ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Virke socken : Harjagers härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 50 Naturnamn : 45 Bebyggelsenamn : 6 Naturnamn : 8
Virke sn *Almendings stickid äng Virke socken o. by Fiskadammen bydamm
Virke by *Almengs stickid havreåker Klockarens intäppa, se Virke traktnamn Galtabacken vägbacke
Virke sn /Se *Beckagerenn åker Prästastället annexhemman Katthög ättehög
Virke sn *Bröddett åkrar Virke traktnamn Kroppe mosse
Virke sn *Brödditt åker Virke boställe gård Virke mosse mosse
Virke sn *Egleflods agir åker Virketorp by Virke mosse mosse
Virke sn *Fiire kant stickid åker   Vissbjer allmänningsjord
Virke sn *Gerris agerenn åker   Välabron bro
Virke sn *Gerris agerenn havreåker    
Virke sn *Graagaars agerenn åker    
Virke sn /Se *Holmenn åker    
Virke sn /Se *Horbagin äng    
Virke sn /Se *Huidbiers agerenn åker och äng    
Virke sn /Se *Huidbiers agerenn, Lille åker    
*Hogen Anders gaardt f. gd *Huidkiers agerenn åker    
Virke by *Höys agerenn åker    
Virke by *Jernn siidenn åker    
Virke by Katthög fornlämning    
Virke by *Kiille agerenn åker    
Virke by *Kiille agerenn åker    
Virke by *Kropagerenn åker    
Virke by *Kropagerenn, Lille åker    
Virke by *Kropagerenn, Store åker    
Virke by *Kroppe äng    
Virke by *Kulpenn åker    
Virke by *Lunde wegs ageren åker    
Virke by *Lödhöys agerenn åker    
Virke by *Magle engen äng    
Virke by *Norlids agerenn åker    
Virke by *Norre engenn äng    
Virke by *Ryggenn åker    
Virke by *Röringenn åker    
Virke by *Skiden siorthe åker    
Virke by *Tingleids agerenn havreåker    
Virke by *Tofftenn åker    
Virke by *Vglesteens engenn äng    
Virke by *Vellöenn åker    
Virke by *Weylengenn åker    
Virke by *Virke bymark mark    
Virke by *Virke kärr kärr    
Virke by *Virke mellanvång vång    
Virketorp by *Virkes västra vång vång    
Virketorp by *Vång, Norra Saknas    
Virketorp by /Se *Wång, Västra Saknas    
Virketorp by *Vång, Östra Saknas    
Virketorp by      
Virketorp by      
Virketorp by      
Virketorp by      
Virketorp by      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.