ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Sallerups socken : Frosta härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 67 Naturnamn : 97 Bebyggelsenamn : 146 Naturnamn : 1044
Sallerup, Östra sn Attabäcken bäck /Se Sagesmän förteckning Abullahult hult
Sallerup, Östra sn *Abille agerenn åker Sagesmän förteckning Abullahultet område
Sallerup, Östra sn *Almendingen åker Sagesmän förteckning Albertas backe åker
Sallerup, Östra sn /Se Babels torn fäladsbacke /Se Sagesmän förteckning Allehejdan område
Sallerup, Östra sn *Biskopsengen äng Sallerup, Östra sn och by Allekärret betesmark
Sallerup, Östra sn Bråån å Östra Sallerup socken Almarkarödsledet grind
Sallerup, Östra sn Bråån å Anderstorp avs. Almsbacken åker
Sallerup, Östra sn Bråån å /Se Anderstorp avs. Alnaholmen område
Sallerup, Östra sn *Egitt äng Bessinge by Andakärret åker
Sallerup, Östra sn *Eske buskis agir åker Bessinge by Anda kärr kärr
Sallerup. Östra sn *Espis engen äng Bässinge by Andakärret kärrmark
Sallerup Ö. sn /Se *Feldis agir åker Bässingehus avs. Anders-Jönsalyckan åker
Sallerup, Östra sn /Se Hallabacken skogsmark Bässingehus hus(avs.) Anderskärret kärr
Sallerup, Östra sn /Se *Hullen åker Bässingehus hus(avs.) Andran åker
Sallerup, Östra sn /Se *Hullenn åker Bässingehus avs. Annexet åker
Sallerup. Östra sn /Se *Humble agir åker Bässingehus avs. Askeledet grind
Sallerups, Östra, kyrka Saknas Hundahålan natn. /Se Bässingehus avs. Attabäcken bäck
Östra Sallerups kyrka Saknas *Hölegir äng Biskopsboda by Attabäcks backe backe
Sallerups, Östra kyrka Saknas /Se *Järnbäck natn. /Se Biskopsboda by Atta bäcks kärr kärr
Saxeldathorpa ruma, se Sallerup, Östra sn Karl XI-stenarna fornlämning Lilla Biskopsboda gård Attahult kulle
Bessinge by Karl XI-stenarna fornlämning Bobergs hus hus Attasnaben skogsmark
Bessinge by /Se *Kindbenid åker Bockahuset hus Axela kull kulle
Biskopsboda by /Se *Kircke biergidtt åker Bosagården gård Babels torn fäladsbacke
Bässinge by /Se *Kiölffue engen äng Bosastället gård Backen åker
Fiskeshejdan område /Se Klacks backe skogsmark Brodala avs. Bagarehålan åker
Frännarp gd:ar /Se *Klocke maën äng Brorslund egendom Bakarugnen område
Fullsåkra by /Se *Klöffuenn äng Bränneristahuset hus Bankan ängsmark
Grankarp gd:ar /Se Korran håla /Se Bönhult by Bankan åker
Guddastad by Korremosse myr Eneborg gård Bankaskogen skogsmark
Guddastad by /Se *Kraage agerenn åker Engdala egendom Baringen åker
Guddastad by /Se Kringlemosse sankmark Fredshill, se Kölleröd traktnamn Basabackarna backar
Gummarp by Kråkemosse sank mark Frennarp by Basadelen område
Gummarp by *Kulpenn åker Frännarp by Basadelen område
Gummarp by *Lang agerenn åker Frommahuset hus Basafäladen fäladsmark
Gummarp by /Se *Lyckenn åker Getabölet hus Basaledet grind
Havet område /Se *Oragir äng Granelund gård Basatäppet område
Henset by /Se *Papelöche äng och gränsmärke Grankarp by Basatäppet område
Henset by /Se Puggedammen damm /Se Grankarp by Basens område
Kölleröd by Ramnabackahult Saknas /Se Grankarpestället gård Basta mad sankmark
Omset f. torp, nu by Ramshäst väg /Se Gräsastället gård Bergaåkern åker
Omset by /Se Rännebäck bäck /Se Guddastad by Bergaåkern åker
Omset by /Se Rödekärr skogsmark Guddastadhus avs. Bergs krok område
Omsjö = Omsjö f. torp, nu by *Rödienn äng Gummarp by Bergs lycka åker
Ormastorp by /Se Sissesdamm damm /Se Gummarp by Biskopskullen åker
Pärup by Sjödammen åker /Se Gummarpa by by Biskopsboda krok fäladsmark
Pärup by /Se *Skallenn äng Gummarpa frälse del av sn Bjurspjäll åker
*Ruma Saknas Spiellid åker Gummarpshus avs. Björkavången åker
»Rumæ» bygdenamn? Stendammen damm? /Se Gummarpshus avs. Björket björkskog
?Sallerup, Östra by *Sten pickenn åker Gåsahuset hus Blanke kärr kärr
Sallerup, Östra by Storemosse sankmark Hallahem hus Blankes kärr kärr
Sallerup, Östra by Storkabacken backe /Se Hallahuset hus (nu rivet) Björkekärret kärr
