ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lyby socken : Frosta härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 77 Naturnamn : 153 Bebyggelsenamn : 56 Naturnamn : 80
Lyby sn *Aarröds engenn, *Andre aaröds eng ängar Lyby sn och by Nummerförteckning förteckning
Lyby sn *Almendings skouff allmänningsskog Lyby sn Nummerförteckning förteckning
Lyby sn *Alminding f.åker Brotorp ghs Nummerförteckning förteckning
Lyby sn *Baarsnabe (baaresanbe) åker Brunstorp by Nummerförteckning förteckning
Lyby sn *Bach(e)ager f.åker Brunstorp gård Askebacken ängs-och skogsmark (även odlad mark)
Lyby sn /Se *Bassa wigenn äng Fridhem gård Barfoten åker
Lyby sn *Beche(ager) f.åker Fridhem gård (numera styckad) Björkesäng, Lille åker
Lyby sn *Beck agir åker Furulyckan gård Björkesäng, Store åker
Lyby sn *Bieleheager f.åker Getskog egnahemsområde Brogaflo sankt område
Lyby sn *Bielck agir, *Bielck agers eng åker resp. äng Hellmanarp by Brunnavången åker
Lyby sn *Birchissager f. åker Hemmet, se Norrto traktnamn Bråån å
Lyby sn *Birchiss(eng) f.äng Jakobshöjd avs. Brännerivången åker
Lyby sn *Bobierig f. åker Jönstorp ghs Byarehägnaden skogslotter
Lyby sn /Se *Boelssager f. åker Kalvabacken egnahemsområde Bökevången åker
Lyby sn /Se Bolsåker åkermark? /Se Kalvahagen egnahemsområde Donationen åker
Lyby sn /Se Bolsängen ängsmark? /Se Knutstorp gård Fajersvången åker
*Brogaardenn f. gd *Bordtzager f. åker Knutstorp gård Fanjunkareskogen skogsdunge
?Brunstorp gd *Bordzsnaben f. åker Lillehem gård Fjärdingsmannavången åker
Brunstorp gd:ar /Se *Boubierig f. äng Lugnet gård Flacken åker
Hjulabacke by /Se *Brobier åker Lyby traktnamn Fyrkappan område (ängsmark)
Hörby län län Brokaflo sankt område /Se Lyby by Fäladavägen väg
Lyby hg Bråån å Lybygård säteri Fäladen område
Lyby by *Brödeeng f. äng Lyby säteri Saknas Getskogvången åker
Lyby by *Buscheager f. äng Lybytorp, se Lyby traktnamn Grytan åker
Lyby by *Böls agir åker Lyckåsa gård Gräslyckan åker
Lyby hg *Bölssager f. åker Mossebo, se Lyby traktnamn Hejdan område (numera odlat)
Lyby by *Bönebierg f. åker Mossebo avs. Hjulabacke område
Lyby by *Bösteuig f. äng Norra bostället gård Hjula backe höjdsträckning
Lyby by *Dalssager f. åker Norrto traktnamn Hultavången åker
?Lyby hg *Dams engenn äng Norrto gdr Intäpporna smålotter
Lyby by *Egeager f. åker Norrto by Kyrkovången åker
Lyby by o. sn /Se *Egriss(eng) f. äng Norrto by Källesträtet väg
Lyby by o. sn /Se *Engekielen f. äng Norrtotorp gård Larspersavången åker
Lyby gd /Se *Finessberg f. åker Nybro gård Lilla Skiffe åker
Norrto by *Finesseng f. äng Olstorp gård Lyby mosse mosse
Norrto by *Flachen f. åker Pjäsketorp gård Lybyträdet askar
Norrto by *Flachen f. äng Rabyn by Lybyträdet askar /Se
Norrto by *Flackann äng Raby gdr /Se Länsmansskiftet åker o. skogsmark
Norrto by *Fodebrödzeng f. äng Roligtorp ghs (nu rivet) Mellanvången åker
Norrto by *Gerris agerenn åker Sextorp gods Mellanvången åker
Norrto by *Gierris agir åkrar Sextorp gård Mittelstycket åker
Norrto by *Gierssager f. åker Stockholmshuset ghs (nu rivet) Mossabacken åker
Norrto o. Söderto byar /Se *Gryd(e)ager f. åker Sädastället gård Mossavägen väg
Norrto by /Se *Grydeeng f. äng Söderto gdr Norre vång åker
Raby gdr /Se *Grydenn åker Söderto by Nyvång åker
Sestorp se ?Sextorp hg *Gröneeng f. äng Söderto by Nyvång åker
?Sextorp hg *Grönnestickidtt äng Söderto gods Ormaröd skogsmark
Söderto by *Grönör f. äng Söderto ynk hus Parkalyckan åker
Söderto by *Guldzberig f. äng Tian del av Norrto Pilehäcksvången åker
Söderto by *Gylbiers eng äng Toftahuset ghs Rammstyckena lotter
