ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Saxtorps socken : Harjagers härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 102 Naturnamn : 105 Bebyggelsenamn : 35 Naturnamn : 35
Saxtorp sn *Aaland, Lange havreåker Saxtorps sn sn Bakhagarna f.d. mosskiften
Saxtorp sn *Aalandt, Lille havreåker Saxtorp sn o. by Brohöl fördjupning
Saxtorp sn *Aalandt, Mindste havreåker Saxtorp sn o. by Fläskärrr mosse
Saxtorp sn *Alnne krogs ager åker Saxtorp sn och by Fäladsvången vång
Saxtorp socken *Boekulds eng äng Saxtorp sn och by Heljarpe bro landsvägsbro
Saxtorp sn /Se *Brands boenn åker Saxtorp sn och by Heljarpe å vattendrag
Saxtorp socken *Breingenn åker Toarpsperen inbyggarbeteckning Hölen vid bron fördjupning
Saxtorp sn *Broager åker Toarpsperen inbyggarbeteckning Kronobetet f.d. betesmark
Saxtorp sn *Broeng äng Backahusen hus Ljusekull landsvägsbacke
Saxtorp sn Bråån å Björnahusen hus Markhög kulle
Saxtorp sn *Bröditt havreåker Björnahusen hus Markhög kulle
Saxtorp sn *Buske aalandt havreåker Björnahusen husgrupp Mellanvången vång
?Saxtorp sn Buske aalandt åker /Se Flygeltofta gård Möllareliden vägbacke
Saxtorp sn *Egis eng äng Flygeltofta gård Näbbavången vång
Saxtorp sn *Ellebecks eng äng Flygeltofta gård Näbbet udde
Saxtorp sn *Elme ryg åker Forsgård gård Rackarehålan grushåla
Saxtorp sn *Fellids eng äng Hällefors gård Rävabacken backe
Saxtorp by, sn Fiire hiosnid aaland åker /Se Kvärlöv by Sandvången vång
Saxtorp sn *Fiire hiörnid aaland havreåker Kvärlöv by Saxtorpa bro bro
Saxtorp sn Finde halen äga /Se Kvärlöv by Saxtorpa fure furuskog
Saxtorp socken Flygeltofta triangelpunkt Kvärlöv by Saxtorpa å Saknas
Saxtorp sn *Fodin äng Möinge, Södra by Skabbrevet grund
Saxtorp socken *Foed, Lille äng Rullbonäs gård Smedliden vägbacke
Saxtorp sn *Gaars tofftenn havreåker Saxtorp (traktnamn) Snäckan jord
Saxtorp socken *Gaassebiidenn åker Saxtorps gästgivaregård gästgivaregård Stenbjersbacken landsvägsbacke
?Saxtorp sn *Gaasseröds eng äng Saxtorps mölla vattenkvarn Stengrundet grund
Saxtorp sn *Ger ager, *Gere eng åker resp, äng Strandhusen bebyggelse Svanabacken backe
Saxtorp sn *Gerin havreåker Svanabacken tätort Söndrevång vång
Saxtorp sn *Haffue toffterne åkrar Toarp by Takmaderna ängsmark
Saxtorp sn *Hampe rygge åkrar Toarp by Torparevången vång
Saxtorp sn *Hampe rygh, Lille åker Toarp gård Tångvallarna allmänningsjord
Saxtorp sn och by /Se Heljarpe å vattendrag /Se Tuvan, se Saxtorp Saknas Ulvastugan vattenfylld håla
Saxtorp sn /Se *Häljarpå, se Saxån å Tågerup säteri Valgrundet grund
Saxtorp by och sn /Se *Häljarps åmynning, se Saxån å Tågerup säteri Vipevången vång
Saxtorp sn /Se *Hellemaë äng Tågerup sätesgård Vala, Norra mosse
Björnahusen hussaml. /Se *Klintis agir, *Klintis maë åker resp. äng    
Saxtorp by o. sn /Se *Klæe eng äng    
Saxtorp sn /Se *Kors enge ängar    
Kvärlöv by Koön ö    
*Kvärlöv by Krog oxen ägonamn /Se    
Kvärlöv by Kroppen äga /Se    
Kvärlöv by Kullen äga /Se    
Kvärlöv by /Se *Kulpin havreåker    
Kvärlöv by /Se *Kulpin havreåker    
Kvärlöv by /Se Kvärlöv by    
Kvärlöv by /Se *Kylle rygge åkrar    
Möinge, Södra by *Laë ryg havreåker    
Möinge, Södra by *Laërygge, *Laëryg eng åkrar resp. äng    
Möinge, Södra by *Laë ryggene havreåker    
Möinge, Södra by *Laërygge, Store havreåker    
?Saxtorp by Lange aaland åker /Se    
Saxtorp by Lilla aalandt åker /Se    
Saxtorp by Lundåkrabukten bukt    
Saxtorp by Lundåkrabukten vik    
Saxtorp by Lundåkrabukten bukt    
Saxtorp by *Maë eng äng    
Saxtorp by o. sn Mindste aalandt åker /Se    
Saxtorp by *Musse skiiffte havreåker    
Saxtorp by *Mylle rygge havreåkrar    
Saxtorp by o. sn *Norre tofftenn åker    
Saxtorp by *Osenöd havreåker    
Saxtorp by *Osenöd äga /Se    
Saxtorp by o. sn *Rumpe agre åkrar    
Saxtorp by o. sn *Röenöds agir åker    
Saxtorp by o. sn *Røe nød äga /Se    
Saxtorp by o. sn *Rörbecks agir åker    
?Saxtorp by Rörbäck bäck /Se    
Saxtorp by *Rör eng äng    
Saxtorp by *Rör eng äng    
Saxtorp by *Sandwads eng äng    
Saxtorp by *Saxe tofft åker    
?Saxtorp by Saxetoft åker /Se    
Saxtorp by *Saxe tofft, Lille åker    
Saxtorp by *Saxtorpså, se Saxån å    
Saxtorp by Saxån å    
Saxtorp by Saxån å    
Saxtorp by Saxån å    
Saxtorp by Saxån å    
Saxtorp by Saxån å    
Saxtorp by Saxån å    
Saxtorp by Saxån å    
Saxtorp by Saxån å    
Saxtorp gästgivargd, by Saxån å /Se    
*Saxås Saknas /Se *Sielle ryggene havreåker    
Toarp by *Smidie tofften åker    
Tågerup hg *Snecke holms eng äng    
Tågerup hg *Stens ager, *Stens agers eng åker resp. äng    
Tågerup hg *Syndre tofftenn åker    
Tågerup hg »Thorneflod(en/et)» förr åker /Se    
Tågerup hg *Tiörnnis agir, *Tiörnne laëryg åkrar    
Tågerup hg *Tofftenn åker    
Tågerup hg Ulastuan skogsterräng    
Tågarp hg *Vasebeck Saknas    
Tågerup hg Vasebäck bäck? /Se    
?Tågerup hg *Weelengenn (*Wæelenn) åker    
?Tågerup hg *Weileng, Lille åker    
Tågerup (Tågarp) hg *Weilengs agir åker    
Tågerup (Tågarp) hg *Wisse maë äng    
Tågerup hg *Wrengle rygge, *Wrengle eng åkrar resp. äng    
Tågerup gd o. hg *Vång, Västra Saknas    
Tågerup hg *Vång, Östra Saknas    
Tågerup gd *Wælengenn åker    
  Välåran bäck    
  Välåran bäck    
  Öresund hav    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.