ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gudmuntorps socken : Frosta härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 100 Naturnamn : 70 Bebyggelsenamn : 127 Naturnamn : 151
Gudmuntorp sn *Aare agre åkrar Gudmuntorp sn och by Nummerförteckning förteckning
Gudmuntorp sn *Almendings agerenn åker Gudmundstorp sn Nummerförteckning förteckning
Gudmuntorp sn *Bode lie gränsmärke Gudmuntorp sn Nummerförteckning förteckning
Gudmuntorp sn *Booliemossen gräns Gudmuntorp sn och by Nummerförteckning förteckning
Gudmuntorp sn Bråån å Besarebacken, se Brostorp traktnamn Nummerförteckning förteckning
Gudmuntorp socken Bråån å Besarehuset hus Nummerförteckning förteckning
Gudmuntorp sn Dràhas backe /Se Bockastället gård Nummerförteckning förteckning
Gudmuntorp sn *Deye spiellitt åker Bosjöhusen skogvaktareboställe Bastuvången åker
Gudmuntorp sn *Gaards agerenn åker o. äng Boråsastället gård (förr) Besarebacken backe
Gudmuntorp sn *Hurre maër mader Brostorp traktnamn Boabacken backe
Gudmuntorp sn *Husselöchebrouen gränsmärke Brostorp by Boamaden kärrmark(odlad)
Gudmuntorp sn *Kalffue haffuen äng Brostorp by Boråsabackarna åkrar
Gudmuntorp sn Kalvarännan bäck /Se Brostorp hållplats Boråsavången åker
Gudmuntorp sn *Kircke agerenn åker Brostorpagården gård Brostorpavången åker
Gudmuntorp sn /Se *Kircke eng, Östre och Westre ängar Brostorpsgården gård Brunkebergsvägen åker
Gudmuntorp sn *Kirckeskouff skog Böstofta traktnamn Brunkebergsvången åker
Gudmuntorp sn *Kors eng, Östre och Westre ängar Böstofta by Bråån å
Gudmuntorp sn *Kors agir, Lille och Store åkrar Böstofta by Bäckavången åker
Gudmuntorp sn *Korsskille gränsmärke Damhus, se Dammhuset traktnamn Böstoftavången åker
Gudmuntorp sn /Se *Kringell agerenn åker Dammhuset traktnamn De åtta tunnlanden åker
Gudmuntorp sn /Se Kräfsadammen märgelgrav /Se Dammhuset gård Drakakull skifferkulle
Gudmuntorp sn /Se Kyrkskogen skog Dammhuset ghs Dra på hasen landsvägsbacke
Bo gd /Se *Kölienn äng Dorisborg gård Ekeskogen skogsmark
Brostorp by *Linne spiellitt åker Ebbetorp gård Engmans fur gran
Brostorp gd /Se Pinedalen terräng Ekeborg gård Farmen åker
Böstofta by Pinedalen dal Eketorp gård Fiskarevången åker
Böstofta by Pinedalen skog Finnhult gods Froböket bokdunge
Böstofta by *Rafna = Ramnabäck? bäck /Se Finnhult by Froböged bokdunge
Böstofta by Ramnabäck bäck /Se Fyrkappan hus Fyrkappan åker
Böstofta by /Se Ramnabäckeängen Saknas /Se Färmahuset ghs Galgagranet grandunge
Böstofta by /Se Ramnarännan vattendrag /Se Gudmuntorp traktnamn Gamle vång åker
Finnhult by /Se Ramnarännan Saknas /Se Gudmundtorp by Gladoravången åker
Finnhult by /Se Ramnavången åker /Se Gustafsborg gård Grötahålen äng
Finnhult by /Se Ramnavången Saknas /Se Gårdarp gård Gullanshålan gräsäng
Finnhult by /Se Ramnaängarna ängar /Se Gårdarp by Gåsahålan damm
Gudmuntorp by Ramnaängarna Saknas /Se Gökahuset gård Hejdavången åker
Gudmuntorp by Ramnebackeängen Saknas /Se Göksholm gård Holkabackarna skogsmark
Gudmuntorp by Ramnorna Saknas /Se Göksholm gård Humlorna odlat omr.
