ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norrvidinge socken : Onsjö härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 136 Naturnamn : 274 Bebyggelsenamn : 79 Naturnamn : 88
Norrvidinge sn *Aalang havreåker Norrvidinge sn o.by Allmänningen grustäkt
Norrvidinge sn *Aalangen f. åker Norrvidinge sn o. by Aspelund f.d. dansbane, skogsdunge
Norrvidinge sn *Aalengen f. åker Norrvidinge socken och by Aspet skogsdunge, asp
Norrvidinge sn *Aalangenn åker Norrvidinge socken Aspet mark, f.d. skogsdunge
Norrvidinge sn *Abileager f. åker Norrvidinge sn och by Axenshåla mosse, f.d. vattenhåla
Norrvidinge sn *Abileager f. åker Norrvidinge sn Barnahölen djup
Norrvidinge sn *Allarpe marck Saknas Norrvidinge sn Billarebacken backe
Norrvidinge sn »Almendinge stickid havreåker Annelund småbruk Billarebacken landsvägsbacken
Norrvidinge sn *Aspis agerenn åkrar Arabien hus Draken åker, äng, kulle
Norrvidinge sn *Aspis agre åkrar Backbo gård Fäladen del av ägor
Norrvidinge sn *Aspissagen f. åker Bosgårdarna gårdar Fäladen åker, f.d. betesmark
Norrvidinge sn /Se *Aspissager f. åker Bossgårdarna gårdar Gammeled f.d. grind
Norrvidinge sn *Aspissmaen f. äng Bossgården gårdar Gammelesta plats i Norrvidinge
Norrvidinge sn *Aspissmae(n) f. äng Bossgården, Söndre gård Gatemansgropen grop
Norrewidinge sn *Asshöxager f. åker Dalen småbruk Gatumaden äng
Norrvidinge sn *Asspissager f. åker Dikanäs gård Gatumadsgropen dike
Norrvidinge sn *Becke agerenn åker Ellbo hus Gisslebergsån lokalt namn
Norrvidinge sn *Bentissmaen f. äng Fäladen f.d. betesmark, nu bebyggt område Grusgropen grustäkt
Norrvidinge sn *Bieleheager f. åker Gissleberga traktnamn Grönegatan öppen plats
Norrhvidinge by o. sn *Biernekuldzager f. åker Gisleberga, se Gissleberga Saknas Grönegatan åker, förr gräsbevuxen
Norrvidinge sn *Biernekuldzager f. åker Gissleberga Saknas Gårdsplatsen f.d. tomt, nu kyrkogård
Norrvidinge sn *Binckis maënn äng Gissleberga by Gårkonan mosskifte
Norrvidinge sn Binckis maënn Saknas /Se Gissleberga by Gåsabetet del av ägor
Norrvidinge sn *Birckekuldzager f. åker Gissleberga by Gåsabetet åker
Norrvidinge sn *Bisp(e)maen f. äng Gissleberga by Göingabron bro
Norrvidinge sn *Bisp(e)maen f. äng Gissleberga gårdar och hus Göingabäcken bäck
Norrvidinge sn Bredager f. åker Gissleberga ?by Göingabäcken bäck
Norrvidinge sn *Bredager f. åker Gissleberga by Hobergsgubben personnamn
Norrvidinge sn *Bredeng f. äng Gissleberga Saknas Hobergshögen backe
Norrvidinge sn *Brogen f. åker Gissleberga mölla vattenkvarn Hobergshögen åkerbacke
Norrvidinge sn /Se *Brogen f. åker Gissleberga, mölla vattenkvarn Hobergsstycket åker
Norrvidinge by o. sn /Se *Brouspiellit f. åker Gissleberga tegelbruk f.d. tegelbruk Höralyckan åker
Norrvidinge sn /Se *Bröd(e)höxeng f. äng Granbo gård Jungfrukällorna källsprång
Norrvidinge sn /Se *Bröd(e)höxeng f. äng Grustaget, se Håstenslöv traktnamn Jungfrukällorna källsprång
Norrvidinge sn /Se *Brödekuldzager f. åker Gränsgård gård Jungfrukällorna f.d. källor
Norrvidinge sn /Se *Bröden f. åker Göingahuset f.d. hus Jöns jönsbackar ättehögar
