ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skarhults socken : Frosta härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 144 Naturnamn : 20 Bebyggelsenamn : 77 Naturnamn : 76
Skarhult sn Björnhuset höjd Skarhult sn, by och herrgård Amenshusvången vång
Skarhult sn Bråån å Skarhult sn Avelsgårdvången vång
Skarhult sn Bråån å Amensgården gård Baronafäladen fäladsmark
Skarhult sn Bråån å /Se Amenshuset f.d. t. Baronaparken del av park
Skarhult sn Bråån å /Se Attarp gård Bruksvången vång
Skarhult sn Hökabacken backe /Se Attarpshus t Brönneslevången vång
Skarhult sn /Se Hökagropen dike /Se Bakestugan hus Bynkevången vång
Skarhult sn Hökavången åker /Se Björnhusen t. Bältinge fälad fäladsmark
Skarhult sn Lejestabäcken bäck Brukshusn hus Bältingevången vång
Skarhult sn Lunkersten minnessten Bynkeshus, se Bältinge traktnamn Cirkulationen vång
Skarhult sn Lybergslyckan terräng Bynkan gård Den norre parken del av park
Skarhult sn Möllebacken backe Bältinge traktnamn Dunavången vång
Skarhult sn /Se Rödabäck bäck Bältinge by Fans håla kärr
Skarhult sn /Se Sibirien terräng Bältinge gatehus, se Bältinge traktnamn Fattighusbacken väg, backe
Skarhult sn /Se *Skarhulta vång Saknas Bältingegården gård Fodalyckebacken backe
Skarhult sn /Se Snärjet terräng Bältinge skolemark, se Bältinge traktnamn Gatebacken backe
?Attarp gård Stavrödsmosse mossmark Dunahus, se Skarhult traktnamn Getahusbäcken bäck
Attarp gd /Se Tjyvaparken skogsmark Dunahuset försvunnet hus Hjortasölan kärr
Bältinge by Tranängen Saknas /Se Enevångshus nedlagt t. Hundsängaspissen vång
Bältinge by Vålaröd vång ängsmark Enevångshus, se Skarhult traktnamn Hundsängsgrane skogsmark
Bältinge by   Firkappan torp Hästahagen del av skog
Bältinge by   Fäladshus, se Skarhult traktnamn Hökabacken backe
Bältinge by   Gamla skolan hus Hökagropen dike
Bältinge by   Getahuset försvunnet t. Hökavången vång
Bältinge by   Grindtorpet gård Igebacken skogsbacke
Bältinge hg   Grisahuset t. Jöns Hansa-planen vång
Bältinge by   Grustäkten, se Bältinge traktnamn Kalvabetet betesmark
Bältinge gd /Se   Halländarehuset f.d. t. Kohagen del av skog
Bältinge gd /Se   Hundsäng traktnamn Kohagsvången vång
Bältinge gd /Se   Hundsäng by Korsabacken backe
*Espegård gård   Hundsäng, Västra gård Kronoparken skog
Hundsäng by   Hundsäng, Östra gård Kråkevången vång
Hundsäng by /Se   Hunsäng, se Hundsäng traktnamn Kyrkoparken del av park
?Jeppstorp by   Hästhagahus, se Skarhult traktnamn Kyrkovången vång
?Klemedstorp by   Hästhagahuset t. Kyrkovägen vägstycke
Klemedstorp gd   Jeppstorp, se Bältinge traktnamn Kyrkoängen äng
Klemedstorp by   Jeppstorp, Lilla gård Lars Jönsavången vång
Klemedstorp gd /Se   Jeppstorps mölla f.d. väderkvarn Lejestabäcken bäck
Klemedstorp gd /Se   Jägarehuset kronojägareboställe Lillevång vång
Klemedstorp by   Järnvägsområdet, se Hundsäng traktnamn Lovången vång
Lejestad gd   Klemedstorp gård Ludeporten portgång
Lejestad gd   Klystastället Saknas Mavägen väg
Lejesta gd   Kråkehuset gård Maängen äng
Lejestad gd   Kungshult gård Mejeristvången vång
Lejesta gd   Kungshultagården gård Mellomvången vång
Lejesta by   Källstorp gård Mellomvången vång
Lejesta by   Lejestad gård Möllebacken backe
Lejesta by   Ljungbjer gård Möllehölen höl (fördjupning)
