ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stora Harrie socken : Harjagers härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 84 Naturnamn : 8 Bebyggelsenamn : 19 Naturnamn : 9
Haragremagle = Harrie, Stora by Bredavatten del av Kävlingeån /Se Harrie, Stora sn o. by Blåstensmossen del av mosse
Harrie, Stora eller Lilla socken Kävlingeån å Stora Harrie traktnamn Bredavatten del av Rävlingeån
Harrie, Stora eller Lilla socken Kävlingeån å Banlinjen, se Stora Harrie traktnamn Långskiftet del av mosse
Harrie, Stora eller Lilla socken *Mellössenn åker /Se Claestorp, se Stora Harrie traktnamn Prästarumporna del av mosse
Harrie, Stora sn Rinnebäck bäck /Se Ekenäs, se Stora Harrie traktnamn Stora Harrie mosse mosse
Stora Harrie sn *Sode nød äga /Se Hermanstorp by Stora Harrievägen väg
Harrie, Stora sn *Tostarpshögen hög Krutmöllan järnvägsstation Tranbärakärret kärr
Harrie, Stora sn /Se *Tosteruphögen = *Tostarpshögen hög Linjen Kävlinge-Södervidinge, se Tostarp traktnamn Tvärskiftet del av mosse
Harrie, Stora sn   Lyckebo, se Stora Harrie traktnamn Ängarna del av ägor
Harrie, Stora sn   Olivelugn gård  
Harrie, Stora socken   Rinnebäck gård och kvarn  
Harrie, Stora sn   Rinnebäcksmölla vattenkvarn  
Harrie, Stora sn   Stenkullen gård  
Harrie, Stora sn   Tostarp traktnamn  
Harrie, Stora sn   Tostarp by  
Harrie, Stora sn /Se   Tostarp jr-enhet  
Harrie, Stora ns /Se   Tostarpshus, se Tostarp traktnamn  
Harrie, St. sn /Se   Tåstarp, se Tostarp jr-enhet  
Harrie sn /Se   Ängagården gård  
Harrie, St. o. L. sn:ar /Se      
»bolsgarth» Saknas      
*Bolsgarth gd      
Bolsgård gd /Se      
Bolsgård förr gd /Se      
*Boos garth gård      
Harrie, Lilla och Stora byar      
Harrie, Stora o. Lilla byar      
Harrie, Lilla el. Stora byar (f. gård?)      
Harrie, Stora o. Lilla byar o. snr      
Harrie, Lilla el. Stora by (förr gård?)      
Harrie, Lilla o. Stora byar      
Harrie, Lilla o. Stora byar      
Harrie, Lilla el. Stora byar (förr gd?)      
Harrie, Lilla el. Stora by      
Harrie, Stora by      
Harrie, Stora by      
Harrie, Stora by      
Harrie, Stora by      
Harrie, Stora by      
Harrie, Stora by      
Harrie, Stora by      
Harrie, Stora by      
Harrie, Stora by      
Harrie, Stora by      
Harrie, Stora by      
Harrie, Stora by      
Harrie, Stora by      
Harrie, Stora by      
Harrie, Stora by      
Harrie, Stora by      
Harrie, Stora by      
Harrie, Stora by      
Harrie by /Se      
Harrie by /Se      
Hermanstorp by      
Hermanstorp by      
Hermanstorp by      
Hermanstorp by      
Hermanstorp by      
Hermanstorp by      
Hermanstorp by      
Krutmöllan samh. /Se      
Rinnebäck stationssamhälle med kvarn      
Rinnebäck samh. /Se      
Rinnebäcksmölla vattenkvarn      
Tostarp by      
Tostarp by      
Tostarp by      
Tostarp by      
Tostarp by      
Tostarp by      
Tostorp förr gd, nu by      
Tostorp förr gd, nu by      
Tåstrap by /Se      
Tostarp gd      
?Tåstarp f. hg, nu by      
?Tåstarp f. hg, nu by      
?Tåstarp f. hg, nu by      
Tostarp by      
Tostarp by      
Tosterup = Tostarp by      
Tåstarp = Tostarp by      
Tåsterup = Tostarp by      
Virketorp by      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.