Norrvidinge sn /Se *Brödet f. åker Haga hus Karlsnäsamarna äng
Norrvidinge sn /Se *Brödet, Lille f. åker Hemmet, se Håstenslöv traktnamn Kokroken terrängnamn
Bosgården gd *Brödet, Store f. åker Håstenslöv traktnamn Korsamaderna ängsmark
Bosgården gd *Brödet, Store f. åker Håstenslöv by Kärlekshålan markfördjupning
Bosgården gd *Brödett f. åker Håstenslöv by Ladran sankmark, äng
Bosgården gd /Se *brödit f. åker Kokroken gårdar, hus Ledstad, Gamle vägmöte
Bosgården Saknas /Se *Bögsmae(n) f. äng Kristineborg gård Lehålet plats, förr öppning i f.d jordvall
Gissleberga by *Capelssager f. åker Kärrshög gård Lergravarna f.d. lertäkt
Gissleberga by *Capelssager f. åker Linjen Norrvidinge-Teckomatorp, se Gissleberga traktnamn Ljungarna f.d. ljunghed
Gissleberga gd *Dalssager f. åker Lyckebo hus Ljungen f.d. ljungbacke, nu odlad
Gissleberga by *Digissager f. åker Mariehem hus Marenbetet åkermark
Gissleberga by *Dragemaen f. äng /Se Milano hus Marenbäcken bäck
Gissleberga förr gård /Se *Dragemaensager f. åker Minnesdal gård Mellantäppet jordvall
Gissleborga by *Dössenn, Store och Smaa åkrar Minnet hus Mellantäppet jordvall
Gisleberga by *Egis agerenn åker Månstorp hus Mossagropen grop
Gissleberga by *Egis agre åkrar Norrvidinge by Mossavägen väg
Gissleberga by *Egissager f. åker Norrvidinge by Norravidinge fälad fäladsmark
Gissleberga by *Eldissager f. åker Norrvidinge prästgård Saknas Norrvidinge ljungar f.d. ljunghed
Gissleberga by *Eldisseng f. äng Norrvidinge skola skola Nöbbelövvägen väg, förr huvudväg
Gissleberga by *Ellis engen äng Norrvidinge station järnvägsstation Parken skogsdunge
Gissleberga by *Enge leitt led Nyhem hus Pölsekelen åkerhåla, f.d. kärr
Gissleberga by *Ertebergsager f. åker Röborrehuset hus Ramnen dalgång
Gissleberga by *Erteberg(s)ager f. åker Sandbacken hus Rävakärr nu odl. mosse
Gissleberga by Esspissager f. åker Solhem hus Röborran torvskifte
Gissleberga län byar *Esspissager f. åker Tolvan gård Röborreskiftet torvskifte
Gissleberga län byar *Esspissager, Lille f. åker Torup gård Skidekroken backsluttning, åkrök
Gissleberga mölla kvarn *Esspissmaen f. äng Torup gård Skrytet mossmark
Haastelöf, se Håstenslöv by *Floë agerenn åker Trä traktnamn Snåle mosse mosse
Hastæslef, se Håstenslöv by *Floë engenn äng Trä by Spännareskiftet torvskifte
Håstenslöv by *Flödnien f. åker Trä by Stenbacken åkermark, förr stenig
Håstenslöv by *Fallitzmae(n) f. äng Trä by Stjövlen vattendamm
Håstenslöv by *Förager f. åker Trää, se Trä traktnamn Strupen sättplan för torv
Håstenslöv by *Förager, Store f. åker Trää by Sträntet kärr
Håstenslöv by *Gaards agre åkrar Träs olycka gård Stutaskiftet mosskifte
Håstenslöv by *Gaassebiid, Store och Lille åkrar Träs olycka gård Södervidinge vång åker
?Håstenslöv by *Gaasse biidenn åker Träs utbrytning småbruk Tagmad sankmark
Håstenslöv by *Gade led stickid åker Ullasborg gård Tornhög ättehög
Håstenslöv by *Gadeledzager f. åker Vipedal småbruk Torups aspe f.d aspskog
Håstenslöv by *Gade maën mad Vitaborg f.d gård, hus Torupsplanen mark
Håstenslöv by Göingabäcken bäck /Se Vivereen småbruk Träs mosse område
