ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Reslövs socken : Onsjö härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 96 Naturnamn : 200 Bebyggelsenamn : 122 Naturnamn : 25
Redherslöf, se Reslöv sn *Aa ager f. åker Reslöv socken Backekull f. d. stenkummel, backe
Reslöv sn *Alminding f. äng Reslöv sn o. by Barkekull f.d. stenkummel, backe
Reslöv sn *Asmundshög hög Altebo hus Hästavången åker
Reslöv sn Barchen f. åker Amalienborg hus Kalvahagen åker, förr skogsplantering
Resslöv sn *Birkekull backe Andersro hus Katthög utjord
Reslöv by, sn /Se *Björkekull hög Annedal gård Komparebacken backe
Reslöv sn /Se *Björkekullskärr kärr Annehem hus Krokevadsbron bro
Reslöv socken *Bredelycke havreåker Annehem hus Krokevadsån å
Reslöv sn *Brohöl åutbuktning Annehill hus Ladran äng
Reslöv sn Bråån å Annehill, se Reslöv traktnamn Ladran mosse
Reslöf sn *Bulrickenn åker Arken hus Länsmannabron bro
Reslöv sn *Busk(a)ängen kärr Björkliden hus, avs. Länsmannaliden backe
Reslöv sn *Corteret åker Dal hus Mossabacken åkerbacke
Reslöv sn *Digisspiellit f. åker Ekelund hus Matses Ladra mosse
Reslöv sn *Drängabäcken bäck Ellenhem hus Ottabäck bäck
Reslöv sn *Düge spiellid åker och äng Ellentorp hus Prästabacken backe
Reslöv sn *Elleshöl åutbuktning Erikshem hus Reslöv mosse mosse och åkermark
Reslöv sn *Ertespiellit f. åker Erikshem hus Sibbarpavägen väg
Reslöv sn /Se *Fenilberg f. åker Eriksro hus Simhög ättehög
Reslöv sn /Se *Flaen f. åker Finetorp hus Svinabäcken bäck
Reslöv sn /Se *Fläskhölen f.d. åutbuktning Fluekroken omr., småbr. Svinabäcksbron bro
Reslöv sn /Se *Frilandtzkullen f. äng Framnäs hus Truedsväg väg
Reslöv sn /Se *Fruespiellit f. åker Frideborg hus Tuvefäladen fäladsmark
Reslöv sn /Se *Fröekiers agir havreåker Fridhem gård Tuvefäladen fäladsmark
Reslöv sn /Se *Fäladsbäcken bäck Fridhem hus Vångavägen väg
Reslövs kyrka Saknas *Fastie(n) f. åker Furulund hus  
Redersløffsogn, se Reslöv sn *Fölisseng f. äng Gamlegården hus  
Agarps, se Åkarp by *Gaards ager åker Gränsbo hus  
*Hadmannebroe Saknas *Gaardzager f. åker Grönalund hus  
Hallsjödal hus /Se *Gierdtzager f. åker Gustavsminne hus  
*Hvediegården »gårdsbruk» *Gierinn f. åker Gästgivaregården gård  
Högestorp by *Grydzagger f. åker Haga hus  
Högestorp by *Heabäcken bäck Haga hus  
Högestorp by *Heissager f. åker Hagalund hus  
Högestorp by *Hercule maën ängar Hällsjödal hus  
Högestorp by *Hesletungan ängar Hemmanäs hus  
Högestorp by *Hesteeng f. äng Hermansro gård  
Högestorp by *Hilletofft f. åker Högestorp by  
*Högestorp by *Högasten sten Högestorpagården gård  
Högestorp by *Högestorps mark(er) skogsmark? Högestorpa mölla väderkvarn  
Högestorp by *Högestorps ängar ängar Högestorpa skola skola  
Högestorp by *Höid agerenn åker Katthög gård  
Marieholm m:e /Se *Hö(je)ager f. åker Klarahill hus  
Nordanån Saknas *Höjedall f. åker Kommungården gård  
Rederslöv = Reslöv sn *Höxager f. åker Kyrkotorp gård  
Rederslöv = Reslöv by *Höybrödtt åkrar Lantgården gård  