Gårdsarp by Västra Ringsjön sjö Hejdahus, se Rolsberga traktnamn Husalyckan åker
Gårdarp by Östra Ringsjön sjö Hejdahus gård Hällan skogsmark
Gårdarp gd /Se Rotabäck bäck /Se Hejdeholm gård Jordbovången åker
Gårdarp gd /Se Rögebäck(en) bäck /Se Hejdeholm gård Kalvamaden åker
?Hejdaholm hg Rögemaden ängsmark /Se Hemmet gård Kalvarännan bäck
?Hejdaholm hg Rögevången åker /Se Hålan gård Kapstenavångarna åkrar
Kalundborg hus /Se Rövarekulan skogsområde Ingvala by Kattahålan vattenfylld håla
*Korre f. gd Rövarekulan skog /Se Isakstorp by Killeberg åker
Kurre by *Silienn, Store o. Lille åker o. äng Jordboen gård Kjedabacken åker
Kurre by /Se *Skallis eng äng Jönstorp område Kjedavången åker
[Långaröd] g *Skoess eng äng Kabbarp gård Kohagen åker
Långaröd gd *Skouffs agerenn åker Kabbarp gård Kohagen skogs- och betesmark
Långaröd gård *Steen toffte leeds eng äng Kallenbergshus ghs (nu rivet) Kohagsvången åker
Långaröd gd *Storcke reds agerenn åker Kjedahus ghs Kongskilla källa
Långaröd gd /Se Stork(a)- (Störkaholmen m.fl.) Saknas /Se Knästorp by Kräfsadammen märgelgrav
Munkarp by Storkaholmen åker /Se Kråkarp by Kullavången åker
Månstorp gd Storkahålan äng /Se Kråkarp by Kungskällan källa
Nordeste gaardtt f. gd Storkaredsåkern Saknas /Se Kråkarp, Lilla gård Kurrebäcken bäck
Orup gd *Stockeredsagerenn åker /Se Kulla Månstorp område Kurrevång åker
Orup by *Studs agerenn åker Kurre gård Kyrkeskogen skogsmark
Orup gd /Se *Stöfflekuull åker Liljetorp gård Kyrkhultefälad åker (odlad fäladsmark)
Prästgården Saknas *Stöhaffue, Lille och Store åkrar Lillarp hemman Källeholmarna ängs- och skogsmark
Pugerup gd Tranan äng /Se Lilla Svaneholm gård Källevången åker
Pugerup gd /Se Tranåker(n) Saknas /Se Lillhem gård Lilla bro bro
Pugerup gods /Se *Tresteene gränsmärke Loppetorp torp Lille vång åker
Rolsberga by *Turid, *Lille Turid åker och äng Lunnarna gård Lyssbacken backe
Rolsberga by *Vlffue Kuill, *Vlffue Kulds ageren åker Lunnarne gård Långe vång åker
Rolsberga by *Waalesred vägen Saknas Långaröd gård Marianelundevången åker
Rolsberga f. fjärding, nu by *Vång, Norra Saknas Långaröd gård Mellanvången åker
Rolsberga by *Vång, Västra Saknas Mariannelund traktnamn Mellanvången åker
Rolsberga by Ällingabäcksrännan bäck /Se Marianelund, se Mariannelund traktnamn Mellanvången åker
Rolsberga by Österhage terräng Marianelund gård Munka kullar skogsmark
Rolsberga by   Marianelund gård Munkarpabäcken bäck
Rolsberga by   Munkarp by Munkarpavägen väg
Rolsberga by /Se   Munkarp, Södra by Månstorp åker
Rolsberga by /Se   Månstorp område Möllevången åker
Sacerthorp, se Satsarp by   Olskroken avs. Möllevången, Västre åker
Satsarp by   Orup gård Möllevången, Östre åker
Satsarp by   Orup gård Norre hage åker (något skog)
Satsarp by   Pershult ghs (nu rivet) Norre vång åker
Satsarp by   Pinan gård Nyodlingen åker
Satsarp by   Pungerup säteri Nyvång åker
Satsarp by   Pugerup herrgård Nyvång åker