?Tattarp by Storkabacken backe /Se Hallaro gård Björkesåkern åker
?Tattarp by Stork(a)- (Storkabacken m.fl.) Saknas /Se Havet gård Boarpa hult skogsområde
Tattarp by /Se Storkaeken ek /Se Hemmet avs. Bobacken åker
Tattarp by /Se Storkaeken ek /Se Hemmet avs. Bockalyckan åker
Tormastorp by *Storkaeken (nu Stokastubben) träd /Se Henriksfält egendom Bolle backe skogsbacke
Tormastorp by /Se Storakärret kärr /Se Henset by Bolle backe skogsbacke
Tormastorp by /Se Storkalyckan åker Hildingslund avs. Bolleledet grind
Ullatofta by Storkalyckan Saknas /Se Holmen avs. Bomans krok område
Ullatofta by Storkastubben ek /Se Husplanen avs. Bomans krok område
Ulatofta by /Se Storkastubben träd /Se Hänset by Bondens hage åker
Ullatofta by /Se Storkatofterna åker /Se Jonstorp hus (nu rivet) Bosabackarna område
Ulatofta by /Se Storkäng äng /Se Kakestället gård Bosabacken skogsmark
Årröd by Storkäng äng /Se Karlas hus Bosalyckan åker
Årröd gdr /Se Svartemosse sank mark /Se Kristinelund gård Bosan dalgång
Årröd gd:ar /Se *Tofftenn åker Krämarens hus Bosarännan område
Ön gd /Se *Tofftenn åker Kvistatäppet torp Brammareholmarna backar
  Torebäck bäck /Se Kölleröd traktnamn Brammareholms knätte del av sn
  Tranekull Saknas /Se Kölleröd by Brede stens krok betesmark
  Tranekull Saknas /Se Kölleröd by Brolunden eller Brolongen skogslund
  Tranekullsmaden Saknas /Se Kölleröda skola avs. Brolunden skogslund
  Tranekullsåkern Saknas /Se Ljungstorp avs. Brolunden skogslund
  Trane mad Saknas /Se Malmrosehuset hus Brovången åker
  Tranestadammen utmark /Se Mejeriet mejeri Brytestubacken backe
  Tranestadammen sankmarksområde /Se Mossalyckan avs. Brytestugubacken åker
  Tranåker Saknas /Se Mossalyckan avs. Brytestugubacken backe
  Tranängen Saknas /Se Mossalyckan avs. Brytestugubacken åker
  Trollakull skogsområde Nygård egendom Brytestugubacken skogsmark
  *Tulis agir åker Nyhem avs. Brytestugubacken åker
  *Tulis kier äng Nyhem egendom Brytestuguvången åker
  Vallabäck bäck Nyhem avs. Brytestuguåkern åker
  Vallabäck skiljebäck /Se Nyhem avs. Brådala vattenkvarn
  *Vleloffte agerenn åker och äng Ola Isaks hus hus (nu rivet) Bräkna backen skogsbacke
  *Vletoffte engenn äng Olofshill hus Bräknabacken åssträckning
  *Viig agerenn åker Olofshill hus Brännehålan område
  *Vång, Västra Saknas Olofshill avs. Bränneribacken åker
  *Vång, Östra Saknas Olofshill avs. Bränneriåkern åker
  Vårdammarna dammar /Se Olstorp avs. Brödkorgen område
  Åkrokarna lokalitet /Se Olstorp hus (avs.) Brötet åker
  Ållan åker /Se Olstorp avs. Brötet åker
  Ålleåkern åker /Se Omsed traktnamn Bålsbacken backe
  Ållorna åker /Se Omset, se omsed traktnamn Bärakull kulle (åker)
  Örnaeken ek /Se Omset by Bärtan åker
  Örnakulls åker Saknas /Se Ormastorp traktnamn Bärtan åker
  Örnekullen äng /Se Ormastorp by Bässinge mosse mosse
  *Ørnekuls agir (Ørnekulls agir) åker Ormastorpshus avs. Bässinge Ryd område
  *Ørnekullen äng Paradiset gård Bässinge Ryd område
    Perstorp avs. Bässinge skog skogsmark
    Pärup by Bässinge skog skogsmark
    Pärup by Bässinge skog skogsmark
    Pärupa socken socken Bässingevägen väg
    Pärupshus avs. Bökebackarna skogsmark
    Pärupshus avs. Bökebacken bokskog
    Pärupshus avs. Böke ramm kärrmark
    Pärupshus avs. Bönhultagropen del av å
    Radiostationen radiostation Bönhultavägen väg
    Ringstorp avs. Bösaledet grind
    Ryet, se Bässinge by Saknas Bösaledet grind
    Ryttarlyckan, se Ormastorp traktnamn Bösaledet grind
    Röitershuset hus Dalsåkern åker
    Sallerupa boställe ryttmästarboställe Dammen kärr
    Sallerupa boställe ryttmästarboställe Dammen damm
    Sallerupa prästagård prästgård Dammen åker
    Sallerup by Dammen åker
    Sandgrens lycka åker Dansbanan område
    Saraborg hus (nu rivet) Dansbanan område
    Sisses hus hus Danskahuset hus
    Skoletorp skolplats (avs.) Danskalyckan åker
