ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Strö socken : Onsjö härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 109 Naturnamn : 52 Bebyggelsenamn : 32 Naturnamn : 34
Strö, Västra sn *Abille spiellidtt åker Strö, Västra socken Dröften vattenhåla
Strö, Västra sn Aögenn, Store åker Strö Västra socken Fäladsvången åker, f.d. fäled
Strö, Västra sn /Se *Braaspiellid åker Annexhem gård Gamlehagen tomt
Strö, Västra sn *Brunnemusse äng Beteshuset småbruk Granet granskog
Strö, Västra sn *Diigis agerenn äng Björkliden gård Halamarna ängar
Strö [Onsjö Strö] sn Dröften vattenhål /Se Farstorp traktnamn Högabron bro
Strö sn Farstorp skog till gd Fastorp, se Farstorp traktnamn Jägarelyckan åker
Strö, Västra sn *Gammekierss spiellid åker Fastorp gård Killevången åker
Strö, Västra sn *Wästr Hierpar ängsmark? /Se Fridhem, se Strö traktnamn Ludebag åker
Strö, Västra sn /Se *Östr Hierpar ängsmark? /Se Granehem, se Strö traktnamn Ludebagskroken åker
Strö, Västra sn *Holm ager åker Granehem Saknas Ludebagsvången åker
Strö, Västra sn *Homme rögelind åker Karlsro, se Strö traktnamn Lyckan åker
Strö, Västra sn *Hueris spiellidtt havreåker Karlsro hus Rackarekistan stenig mark
?Strö, Västra sn *Hylkylle ager åker Prästabonastället gård Rapsvången åker
?Strö, Västra sn *Hörs biergidtt åker Risen område med hus Röabrovången åker
Strö, Västra sn *Jierpes ängen, Östre o Wästre omr. /Se Skoghuset småbruk Stenjörnsvången åker
Strö, Västra sn *Wästre Jierpesängen ängsmark /Se Strö traktnamn Stenvången åker
Strö, Västra sn *Östre Jierpesängen ängsmark /Se Strö by Ströbete betesfält
Strö, Västra sn *Kinden åker Strö nybild. fst Strövången åker
Strö, Västra sn *Kircke eng, Lille äng Ströbete gård Stubbavången åker
Strö, Västra sn *Korre ager åker Strö bete Saknas Tegelbruksvången åker
Strö, Västra sn *Korre biergid åker Strö fälad f.d. betesmark, granskog Tockavången åker
Strö, Västra sn *Korre biergid åker /Se Ströhusen f.d. hus Tocken åker
Strö, Västra sn Korreflo(d) vattensaml? /Se Sttrömvik gård Torndala marksluttning
Strö, Västra sn *Korre flodenn äng Strö ängar område med gårdar Torndalaliden backe
Strö, Västra by *Korre flodenn äng /Se Tullebo gård Tornåkers tuvor marksluttning
Strö, Västra socken /Se *Korssmaën, Syndre äng Ulvsnäs gård Tuletoft stensättning
Västra Strö sn /Se *Leer ager åker Västerby gård Tullehögen kulle
Strö, V. sn /Se *Leppene skog Åbro, se Strö traktnamn Tullestenarna stensättning
Strö, Västra by o. sn /Se *Lille ager åker Ängahuset f.d. hus Vallabäcken bäck
Strö, Västra by o. sn /Se *Magle agir åker Ängstorp gård Vasakärr kärr
Strö, Västra sn /Se Saxån å Österrike hus Vasaskiftet betesmark
Othensstrø sn /Se Saxån å   Ängabovägen väg
Odenströ, se Strö, Västra sn *Sleebiergid havreåker   Ängahusvången åker
Onströ, se Strö, Västra sn *Smidie hussed Saknas    
Othenstrø sn, se Strö sn *Strös mark skogsmark?    
Othenströ, se Strö, V. sn *Strös mark skogsmark?    
»othenstrø», se Strö by, sn Strös sölevång = ?Strövången åker    
Othenströ, se Strö, Västra Saknas ?Strövången åker    
*Arnorpp Saknas *Suans ager åker    
*Arnorpp Saknas *Tofftenn åker    
*Degnnegaarden (-festen) f. gd *Trane agerenn åker    
Faderstrup = Farstorp hg *Tranne stumpen åker    
Faderstorp = Farstorp hg Tullehögen gravhög    
?Farstorp by Vallabäcken bäck    
?Farstorp by Vallabäcken bäck    
Farstorp hg Vallabäck(en) bäck /Se    
Farstorp hg Vasaskiftet betesmark    
Farstorp hg *Vemmindbiergidt åker    
Farstorp by *Vång, Norra Saknas    
Farstorp hg *Vång, Västra Saknas    
Farstorp hg *Vång, Östra Saknas    
Farstorp Saknas      
Farstorp hg      
Farstorp by      
Farstorp gd      
Farstorp hgd /Se      
*Hierpar, Wästr o Östr omr. /Se      
Läppene Saknas      
*Leppene skog?      
Ofwanströ, se Strö, Västra by      
Onsstrøe se Strö, Västra by      
Othensströ (Odensströ), se Strö, Västra by o. sn      
Othenströö, se Strö, Västra sn      
Othen strøø, se Strö by      
Phathersthorp, se Farstorp by      
Sankt Nicolaus kyrka Saknas      
*Sillerup Saknas      
*Stengård Saknas      
Strö, Västra by      
Strö, Västra by /Se      
Strö by      
Strö by, sn      
Strö, Västra by /Se      
Strö, Västra by      
Strö, Västra by      
Strö, västra by      
Strö, Västra sätesgård      
Strö, Västra by      
Strö, Västra by      
Strö, Västra by (och sn) /Se      
Strö, Västra by /Se      
Strö, Västra by      
?Strö, Västra by      
Strö hg      
Strö g. (by)      
Strö (numera Västra) by      
Strö bt      
Strö, Västra by      
Strö, Västra by      
Strö, Västra by o. sn      
Strö, Västra by /Se      
Strö by      
Strö, Västra by o. sn      
Strö by      
Strö, Västra by      
Strö, Västra by      
Strö, Västra by      
Strö, Västra by      
Strö, Västra by      
Strö by      
Strö, Västra by      
Strö, Västra by      
Strö, Västra by      
Strö, Västra by      
Strö, Västra by      
Strö = Strö, Västra by      
Othensstrø by /Se      
Trolleholm Saknas      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.