backe
      Tågeholma skogsbacke
      Tågeholmaudde skogsudde
      Vannkärrsbacken ljungbacke
      Vargaeken ek
      Vasa ry åkerområde
      Vedkastet vedplats
      Vissna löv skog
      Vomskärr kärr
      Vångabacken backe
      Västenahultet skog
      Västre skog skog
      Åkravången åker
      Åkärren kärr
      Åkärren kärr
      Åkärret kärr
      Åkärrsmossen mosse
      Ålahejdan betesmark
      Ällmossen mosse
      Äpplakull backe
      Äspesön backe
      Önestabacken backe
      Östra kärr kärr
      Östra täppe skog

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.