ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södervidinge socken : Harjagers härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 51 Naturnamn : 140 Bebyggelsenamn : 19 Naturnamn : 15
Södervidinge sn *Alegaardtzager f. åker Södervidinge sn Allarpe bro landsvägsbro
Södervidinge sn *Allarpe agerenn åker Södervidinge socken o. by Allarpe mosse mosse
Södervidinge socken *Allarpe dam damm Södervidinge sn o. by Allarpeån å
Södervidinge sn *Allarpe leid led Södervidinge sn och by Annelöv bro bro
Södervidinge sn *Allegierdzager f. åker Södervidinge traktnamn Hanahögen ättehög
Södervidinge sn /Se *Alminding f. åker Allarp by Krångeltoftabacken vägbacke
Södervidinge sn *Beditt äng Allarps krog f.d. värdshus Lammakroken terrängnamn
Södervidinge sn *Bogenhöys agir åker Allarps mölla vattenkvarn Mossarännan bäck
Södervidinge sn *Bommerrög f. åker Dalhem, se Södervidinge traktnamn Rogers lid landsvägsbacke
Södervidinge sn *Bommill ager åker Judahusen hus Simons åra bäck
Södervidinge sn *Bouager, Lille f. åker Krångeltofta gård Solbacken ättehög
Södervidinge sn *Bougaardtzager f. åker Lyckan, se Södervidinge traktnamn Södervidinge fälad del av ägor
Södervidinge sn *Bredingen f. åker Särslöv by Södervidinge Gry del av bys ägor
Södervidinge sn *Brödekuldzager f. åker Särslöv, Östra by Vihögen ättehög
Södervidinge by o. sn /Se *Brödekullen f. åker Särslöv mölla väderkvarn Välen el. Välaån å
Södervidinge sn /Se *Brödet f. åker Södervidinge gry hus  
Södervidinge sn /Se *Brödet f. äng Torpet, se Södervidinge traktnamn  
Södervidinge sn /Se *Brödet, Östre f. åker Täppan, se Södervidinge traktnamn  
Södervidinge sn /Se *Bönneb(i)erig f. åker Välaholm gård  
Södervidinge sn /Se *Dagstorpe wong vång    
Södervidinge sn /Se *Degnne ryggenn åker o. äng    
Södervidinge sn /Se *Digissager f. åker    
Allarp by *Dysseager f. åker    
Allarp by *Dösseager f. åker    
Krångeltofta gd /Se *Fi(e)ringbrödt f. åker    
Krångeltofta gd /Se *Findinge brödt gränsmärke    
*Magleby Saknas *Finnebröd, Lille havreåker    
Prästgården Saknas *Finnebröd, Store havreåker    
Särslöv by *Flössbrödet f. åker    
Särslöv by *Flössbrödet f. äng    
?Särslöv by *Fulebachssager f. åker    
Särslöv by *Fulebech f. åker    
Särslöv by *Fullebechsager f. åker    
Särslöv by *Fullebecks agerenn åker o. äng    
Särslöv by Fåglabäck natn. /Se    
Särslöv by *Gadeager f. åker    
Särslöf by *Gadeager, Lille f. åker    
Särslöv by *Gade agerenn åker    
?Särslöv by *Gade agir, Lille åker    
?Särslöv by *Gade agir, Store åker    
Särslöv by *Gadelidzager f. åker    
Särslöv by *Gierde, Dett norde Saknas    
Särslöv by /Se *Gierde, Thz norre Saknas    
Särslöv by /Se *Gierde, Thz syndre Saknas    
Södervidinge by *Græsse skiiffte, Lille äng    
Södervidinge by *Græsse skiiffte, Store äng    
Södervidinge by *Gundilsmad f. äng    
Södervidinge by *Halleeng f. äng    
Södervidinge by *Hall(e)rye f. åker    
Södervidinge by *Hauffre sticke, Lille havreåker    
Södervidinge län län *Hauffre sticke, Lille o. Store Saknas    
  *Hauffre sticke, Store havreåker    
  *Hedning(e)höj f. åker    
  *Helelund f. åker    
  *Hesteeng f. äng    
  *Hest engenn äng    
  *Hitteeng f. äng    
  *Holmen f. äng    
  *Huedeager f. åker    
  *Huidingehöjen gränsmärke    
  *Högin Saknas    
  *Hönerögen f. åker    
  *Kasbierre Lycken havreåker    
  *Ker agerindt åker    
  *Kierager f. åker    
  *Kierstenssager f. åker    
  *Killeager f. åker    
  *Kirckelyckenn åker    
  *Korssager f. åker    
  *Korss agerenn åker och äng    
  *Krogningen f. åker    
  *Kulpen f. åker    
  *Lang agerindt åker    
  *Lang agerindt åker    
  *Lauetofft f. åker    
  *Leeragger f. åker    
  *Leergraffsager f. åker    
  *Leergraffsspiell f. åker    
  *Leergraffsstöchit f. åker    
  *Leeringen f. åker    
  *Lerringenn åker och äng    
  *Lilletofft f. åker    
  *Liung Kulds agerenn åker o. äng    
  *Longager f. åker    
  *Magleeng f. äng    
  *Massin mosse    
  *Musseeng f. äng    
  *Nellebrous kille gränsmärke    
  *Otteryg f. åker    
  *Presteeng f. äng och gränsmärke    
  *Raffn(e)höxager f. åker    
  *Rauffnhöys agir åker    
  *Rogedals agir, *Rogedals eng åker resp. äng    
  *Rugering f. åker    
  *Rygge, The ix havreåkrar    
  *Sandager f. åker    
  *Sandager, Lille havreåker    
  *Sandager, Store havreåker    
  *Sandspield, Förste och Andit åkrar    
  *Sandspiel(lit) f. åker    
  *Sandzspiellit, Store f. åker    
  *Schijrneager f. åker    
  *Schudzbech gränsmärke    
  »Schudzbech» skiljebäck /Se    
  *Schueager f. åker    
  *Schörager f. åker    
  *Schörager, Store f. åker    
  *Sijrkuldzager f. åker    
  *Skiör agerenn åker och äng    
  Skutsbäck, se »Schudzbech» skiljebäck    
  *Smaa bröd, The havreåkrar    
  *Spiellit f. åker    
  *Spiellit, Lille f. åker    
  *Stenb(i)ergisseng f. äng    
  *Sten dyssenn havreåker    
  *Stenssager f. åker    
  *Store engenn äng    
  *Stueager f. åker    
  *Stue agerenn åker    
  *Stuemaën äng    
  *Södin, *Södenn åker och äng    
  *Thuröggen f. åker    
  *Tofften f. åker    
  *Tofften f. äng    
  *Tofften åker    
  *Tofleboo f. åker    
  *Torneeng f. äng    
  *Toruppe krogs agir åker och äng    
  *Vandager f. åker    
  *Veilang(en) f. åker    
  *Veilengsmae(n) f. åker    
  *Vejlang(en), Lille f. åker    
  *Vejlengsager f. åker    
  *Weylengen åker och äng    
  *Weylengen, Lille åker    
  *Vongsager f. åker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Välaån å    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.