    Skoltomten, se Kölleröd traktnamn Delekullen åker
    Smedhuset hus Det stora hultet bikskog
    Spårans hus Dinesahultet skog
    Spårans hus Djuraknallen skogsmark
    Stöberts hus hus Djurakärret kärr
    Stövlahuset hus Dragonalyckan åker
    Stövlahuset hus Dragonlyckan åker
    Svalehuset hus Dragonlyckan åker
    Svenstorp avs. Dragonåkern åker
    Svenstorp avs. Dristigs lycka åker
    Söndregård gård Duve kull kulle
    Tabernaklet gård Duvekullsmaden sankmark
    Tattarp by Dyngerskärret kärr
    Tattarp by Ekebacken skog
    Lilla Tormastorp område Ekebacken skogsmark
    Lilla Tormastorp område Ekebacken åker
    Tormastorp by Ekebacken skogsmark
    Triangeln avs. Ekebacken åker
    Tullsåkra by Ekebacken åker
    Tullsåkra by Ekebacken åker
    Ulatofta by Ekebacken granskog
    Ulatofta by Ekegrenarna åker
    Verket benämning på Alunbruket Ekekroken skogsområde
    Åkeslund gård Ekesåkern åker
    Åkeslund gård Elds hage hage
    Åkeslund gård Elds hage hage
    Åkestomt avs. Enebacken fäladsmark
    Årröd by Enehaven skogsmark
      Enehagen åker
      Engströmslyckan åker
      Eremaden kärr
      Erikshult hult
      Eskilsbacken åker
      Falkabacken åker
      Farahull kulle
      Farfars backe backe
      Farfars lycka åker
      Fasanaholmen skogs- o. ängsmark
      Faste mosse mosse
      Fitteknösen backe
      Fjärhult åker
      Fläskamaden område
      Fordammarna äng
      Freakorrorna ängsmark
      Freakorrorna ängsmark
      Frommafäladen fäladsmark
      Frälsebackarna backar
      Frälsebackarna backar
      Frälsevägen väg
      Frännarpalyckan åker
      Frännarpa mölla vattenkvarn
      Frännarpa mölla vattenkvarn
      Fågladämmet sankmarksområde
      Fågladämmet sankmarksområde
      Fåglamöllan vattenkvarn
      Fåglaspetsen område
      Fårabacken område
      Fårabärtan åker
      Fädriften väg
      Fädriften väg
      Fädriften markväg
      Fäladabacken åker
      Fäladshultet bokskog
      Fäladskärret kärr
      Fäladslyckan åker
      Fäladslyckan åker
      Fäladslyckan åker
      Fäladslyckorna åkrar
      Fäladslyckorna lyckor
      Fäladsmossen mossmark
      Fäladsvången åker
      Fäladsvägen väg
      Fäladsvägen markväg
      Fäladsvägen markväg
      Fäladsåkern åker
      Fäladsåkern åker
      Fölabacken fäladsmark
      Förgätmigejsåkern åker
      Gamlelycke åker
      Gatebacken fäladsmark
      Gatelyckan åker
      Gatemossen mosse
      Gatemossen mossmark
      Gertruds lycka åker
      Getabacken åker
      Getarammen sidd
      Getaryakärret kärr
      Getavången åker
      Getavången åker
      Getinge åker
      Gillesmaden ängsmark
      Granevången skog
      Grankarpa led grind
      Gravarestycket lertäkt
      Grisabacken fäladsmark
      Gruttäkstaåkern åker
      Gröna lund område
      Gröne mad åker
      Grötabacken åker
      Grötabacken åker
      Grötabacken backe
      Grötorna åker
      Gubbabiten åker
      Gubbalyckan åker
      Guddastadbacken betesmark
      Guddastadvägen väg
      Gudmorsängen åker
      Gullkroken åker
      Gummarpa avrösning område
      Gummarpa fälad del av sn
      Gummarpavägen väg
      Gummaspjäll åker
      Gumphöneröret stenröse
      Gårdmansängen ängsmark
      Gårdsplatsen åker
      Gårdsplatsen åker
      Gårdsplatsen område
      Gårdängarna ängsmark
      Gårdängarna ängsmark
      Gårdängen äng
      Gårdängen åker
      Gårdängen ängsmark
      Gårdängen äng o. åker
      Gårdängen åker
      Gåsabetet betesmark
      Gåsafloen område
      Gåsalyckan åker
      Hacket åker
      Hallabacken skogsbacke
      Hallalyckan åker
      Hallamossen mosse
      Hallängsbackarna skogsmark
      Halsen äng
      Halvkluten åker
      Halvvången åker
      Hamrabacken åker
      Handsommatäppet åker
      Havet sankmarksområde
      Hejdan sankmark
      Hejdan odlad kärrmark
