ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Karaby socken : Harjagers härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 104 Naturnamn : 171 Bebyggelsenamn : 47 Naturnamn : 75
Karaby, Västra Saknas *Aa agerenn åker Karaby, Västra sn Aspekrok åker
?Karaby, Västra sn *Aabrödtt Saknas Karaby, Västra socken o. by Backekärr mosse
Karaby, Västra sn *Andelöuff agir åker Karleby sn och by Björnstorps fure furuskog
Karaby, Västra sn *Andelöuff agir åker Björnstorp gårdar Blomsabacken backe
Karaby, Västra sn *Aspe lyckenn äng Björnstorp gårdar Brötorna moss-skifte
Karaby, Västra sn *Beckagir åker Björnstorp by Bys allmänning jord
Karaby, Västra sn *Boostens agir havreåker Brännevinsbacken hus Davids lid landsvägsbacke
Karaby, V. sn *Brandkiersholm, *Brandkierseng åker o. äng Carlslund, se Karlslund traktnamn Den gamle skoletomten allmänningsjord
Karaby, Västra sn /Se *Brandkiers skiffte äng Dönget gård Den gamle ån vik
Karaby, Västra sn Bröd agir, Lille åker Dösjöbro by Djuramossen moss-skifte
Karaby, Västra sn *Brödagir, Store åker Dösjöbro [by] jv.st. Drisdalen dalgång
?Karaby, Västra sn *Bröditt havreåker Dösjöbro landsvägsbro Drisdalen dalgång
Karaby, Västra sn *Bönnespieldtt åker Dösjöbro landsvägsbro Drisdalen dalgång
?Karaby, Västra sn *Closter stickid åker Dösjebro jvstation Drottningaset mosskifte
Karaby, Västra sn *Dals ager åker Dösjöholm gård Dösjet omgivning, strand vid Dösjöån
Karaby, Västra sn *Dals agir åker Fridhem, se Karaby traktnamn Dösjet omgivning, strand vid Dösjöån
Karaby sn *Damholdtt fiskevatten Hanneshusen nedrivna hus Dösjöå å
Karaby, Västra sn *Diigis agerenn åker Henkelstorp, se Hänkelstorp traktnamn Dösjöå å
?Karaby, Västra sn Drisdalen dalgång /Se Holm gård Fläskärr kärr
Karaby, Västra sn Drisdalen dalgång /Se Håkantorp by Fädriften väg
Karaby, Västra sn *Drisdalis rygge åker Håkantorps skola skolhus Gatukärret mosse
Karaby, Västra sn *Dysia å /Se Hälla gård Godkrok del av ägor
Karaby, Västra sn *Dönnemars Dynner äng Hänkelstorp traktnamn Hanneshusbron bro
Karaby, Västra sn Dönnemars dynner Saknas /Se Hänkelstorp by Hanneshusbäcken bäck
Karaby, Västra sn *Farløsæakær Saknas Hänkelstorp by Havralyckorna del av prästgårdsägor
Karaby, Västra sn /Se *Farløseager åker Hänkelstorp by Hyllebärs lid backe
Karaby, Västra sn /Se »farløsæakær» åker /Se Hänkelstorpamölla väderkvarn Höga lycka åker
Karaby, Västra sn /Se *Fene aabröd Saknas Jonstorp gård Kalvaröven landsväg
Karaby, Västra sn /Se *Fierdinge (*Fierringe) åker och äng Kalvarumpan hemman Karaby backar höjder
Karaby, Västra socken /Se *Flobecks agre åkrar Kanalätt hus Karaby gata vägstycke
Karleby, Västra, äldre namn på Karaby Västra sn /Se »Flobecks agre» åkrar /Se Karaby traktnamn Karetahölen fördjupning
Karleby, se även Karaby Västra sn *Gere åkrar Karaby prästgård Saknas Klosterlyckan åker
