ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Sallerups socken : Harjagers härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 270 Naturnamn : 75 Bebyggelsenamn : 53 Naturnamn : 66
Sallerup, Västra sn *Alminds agir åker Sallerup, Västra socken o. by Abullahagen fäladsmark
Sallerup, Västra sn *Anderss Steenss gaardtz eng f. äng Västra Sallerup Saknas Bastet skogsmark
Sallerup, Västra sn *Asmindorpis wong, Syndre vång Byskolan folkskola Beatelund skogslund
?Sallerup, Västra sn *Bogenhöys agir åker Byaskolan folkskola Betet del av skog
Sallerup, västra sn *Breinds agir åker Stavröd Saknas Blekan del av skog
Sallerup, Västra sn Bråån å Berga gård Blekebäck bäck
Sallerup, Västra sn Bråån å Brukshusen husgrupp Blekeslättingen del av skog
Sallerup, Västra sn Bråån å /Se Bäckagården gård Bondejorden del av ägor
Sallerup, Västra sn *Digisskrogen råmärke Damstorp f.d. by Borgareliden vägbacke
Sallerup, Västra sn *Eslöff wong, Vestre vång Damstorp, se Ellinge traktnamn Byvägen väg
Sallerup, Västra sn /Se *Esspissbech råmärke Damstorpsgården gård Bölleled f.d. grind
Västra Sallerup sn »Esspissbech» råmärke /Se Djurgården gård Ellinge snärje skogsmark
Sallerup, Västra sn *Faxe kier kärrmark Ellinge traktnamn Eslöv ängar del av ägor
Sallerup, Västra sn *Faxe kier kärrmark och äng Ellinge by o. sätesgård Framängarna ängsmark
Sallerup, Västra sn *Flaasteen råmärke Ellingebandelen, se Ellinge traktnamn Fyrkappebacken backe
Sallerup, Västra sn *Froffuehöyenn höjd Eslöv by Gröna torg torg
Sallerup, Västra sn *Froffuehöys agir åker Eslöv by, stad Hingsthagen skogsmark
Sallerup, Västra sn *Gÿlde Eeg ek Fiskahuset försvunnet hus Hjortasölan fördjupning
Sallerup, V:a sn *Hesterör råmärke Flodkroken nedrivet hus Kastberga fälad fäladsmark
Sallerup, Västra sn *Holm agerenn äng Fyrkappehuset försvunnet hus Kastberga fälad fäladsmark
Sallerup, Västra sn *Katte kiers eng äng Gamla Sallerupa kyrka ödekyrka Kastberga skog skogsmark
Sallerup, Västra sn *Kille agir åker Grodeholm el. Grodeholmshusen hussamling Kattakärr skogslund
Västra Sallerup sn *Kircke engen äng Gräsjahuset gård Kvistabron bro
Sallerup, Västra sn *Kirckeleditt led Gydagårdarna gårdar Kyrkoängen äng
Sallerup, Västra sn *Kraage engenn äng Gökahuset nedrivet hus Landskronebanan järnvägslinje
Sallerup, Västra sn *Kroppind åker Helvete gård Lassaskogen skogslund
Sallerup, Västra sn *Lade agerenn åker Jerusalem el. Jerusalemshusen hussamling Lundarna utmark
Sallerup, Västra sn *Langagir åker Kastberga by Långakärr kärr
Sallerup, Västra sn *Loppesteen råmärke Kastberga by Maderna ängsmark
Sallerup, Västra sn *Magleeng f. äng Kastberga gård gård Mossahusabackarna backar
Sallerup, Västra sn /Se *Marchebech ägogräns Kastberga, Lilla f.d. by, nu gård Mossavägen väg
Sallerup, Västra sn /Se *Marehöj råmärke Kastberga, Stora by Mölleängen äng
Sallerup, Västra sn /Se Markabäck bäck /Se Knattahuset Saknas Nummertrevägen vägstycke
Sallerup, Västra sn /Se *Norre tofft åker och äng Knattahuset hus Nummertres-vägen vägsträcka
Sallerup, Västra sn /Se *Ormesnoben råmärke Kolagapshuset försvunnet hus Nöbbelövvången vång
Saxildorp, se Sallerup, V. sn *Ornnebierg marck Saknas Kristiansberg gård Per hars fälad utmark
Saxildorp væstræ, se Sallerup, Västra sn *Preste Kindbens agerenn havreåker Krokhusen hus Per Larssons fälad f.d. fäladsmark
Damstorp by *Pölcheager åker? /Se Lillahelvete nedrivet hus Pågapölen vattengrav
Damstorp by Pönebäck skiljebäck /Se Långåkra gårdar Sallerups fälad fäladsmark
Damstorp by *Rumpedragitt åker Mossahusen hus Sallerups fälad fäladsmark
Damstorp by *Röckind åker Nordpolen hussamling Sallerupsskälet rågång
Damstorp by *Schielegit råmärke Nöbbelöv by Sallerups skogsäng, eller Sallerupsängen utmark
Damstorp by *Skudgaards engenn äng Nöbelöv by Sandgrens fälad fäladsmark
Damstorp by *Smörstud råmärke Ornaberga Saknas Sjöhusafäladen fäladsmark
Damstorp by *Steenbrou, Lille råmärke Ornaberga by Skatabacken landsvägsbacke
Damstorp by *Steens agir havreåker Sallerup by Skogsängen utmark
Damstorp by /Se Stenbäcken bäck? /Se Sjöhusen del av by Skrubbarpsbäck bäck
Damstorp by /Se *Stengaardenn f. gd Skävegården gård Smörstut sten
*Degne gaarden f. gd *Stieffle agerenn åker och äng Snärjehuset gård Snärjet skogsmark
Ellinge säteri *Stygis agerenn åker och äng Spåret, se Ellinge traktnamn Stadsparken park
Ellinge hg Surabäck bäck /Se Stavröd gård Stavröd fälad fäladsmark
Ellinge säteri *Syndre tofft åker Urneberga, se Ornaberga Saknas Stavröd mosse mosse
Ellinge egendom *Taabe Lund f. lund Vålaröd, Stora gård Stavröd skog Saknas
Ellinge hg *Taaffuelund Saknas   Stavröds tegelbruk f.d. tegelbruk
Ellinge hg *Tornn agerenn åker o. äng   Stavröd vång del av ägor
Ellinge herresäte Trollsjön sjö /Se   Stortorget torg
