ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lilla Harrie socken : Harjagers härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 78 Naturnamn : 53 Bebyggelsenamn : 12 Naturnamn : 9
Harrie, Lilla sn *Abelle holmen äng Harrie, Lilla socken o. by Bösmöllarevägen vägsträcka
?Harrie, Lilla sn /Se *Almendings stickid havreåker Almebo, se Lilla Harie traktnamn Håle dal dalgång
Harrie, Lilla sn *Breingenn åker Holmtorp, se Lilla Harrie traktnamn Långe holme holme
Harrie, Lilla sn /Se *Bröd agerenn åker Hålegård gård Nioalnahölen fördjupning i å
Harrie, Lilla sn *Degnne tofftenn åker Kristinedal gård Storegårdskärr kärr
Harrie, Lilla sn *Enge brois eng äng Lassagårdarna gårdar Store stenar stenar
Harrie, Lilla sn *Felleds engenn äng Lilla Harrie traktnamn Toppabadestället badställe
Harrie, Lilla sn *Hauffre krogenn havreåker Lilla Harrie mölla gård och kvarn Toppebron bro
Harrie, Lilla sn *Hauffre wongen havreåker Norrby gård Uttraholmen holme
Harrie, Lilla sn *Hauffre wongen havreåker Prästagården gård  
Harrie, Lilla sn *Hellebecks agerenn havreåker Skoltomten, se Lilla Harrie traktnamn  
Harrie, Lille sn »Hellebecks agerenn» åker /Se Ängarna del av sn o. by  
Harrie, Lilla sn *Hulle agerenn f. åker    
Harrie, Lilla sn *Hulle brödtt havreåker    
Harrie, Lilla sn *Hulle wongen vång    
Harrie snr /Se Håle dal dalgång    
Harrie, St. o. L. s:nar /Se *Höre boënn äng    
Harrie, Lilla sn /Se *Jons agerenn åker    
Harrie sn /Se *Js toffterne åker    
Harrie, L. o. St. sn:ar /Se *Kieppe agerenn åker    
Harrie, Lilla sn /Se *Kircke engen äng    
Harrie, Lilla sn /Se *Kircke tofftenn åker    
Benstorp by *Kornbiergs agir havreåker    
Benstorp by *Kornnbierg, Lille havreåker    
Benstorp by *Kringell stickid åker    
Benstorp by *Kvarnby Saknas    
Benstorp by *Leeragerenn åker    
Benstorp by *Lie agerenn havreåker    
Benstorp by *Marckeskiels agerenn åker    
Benstorp by *Menlössenn havreåker    
Benstorp by *Menlössenn åker /Se    
Benstorp by *Mölle agerenn åker    
Benstorp by *Mölle agerenn åker    
Benstorp by *Ny wong åker    
Benstorp by *Puge holmen havreåker    
Benstorp hg *Reffuegraffs agerenn åker    
Benstorp hg *Rende agerenn åker    
Benstorp by Riseberg backe /Se    
Benstorp by *Rompenn äng    
Benstorp by *Ryglengenn äng    
Haragers mölle, se Lilla Harrie mölla Saknas *Sillesteens ager åker    
Harrie, Stora och Lilla byar *Son agerenn åker    
Harrie, Stora el. LIlla by (f. gård?) *Sond agerenn havreåker    
Harrie, Lilla o. Stora byar o. snr *Sonden havreåker    
Harrie, Stora o. Lilla byar *Stette agerenn åker    
Harrie, Lilla o. Stora byar o. snr *Stumpen åker    
Harrie, Stora el. Lilla by, (förr gd?) *Tiörols engen äng    
Harrie, Stora o. Lilla byar *Tofftenn åker    
Harrie, Stora o. Lilla byar *Tofftenn åker    
Harrie, Stora el. Lilla byar, (förr gd?) *Toppenn äng    
Harrie, Stora el. Lilla by (f. gård?) *Weye spiellid åker    
Harrie, Lilla by *Vång, Norra Saknas    
Harrie, Lilla by *Vång, Östra Saknas    
Harrie, Lilla by      
Harrie, Lilla by      
Harrie, Lilla by      
Harrie, Lilla by      
Harrie, Lilla by      
Harrie, Lilla by      
Harrie, Lilla by o. sn      
Lilla Harrie by, sn      
Harrie, Lilla by      
Lilla Harrie by o. sn      
Harrie, Lilla by      
Lilla Harrie by, sn      
Harrie, Lilla by      
Harrie, Lilla kyrkby      
Lilla Harrie by o. sn      
Harrie, Lilla kvarn      
Lilla Harrie mölla gd      
Harrie, Lilla by      
Harrie, Lilla by      
Harrie, Lilla by      
Harrie, Lilla, mölla kvarn      
Harrie by /Se      
Harrie by /Se      
Harthakralithlæ = Harrie, Lilla by      
Harthakralithlæ = Harrie, Lilla by      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.