Karleby, Västra = V. Karaby sn sn *Grönnekulds agir åker Karlslund traktnamn Klyfthög ättehög
Björnstorp by *Haa akar Saknas Karlslund gård Knaggan mosskifte
Björnstorp by *Haa akær åker Lyckan gård Kodalen dalgång
Björnstorp by *Halstoffte Saknas Ramshög, se Karaby traktnamn Kristingefuret furuskog
?Björnstorp by *Hegeng åker och äng Skogbostället hemman Krummen krök av å
?Björnstorp by *Henckilstorpe wong vång Slätåker gård Lertäcket åker
Björnstorp by Hofterups mosse mosse Slätåker gård Lillavälan mosskifte
Carl Ludvig Eugéne kyrka /Se Hofterups mosse mosse Sölet gård Lilleå namn på Välaån eller Välen
Dösjöbro samh /Se *Holm havreåker Sönnerlänningastället gård Ljungen del av ägor
Dösjöbro samh /Se *Holm åker och äng Vashög högsta punkten (ättehög) i backe, gård Långskifte mosskifte
Dösjöbro stations-och industrisamhälle /Se *Holm äng Ålstorp by Långskiftet mosskifte
Dösjöbro samh. /Se *Holms agir åker Ålstorp by Lönarännemossen mosskifte
Dösjebro samh. /Se *Holms eng, Store äng Ålstorp by Maderna ängar
Henkelstorp by *Holms leedtt led Ålstorp by Möllekroksbacken höjd
Henkelstorp by /Se *Hudde spiellitt åker Ålstorps mölla gård o. vattenkvarn Nyaskiftet mosskifte
Håkantorp by *Huidestens sticke havreåker   Nyvångsskiftet mosskifte
Håkantorp by *Hulager åkrar   Ormakärr kärr
?Håkantorp by *Hylle leid led   Prästavägen väg
Håkantorp by *Höyestens Lyckenn havreåker   Prästavägen väg
Håkanstorp by *farløsæakær åker /Se   Rödhög höjd
Håkantorp by *Jonstorpe agre åkrar   Påskahögen ättehög
Håkantorp by *Kallemusse agir åker och äng   Ramshög ättehög
Håkantorp by *Kallemusse eng äng   Rörskifte mosskifte
Håkantorp by *Kalle ryggene åker och äng   Sandtaget allmänningsjord
Håkantorp by Karaby backar kulle   Sjöbackafuret furuskog
Hänkelstorp by *Kelekhöys agre åkrar   Sjögungan mosskifte
Hänkelstorp by *Kiille agir, Mindste åker   Skolemossen mosse
Hänkels torp by *Kiille agir, Store åker   Skälstenaskiftet mosskifte
Hänkelstorp by *Kirckestij agre åkrar   Stjövlen sumphåla
Hänkelstorp by *Kloster sticke åker   Storavälan mosskifte
Hänkelstorp by *Korager havreåker   Storemosse mosse
Hänkelstorp by *Korssager åker   Strupen dalgång
Hänkelstorp by /Se *Korssagerenn åker och äng   Sylarna åker
Hänkelstorp by /Se *Krag eng äng   Tornfallet åker
Jonstorp gd *Kulp åker   Tornhög ättehög
Jonstorp gd *Kulpagre åkrar   Tvärskifte mosskifte
Karaby, Västra by *Laëtofftenn åker   Tågarps skifte mosskifte
?Karaby, Östra by *Lamhöys agerenn åker   Vibjersbacken höjd
Karaby, Västra by *Langemaa äng   Väla, Södra mosskifte
?Karaby, Östra by *Leege maa äng   Väleskiftet, Lilla mosskifte
Karaby, Västra by *Leir agre åkrar   Väleskiftet, Stora mosskifte
?Karaby, Västra by *Lie agre åkrar   Ålstorps fure furuskog
?Karaby, Västra by Lilla damme sankmark   Åsabacken höjddrag
Karaby, Västra by *Lille musse äng    
Karaby, Västra by *Liungfinds agerenn havreåker    
Karaby by Ljungfinds ageren Saknas /Se    
