ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Dagstorps socken : Harjagers härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 54 Naturnamn : 60 Bebyggelsenamn : 14 Naturnamn : 18
Dagstorp sn Aa wongenn vång Dagstorp sn och by Bollbacken höjd
Dagstorp sn *Bedis engen äng Dagstorp sn och by Bryggan uppfartsväg
Dagstorp sn *Biergenn höjder Dagstorp socken o. by Byadammen f.d. damm
Dagstorp sn *Biergenn höjder Huvudstorp by Byastenen sten
Dagstorp sn Bolsbäck åker /Se Huvudstorp by Bålsbäck åker
Dagstorp sn *Brede wad äng Huvudstorp by Dagstorpa backe höjd
Dagstorp sn Bålbacken höjd Hylleled gård Dagstorpa guda väg
Dagstorp sn *Dode kiille agir åker Prästabondestället hemman Dagstorpamosse mosse
Dagstorp sn *Gaassebuudebb åker Rävakroken gård Dagstorpa å del av å
Dagstorp sn *Gude stickid äng Slottet gård Gripsjorden del av ägor
Dagstorp sn *Guldbiers heenn åker Särslöv by Hedabacken del av ägor
Dagstorp sn *Hampe agrene åkrar Särslöv by Lyckan område
Dagstorp sn Harald Hildetands grav grav /Se Särslöv by Orabron träbro
Dagstorp sn /Se Harald Hildetands grav fornlämning Särslöv, Västra by Smörtråg del av ägor
Dagstorp sn /Se *Hardens biergidt havreåker   Stenäng äng
Dagstorp sn /Se *Holme agerenn åker   Syndabiten åker
Dagstorp sn /Se *Holms agers ende havreåker   Videtäppet stengärdsgård
*Aastrids gaardtt f. gård »holms agers ende» åker /Se   Välen el. Välaån å
Dagstorp by *Höffde ryggene åkrar    
Dagstorp by *Höyene Saknas    
Dagstorp by *Höys agir åker    
Dagstorp by *Jglefloë agir åker    
Dagstorp by *Kanse sticke åker    
Dagstorp by *Kircke agerenn åker    
Dagstorp by *Kircke ryggene åker    
Dagstorp by *Kircke ryggenn Saknas    
Dagstorp by *Kirckestettin Saknas    
Dagstorp by *Kirckewongenn vång    
Dagstorp by *Kirekewongenn åker    
Dagstorp by *Legere engenn äng    
Dagstorp by *Lunde weys stickenn åker    
Dagstorp by *Maaënssis höys agir åker    
Huvudstorp by Maë engh ängsmark    
Huvudstorp by /Se *Mogens Olssens agre åkrar    
Huvudstorp by *Piins bolid havreåker    
Huvudstorp by Pinsbolet ägonamn /Se    
Huvudstorp by Prästadammen damm /Se    
Huvudstorp by *Preste stickid havreåker    
Huvudstorp by *Rasmus Bentssenn bygiordtt åker    
Rörbäck gd /Se *Reffuestertenn åker    
Särslöv by Rörbäck bäck /Se    
?Särslöv by *Rörbechs agerenn åker    
Särslöv by *Saandene Saknas    
Särslöv by *Saande ryggenn åker    
Särslöv by *Sande ryggen havreåker    
Särslöv by Saxån å    
?Särslöv by *Skouffuen skog    
?Särslöv by *Steen engenn äng    
Särslöv by *Steenkullenn havreåker    
Särslöv by *Steens enge stickidtt åker    
Särslöv by *Stens engsende havreåker    
Särslöv by /Se *Suenne spellid åker    
Särslöv by /Se *Tiörols stickid havreåker    
*Wraa gaardenn f. gd *Tuebolidtt äng    
  Tuebolet ägonamn /Se    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Välabäcken bäck    
  *Østre skiifftid äng    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.