      Hejdan sankmark
      Hejdebacken åker
      Hejdebacken backe
      Hejdebacken åker
      Hejdekroken ängsmark
      Hejdorna sankmark
      Hejdorna sankmark
      Henriksfältarevången åker
      Hermena hylta åker o. betesmark
      Hermena hylta åker o. betesmark
      Hittebiten område
      Hjortabacken åker
      Hjortamaden sankmark
      Hjortarännan vattenområde
      Hjälmhultsrammen kärrdrag
      Hjälmhultsåkern åker
      Hjälmhultsåkern åker (eg. åkrar)
      Holma backe åker
      Holma håla åker
      Holmen pker
      Hovmannahultet hult
      Huggelsekeåkern åker
      Huggelsekeån å
      Huggelsekeån å
      Hultabacken backe
      Hultabacken åker
      Hultabacken åker
      Hultabacken åker
      Hultakärret kärr
      Hultaåkern åker
      Hultet bokskog
      Hultet åker
      Hultet skog
      Hultet skogsmark
      Hultet skog
      Hultgrens backe åker
      Humlahagen bit
      Humlaledet grind
      Humlehagen humlehage
      Humlelyckan åker
      Hundahålan sidd
      Hundakroken åker
      Hundalortarna åker
      Husa kull backe
      Husakullsmossen mossmark
      Husa kärr kärr
      Husmannabacken åker
      Husmansmossen mosse
      Husvången åker
      Huvudet kärrområe
      Huvudkull åker
      Huvudkull åker
      Huvudkullshålan område
      Håkena hejda åker
      Håkena lycka åker
      Håla kärr åker
      Håla kärr kärr
      Håla kärrs spets åker
      Hålle damm kärr
      Håle damm åker
      Hålorna åker
      Hålskogsängen betesmark
      Hårbergsmaden sankmark
      Hägnaden område
      Häjorna skogsmark
      Häkullen åker
      Häkullen åker
      Häledsbacken backe
      Häringsvadskärret kärr
      Härligheten dunge
      Härlighetshulten skogslotter
      Härlighetshulten hylt
      Härlighetshultet skog
      Härlighetshultet hult
      Härrödagfäladen fäladsmark
      Härrödaåkern åker
      Häsgårdabackarna backar
      Häsgårdabackarna backar
      Häsgården fastmarksområde
      Häsgården fastmarksområde
      Hässlehult område
      Hässlesåkern åker
      Hästabetet område
      Hästafäladen fäladsmark
      Hästamossen mossmark
      Hästskobacken skogsbacke
      Höge backe backe
      Höge backe backe
      Höralyckan åker
      Hörbyån å
      Intäppan åker o. äng
      Intäppan områden
      Järnhattarna terräng
      Järnhattarna terräng
      Jöns Svens lycka åker
      Jönsaåkern åker
      Kajes backe backe
      Kajkull område
      Kakekroken åker
      Kalvahagen skogsmark
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen hagmark
      Kalvahagen skogsmark
      Kalvahagen område
      Kalvahagen åker
      Kalvahultet hult
      Kalvakroken åker
      Kalvalyckan åker
      Kalvatäppan äng
      Kapittakärret kärr
      Kapittamossen mosse
      Kapittastättan stätta
      Karlas fälad fäladsmark
      Kaspahult område
      Kaspahult område
      Kattaögonskroken ängs- o. mossmark
      Kattaögonsmaden kärrmark
      Kidahagen åker
      Killebacken backe
      Killekroken område
      Killekroken område
      Killekärret kärr
      Killekärret kärr
      Killeledet grind
      Killemaden sankmarksområde
      Killeröda skäl gräns
      Killerödavången ängsmark
      Killerödavägen väg
      Killerödavägen väg
      Killestycket åker
      Killeåkern åker
      Killäng ängsmark
      Kitte backe åker
      Kitte kärr kärrmark
      Klack åker
      Klacks backe kulle
      Klacks backe ättehög
      Klacks vång åker
      Kladdran åker
      Klappe mad åker
      Klockarebacken backe
      Kluten åker
      Klyfta sten sten
      Kläamossen mosse
      Klöftasten gränssten
      Knallabackarna backar
      Knallamossen mosse
      Knallarna backar
      Knappakärret kärr (nu odlat)
      Knappen bokskogsområde
      Knättesrabbet område
      Knättet åker
      Knössjen (?) åker
      Kobacken åker