Karaby, Västra by *Lomhöys agir åker    
Karaby, Västra by *Lou ager åker och äng    
Karaby, Västra by *Lunde weys agir åker    
Karaby, Västra by *Lundhöy höjd    
Karaby, Västra by Lundåkrabukten bukt    
Karaby, Västra by Lundåkrabukten bukt    
Karaby, Västra by o. sn /Se *Lyungxhøgh akar Saknas    
?Karleby by *Lyungytrøgh akær f.åker    
Karlæby, se Karaby, Västra sn *Lön åker    
Prästgården prästgård *Maglebröds agre åkrar    
Sönnerlänningastället slättåker /Se *Male brands ager åker    
Ålstorp by Marbäcken bäck    
Ålstorp by *Mellösse agir åker    
Ålstorp by *mellösse agir åker /Se    
Ålstorp by *Musse skiiffte äng    
Ålstorp by /Se *Ny wong vång    
Ålstorp by *Olebrödtt havreåker    
Ålstorp herrgård *Piile agrene åkrar    
Ålstorp by *Preste döblene åker    
Ålstorp by *Prestedöblene åker    
Ålstorp by *Preste engenn äng    
Ålstorp by Prästadammarna, Prästadöblerna dammar /Se    
Ålstorp by Prästadöblerna (även Prästadammarna) dammar /Se    
?Ålstorp by *Querck ager, *Queckengenn åker resp. äng    
Ålstorp by Redöbbel vattensaml. /Se    
Ålstorp Saknas /Se *Reedöbls agir åker    
  *Riissenge stickid havreåker    
  *Ræfshøgh æng äng    
  *Rafshøgh æng äng    
  Ramshög fornlämning    
  *Saahöys agre åkrar    
  *Saandager åker    
  *Saandenn åker och äng    
  *Saandtt åker    
  *Sailhöys (*Salshöys) agir åker    
  *Sande åkrar    
  Saxån å    
  *Siig ager åker    
  *Skiöde kierss eng äng    
  *Skæftys æng Saknas    
  *Skaftys æng äng    
  Skæftys æng Saknas /Se    
  *Smeeagerenn havreåker    
  *Smidie agerenn havreåker    
  *Snede kildis agir åker    
  *Steengaards agir åker och äng    
  *Steens agre åkrar    
  *Store musse äng    
  *Store musse äng    
  *Suemaie ängar    
  *Sæekiers agir havreåker    
  *Södie åkrar    
  Tiomannahögen fornlämning    
  *Tingweys agir åker    
  *Tocke skiiffte äng    
  *Tocke skiiffte ängar    
  *Tofft havreåker    
  *Tofft åker    
  *Tofftenn åker    
  *Tofffenn åker    
  *Tongebecks agir åker och äng    
  *Torekier kärrmark    
  *Torekiers tofft åker    
  *Tornhöys agir åker och äng    
  *Torstriids eng äng    
  *Tuerdiigis agir havreåker    
  Tångabäck bäck? /Se    
  *Wangeleidtt, Westre led    
  *Vashöys agir åker    
  *Vasahög höjd /Se    
  Vashögen höjd /Se    
  *Werryggell äng    
  *Werrygle åker och äng    
  *Vestenbiergs agre havreåker    
  *Vey ager åker och äng    
  Vusuhög hög /Se    
  *Vång ,Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Välabäcken bäck    
  Välabäcken å /Se    
  Välåran bäck    
  Välåran bäck    
  »Yrck (Yrckn-) ager åker och äng    
  *Yxenn åkrar    
  *Yxenn åker    
  Ålstorps mosse sankmark    
  *Øllebiers eng äng    
  *Ørager åker    
  Öresund hav    
  *Ørn agrene åkrar och äng    
  *Ørnne agir åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.