Satsarp by   Pugerupgården = Pugerup gård Orupavången åker
Satsarp by   Pugerupshus, se Brostorp traktnamn Orupavången åker
Satsarp by   Pugerupsmölla väderkvarn Pampaträdet träd
Satsarp by   Rolsberga traktnamn Pinedalen dalgång
Satsarp by   Rolsberga by Pinedalen dalgång
Satsarp by /Se   Rolsberga by Pineliderna backsluttningar
Satsarp by /Se   Rolsberga by Pinevången åker
Skyttahus(et) frälsetp. /Se   Roslövs kvarn, se Roslöv traktnamn Plässevången åker
Skältäppehus gd /Se   Ryktarehuset ghs (numera rivet) Prästavångarna åkrar
Snogeröd by   Satsarp by Pugerupahus område
Snogeröd by   Satsarp by Pugerupavången åker
Snogeröd hg o. by   Schackastället egendom Pugerupavångarna åkrar
Snogeröd gd   Schönahuset binamn på Vitabokshus Ramnavången åker
Snogeröd by   Skitta Munkarp by Roda bäck bäck
Snogeröd samh. /Se   Skogshult gård Rolsberga bro landsvägsbro
?Tofta by   Skogshuset ghs Ryktarevången åker
Tofta gd:ar /Se   Skolhusplatsen, se Gudmuntorp traktnamn Rögebäck bäck
Vitabo(c)kshuset hus /Se   Skyttahus ghs Rögemaden ängsmark
*Øffreredh Saknas   Skyttahus gård Rögemaden ängsmark
    Skältäppehus gård Rögevången åker
    Skältäppehus gård Rövarekulan skogsmark (med tivoli)
    Skåppan ghs Rövarekulan dalgång
    Snogeröd by Sandrevlen åker
    Snogeröd by o. gård Satsarpavången åker
    Snogeröd by Schackavången åker
    Snogerödgården gård Skindelid vägbacke
    Snogeröds gård gård Skolevången åker
    Staketeholm gård Skyttavången åker
    Staketehus gård Smekullen åker
    Staketehus gårdar Smevången åker
    Stenal, se Böstofta traktnamn Smevången åker
    Stribhult jordområde Smevången åker
    Stribhult, se Brostorp traktnamn Snaben skogsmark
    Strömmastället gård (numera riven) Smogeröd fälad område
    Svaneholm gård Stallvången åker
    Tegelbruket tegelbruk Stallvången åker
    Tofta by Stationavången åker
    Tofta gård Statvången åker
    Trulstorp gård Stenvången åker
    Tvillingagårdarna gårdar Stora bro bro
    Ulrikshem gård Storelycke åker
    Vantarehus ghs Storkabacken åker
    Vitabockshus, se Vitabokshuset traktnamn Stredefitta väg
    Vitabokshuset traktnamn Strätet väg
    Vitabokshus ghs Strömmavången åker
    Älfdala gård Stubbarp åker
      Svarte mosse moss- och kärrmark
      Svarvarebacken åker
      Svinaskogen skog
      Tattersborg åker
      Tavlorna åkrar
      Tinglyckan åker
      Toftängen ängsmark (numera odlad)
      Trollmossen kärrmark
      Trädgårdsvången åker
      Trädgårdsvången åker
      Trädgårdsvången åker
      Trädgårdsvången åker
      Träsket område
      Vantarevången åker
      Vännberga skog skogsmark
      Väster hage skogsmark (något åker)
      Västrabyvången åker
      Åran bäck
      Åsa kärr kärr
      Åsakärrbacken backe
      Ällingabäcksrännan bäck
      Änghagen ängsmark
      Ängvala åker
      Öster hage skogsmark

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.