      Kolabacken åker
      Kolahejdan betesmark
      Kolakärren kärrmark
      Kola kärrs stätta åker
      Kolaåkern åker
      Kols kärr kärr (odlat)
      Korran, jfr Kurre mosse håla
      Korreåkern åker
      Korset vägkors
      Korset vägkors
      Korsåker åker
      Korsaledet grind
      Kringlebacken skogsmark
      Kringlekärret åker
      Kringlekärren åker
      Kringlemossen mosse
      Kristans backe åker
      Krokmaden åker
      Krokåker åker
      Kronoparken skogsmark
      Kroppan åker
      Kryckatäppet åker
      Kråke bjer höjd
      Kråkekärret kärr
      Kråke mosse mosse
      Kråke mosse mosse
      Krösenabacken område
      Kubjer skogsbacke
      Kubjersbacken fäladsmark
      Kullaledet grind
      Kullarumpan område
      Kullen åker
      Kullen åker
      Kullen kulle (åker)
      Kullen åker
      Kurre mosse mosse
      Kvarnstenabacken backe
      Kvistalyckan åker
      Kycken äng
      Kyrkebacken backe
      Kyrkelyckan åker
      Kyrkestigen gångstig
      Kyrkestigen gångstig
      Kyrkestigen gångstig
      Kyrkestigen gångstig
      Kyrkhultet åker
      Kåvrabacken backe
      Kåvrabacken backe
      Kåvrabäcken bäck
      Kåvringaåkern åker
      Källingabron bro
      Käringabacken backe
      Kärringabacken backe
      Käringaröret stenröse
      Käringaröret stenröse
      Kärleksdungen skog
      Kärrhuvudet fastmarksområde
      Kärrhuvudet fastmarksområde
      Kärrhuvudet fastmarksområde
      Kölleröda bro bro
      Köllerödavägen väg
      Kölleröda å Saknas
      Lasses åker åker
      Lejons åker åker
      Lekeplatsen åker
      Lergravakroken åker
      Lermaden sankmark
      Lilla Lycka åker
      Lilla lycka åker
      Lilla lycka åker
      Lilla ramm kärrdrag
      Lille fälad fäladsmark
      Lille fäladen fäladsmark
      Lille fäladen fäladsmark
      Lille fäladsåkern åker
      Lille lycke åker
      Lille lycke skogsmark
      Lille Risbacken skogsmark
      Lille toft åker
      Limbacken åker
      Lindekullaåkern åker
      Linderöret stenröse
      Lindstedts lycka åker
      Lisäng skogs- o. ängsmark
      Lomadbjörket skogsmark
      Lomaden ängsmark
      Lunda gata åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckekroken område
      Lyckåker åker
      Lyckeåker åker
      Lyckeåker åker
      Långa hult åkrar
      Långa ribban åker
      Långe mosse mossmark
      Långe Näbbe ås
      Långe åker åker
      Lönshult skog
      Maderna sankmarksområden
      Maderna mader
      Mans mosse mosse
      Mansåkern åker
      Mellomkärret kärr (odlat)
      Mellanrammen ängsmark (bete)
      Mellantäppan åker
      Mellanvången åker
      Mellanvången åker
      Mellanvången skogsmark
      Mellanvången åker
      Mellanåker åker
      Mellanåkern åker
      Mellanåkern åker
      Mellanåkern åker
      Mellanåkrarna åkrar
      Mellerste långahultsåkern åker
      Mellomkyrkogården kyrkogård
      Mittafäladen fäladsmark
      Mittafäladen fäladsmark
      Mors håla kärr
      Mors håla åker
      Mossabacken skogsmark
      Mossahejdan moss- ängmark
      Mossakullsbackarna åker
      Mossalyckan mossmark (odlad)
      Mossavången åker
      Mossavången åker
      Mossavången åker
      Mossavägen vägstycke
      Mossen mossmark
      Mosshålan åker
      Mossåkern åker
      Mulen åker
      Mulhult åker
      Mågs lycka åker
      Månsa-Nils-lyckan åker
      Månsa rovebröt åker
      Märgelvången åker
      Märtingsbackarna backar
      Mögorna ängsmark
      Möllareåkern åker
      Möllebacken åker
      Möllebacken skog
      Mölledammen håla i å
      Mölledammen betesmark
      Mölledammen kärr
      Mölledammen ängsmark
      Mölledammen åker
      Mölledammen äng
      Mölledammen äng
      Mölledammen sidd
      Möllefallet betesmark
      Möllefäladen fäladsmark
      Möllefäladen fäladsmark
      Mölleknuten backe