Lejesta gd   Ljungbjär Saknas Nyvång vång
Lejestad gd   Mellomgården gård Pottavången vång
Lejestad gd   Månstorp, Stora gård Prästafäladen fäladsmark
Lejestad gd   Möllehusen försvunna hus Sjutalet vång
Lejesta gd   Nybygget gård Skarhultavägen väg
Lejestad gd   Nygård gård Skarhultaskog skogsmark
?Lejestad gd   Plöjarehuset torp Skatafärmen, eller Skatavången vång
Lejesta gd /Se   Pottahuset = Hästhagahuset torp Skavenbenorna fäladsmark
Lejestad gd /Se   Påskalyckehus, se Bältinge traktnamn Skolevägen vägstycke
Månstorp gd /Se   Påskalyckehus t. Småskogen nedhuggen skog
Nygård gd /Se   Pärehuset f.d. torp Spissen vis Kyrkovägen vång
Skarhult by   Skarhult traktnamn Stallvången vång
Skarhult by   Skarhults gatehus, se Skarhult traktnamn Store stock f.d. brostock
Skarhult hg o sn   Skarhults mölla f.d. vattenkvarn Strätet vägstycke
Skarhult hg   Skatahemmanet, Skatahuset, Skatastället gård Strätet vägstycke
Skarhult hg   Skogvaktarehuset torp Ströremsan vång
Skarhult hg   Småskogshusen gårdar Strövägen vägstycke
Skarhult hg   Småskogshuset, Västra gård Sven Jörensavången vång
Skarhult hg   Småskogshuset, Östra torp Svartemosse torvmosse
Skarhult hg o sn   Snärtinge by Tegelbrukspissen, eller Tegelbruksvången vång
Skarhult hg   Snärtinge, Västra gård Tjyvaparken skogsmark
Skarhult hg   Snärtinge, Östra gård Torpvången vång
Skarhult hg   Soldatjorden, se Bältinge traktnamn Vile backe vägbacke
Skarhult hg /Se   Södergård gård Vålaröd vång vång
Skarhult hg   Torpen by Vålarödvång del av skog
Skarhult gods   Trollelyckehus, se Bältinge traktnamn Västerkant del av skog
Skarhult gods o sn   Trollelyckehus t. Åke Jönsabacken vägbacke
Skarhult herresäte   Vålaröd by Östrevång vång
Skarhult herresäte o socken   Åttamannahuset stathus  
Skarhult hg      
Skarhult g      
Skarhult herresäte      
Skarhult gods      
Skarhult hg /Se      
Skarhult by      
Skarhult gods      
Skarhult by, gd      
Skarhult herresäte      
Skarhult hg /Se      
Skarhult gd      
Skarhult hg      
Skarhult gd      
Skarhult herresäte      
Skarhult gods      
Skarhult hg      
Skarhult gods      
Skarhult hg      
Skarhult hg      
Skarhult gd      
Skarhult hg      
Skarhult hg      
Skarhult hg      
Skarhult hg      
Skarhult herresäte      
Skarhult hg      
Skarhult hg      
Skarhult hg      
Skarhult g      
?Skarhult hg      
Skarhult gods      
Skarhult hg      
Skarhult hg      
Skarhult hg      
Skarhult hg      
Skarhult hg      
Skarhult hg      
Skarhult hg      
Skarhult hg      
Skarhult hg      
Skarhult hg      
Skarhult hg      
Skarhult hg      
Skarhult gds.?      
Skarhult hg      
Skarhult by      
Skarhult hg      
Skarhult hg      
Skarhult hg      
Skarhult herresäte      
Skarhult hg      
Skarhult gammalt herresäte      
Skarhult hg      
Skarhult hg      
Skarhult hg      
Skarhult hg      
Skarhult gods /Se      
Snärtinge, Östra o Västra byar      
Snärtinge by      
Snärtinge gd:ar /Se      
Snärtinge, V. o. Ö. gd:ar /Se      
Snärtinge, Västra gd /Se      
Snärtinge, Östra gd /Se      
Storkahuset Saknas /Se      
Storkahuset lht? /Se      
Svertinge, se Snärtinge by      
Viderup gods /Se      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.