ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Borlunda socken : Frosta härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 73 Naturnamn : 49 Bebyggelsenamn : 43 Naturnamn : 20
?Borlunda sn *Aaen å Borlunda sn Nummerförteckning förteckning
Borlunda sn /Se *Aaenn å Borrlunda socken och by Borrlunda bro bro
Borlunda sn *Almending havreåker Borrlunda sn och by Borlunda bro bro
Borlunda sn *Almendings stycke havreåker Borrlunda sn & by Borlunda mölla väderkvarn
Borlunda sn *Briad äng Borrlunda sn och by Borrlundaskälet gräns
Borlunda sn Bråån å Borrlundagården gård Borlundavägen väg
Borlunda sn Bråån å /Se Borlunda sn Bråån å
Borlunda sn Bråån å /Se Borlunda by Bynkan åkrar m.m.
Borlunda sn /Se Bynkan åkrar /Se Borlundagården gård Bynkebäcken bäck
Borrlunda sn /Se Bynkebäcken bäck /Se Borrlunda prästgård Saknas Eslövsvägen väg
Borlunda sn /Se »Bynkesängen» äng /Se Brönneslöv traktnamn Hanehög åker
Borlunda sn /Se *Daall agir åker Brönneslöv f.d. by Kastorpavången åker
Borrlunda sn /Se *Degnne stickedtt havreåker Brönneslöv by Kålhög backsluttning
Borlunda sn /Se *Degnne tofftenn åker Brönneslövs bandel, se Brönneslöv traktnamn Kålhögskällan källa
Borrlunda sn /Se *Fad agir havreåker Brönneslövgården gård Ladugårdsvången åker
Borlunda by *Halffskiiffte äng Brönneslövs gård gård Mossavången åker
Borlunda by Helga Hannas källa källa /Se Bynkeshus gård Norra lycka åker
Borlunda by *Helli Joanne boëll äng Bynkehus gård gård Prästabacken vägbacke
Borlunda by Heliga Johannas bol ägonamn /Se Fattiggården gård Åhällorna backsluttningar
Borlunda by Hia (= Bråån) å /Se Gryby by Åkrökarna område vid Borlunda kyrka
Borlunda by Hia förr namn på Bråån /Se Grydby by  
Borlunda by *Hiörne stycke åker Gryby by /Se  
Bremssloff, se Brönneslöv by *Hulte bryndtt äng Grydbygård gård  
Bröneslöv by *Kircke stickedtt åker Hede gård  
Brönneslöv by *Langboëll äng Kastorp gård (numera riven)  
Brönneslöv by *Lange agir åker Kristineberg gods  
Brönneslöv by *Leer agerenn åker Kristineberg gård  
Brönneslöv by *Luncker steen åker och äng Källeberg gård  
Brönneslöv by *Lycke åker Lundborgsro avs.  
Brönneslöv by Långbolet ägonamn /Se Lyckhem avs  
Brönneslöv by *Mossenn äng Långahus stathus  
Brönneslöv by *Ossmaënn (-madenn) åker och äng Långholmen nyare namn på Långahus  
Brönneslöv by *Ryggenn äng Melénstorp avs  
Brönneslöv by *Skeylinge agir åker Norrgården gård  
Brönneslöv, se Kristineberg hg Rödabäck bäck Skarhult station  
Brönneslöv f. fjärding, nu by »Skidrick åkrar Skogshuset skogvaktareboställe  
Brönneslöv by *Strengenn åker och äng Skrubbarp gård  
Brönneslöv by *Tockenn åker och äng Skrubbarp gård  
Brönneslöv by *Tofftenn åker Skrubbarp gård  
Brönneslöv by /Se Tranehalsen Saknas /Se Smedjetorpet avs  
Brönneslöv by /Se Trähästen backö /Se Sofielund avs.  
Brönneslöv gd /Se Trähästen terräng /Se Ängtofta gård  
Brönneslöv gd /Se *Tueboll äng Ängtofta gård  
Brönneslöv gd /Se Tuebolet ägonamn /Se    
Bynkeshus gd /Se *Vestre ager åker    
Gryby by Wipekullsfallet Saknas /Se    
Gryby by *Vång, Norra Saknas    
?Gryby by *Vång, Södra Saknas    
Gryby by *Vång, Östra Saknas    
Gryby by      
Gryby by      
Gryby by      
Gryby by      
Gryby by      
?Gryby by      
?Gryby by      
Gryby by      
Gryby by      
Gryby by      
Gryby by      
Gryby by      
Gry(d)by by /Se      
*Hønnebierg Saknas      
Kristineberg hg      
Kristineberg hg      
Kristineberg hg      
Kristineberg hg      
Skrubbarp gd      
Skrubbarp gd      
Skrubbarp gd      
Skrubbarp gd      
Skrubbarp by      
Skrubbarp gd /Se      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.