      Möllekull åker
      Möllelyckan åker
      Möllers hejda ängsmark
      Mölletuvorna sankmarksområde
      Möllevången åker
      Möllevången åker
      Möllevången jordområden
      Mölleåker, Norra åker
      Mölleåker, Söndre åker
      Mölleåkern åker
      Mölleåkern åker
      Mölleåkern åker
      Mölleåkern åker
      Mölleängen äng o. åker
      Mörka hult bokskog
      Mörka hult hult
      Mörka vrå åker
      Nils Jönsalyckan åker
      Nord om gården åker
      Norr om ån åker
      Norra Hult skog
      Norra lycka åker
      Norra västrevång åker
      Norre askeåkern åker
      Norre backar backar
      Norre backars lycka åker
      Norre backe åker
      Norre backe åker
      Norre brede länd åker
      Norre damm åker
      Norre hage åker
      Norre kärr kärr
      Norre kärr kärr
      Norre lycka åker
      Norre lycka åker
      Norre lycke åker
      Norre lycke åker
      Norre toft åker
      Norre toft åker
      Norre toft åker
      Norre vång åker
      Norre vång åker
      Norre vång åker
      Norre vångs mad sankmarksområde
      Norre åker åker
      Norrlyckesängen äng
      Nyvång åker
      Nöjds lycka åker
      Nötamossaramm sankmark
      Nöta mosse mossmark
      Ola Isaks backar backar
      Ola Isaks krok område
      Ola Nils hejda sankmark
      Ola Pers toft åker
      Olsåkrarna åkrar
      Omsedavägen väg
      Onde ramm kärrdrag
      Oredavången åker
      Ormakroken åker
      Orrakroken område
      Palken håla
      Pantareskogen skogsmark
      Pantarevången åker
      Paradiset åker
      Paradiset åker
      Per Andersalyckan åker
      Per Svens lycka åker
      Per Åka backe åker
      Petters krok åker
      Pickelhattakroken område
      Pilakroken område
      Pjältre backe åker (+skog)
      Pjältrekärret kärr
      Planteringsbackarna granskog
      Planteringsbacken åker
      Planteringsbacken åker
      Planteringshultet skog
      Planteringsåkern åker
      Planteringsåkern åker
      Porsasvallen område
      Prästanäsan åker
      Prästaparken park
      Prästavägen väg
      Puggehålan område
      Puggekorran område
      Puggerockakärret kärr
      Pustemaden åker
      Puttre ramm kärr
      Pysslingastenen sten
      Pärebobacken åker
      Pärebobacken åker
      Pärebobacken åker
      Päreboåkern åker
      Pärupa avrösning område
      Pärupa mölla väderkvarn
      Pöllet område
      Pölselsitteln håla
      Rammastensbacken åker
      Ram(m)shäst väg
      Ramnabackarna fäladsmark
      Ribborna åker
      Riddarevägen väg
      Risbacken skogsmark
      Riskullen skogs- o. ängsmark
      Riskullsbacken skog
      Ro(v)ebrötet åker
      Ro(v)ekull åker
      Ro(v)elyckan åker
      Rovelyckan åker
      Rovelyckan åker
      Ryabackarna åkrar
      Ryet åker
      Rynghults backe backe
      Ryttersbärtorna betesmark
      Ryttersjorden åker
      Ryttersjorden kärr
      Rytterskärret kärr
      Rytterskärret kärr
      Rytterskärret kärr
      Rytterslyckan åker
      Rytterslyckorna åkrar
      Rytterslyckan åker
      Rytterslyckan åker
      Ryttersåkern åker
      Råglyckan åker
      Råglyckan åker
      Råsa kärr kärrmark
      Råsamossen mosse
      Råsamossen mosse
      Råsen höjdsträckning
      Råsen åssträckning
      Rännebäcakärren kärr
      Rävabacken åker
      Rävabacken skogsmark
      Rävabusken dvärgbok
      Rävahultet bokskog
      Rävakärret kärr
      Rävakärret kärr
      Rävakärret kärr
      Rävagravsbackarna backar
      Rävlabackarna backar
      Röa lycka åker
      Röda led grind
      Rödjehultet område
      Rödjekärret kärr
      Röaled grind
      Röe kärr kärrmarker
      Röekärrsån å
      Röekärrsån å
      Röiters backe åker
      Röiters hejda åker
      Rökabacken backe
      Rökestättan stätta
      Rönnerskorran åker
      Rönnersåkern åker
      Rönneröd åker