Söderto by *Gunderödt f. åker Trekanten gård Runtom åker
Söderto by *Gunderötzeng f. äng Trissehuset ghs Ryttarelyckan samfälld jord
Söderto by *Gylebiergs sticke äng Ullsala gård Rävabacken åker
Södertu by *Helffuede f. åker Åkarp by Skiftet åker
Södertu by *Hessleager f. åker Åkarp by Skolevången åker
Södertu by *Heste kiillis eng äng Åkestorp område Smevången åker
Söderto by *Heydenn äng   Smevången åker
Söderto by *Hiörneager f. åker   Stallparken ängsmark
Söderto by Hjulabacke område i sn /Se   Stallvången åker
Södertu by *Huiderödzeng f. äng   Stallvången åker
Södertu by *Höjkullsseng f. äng   Statthusavången åker
Söderto by Hökabacken backe /Se   Statvången åker
Söderto by *Höleeng f. äng   Stenhäktet stenbundet område
Söderto o. Norrto byar /Se Hörbyån å   Stora skifte åker
Söderto by /Se *Höxager f. åker   Store vång åker
Søndretodh, se Södertu by *Höyala eng äng   Säterivången åker
Todh, Södra, se Södertu by *Höyala engen äng   Södervång, Lille åker
Åkarp by Kalvhagen åker   Södervång, Store åker
Åkarp by *Kiering f. äng   Tappavittsbäcken bäck
Åkarp by Killebäcken bäck /Se   Toften åker
Åkarp by *Kneppe, Store åker   Tornarebacken backe o.åker
Åkarp by *Komlen f. åker   Tornavången åker
Åkarp by *Korsse spieldett åker   Torra ek torr ek
Åkarp by *Korssespiellit f. åker   Torra eksvången åker
Åkarp by *Kremmere rödien äng   Trädgårdsvången åker
Åkarp by *Krogager f. åker   Värnsavången åker
Åkarp by /Se *Kumble, Store, *Anden Kumble åkrar   Åse vrå åker
  *Laang agir åker   Älme backe skogsbacke
  *Langager f. åker   Ängamossen mosse
  *Lang agir åker   Ängskilsmossen mosse
  *Lang agir åker    
  *Lang agir stycke åker och äng    
  *Lidzager f. åker    
  *Longager f. åker    
  *Longager f. åker    
  *Lund(e)tuen f. åker    
  Lyby mosse mosse, sank mark    
  *Löchetiörn f. åker    
  *Maglenn åker    
  *Mossenn äng    
  *Muusseeng f. äng    
  *Myreskouffuen äng    
  *Mölleeng f. äng    
  *Nor(en)dell f. åker    
  *Orisseng f. äng    
  *Reishöyenn åker och äng    
  *Remming åker    
  *Renningen åker    
  *Reshöy åker    
  *Reshöys eng äng    
  *Rijssberg f. åker    
  *Rijsshöjen f. åker    
  *Röddann äng    
  *Röden f. äng    
  *Rönningen f. åker    
  *Röreng äng    
  *Sedebierg äng    
  *Sede kullen äng    
  *Seel(e)gaardtzeng f.äng    
  *Sendarödt ängar    
  *Skoffs eng äng    
  *Skouff eng, Store och Lille ängar    
  *Slemminge åker    
  Slemminge äga /Se    
  *Slemingen f. åker    
  *Slemmings leditt led    
  *Slemmings stickidtt äng    
  Sletteager f. åker    
  *Stennpickenn äng    
  *Stenpiche(eng) f. äng    
  *Stensslöche(n) f. äng    
  *Stiis agir åker    
  *Stiis agir åker    
  *Stixager f. åker    
  Stjärnehus fast fornlämning    
  *Suemeeng f. äng    
  *Suommin äng    
  »sÿndertodh», jfr Söderto äng    
  *Taffuilbords engen äng    
  *Talbors agir, *Talbords eng åker resp. äng    
  *Thornhöll f. äng    
  *Tistalenn, *Tiistelenn åker resp. äng    
  *Tofften f. åker    
  *Tofften f. åker    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftenn åker    
  *Tolanditt åker    
  Tornarebacken backe    
  *Tornaröds agre, *Tornaröds eng åkrar o. äng    
  *Torneeng f. äng    
  *Tor(n)ehöxeng f. äng    
  Tranhals höjdsträckning /Se    
  Vallabäck bäck    
  *Vlsshalen f. äng    
  *Vndespielditt åker    
  *Vrsspiel f. äng    
  *Varekier f. äng    
  »Vare kier ängar    
  *Veijager f. åker    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Ängakilsmossen mosse    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.