Ellinge hg Töckebäck bäck? /Se   Surabäck bäck
Ellinge hg *Vang, Nöre f. vång   Tjuvarumskärret kärr
Ellinge hg *Vang, Nöre f. vång   Trulsagatan Saknas
Ellinge gd *Vang, Söndre f. vång   Tåbelund skogslund
Ellinge gd *Vang, Söndre f. vång   Ulvatången del av skog
Ellinge by o. säteri *Vang, Söndre f. vång   Undantaget åkerjord
Ellinge hgd *Vang, Vestre f. vång   Vasa vång del av ägor
Ellinge säteri o. by *Vang, Vestre f. vång   Värlingevägen väg
Ellinge hgd *Vang, Östre f. vång   Ängarna del av skog
Ellinge by *Vang, Östre f. vång   Ängavägen väg
Ellinge hg *Vestre lyckenn åker    
Ellinge by Vrångebäck bäck? /Se    
Ellinge hg Vrången åker /Se    
Ellinge hg Vrångestycket åker? /Se    
Ellinge gd *Vång, Södra Saknas    
Ellinge hg *Vång, Västra Saknas    
Ellinge egendom, herrgård *Vång, Östra Saknas    
Ellinge egendom, herrgård Örneegitt råmärke    
Ellinge hg *Öxenmarchseng f. äng    
Ellinge hg      
Ellinge egendom, herrgård      
Ellinge egendom, herrgård      
Ellinge herrgård      
Ellinge herrgård      
Ellinge hgd      
Ellinge herrgård      
Ellinge herrgård      
Ellinge hg      
Ellinge hgd      
Ellinge herrgård      
Ellinge hg      
Ellinge herrgård      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ällinge säteri      
Ellinge str.?      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge g.      
Ellinge hg      
Ellinge herresäte      
Ellinge gd      
Ellinge gd      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge gd      
Ellinge herresäte      
Ellinge hg      
Ellinge gd      
Ellinge gd      
Ellinge herresäte      
Ellinge hg      
Ellinge hgd      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge hgd      
Ellinge herresäte      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge hgd      
Ellinge herresäte      
Ellinge hg      
Ellinge hgd      
Ellinge herresäte      
Ellinge herresäte      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge hgd      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge gd      
Ellinge gd      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge gd      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge gods      
Ellinge hg      
Ellinge gods      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge hgd      
Ellinge hg      
Ellinge hgd      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge herresäte      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge herresäte      
Ellinge säteri      
Ellinge gd      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge hg /Se      
?Ellinge herresäte      
Ellinge hg      
Ellinge herresäte      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge by o. hg      
Ellinge by o. hg      
Ellinge by o. hg      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge herresäte      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge by      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge hg      
Ellinge by /Se      
Ellinge gd /Se      
Ellinge gd /Se      
Eslöv förr by      
Eslöf köping      
Eslöv by      
Eslöv by      
Eslöv f. by      
Eslöv f. by      
*Gyda Saknas /Se      
*Hulleryd förr torp      
Kastberga by      
Kastberga by      
Kastberga by      
Kastberga, Lilla o. Stora byar      
Kastberga by      
Kastberga, Lilla gd      
Kastberga, Stora gd      
Kastberga, Lilla by      
Kastberga, Lilla by      
Kastberga, Lilla by      
Kastberga, Lilla by      
Kastberga, Stora by      
Kastberga, Lilla by      
Kastberga, Stora by      
Kastberga by /Se      
Kastberga by /Se      
Nöbbelöv by      
?Nöbbelöv by      
Nöbbelöv by      
?Nöbbelöv by      
Nöbbelöv by      
Nöbbelöv by      
Nöbbelöv by      
Nöbbelöv by      
Nöbbelöv by      
Nöbbelöv by      
Nöbbelöv by      
Nöbbelöv by      
Nöbbelöv by      
Nöbbelöv by      
Nöbbelöv bebyggelsenamn /Se      
Nöbbelöv by /Se      
Nöbbelöv by /Se      
Orneberga (g.)      
Orneberga by      
Orneberga by      
Orneberga by      
Orneberga by      
Ornaberga by      
Orneberga by      
Orneberga by      
Ornaberga by      
?Orneberga by      
Ornaberga by      
Ornaberga by      
Orneberga by /Se      
Orneberga gd /Se      
Orneberga gd /Se      
Ornaberga by /Se      
Prästgården Saknas      
*Rosberg f. by      
Sallerup, Västra by      
Sallerup, Västra by      
Sallerup by      
*Sallerup, Västra by      
Sallerup, Västra by      
Sallerup, Västra by      
Sallerups kyrka, Västra Saknas      
Sallerups län län      
»saxeldorp», se Sallerup, Västra Saknas      
Skävorna gd /Se      
Stavröd by      
Stavröd by      
Stavröd by      
Stavröd by      
Stavröd gd /Se      
Vålaröd gård      
Ällinge gd o. by /Se      
Ällinge gd /Se      
Ällinge egendom /Se      
Ällinge, se Ellinge gd      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.