      Rönsåkern åker
      Rönsängen ängsmark
      Rönsängsåkern åker
      Sallerupa mölla vattenkvarn
      Sallerupavången åker
      Salsten märkessten
      Salsten märkessten
      Saxa moss mossmark
      Senapabacken åker (o. gård)
      Silla vad nu åker
      Sisses damm kärr
      Sjuan åker
      Sjödammen åker
      Sjödammsbacken åker
      Skallan åker
      Skallebacken åker
      Skalleramm odlad sankmark
      Skalleramms bärta betesmark (äng)
      Skalleramms åkrar åkrar
      Skiftet åker
      Skifteåkern åker
      Skogfäladerna fäladsmarker
      Skogsfäladerna fäladsmarker
      Skogsvaktarelyckan åker
      Skolelyckan åker
      Skoleplanen område
      Skolestigen gångstig
      Skoleåkern åker
      Skomakareåkern åker
      Skomakareåkern åker
      Skrivan bok
      Skrivenaböken bok
      Skruka bök bok
      Skruka bök bok
      Skruken bok
      Skrukena bök bok
      Skräddarebacken åker
      Skräddareåkern åker
      Skunkakullen åker
      Skvaltefallet »vattenfall»
      Skälbäcken dike
      Skälbäcken dike
      Skälgropen dike
      Skäverbacken backe
      Skövlen vattendamm
      Sladda åker
      Slåttabacken åker
      Slåttakärren kärr
      Smedbacken åker
      Smedbacken åker
      Smedjebacken backe
      Smedjebacken åker
      Smedlyckan åker
      Smedlyckan åker
      Snapphanakroken krok
      Snapphanebacken backe
      Sniglahålan åker
      Sniglahålan sankmark
      Sniglahålan håla
      Sniglapalkan håla
      Snipan område
      Snippaåkern åker
      Sohyltan skogsmark
      Sokull skogsområde
      Sokullabacken skogsområde
      Sokullsåkrarna åkrar
      Spetsen åker
      Spetsen åker
      Spetsen åker
      Spjället åker
      Spragle ramen kärrmark
      Stampelyckan åker
      Starka lycka åker
      Starrkärr kärr
      Stasmossa sten märkessten
      Stasmossa sten märkessten
      Stenbacken åker
      Stenbacken backe
      Stenbroarna område
      Stendammsbacken åker
      Stenerabbis åker
      Stengällabacken grustag
      Stengällamossen mosse
      Stenhallen fäladsmark
      Stenkrokarna område
      Stenkroken betesmark
      Stenkroken skogsmark
      Stenlyckan åker
      Stenorsbacken backe
      Stenorshejdan sank mark
      Stenpickamossen mossmark
      Stenpicken kulle
      Sten spöke sten
      Sten spöke sten
      Sten spöke sten
      Sten spökes broder sten
      Stensåkern åker
      Stensåkern åker
      Stentoften åker
      Stenvången fäladsmark
      Stenåker åker
      Stigalycke område
      Stistycket åker
      Stisåkern åker
      Stockakärren kärr
      Stora lycka åker
      Stora täppan åker
      Store fäladen fäladsmark
      Store fäladsåkern åker
      Store mosse mosse
      Store mosse mosse
      Store ramm kärrdrag
      Store Risbacken skogsmark
      Store åker åker
      Store åker åker
      Store åker åker
      Storings håla åker
      Storkabacken backe
      Storkabacken backe
      Storkaeken ek
      Storkakärret kärr
      Storkastubben stubbe
      Storkaträdet ek
      Storkaängen åker
      Stomaledet grind
      Strupen åker
      Strupen del av sn
      Strätesvägen markväg
      Strätesåkern åker
      Strätet väg
      Stubbabacken åker
      Stubbalyckan åker
      Stubbamaden sankmark
      Stutabacken åker
      Stutavången åker
      Stättan del av åkerområde
      Stöberts lycka åker
      Sures led grind
      Sures led grind
      Svalebjer sandtäkt
      Svalebjersbacken grusbacke
      Svalebjersbacken grusbacke
      Svans lycka åker
      Svarte mosse mosse
      Svarte mosse mossmark
      Sven Nils led grind
      Sven Nils led grind även väg
      Svenshults ene område
      Svenshults ränna kärr
      Svinaboåkern åker
      Svärdabacken åker
      Syrpan skogsmark
      Syrpelan mossmark
      Sätterammen kärr
      Sävhålan åker