Håstenslöv by *Hesteeng f. äng Värnhem hus Träs mosse mosse
Håstenslöv by *Hillissager f. åker Ådala gård Ulsdalabron bro
Håstenslöv by *Hillisstofft f. åker Östergård gård Ulsdalen äng, dalgång
Håstenslöv by /Se *Hiörneeng f. äng   Ulsdalen dalgång
Håstenslöv by /Se *Hiörnestöcket f. åker   Ulvshalen bäck
Håstenslöv by /Se *Hobergissgieren f. åker /Se   Vallåkerskärret f.d. kärr
Håstenslöv by /Se *Hoberigsager f. åker /Se   Vipereden terrängnamn
*Niels Anderssens gaardtt f. gd *Hoffbiers agerenn åker   Välen bäck
Norrvidinge kyrkby *Hoffuitdynen f. åker   Västre mosse mosse
Norrvidinge by /Se *Hoffuitdynen f. åker   Åkarpa bro bro
Norrvidinge by »Hollonge(n) f. åker   Ängarna område
Norrvidinge by *Holmeager f. åker   Östre mosse mosse
Norrvidinge by Hornebagen f. åker    
Norrvidinge by *Hornebagen f. äng    
Norrvidinge kyrkby *Hornebagen f. äng    
Norrvidinge by o. sn *Hornebagensager f. åker    
Norrvidinge sn *Horneeng f. äng    
Norrvidinge by *Hulemae(n) f. äng    
norrvidinge by *Hulleeng f. äng    
Norrvidinge kyrkby *Hullen f. åker    
Norrvidinge by o. sn *Håstenslövs mark skogsmark?    
Norrvidinge by *Håstenslövs ängar ängar    
Norrvidinge by *Hænieager f. åker    
Norrvidinge by *Höffde ryggenn åker    
Norrvidinge kyrkby *Höffde ryggenn åker    
Norrvidinge by *Höjryggen f. åker    
Norrvidinge by *Illisvad gränsmärke    
Norrvidinge by *Kalleröglen f. åker    
Norrvidinge by *Karleager f. åker    
Norrvidinge by *Karleager f. åker    
Prästgården prästgård *Kielleeng f. äng    
*Skattegården f.d. gd *Kierager f. åker    
*Skudgaarden f. gd *Kierager f. åker    
Stork(a)ryggarne (*Storckaryggarne) Saknas /Se *Kierstenssager f. åker    
Södervidinge län omfattade sn *Killeeng f. äng    
*Tords gaardtt f. gd *Killisseng f. äng    
Torup gd *Kircke tofftenn åker    
Torup by *Korssager f. åker    
Torup by *Korssager f. åker    
Torup by *Korsseng f. äng    
Torup by *Krogager f. åker    
Torup gd *Krogen f. åker    
Trä by *Krogen f. åker    
Trä by Kuld(z)eng f. äng    
Trä by *Kullissager f. åker    
Trä by /Se *Kulpen f. åker    
Trä by /Se »Laasse maën mad    
Trä by *Laasse maën äng    
Trä by *Laderyggen f. åker    
Trä by *Lamager f. åker    
Trä by »Lamme hauffuen hage    
Trä by *Langemae(n) f. åker    
Trä by *Leerager f. åker    
Trä by *Leerbechsseng f. äng    
Trä by Leergraffsager f. åker    
Trä by *Leergraffsager f. åker    
Trä by /Se Lerbäck bäck /Se    
Trä by /Se *Lerien, Store f. åker    
Trä by /Se *Liungen Saknas    
Trahøgh, se Trä by *Liungen Saknas    
  *Liunghöxager f. åker    
  »Liunghöyg agerenn havreåker    
  *Liungkuldzager f. åker    
  *Longager f. åker    
  *Longager f. åker    
  *Lundeager f. åker    
  *Lunde agrerenn åker    
  *Lundeeng f. äng    
  *Löcheager f. åker    
  *Löcheager f. åker    
  *Löcherkierssager f. åker    
  *Löchen f. åker    
  *Lönneledzvang f. vång    
  *Maen f. äng    
  *Maen f. äng    
  *Magleager f. åker    
  *Magleager f. åker    
  *Magleager, Lille f. åker    
  *Maglebech gränsmärke    
  Maglebäck bäck /Se    
  *Meijlen f. åker    
