ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Hoby socken : Torna härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 27 Naturnamn : 68 Bebyggelsenamn : 13 Naturnamn : 32
?Hoby, Västra sn »Algudtz engen äng Västra Hoby sn sn Badeställestycket åkerskifte
Hoby sn *Algudtz högenn havreåker Hoby by o. sn Boställskroken hörn av ägor
?Hoby, Västra sn /Se *Allgudshög hög Hoby sn och by Brandsåkrarna åkerskifte
Hoby, Västra sn *Balkier äng Hoby sn o. by Brommarehaven träddunge
Hoby, Västra sn *Brands agir åker Fridhem, se Hoby traktnamn Dammen ängsmark
Hoby, Västra sn *Bredekiers agir havreåker Hoby traktnamn Danshög åkerskifte
Hoby, Västra sn Danshög f. högar, nu åkerskifte /Se Hoby boställe gård Den långe högen ättehög
Hoby, Västra sn Dans hög fornlämning Hoby krok gård Gårdsplatsen åkerskifte
Hoby, Västra sn /Se Danshögar = Danshög f. högar, nu åkerskifte Hoby Ladugårdsmark utm. Hoby bete f.d. fälad
Hoby, Västra sn /Se *Diigis agerenn åker Krutmöllan gård och vattenkvarn Hobybäcken bäck
Hoby, Västra sn /Se *Fægaffuid havreåker Krutmöllan gård o. vtnkvarn Hoby mosse mosse
Hoby, Västra sn /Se *Gaassebiidenn åker Rinnebäcks stamp traktnamn Håkenahagen inhägnad beteshage
Hubu, se Hoby sn »Gadeleds agir åker Rinnebäcksstamp, se Rinnebäcks stamp traktnamn Hålan vid Krutmöllan åkerskifte
Hoby, Västra by *Gadeleid åker   Håle bäck bäck
Hoby, Västra by *Gamble dam äng   Jakobs brunn källa
Hoby, Västra by *Gamble plöyning åker   Jordbärabacken backe
Hoby by *Gerrids kraagenn åker   Labbesåkern åkerskifte
Hoby by o. sn *Gerris kraagenn åker   Långkärrsängen ängsmark
Hoby, Västra by *Heestickid äng   Mäklarebiten åker
?Hoby, Västra by *Hillebeck äng   Mäklarebiten åker
Hoby, Västra by Hobymosse terräng   Pompamossen ängsmark
Hoby Saknas *Hullebeck äng   Prästarännan bäck
?Hoby, Västra by *Hunde ryggenn åker   Prästarännan åkerskifte
Hoby, Västra by *Höye eng äng   Rinnebäcks stamp jord
Hoby, Västra by *Jordbro agerenn åker och äng   Rävakullen åkerskifte och ängsmark
Hoby, Västra by *Jster bonds spiellid åker   Rävakullen åkerskifte
Hoby, Västra by *Kindbenitt åker   Sibirien del av ägor
  *Kindbenitt Saknas /Se   Sillabäck åkerskifte
  *Kringelenn åker   Solhöj höjd
  Kävlingeån å   Stampebacken åkerskifte
  Kävlingeån å   Stendösjan åkerskifte
  Labäck bäck /Se   Stenängarna ängsmark
  *Laëbecks agir åker    
  *Laëbers agir, *Læbergs eng åker resp. äng    
  *Lundhöyenn åker    
  Marbäck bäck /Se    
  *Mellum stiene åker    
  *Mellum stie, The smaa åker    
  *Preste engenn äng    
  *Preste kierrid åker och äng    
  *Prestekierridtt åker och äng    
  *Prästahögarna högar    
  *Reffue kulle åker    
  *Reffuekulle åker    
  Ringhögen fornlämning    
  *Rænning åker    
  *Saxabäck bäck? /Se    
  *Saxe Wasse havreåker    
  »Saxe Wasse» åker /Se    
  Sellabäck åker /Se    
  *Sillebeck åker    
  *Sillebeck, Lille åker    
  *Skreppe åker    
  *Soedhög hög /Se    
  *Sonagere havreåker    
  *Stackede boëll o. äng    
  *Stackede boell äng    
  Stackedebol ägonamn /Se    
  *Stein kulleen åker    
  *Tiörnnis agir åker    
  *Tofftenn åker    
  *Vraa ager åker    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Södra vång    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Västra vång    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Vång, Östra vång    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.