      Söndra lycka åker
      Söndra lycka åker
      Söndra Västrevång åker
      Söndran åker
      Söndre Askeåkern åker
      Söndre brede länd åker
      Söndre cirkel område
      Söndre damm åker
      Söndre Ekesåkern åker
      Söndre fälad fäladsmark
      Söndre krok åker
      Söndre kärr kärr
      Söndre Toft åker
      Söndre Toft åker
      Söndre Vång åker
      Söndre åker åker
      Söndre åker åker
      Söndre åker åker
      Söndre åker åker
      Söndre åker åker
      Sönner krok äng
      Sönnerskog skogsmark
      Tanta kärr kärr
      Tantakärr kärr
      Tattarpabacken åker
      Tattarpavägen väg
      Tavlorna åker
      Tippelabacken backe
      Tjycken åker
      Tocka kull åker
      Tockalyckan åker
      Toftabacken åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Tofterna åker
      Torebäcksmaden, Torebäcksmaderna sankmarksområde
      Torebäcksmaden sandmarksområde
      Tormastorpa mosse mosse
      Torna backe backe
      Torna hult skog
      Tornahultsbacken åker
      Torna kärr kärr
      Torparevången åker
      Tranebäraremsorna område i sn
      Tranekull åker
      Tranekullen åker
      Tranestadammen sankmarksområde
      Trebyastenen märkessten
      Trekanten åker
      Trinta hult åker
      Trinta håla kärr
      Trinta spjäll åker
      Troalyckan åker
      Trollakull åker
      Trollakullsbacken åker
      Trulsavången åker
      Trösåker åker
      Tuvebacken ängsmark
      Tuvekärren åker
      Tuvekärren åker
      Tuvorna betesmark
      Tvärhejdorna äng
      Tyet åker
      Tyka spets åker
      Täppesbacken backe
      Täppeskärren kärr
      Täppesåkern åker
      Täppet äng
      Täppet åker
      Täppet kärr, betesmark
      Täppet äng
      Tärningfältet åker
      Ulatoftavången åker
      Under Fjärhult odlat kärr
      Valla bäck bäck
      Vallabäcksåkern åker
      Valtra kull åker
      Vekalinjen nordgräns
      Verkalyckan åker
      Verkalyckebacken skogsmark
      Vetekullsåkern åker
      Vetelövabacken betesmark
      Vetelövakroken område
      Vetelövakroken område i Tormastorp
      Vetelövarammen betesmark
      Vetelövastenen märkessten
      Videsåkern åker
      Vindergs led grind
      Vinterängen äng
      Vinterängen äng
      Vitastensbacken backe
      Vångakärret kärr
      Vångamossen mossmark
      Vårdammarna dammar
      Vårt eget kärr kärr (odlat)
      Vägahultsåker åker
      Vället sankmarksområde, nu odlat
      Vället sandmarksområde
      Västerkärren kärr
      Västervång åker
      Västra Hult skog
      Västra Hult skog
      Västra kärr kärr
      Västra lycka åker
      Västre åker åker
      Västre åker åker
      Ysnahålan äng
      Ysnakullsbacken skogsmark
      Ysnakullsbärtan ängsmark
      Ysnaåkern åker
      Ysnaängen äng
      Åbacken åker
      Åbjersbacken åker
      Åkrokarna ängsmark
      Åkrokarna åker
      Åkrokarna ängsmark
      Åkärret kärrmark
      Åkärret åker
      Ållan åker
      Ålleåkern åker
      Ållhults kärr kärr
      Ållorna område i sn
      Åmaden ängsmark
      Årröds vädermölla kvarn
      Åsabacken åker
      Åsabacken ås
      Åsavången åker
      Åsen åker
      Älgamaden sankmarksområde
      Ängen äng
      Änghålan äng
      Ärtaåkern åker
      Ökatäppan betesmark
      Ön område
      Örkullarna åker
      Örkullen åker
      Örnacken ek
      Östra hult bokskog
      Östra lycka åker
      Östra lycka åker
      Östra lycka åker
      Östra svedja åker
      Östra täppan åker
      Östre ekesåkern åker
      Östre fälad område
      Östre kärr kärr
      Östre krok skog
      Östre stycken åker
      Östre åker åker
      Östre åker åker
      Östre åker åker
      Östre åker åker
      Östre åker åker
      Östre åker åker
      Östre åker åker
      Östre åker åker
      Östre äng ängsmark

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.