ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norra Skrävlinge socken : Onsjö härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 54 Naturnamn : 44 Bebyggelsenamn : 49 Naturnamn : 28
Skrävlinge, Norra sn /Se *Alfrids tofftenn åker Skrävlinge sn och by Anders Nils mad åker
Skävlinge, Norra sn *Bende diigis agerenn åker Skrävlinge sn o. by Backåkra åkermark
Skräflinge sn *Bryngen åker Skrävlinge, Norra socken Bäckavången åker
Skrävlinge, Norra sn Bråån å Skrävlinge, Norra socken Fluekroken åker
Skrävlinge, Norra sn *Böne stompen åker Norra Skrävlinge sn och by Garvarebron bro
Skrävlinge, Norra sn Diigis agerenn havreåker Skrävlinge sn o. by Gorrkonan kärr
Skrävlinge, Norra sn *Enge stickid havreåker Skrävlinge sn o. by Källarevången åker
Skrävlinge, Norra sn *Fledditt åker Norra Skrävlinge Saknas Körnesvången åker
Skrävlinge, Norra sn *Gederyggenn havreåker Skrävlinge (Norra) sn Körningsåkern åker
Skrävlinge, Norra sn /Se *Gestebiergs agir åker Skrävlinge socken och by Landskronabanan järnväg
Skrävlinge, Norra by o. sn /Se *Gierdisagerenn åker Skrävlinge sn och by Linderotsmad åker
Skrävlinge, Norra sn /Se *Giers agerenn åker Danskastället gård Lyckemossen kärr
Brinkagården gård /Se *Hullen havreåker Egnahemmen egnahem Man åker
Brinkahuset gård /Se *Hullenn åker Elinsro hus Mellanvången åker
Gissleberga by *Igleflods agerenn havreåker Fredensborg hus Rackareman äng
Gissleberga by *Kircke agerenn åker Gillbo gård Saxå(n) Saknas
Gissleberga gd *Kirckefestenn Saknas Gissleberga traktnamn Skrävlingebacken åker
Gissleberga by »Kircke hallene havreåker Gisleberga, se Gissleberga Saknas Skrävlingemarna ängar
Gissleberga by *Kiöllebiergs agerenn åker Gissleberga by Smebacken åker
Gissleberga by *Ko fellitzeng äng Gissleberga by Smevången åker
Gissleberga by *Koo stickene åkrar Gissleberga gårdar och hus Smörhålan åker
Gissleberga by Kroge skiifftidt äng Gissleberga ?by Snåbbemossen mosse
Gissleberga by *Lyckenn havreåker Gissleberga Saknas Snålemosse mosse
Gissleberga by »Maglebiers agerenn havreåker Gränsbo småbruk Snålemossebacken backe
Gissleberga by *Maglebiers agerenn havreåker Holmagården gård Spetsarna åker
Gissleberga by *Mardalls engenn äng Holmagården gård Spånåkra åker
Gissleberga by *Presteflodenn havreåker Johanneborg egnahem Strätet väg
Gissleberga by Prästafloden vattendrag /Se Karlsnäs, Västra gård Svisserevången åker
Gissleberga by *Rendelessengenn äng Karlsnäs, Östra gård  
Gissleberga by »Rödhöysengen äng Östra Karlsnäs gård  
Gissleberga by Saxån å Lugnet hus  
Gissleberga by »Skaa bro agerenn åker Lyckås gård  
Rosengård beb.namn /Se *Skade Kullen åker Olivedal, se Gissleberga traktnamn  
Skrävlinge, Norra by *Skrävlinge mark skogsmark? Riksdagsmannastället gård  
Skrävlinge, Norra by Snubbemosse mosse Skrävlinge by  
Skrävlinge, Norra by *Snögerind havreåker Skrävlinge mölla vattenkvarn  
Skrävlinge, Norra by *Stens agerenn åker Skrävlinge skola skola  
Skrävlinge, Norra by *Telle rögelsse agerenn åker Smörhålan gård  
Skrävlinge, Norra by *Tolle giors agerenn åker Solhem gård  
Skrävlinge, Norra by *Torpere agerenn havreåker Teckomatorp förr gårdar, nu gård  
Skrävlinge, Norra by *Vglebröditt havreåker Teckomatorp municipalsamhälle  
Skrävlinge, Norra by *Valle grundenn havreåker Teckomatorp by och järnvägsstation  
Skrävlinge, Norra sn *Vång, Västra Saknas Teckomatorp Saknas  
Teckomatorp municipalsamhälle *Vång, Östra Saknas Teckomatorpsgårdarna förr gårdar  
Teckomatorp m:e   Teckomatorp skola skola  
Teckomatorp samh. /Se   Teckomatorp station järnvägsstation  
Teckomatorp samhälle /Se   Torp förr gårdar, nu gård  
Teckomatorp municipalsamhälle /Se   Torp by o. stat.samhälle  
Teckomatorp m:e, kommun /Se   Torp = Teckomatorp by och stationssamhälle  
Teckomatorp m:e /Se      
Teckomatorp samh. /Se      
Teckomatorp samh. /Se      
Teckomatorp samhälle /Se      
Tikmantorp = Teckomatorp m;e      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.