ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hurva socken : Frosta härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 42 Naturnamn : 28 Bebyggelsenamn : 14 Naturnamn : 19
?Hurva sn *Abillebierg, Store åker Hurva sn och by Abullebjer höjd
Hurva sn *Abillebierg, Syndre, Norre, Østre åkrar Hurva traktnamn Banebacken landsvägsbacke
Hurva sn Bråån å Espinge by Bommen landsvägsbom
Hurva sn »Gaasse bidenn åker Espingegården gård Böckarebacken höjd
Hurva sn *Giilde ness åker Garaget, se Äspinge traktnamn Böstoftavångarna åkrar
Hurva sn /Se *Graade agir åker Gästsgivaretomten, se Hurva taktnamn Dansk killa källa
Hurva sn *Hede eng äng Hurvagästgivaregård näringsställe Dröften f.d. betesmark
Hurva sn *Holme äng Skolhusplatsen, se Hurva traktnamn Espingebacken landsvägsbacke
Hurva sn *Hurffue Maër mader Soldatjorden, se Hurva traktnamn Fäladen eller Håre fälad del av by
Hurva sn *Indtegtenn äng Solhem, se Äspinge traktnamn Getabroarna vattensamling
Hurva sn /Se *Katte kiers agir, Lille, Vestre åkrar och äng Sturehov, se Äspinge traktnamn Huva fälad del av ägor
Hurva sn /Se *Kirckegaardtt äng Transformatorn, se Hurva traktnamn Höängarna ängsmark
Hurva sn /Se *Litte agir åker Vångagömmarehuset hus Killevångsåkrarna åkrar
Hurva sn /Se *Lunde agir åker Äspinge traktnamn Kongavägen landsväg
Hurva by o. sn /Se *Magleryds agir åker   Maderna ängsmark
Hurva by o. sn /Se *Maltt krogenn äng   Salabacken vägbacke
Hurva sn /Se *Ny wangs agir, Westre och Østre åkrar   Sandängen äng
Hurva sn /Se *Nörlienn åker   Skoglängorna åker
Hurva sn /Se *Ore eng äng   Västrebäck bäck
Hurva by *Reffuerenss agir åker    
Hurva by *Steen agir åker    
Hurva by *Stiis agir åker    
Hurva by *Tange snabis agir åker    
Hurva by *Tofft åker    
Hurva by *Toffte kiers agir äng    
Hvorvæ, se Hurva sn *Tordhols eng äng    
Prästgården Saknas *Tuekull jord    
Äspinge by *Vase eng äng    
Espinge by      
Äspinge by      
Äspinge by      
Espinge by      
Äspinge by      
Äspinge by      
Espinge by      
Äspinge by      
Äspinge, V. by      
Äspinge by      
Äspinge by      
Äspinge by /Se      
Äspinge by /Se      
Äspinge by /Se      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.