Reslöv by *Jomfrw speillid havreåker Lindesnäs hus  
Reslöv by *Kaa---in-- åker Linero hus  
Reslöv by *Kampavången vång Ljushem hus  
Reslöv kyrkby & sn *Kampavången vång Lugnet hus  
Reslöv by *Karleby wey väg Villa Lugnet hus  
Reslöv by *Katte halind (halenn) åker och äng Lugnhem hus  
Reslöv by *Kierlingager f. åker Lyckohem hus  
Reslöv by »Kindenn havreåker Länsmannabostället gård  
Reslöv by *Kircke wongen vång Mariedal hus  
Reslöv by *Klochespiellit f. åker Mariehem hus  
Reslöv by *Klockere spiellid åker Marieholm municipalsamhälle  
Reslöv by *Kooleditt led Marieholm hus  
Reslöv by *Korselid backe Marieholmsgården gård  
Reslöv by *Krogager f. åker Marieholms skola skola  
Reslöv by *Kulleberg(s)ager f. åker Marieholms station järnvägsstation  
Reslöv by *Kullemaen f. äng Marielund hus  
Reslöv by *Kulssager f. åker Minnesberg, se Reslöv traktnamn  
Reslöv by *Kämpavången vång Mossarp hus  
Reslöv by *Lad(e)ager f. åker Möllebacken hus  
Reslöv, Norra by *Ladeager, Store f. åker Norrevång bebyggt område  
Reslöv, Södra by *Lassaflod kärr Nybo hus  
Reslövs pastorat Saknas »Leerbattind åker Nyhem hus  
Sibbarp förr gd, nu by *Leerkullen f. åker Nyhem hus  
Sibbarp by *Likstenateppet stenring Nynäs gård  
Sibbarp gdr o. lhtr *Likstenateppet stenring Olovstorp hus  
Sibbarp förr gd, nu by *Lilleager f. åker Olstorp område med småbruk  
Sibbarp by *Lille lycke åker Olstorpamölla väderkvarn  
Sibbarp förr gd, nu by *Longager f. åker Olstorpa skola f.d. skola (nu ålderdomshem)  
Sibbarp by *Longtafften f. åker Olympia hus  
Sibbarp by *Lummarygelshögen hög Perstorp hus  
Sibbarp by *Lundager åker Prästagården gård  
Sibbarp by *Lundavång vång Reslöv traktnamn  
Sibbarp by *Lundeager f. åker Reslöv by  
Sibetorp = Sibbarp förr gd, nu by *Lundekülle maën äng Reslöv boställe gård  
*Skottegården f. gd *Lunden lund Reslöv, Norra del av Reslöv  
?Åkarp by *Lundskällomaden sank ängsmark Reslövgården gård  
Åkarp by *Lundskällomaden sank ängsmark Reslöv mejeri mejeri  
Åkarp by *Lyckenn havreåker Reslöv mölla vattenkvarn  
Åkarp by *Lärkeberget berg? Reslöv skola skola  
Åkarp by *Löcheager f. åker Reslöv, Södra del av Reslöv  
Åkarp by *Maekrogen f. äng Rosenhäll hus  
?Åkarp gd *Maëstickid havreåker och äng Sibbarp by  
?Åkarp gd *Maglaren åkerren? Sibbarp by  
?Åkarp gd /Se *Magle Reens agir åker Sibbeslott plats i Sibbarp  
?Åkarp gd *Mellemstien f. åker Simhög gård  
Åkarp by *Mellemvang(en) f. vång Smedjebacken hus  
Åkarp by Morgonbäcken bäck /Se Smedstorp hus  
Åkarp by *Museschifftet f. äng Smedtorp hus  
Åkarps län gd *Musseager f. åker Sofiehem hus  
Åkarps län gd *Musseager, Store f. åker Sofielin småbruk  
  *Naare bers ager åker Sofielund hus  
  *Nellevang(s)eng f. äng Sofielind, se Reslöv traktnamn  
  *Norra Reslövs bymark mark Sofiero hus  
  Norra Reslövs mad = *Lundskällomaden sank ängsmark Solhem hus  
  *Norra Reslövs mark(er) skogsmark? Solhem hus  