  *Moerkullen f. åker    
  *Morebrödet f. åker    
  »Morgenn bedekrogenn äng    
  *Morgenn beditt havreåker    
  *Mosseager f. åker    
  *Mosse agerenn åker    
  *Mölle agir havreåker    
  *Mölle agir, Store åker    
  *Mölle engenn äng    
  *Möllemaen f. äng    
  *Möllesand f. åker    
  Norrvidinge fälad fäladsmark    
  *Nywong havreåker    
  *Ny wongs skickidtt åker    
  *Nörmae(n) f. äng    
  Nörrå trol. del av Saxån    
  *Olenge(n) f. åker    
  *Ondeflod gränsmärke    
  Ondeflod gränsmärke /Se    
  Ottabäck bäck    
  *Piisse kiilleagre åkrar    
  *Preste eng, Store äng    
  *Overch(e) f. äng    
  Overcheeng f. äng    
  *Raagedaall Saknas    
  *Ryggen f. äng    
  *Rörkierssager f. åker    
  *Rörmaen f. äng    
  *Sandager f. åker    
  *Sandager, Long(e) f. åker    
  *Sandager, Store f. åker    
  *Sandkullssager f. åker    
  *Sandrygge, Lille åker    
  *Sandrygge, Store åker    
  Sarmaessager f. åker    
  Saxån å    
  Saxån å    
  Saxån å    
  *Schifften f. äng    
  *Schormaden f. åker    
  *Schormaen f. åker    
  *Schouffager f. åker    
  *Schouvedzager f. åker    
  *Sench(e)ager f. åker    
  *Sijrkulgzager f. åker    
  *Sijrkuldzager f. åker    
  »Skarn moër ängar    
  *Smeelnissager f. åker    
  *Smehöxager f. åker    
  *Smörkuld(en) f. åker    
  *Smörkullenn åker    
  *Soersien f. åker    
  *Solekuld(en) f. åker    
  *Sole kullenn åker    
  »Sprenge laë åker    
  *Stagespielle(t) f. åker    
  Steiibro engenn äng    
  *Stendigissager f. åker    
  *Steneager f. åker    
  *Stenessager f. åker    
  *Stenhöxager f. åker    
  *Stenssager f. åker    
  *Stenssbrödett f. åker    
  Stixspiellit f. åker    
  *Stjleiren f. åker    
  *Storeke ager åker    
  *Storcke enge äng    
  *Suechager f. åker    
  *Suensshöig gränsmärke    
  Sönderå del av saxån?    
  *Thiörnisseng f. äng    
  *Thoeryg f. äng    
  *Thornehöxager f. åker    
  *Thran(e)ager f. åker    
  *Tistilsager f. åker    
  *Tiörnisseng f. äng    
  *Tofftebechssager f. åker    
  *Tofftebeck havreåker    
  Toftebäck bäck /Se    
  *Toffte leitt led    
  *Tofften f. åker    
  *Tofften f. åker    
  *Tofftenn åker    
  *Tornehöxager f. åker    
  Tornhög gravhög    
  *Torssager f. åker    
  *Traneeng f. äng    
  *Tranekier kärr    
  *Treess dige f. gränsmärke    
  *Trehöxager f. åker    
  *Treye, *Treies maën äng    
  *Treyes höyenn höjd    
  *Tuehöxager f. åker    
  *Tuerspiellit f. åker    
  *Tungen f. åker    
  *Taissager f. åker    
  Ulvshalen dalgång    
  Ulvshalen bäck /Se    
  Ulvshalen bäck /Se    
  *Vallager f. åker    
  *Vassenn havreåker    
  *Vedermölleager f. åker    
  *Vegremae(n) f. äng    
  *Veÿlangager f. åker    
  *Veilangen f. åker    
  *Versehifftet f. äng    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  »Vælisengenn åker    
  Västre mosse sankmark    
  *Österager f. åker    
  *Östre maen f. äng    
  Östre mosse sankmark    
  *Östre Rygen f. åker    
  *Östre Ryggen f. åker    
  *Øxenn åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.