  Norra Reslövs sölevång = *Sölevången vång Stamhemman hus  
  *Norra Reslövs vångar vångar Svenstorp hus  
  *Norra ån å Tegelbruksgården gård  
  *Nörberg(s)eng f. åker Tobaksladan hus  
  *Nörbrödet f. åker Trekanten hus  
  *Oreager f. åker Uppsätra hus  
  Ottabäck bäck Valhalla hus  
  Ottabäck bäck Vilan hus  
  Ottabäck bäck Villiamsro hus  
  Ottabäck bäck Värnhem hus  
  Ottabäck, (även Skalmersbäcken) bäck /Se Åkarp by  
  Ottabäck bäck /Se Åkarp by  
  *Pöll(e)ager f. åker Åkarp by  
  *Raffnseng f. äng Åkarpagården gård  
  *Reslövs gata väg Åkarps gästgivaregård gästgivaregård  
  *Reslövs östra vång vång Åldersro hus  
  *Ryggenn havreåker Älgen, se Reslöv traktnamn  
  Rådlösa å /Se Ängholmen hus  
  *Rögen f. åker Östervärn hus  
  *Rögilssager f. åker Östervärn hus  
  *Rögilsse agir åker Östervärn hus  
  *Rönnager åker    
  *Rörager f. åker    
  *Salåkersbäcken bäck    
  *Sandberig(s)ager f. åker    
  Saxån å    
  Saxån å    
  Saxån å    
  Saxån å /Se    
  *Scherp(en) f. åker    
  *Schielhöxager f. åker    
  *Sebbarp(e)ager f. åker    
  *Sibbarps mark(er) skogsmark?    
  *Sibbarps mark(er) skogsmark?    
  *Sibbarps vångar vångar    
  *Sibbarps östra vång vång    
  *Sibbes grav stenar    
  *Sibbes sten stenar    
  Simhög ättehög    
  Simhög gravhög    
  Skalmersbäcken bäck /Se    
  *Skierpenn åker    
  Skälmersbäcken bäck /Se    
  *Slemmen f. åker    
  *Spiellit f. åker    
  *Steilestenar stenar    
  *Stenberg(s)ager f. åker    
  *Stenbrosmaden kärr    
  *Stengierit f. åker    
  *Stenspiellit f. åker    
  *Stensåker åker    
  *Stijager f. åker    
  *Stixager f. åker    
  *Stolpakällan källa    
  *Stolpen f. åker    
  *Store lycke åker    
  *Svengeshölen åutbuktning    
  Svinabäcken bäck    
  Svinabäcken bäck /Se    
  *Svinaryggelshög höjd    
  Svinmadesbäcken = Svinabäcken bäck    
  *Syndre enge ängar    
  *Södra Reslövs mark(er) skogsmark?    
  *Södra Reslövs vångar vångar    
  *Södra Reslövs västra vång vång    
  *Sölenn åker    
  *Söle wongenn åker    
  *Sölevången vång    
  *Sölevången vång    
  *Söllen f. åker    
  *Söndereng f. äng    
  *Tasseflaa havreåker    
  Tasseflo åker /Se    
  *Thuerstöchet f. åker    
  *Tjuvabäcken bäck    
  Tjuvabäcken bäck /Se    
  *Tjuvahölen f.d. åutbuktning    
  *Toffteager f. åker    
  *Tofftebeck bäck    
  Toftabäck bäck /Se    
  *Tofften f. åker    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftenn åker    
  *Toftabackar åkrar    
  *Toftabäck bäck    
  *Tornnager havreåker    
  *Vang Vestre f. vång    
  Vang, Östre f. vång    
  *Veijbergit f. åker    
  *Vestensteen f. åker    
  *Vesten stienn åker    
  *Västertofft f. äng    
  *Wey biergid åkrar    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Väraskiftet äng    
  *Åkarps gata väg    
  *Åkarps mark(er) skogsmark?    
  *Örholmen f. åker    
  *Ørholmen åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.